Sajtkarta

PING och TRACEROUTE

 

PING !

:
Du kan kontrollera din nätverksuppkoppling (svarstider) genom att pinga en annan dator (klient eller server). Du kan till och med pinga din egen dator (dvs ip-nummer 127.0.0.1, också kallad "localhost"), men det ger kanske inte så intressant resultat. Att pinga en dator innebär att man testar så att man har en koppling till nätverket (internet) och att tiden det tar att överföra paket (data) inte är alltför långsam. Ping används alltså för att testa pålitligheten i en nätverksuppkoppling.


Så här kan resultatet från en ping se ut.
C:\ping ada-mon-sth1.adamobredband.com

Skickar signaler till ada-mon-sth1.adamobredband.com [81.216.197.76] med 32 byte data:

Svar från 81.216.197.76: byte=32 tid=16ms TTL=249
Svar från 81.216.197.76: byte=32 tid=16ms TTL=249
Begäran gjorde timeout.
Begäran gjorde timeout.

Ping-statistik för 81.216.197.76:
Paket: Skickade = 4, Mottagna = 2, Förlorade = 2 <50% förlorade>,
Ungefärlig tid för att skicka fram och åter i millisekunder:
Minimum = 16ms, Maximum = 47ms, Medel = 15ms

Här ser man då att det inte gick så bra.
Det blev timeout, och hälften av de skickade paketen tappades på vägen.
Men det kan ha varit ett tillfälligt problem. Att resultatet varken blev 100 % tappade paket eller 0 % tappade paket indikerar att den aktuella servern gick ner (och lämnade nätverket) just när pingen utfördes.
En orsak till förlorade paket i överföringen kan vara hög trafik i nätverket. Vid alltför hög trafik fungerar inte ping.
För att veta säkert om det är en dålig förbindelse måste man testa rätt många gånger.

Så vi gör en ny ping, och resultatet blir nu;
[Starting Ping....ada-mon-sth1.adamobredband.com]
64 bytes received from 76.197.216.81.s-k.siw.siwnet.net in 31 ms, TTL=32
64 bytes received from 76.197.216.81.s-k.siw.siwnet.net in 31 ms, TTL=32
64 bytes received from 76.197.216.81.s-k.siw.siwnet.net in 16 ms, TTL=32
64 bytes received from 76.197.216.81.s-k.siw.siwnet.net in 32 ms, TTL=32
[Stats: Rcvd/Sent: 4/4, Min/Avg/Max: 16/28/32 0% Packet Loss]
[Pinging Completed]

Då ser det bra ut ! 4 paket skickade, inga förlorade.
Denna ping är gjord med verktyget rPing där man kan skicka paket som är t.ex. 64 bytes stora (i motsats till windows standard på 32 bytes).
Medeltiden blev 28 ms (utan alltför stora avvikelser mellan min och max hastighet). Den tid som anges (i millisekunder) här är tiden det tar för att skicka ett paket till dess att du fått tillbaka paketet. Denna tid är inte minst viktig för de som spelar nätverksspel (som Quake) online. Är medeltiden över 100 ms börjar det bli svårt att spela dessa spel.

Vi gör ett tredje försök;
[Starting Ping....ada-mon-sth1.adamobredband.com]
ada-mon-sth1.adamobredband.com: Request timed out
ada-mon-sth1.adamobredband.com: Request timed out
ada-mon-sth1.adamobredband.com: Request timed out
ada-mon-sth1.adamobredband.com: Request timed out
[Stats: Rcvd/Sent: 0/4, Min/Avg/Max: 0/0/0 100% Packet Loss]
[Pinging Completed]

Resultat: Sämsta möjliga.
Men som sagt, det kan vara temporärt problem med aktuell server (den tycks nu vara borta från nätet).

Det kan vara bra att pinga en pålitlig server (som www.sunet.se).
Vi gör detta i stället.
[Starting Ping....www.sunet.se]
64 bytes received from www.sunet.se in 15 ms, TTL=32
64 bytes received from www.sunet.se in 31 ms, TTL=32
64 bytes received from www.sunet.se in 32 ms, TTL=32
64 bytes received from www.sunet.se in 31 ms, TTL=32
[Stats: Rcvd/Sent: 4/4, Min/Avg/Max: 15/27/32 0% Packet Loss]
[Pinging Completed]

Resultat: Ser bra ut. Inga paket förlorade och det tog i snitt 27 ms att skicka och ta emot paketen.
Om man inte har en väldigt dålig förbindelse så är det normalt endast enstaka paket som förloras eller avsevärt fördröjs.
Upprepa i så fall ping ett par gånger för att se om problemet var temporärt.

TTL står för "Time To Live". Varje gång en IP-enhet (t.ex. en router) tar emot ett ping-paket så minskar den ping-räknaren med 1. Om paketets "TTL" når noll avfärdas paketet och man får ett resultat i stil med; "Reply from 192.168.0.1: TTL expired in transit".
Pingar som genomförts rapporterar resultatet med det slutgiltiga TTL-värdet (i ovanstående exempel med "32").

Vad ska du pinga?

När du pingar så kan du göra detta i följande ordning;
  • Börja med att pinga den egna datorn ("ping 127.0.0.1").
  • Om du har en egen router (bredbandsdelare) så kan du sedan pinga denna router.
  • Efter detta kan du pinga din internetleverantörs router (gateway).
  • Pinga sedan en dator i det egna nätet (har du t.ex. Telia pingar du en dator i Skanovas nät, har du t.ex. Universal Telecom pingar du en dator i Songs nät).
  • Därefter pingar du en dator i någon annans nät (om du t.ex. har Adamo kan du då pinga en dator i Bredbandsbolagets nät).
  • Glöm inte pinga någon pålitlig server i Sverige (som www.sunet.se).
  • Slutligen kan du pinga datorer utanför Sverige, t.ex. någon server i USA.

OBS! Alla datorer (servrar) svarar inte på ping. De kan då vara konfigurerade att inte acceptera ping. Brandväggen kan .tex. blockera ICMP-paketen. Så om du får time-out mot någon speciell server behöver det nödvändigtvis inte innebära att något är fel. Glöm inte att om du själv sitter bakom en brandvägg så måste din brandvägg vara öppen för ICMP-paket, annars kan du inte få några svar.

OBS! Det är bäst att pinga IP adresser. Om du pingar t.ex. en dator via dess namn (t.ex. www.sunet.se) så förlitar du dig på att översättningen från IP adress till namn (dvs DNS, "Domain Name Server") fungerar perfekt. Dock kan denna översättning ibland fördröja tiden (speciellt om du pingar en dator som inte är så ofta uppkopplad, och som därför inte riktigt "fastnat" överallt i nätets alla routrar).


Not. Ping i exemplen ovan är gjorda från en dator i Adamos nät (ADSL-uppkoppling, 8 Mbit/s med 1.480 meter kopparkabel mellan telejack och telestation).

Du kan pinga via något av de många ping-program som finns (t.ex. "rPing") eller helt enkelt från kommandoprompten i din dator
I PC-miljö med windows klickar du på [Start], välj "Kör" (Run), skriv cmd och tryck Enter så kommer du till kommandoprompten (du avslutar sedan genom att skriva exit).

Överkurs

Man kan också köra kommandot [traceroute] för att se vilken väg dina paket skickas från din dator till mottagande dator, och sedan pinga varje dator i denna väg för att se var ett speciellt problem kan finnas.
En traceroute kan se ut som följer:

[Starting Trace....www.sunet.se]
Hop RTT Host
1 0 192.168.0.1 192.168.0.1
2099.100.256.11.256.100.99.m-kr.siw.siwnet.net
315195.84.211.62ge0-1-1031.stg-pe6.mmx.se.sn.net
40212.214.180.53ge3-2.bgt-p1.mmx.se.sn.net
50195.69.117.19malmo4-ge2.sunet.se
616130.242.85.33malmo1-srp2.sunet.se
716130.242.81.202vaxjo1-POS0.sunet.se
816130.242.82.166vaxjo2-POS1.sunet.se
916130.242.81.129kalmar2-POS4.sunet.se
1016130.242.81.122stockholm2-pos3.sunet.se
1115130.242.94.6kthnoc6-SRP5.sunet.se
1216www.sunet.sereached
[www.sunet.se reached in 12 hops. (expected: 10)]

Här ser du då att dina paket gått genom 12 (11) datorer från Malmö via Växjö och Kalmar till KTH i Stockholm, och att det var felfritt hela vägen fram.

Ju färre routerhopp internetleverantören har till Sveriges knutpunkter desto lägre pingtider.

Du kan köra en traceroute genom att ta upp ett DOS-fönster i Windows och skriva t.ex.;
tracert www.sunet.se
Resultatet blir i stil med följande;

Spårar väg till www.sunet.se [192.36.125.18]
över högst 30 hopp:
  1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
  2 <10 ms <10 ms  15 ms 1.111.222.33.m-kr.siw.siwnet.net [33.222.111.1]
  3  16 ms <10 ms <10 ms ge0-1-1031.stg-pe6.mmx.se.sn.net [195.84.211.62]
  4 <10 ms  16 ms <10 ms ge3-2.bgt-p1.mmx.se.sn.net [212.214.180.53]
  5 <10 ms <10 ms  16 ms malmo4-ge2.sunet.se [195.69.117.19]
  6  15 ms    16 ms  16 ms malmo1-SRP2.sunet.se [130.242.85.33]
  7  15 ms    16 ms  16 ms vaxjo1-pos0.sunet.se [130.242.81.202]
  8  32 ms    15 ms  16 ms vaxjo2-pos1.sunet.se [130.242.82.166]
  9  16 ms    16 ms  15 ms kalmar2-POS4.sunet.se [130.242.81.129]
10  16 ms    31 ms  15 ms stockholm2-pos3.sunet.se [130.242.81.129]
11  16 ms    47 ms  15 ms kthnoc6-SRP5.sunet.se [130.242.94.6]
12  16 ms    31 ms  16 ms www.sunet.se [192.36.125.18]
Spårning utförd

Du ser här att dina paket passerar 11 routrar (hops) på vägen till servern och hur snabbt servern svarar.
Om det är alltför många hops (över 15) kommer du att uppleva ganska mycket "lagg" (väntetid) även om du har bra ping.


Traceroute kan du ibl. köra via webben, t.ex. här; TRACEROUTE GATEWAY
Det ger exempelvis följande resultat för www.sunet.se;
1 nada-gw-222 (130.237.222.2) 0.678 ms 0.604 ms 0.408 ms
2 ea4-nada-p2p.gw.kth.se (130.237.211.209) 0.654 ms 0.603 ms 0.616 ms
3 kth2-ea4-b.gw.kth.se (130.237.211.241) 0.446 ms 0.546 ms 0.474 ms
4 stockholm4-SRP2.sunet.se (130.242.85.66) 0.749 ms 0.645 ms 0.701 ms
5 130.242.82.49 (130.242.82.49) 0.986 ms 1.116 ms 0.929 ms
6 kthnoc6-srp5.sunet.se (130.242.94.6) 1.029 ms 0.988 ms 0.756 ms
7 www.sunet.se (192.36.125.18) 0.784 ms 0.727 ms 0.694 ms

Men din traceroute startar då i stället från där servern med "Traceroute" finns.

Övrigt

Övriga kommandon som kan köras under kommandoprompten;

pathping
-n (matcha inga adresser mot värddatornamn)
-h högsta_antal _hopp (högsta antal hopp för sökningar efter mål)
-g värdlista (lös källvägar efter listan över värddatorer)
-p period (vänteperiod mellan ping i millisekunder)
-q antal_frågor (antal frågor per hopp)
-w timeout (vänte-timeout för varje svar i milliskeunder)
-t (testa anslutning till varje hopp med prioritetstaggar för layer 2)
-R (testa bara om målnamn stödjer RSVP)

tracert

tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista [-w timeout] mål_namn -d (matcha inte adresser för värddatornamn)
-d (maximalt antal hopp för att leta efter mål)
-j (lös källväg utefter värddatorlistan)
-d (timeout-väntetid i ms för varje svar)

Healthy < 90ms Latency. -- Warning < 180ms Latency. -- Critical > 180ms Latency.

Internet Health Report

Testa din hastighet mot servrar i USA


TCP/IP-verktyg, ASCII-koder, HTML-koder, etc
Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Sajtkarta
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !