BLI INTE LURAD !
 

Det finns tydligen inga gränser för hur media kan förvanska information.

I Expressen idag (den 18/10 2004) har man gjort en prisjämförelse mellan olika bredbandsleverantörer. Anna Krook på Expressen visar här tydligt att hon inte har några kunskaper i hur man jämför leverantörer. Hon har gjort det enkelt för sig och hämtat information från Pricerunner som hon sedan sammanställt. Men så lätt är det inte!

Det är i och för sig positivt att jämförelsen innehåller kostnaden första året. Något som andra ofta glömmer bort (trots att det är en av de viktigaste bitarna i en jämförelse). Men man kan inte ha med enbart denna kostnad, och strunta blankt i alla andra parametrar !!!

Dessutom kan man läsa följande i Expressen; "Priserna är från den 6 oktober 2004 och baseras på total kostnad första året (startavgift inkl. modem och 12 månaders abonnemang)". För det första kan det ha hänt mycket på två veckor. Sedan kan man inte jämföra kostnaden inkl. modem som här har gjorts, och man kan inte exkludera viktiga fakta som att vissa leverantörer har längre abonnemangstid än 12 månader (och även kortare, eller ingen bindningstid).
Jag har på mina bredbandssidor tagit upp dylika vansinniga prisjämförelser tidigare, men de tycks fortsätta i en aldrig sinande ström.

Man kan inte jämföra äpplen med päron !!!

Expressen kommer fram till att de fem billigaste operatörerna är:
- Eurobell.se (som inte heter så, utan de heter Eurobell)
- Telia
- Bredbandsbolaget
- Tele 2
- Bosztream (som heter Bostream, eller ännu mer korrekt Bredbandsbolaget)

Ovanstående fem leverantörer (egentligen fyra) är inte de billigaste! De platsar betydligt bättre i kategorin över de dyraste leverantörerna !!!

Felaktiga priser

Jag har bara efter en snabb genomgång hittat flera felaktiga priser som uppges av Expressen. De ej korrekta prisuppgifterna beror förmodligen på att Pricerunner inte haft de aktuella priserna när Expressen hämtade uppgifterna från dem. Men är det inte Expressens ansvar att på ett mer seriöst sätt kontrollera att de uppgivna priserna verkligen stämmer innan man publicerar denna information?

Felaktig jämförelse avseende priser

Som jag nämnt är det bra att man tagit upp kostnaden under det första året. Dock! För den som är lite insatt i detta så vet man att priserna under det andra året kan vända upp och ner på en prisjämförelse.

Ingenstans står det heller vilka priser som endast är temporära eller hur länge de rabatterade priserna gäller. Det blir ju t.ex. lite galet att jämföra med en leverantörs pris där erbjudandet gick ut den 10:e oktober.

Inget nämns om fakturaavgifter

Om man gör en prisjämförelse så blir det bättre om man har med alla kostnader som är förenade med abonnemanget. I Expressens jämförelse nämns inget om de fakturaavgifter som tillkommer (eller hur de är utformade).

Jämförelse utan hänsyn till bandbredd

Det som vem som helst borde förstå är att man inte kan jämföra ett s.k. bredband på 0,5 Mbit/s med ett alternativ som i alla fall lite bättre kan definieras som bredband, dvs 8 Mbit (eller 24 Mbit/s). Expressen har inte tagit någon hänsyn till detta.

På många ställen i jämförelsen anges inte hastigheten nedströms. Inget nämns alls om hastigheterna uppströms. Detta är annars några av de viktigaste punkterna i en jämförelse.

Anna Krook skriver att det skiljer på 3 401 kr mellan det billigaste och dyraste alternativet.
Hon nämner inget om att hon då jämför priset för 0,5 Mbit/s nedströms (och 128 kbit/s uppströms) med priset för 100 Mbit/s (såväl nedströms som uppströms). Det är ärligt talat nog svårt att hitta en mer korkad jämförelse! Det är som att jämföra en ej underhållen gammal ko-stig ute i ödemarken med Autobahn.

Jämförelse utan hänsyn till bindningstid

Anna Krook varnar själv för att fastna i långa bindningstider. Trots detta nämns inget om varken bindningstider eller uppsägningstider i jämförelsen.
Anna Krook förstår tydligen inte att bindningstiden även påverkar kostnaden.

Ingen hänsyn till vad man får för pengarna

Expressens jämförelse är exakt i paritet med en jämförelse mellan en leverantör av Fiat Panda och en leverantör av Rolls Royce. Visst blir Fiat Panda billigare än Rolls Royce, men är det en relevant jämförelse? Det finns kanske andra faktorer än priset som kan vara intressanta? T.ex., i fallet med bredbandsleverantörerna, vilka tilläggstjänster som ingår i kostnaden. Bara för att nämna något.

Inga uppgifter om IP-adressen

För många är det viktigt att veta om man får fast eller dynamisk ip-adress. Detta har inte ens nämnts med ett ord i artikeln!

Jämförelse inklusive modem stämmer ej

Värdet av jämförelse med Pricerunners uppgifter kan starkt ifrågasättas när man i denna jämförelse inkluderar modem i priserna.
 • Hur intressant blir denna prisjämförelse för den som redan har ett modem, eller för den som vill köpa modem på annat håll?
 • Kunden kanske inte vill ha ett ADSL-modem, utan en ADSL-router i stället.
  Eller kunden kanske vill ha ett ADSL-modem som passar (bäst) till den router kunden redan har, alternativt avser att köpa (begagnad eller ny).
 • Prissättningen för modemen varierar kraftigt mellan leverantörerna (även mellan samma typ, modell och kvalitet på modem), vilket också får en prisjämförelse inkl. modem att bli snedvriden.
 • För de leverantörer som tar ut ockerpriser kan man köpa ett billigare (och bättre) modem på egen hand (i de fall leverantören inte tvingar dig till att använda deras modem).
 • Det finns modem av olika kvalitet bland de som leverantörerna erbjuder. Precis som med allting annat så får man nog räkna med att ett modem av högre kvalitet och prestanda ofta kostar mer än ett modem av lägre kvalitet och prestanda.
 • Inget nämns om specifikationerna för de modem som räknats in i kostnaden!
 • Inget nämns om det ofördelaktiga i att köpa ett ADSL-modem i stället för att satsa på ett ADSL2+-modem (till ungf. samma kostnad).
 • Från vissa leverantörer måste du använda deras modem (dvs du kan inte köpa ett eget, eller använda ett du redan har).
 • Från vissa leverantörer kan du inte ens köpa ett modem. Hur räknar man då? Jo, då förlitar man sig till leverantörens prisuppskattning av vad ett modem kostar när man köper det någon annanstans. Dvs om leverantören tillhandahåller en ADSL2+ tjänst (för vilket ett särskilt ADSL2+ modem krävs) så uppger leverantören priset för marknadens absolut billigaste och enklaste ADSL-modem (som alltså inte ens fungerar till ADSL2+ tjänsten).
 • En anledning till varför det är omöjligt att jämföra leverantörer inklusive modem är att vissa leverantörer bara lånar ut modem. Man kan alltså inte jämföra ett pris på t.ex. 400 kr för ett modem man köper med ett pris på 400 kr för ett modem man måste lämna tillbaka.
Priser ska alltid och undantagslöst anges exklusive modem (gärna med en separat kolumn för leverantörerna över den kostnad som tillkommer med deras modem)!
På detta sätt får man bort de leverantörer som så maktfullkomligt tvingar sina kunder att låna eller köpa modem från leverantören i stället för att erbjuda kunderna valfrihet! Mycket viktigt!


I artikeln står det; "Många leverantörer ger bort modem gratis för att locka kunder". Jag ska hjälpa till att förklara detta lite bättre.
Leverantörerna justerar i kampanjer priset på två sätt, som sedan kan variera lite i utformning.
1. De ger bort modemet eller på något sätt justerar kostnaden för modemet.
alternativt
2. De sänker anslutningsavgiften eller kanske tar bort anslutningsavgiften helt.
Ovanstående punkter kan ske i kombination med en längre bindningstid + uppsägningstid (för att garanterat få igen pengarna på annat sätt). Den längre abonnemangstiden informerar de inte lika tydligt om, utan denna info måste respektive kund själv vackert inhämta.
Månadsavgiften justeras däremot aldrig (i alla fall inte nedåt), men ev. kan du få den första månaden utan avgift.

Det kan mycket väl bli så att du t.ex. får modemet gratis, men leverantören gör en annan justering som leder till att kostnaden blir densamma som när du fick betala för modemet.

Vissa priser med modem, andra utan

När jag studerar priserna lite noggrannare upptäcker jag till min förvåning att vissa priser i Expressens prisjämförelse är inkl. modem, medan andra priser är exklusive modem. Hur i hela fridens dar kan man göra en så oseriös jämförelse? Expressen lurar nog väldigt många som intet ont anandes läser denna artikel.

Felaktigt urval

Det står att jämförelsen omfattar rikstäckande leverantörer, fasta abonnemang och minst 0,5 Mbit. Ändå har Expressen valt att inte ta med alla alternativ för alla rikstäckande leverantörer, utan enbart ett fritt urval (vilket inte framgår). Även ej rikstäckande leverantörer finns med.

För Universal Telecom har man dessutom tagit med ett alternativ ("UVTC 390") som togs bort så långt tillbaka som i mitten av september. Hur man bara lyckats göra en så fatal miss är för mig oförklarligt !!!

En leverantörs bredbandslösning har t.o.m. lagts in på två ställen i tabellen med olika namn, vilket inte precis gör denna sorgliga ursäkt för jämförelse något bättre.

Anna Krook skriver; "Abonnemangen i jämförelsen har en hastighet på mellan 0,5 Mbps och 8 Mbps". Hon är alltså inte ens själv medveten om att jämförelsen innehåller fem alternativ på över 8 Mbit/s!

"Med statistik kan man bevisa vadsomhelst!"

Anna Krook har med sina siffror lyckats vända på allt och fört fram de dyraste av leverantörerna som de billigaste. Oförsvarbart dåligt! Hela jämförelsen är fullständigt och totalt meningslös, och ger dig tyvärr inte ett dugg vägledning i ditt val av bredbandsoperatör. Snarare tvärtom. Om du utgår från att de alternativ som Expressen placerat överst i listan är de alternativ du inte ska välja, så blir det lite mer rätt.

I artikelns ingress står det att Expressen visar vägen till det snabbaste och billigaste bredbandet. De visar tyvärr inte vägen till något alls. Varken till det billigaste eller till det snabbaste bredbandet. Inga (med ett undantag) av de de snabbaste bredbandsalternativen är ens omnämnda i artikeln!

"Så lätt surfar du billigare"

Rubriken till artikeln är "Så lätt surfar du billigare". Med hänsyn till verkligheten och artikelns innehåll borde rubriken i stället ha varit "Så svårt är det att surfa billigare". Men jag gissar att en dylik sanningsenlig rubrik inte säljer lika bra.

Anna Krook skriver "Men marknaden är minst sagt snårig. Det finns över 100 bolag och 327 olika abonnemangsformer att välja mellan. Det gör bredband tillsammans med mobilabonnemang och försäkringar till en av de mest svåröverblickbara för konsumenterna".
Förutom att Anna Krook glömde nämna vanliga teleabonnemang samt elabonnemang i detta sammanhang så kan man bara konstatera att Anna Krook inte bidragit överhuvudtaget till att göra marknaden mer överblickbar.
Jag undrar dessutom var hon fått den väldigt exakta siffran på 327 olika abonnemangsformer från? Den känns som väldigt mycket tagen ur luften.

SLUTSATS

Sluta läsa Expressen, och lita ALDRIG på prisjämförelser!

SajtkartaBredbandsmätare
Vilken typ av bredband har du hemma?

100 Mbit/s eller mer
10 Mbit/s i båda riktningar (äkta bredband)
VDSL eller xDSL på över 8 Mbit/s
ADSL 8 Mbit/s
ADSL 4 - 7 Mbit/s
ADSL 1 - 3 Mbit/s
ADSL under 1 Mbit/s
Kabel minst 8 Mbit/s
Kabel 4 - 7 Mbit/s
Kabel 1 - 3 Mbit/s
Kabel under 1 Mbit/s
Radio/trådlöst minst 8 Mbit/s
Radio/trådlöst 4 - 7 Mbit/s
Radio/trådlöst 1 - 3 Mbit/s
Radio/trådlöst under 1 Mbit/s
ISDN
Satellit
Telefonmodem (ej xDSL)
Ej uppkopplad hemma
Vet ej

Detta är vad jag känner till den första och enda undersökning som gjorts för att se hur många som har vilken hastighet inom respektive kategori. Jag hoppas att många fler som hittar hit vill vara vänliga nog att besvara ovanstående enkät för att därmed uppnå ett säkrare resultat.

Framöver kommer dessutom ett mycket intressant statistiskt resultat att presenteras utifrån de svar som du och andra givit.
Så missa inte att svara här och nu!!! 
Om man strukturerar om Expressens prisjämförelse kan man få fram bl.a. följande.

  Kostnaden
första året
Tele2 Bredband Kabel 500 Kbit/s3 584 kr
Telia Bredband 500 0,5 Mbit/s4 088 kr
Bostream istream 0,5 Mbit/s (BBB) 4 171 kr
Glocalnet ADSL 0,5 Mbit4 542 kr
Spray Bredband 500 0,5 Mbit/s4 547 kr
Chello Classic 768 Kbit/s. "Rikstäckande" endast i Stockholm 4 683 kr
Tele2 Bredband ADSL 0.5 Mbit4 803 kr
Comhem Internet Cable 500 0,5 Mbit/s5 087 kr
Rix Telecom AB RIX ADSL 0,5D 0,5 Mbit/s5 173 kr
Ymex ADSL rikstäckande 0,5 Mbps Rikstäckande???5 405 kr

Bostream scream lite 1 Mbps (BBB)4 171 kr
Eurobell 1 Mbit/s Garanterad BLUFF - INGEN GARANTI ALLS!4 585 kr
Comhem Internet Cable 1000 1 Mbit/s5 747 kr

Spray Bredband 2000 2 Mbit/s4 907 kr
Telia Bredband 2000 2 Mbit/s5 028 kr
Bostream xstream 2,5 Mbit/s (BBB)5 983 kr
Comhem Bredband Large 2000 2 Mbit/s6 287 kr

Chello Plus 4 Mbit/s. "Rikstäckande" endast i Sthlm 5 283 kr
Eurobell 4 Mbit/s Garanterad BLUFF - INGEN GARANTI ALLS !5 665 kr

Eurobell 8 Mbit/s Best Effort dvs 0 - 7 Mbit/s VARNING!4 465 kr
Universal Telecom ADSL 275 8 Mbit/s4 575 kr
Adamo Bredband ADSL 8 Mbit/s4 861 kr
Tiscali Basic 8 Mbit dvs 0,5 - 7 Mbit/s Se även här. 4 866 kr
Glocalnet ADSL 8 Mbit4 875 kr
Telia Bredband 8000 8 Mbit/s5 388 kr
Vattenfall AB Bredband ADSL Max 8 Mbit/s5 735 kr
Rix Telecom AB RIX ADSL 8F 8 Mbit/s6 143 kr
UPC/Chello Ultra 8 Mbit/s. "Rikstäckande" endast i Sthlm 6 263 kr
Comhem Bredband Large 8000 8 Mbit/s6 887 kr
Eurobell 8 Mbit/s Garanterad BLUFF - INGEN GARANTI ALLS!6 985 kr

Bredbandsbolaget Fiber 10 Mbit KRÄVER MER INFO 4 335 kr
Bredbandsbolaget ADSL 10 Mbit EJ ADSL ! (strypt ADSL2+) 5 283 kr

Bostream scream VDSL 26 Mbit/s, BBB5 371 kr
Bredbandsbolaget ADSL 24 Mbit OBS! ICKE ADSL !5 883 kr

Bredbandsbolaget Fiber 100 Mbit I bägge riktningarna7 635 kr

Trots att jag nu lagt upp tabellen efter vad som erbjuds i hastighet, samt i fetstil lagt in lite kompletterande uppgifter så är denna information tyvärr fortfarande helt värdelös för dig. Du kan inte på något sätt använda ovanstånde prisjämförelse för att hitta rätt leverantör. Detta bl.a. på grund av de anledningar jag här redan nämnt, inte minst att priserna ej stämmer, inget nämns om de extra kostnader som tillkommer (faktureringsavgift, frakt-kostnad samt andra tilläggskostnader), och att du inte vet vad som ingår i varje erbjudande.
Du vet inte heller vilka av dessa som kan leverera bredband till just dig. "Rikstäckande" är, lite cyniskt uttryckt, bara ett ord som används för att tala om att leverantören inte enbart levererar tjänster i de centrala delarna av Stockholm.

Vilka är egentligen billigast?

Rent generellt kan jag säga att Glocalnet, UVTC, Adamo, Tele2, och Rix är billiga(st).

Bredbandsbolaget, Vattenfall och Telia är rätt dyra, men kan ändå sägas hamna prismässigt i en mellankategori (av dessa tre är normalt Vattenfall samt BBB billigast och Telia dyrast).

De dyra leverantörerna är Ymex, Eurobell, Spray-Tiscali, Chello, Comhem och Bostream (samt Sydkraft, som dock ej omnämns i Expressens jämförelse).

Utgå ALDRIG NÅGONSIN enbart från priset när du väljer leverantör!
 


Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Klicka på bannern här nedan för att gå till huvudsidan om bredband, ADSL och internetleverantörer.
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !