Sajtkarta

CALYPSO - INFORMATION

 

Internetadress: Blixtvik (f.d. Calypso)

 
*
Calypso internetservice
 
Jag har ännu inte fullt ut gått igenom Calypsos tjänster som består av såväl anslutning via fiber i stadsnät som ADSL, men här kommer viss information om ADSL-tjänsten.


Calypso har verkat som Internetoperatör sedan 1995.

Calypso beskriver sig så här;
"Calypso är ett relativt litet bolag med personlig service och driftsäkra tjänster. Vår kundtjänst och driftavdelning är liten men synnerligen effektiv. Om du skulle få problem kommer du att kunna prata med samma person tills dess problemet är löst".
Det är att lova mycket (de är i princip ensamma bland bredbandsleverantörerna med att uttala sig på detta sätt), men stämmer det att deras support är så bra som de utlovar så är detta naturligtvis utmärkt.

Calypso tycks ha avtal med såväl Song Networks som Teracom (dvs de som äger infrastrukturen där Calypso erbjuder sina tjänster).

Kundtjänst för privatpersoner 0140-687 25. Dvs de saknar "020"-nummer.


Calypso skriver; "Övriga operatörer erbjuder normalt endast en tillfällig IP-adress som inte medger koppling av webb- eller e-post-server."
Detta är inte sant! Väldigt många leverantörer utöver Calypso erbjuder fast ip-adress.

En fast IP-adress ingår i Calypsos tjänst.


Teknisk support endast vardagar, och endast mellan klockan 09.00 - 17.00. OBS! Dessutom lunchstängt 12-13 (jag vet ingen annan leverantör där supporten har lunchstängt). Absolut inte bra!


Kapacitet nedströms upp till 8 Mbit/s.
Kapacitet uppströms upp till 1 Mbit/s.


ADSL standard G.dmt (ITU G.992.1).

ADSL-modem/router ingår ej i priset enligt vad de anger på ett ställe.

ADSL-router (okänt märke/modell med 4 portar, 8 Mbps ner och 1 Mbps upp) kan köpas till för 695 kr + moms. På annat ställe står det att routern kostar 895 kr. Dock ingår denna router i startavgiften vid nybeställning (alltså om man inte byter från en annan leverantör). Splitter tycks inte ingå.

På ytterligare ett ställe står "Just nu bjuder vi på ADSL-router! (värde 895 kr)".


Startavgiften för Calypso ADSL är 1.250 kr + moms, och debiteras i förskott.
Calypso har dessutom ett lite ovanligt, men bra, erbjudande om man redan har en ADSL-leverantör och byter till Calypso. Du betalar då endast 250 kr + moms.

Betalningsvillkor är senast tio (10) dagar netto från fakturadatum.

Månadsavgiften är 399 kr + moms.

Debitering sker kvartalsvis i förskott. Inte bra.


Installationen påbörjas först när din betalning registrerats av Calypso.

Leveranstiden påstås vara inom tre veckor från det att Calypso bekräftat beställning.


Utdrag från avtal avseende bindningstid och uppsägningstid.
"8. Avtalsperiod
Inledande avtalsperiod är tre (3) månader och Avtalet gäller därefter tre (3) månader i taget med en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen"
.
Svårtolkat, men vad de gissningsvis säger är att bindningstiden är tre eller sex (eller sju) månader, och uppsägningstiden är 3 eller 4 månader. Men det är inte så lätt att veta vad de menar. Om du förstår lika lite som jag så får du be dem förklara vad som gäller.

Beställning görs via formulär på Calypsos webbsajt. Det gäller bara att hitta just den sida där det finns ett formulär som man kan skicka via webben (i stället för att posta formuläret med snigelpost).

VARNING!

Först när man läser själva avtalet hittar man följande punkt.
"Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt om inget annat anges".
Jag tror inte jag har sett någon annan leverantör mygla med momsen på detta sätt.

I avtalet står följande.
"15. Kunduppgifter/Personuppgiftslagen (PUL)
Calypso är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de personuppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av Tjänsten. Calypso kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna. Kunden samtycker i och med Avtalets undertecknande till Calypsos behandling"
.

Vilken behandling? Du ska alltså samtycka till något "in blanco", som de inte vill förklara vad det är!

Calypso har i avtalet en väldigt unik punkt med en påhittad "princip";
"6. Användning av Tjänsten
Kunden äger rätt att nyttja Tjänsten enligt "70/30-principen". Detta innebär att nordisk trafik skall utgöra minst 70 % av Kundens nyttjande av Tjänsten och utomnordisk trafik skall utgöra högst 30 %. Skulle Kunden avvika väsentligt från denna trafikbild förbehåller sig Calypso rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Onormalt hård användning av ADSL-tjänsterna i huvudavtalet bestäms till följande: Internet Privattjänsten: Mer än 25 GB informationsmängd i endera riktningen per månad. Internet Företagstjänsten: Mer än 35 GB informationsmängd i endera riktningen per månad. E-post Privattjänsten: Mer än 200 MB/konto per månad E-post Företagstjänsten: Mer än 1 000 MB/konto per månad Webbsidor Privattjänsten: Mer än 3 000 träff per dag Webbsidor Företagstjänsten: Mer än 30 000 träff per dag Kunden är medveten om att ovanstående gränsvärden kan vara högt satta. Framtida erfarenheter kommer att vara vägledande för vad som kan anses som normal användning och följaktligen även vägledande för onormal användning. Justering av ovanstående gränsvärden kommer att ske två gånger per år. Definitionen av onormalt hård användning gäller fr.o.m. 2003-08-25"
.

Det är ohållbart att Calypso ska styra hur du ska använda Internet och vilka webbsidor du ska få titta på. Enbart denna punkt kan för många vara mer än tillräckligt för att inte välja Calypso som leverantör.

Utdrag från avtal om felavhjälpning.
"13. Felavhjälpning
Vid eventuellt driftavbrott eller annat trafikhindrande fel som inträffar under kontorstid, åtager sig Calypso att skyndsamt efter felanmälan eller efter det att Calypso har registrerat felet, påbörja åtgärder för att avhjälpa felet. Åtgärd av Omfattande fel skall påbörjas under Kontorstid senast inom fyra (4) timmar. Åtgärd av Begränsade fel skall påbörjas under Kontorstid senast inom åtta (8) timmar. (Kunden erhåller en klarrapport med angivande av felorsak och åtgärd). Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för Planerat Underhåll. Planerat Underhåll skall i möjligaste mån genomföras under lördag 00.00 - 06.00 eller söndag 00.00 - 06.00. Vid omfattande åtgärder skall Calypso avisera Kunden innan åtgärd vidtas. Definitioner: "Omfattande fel" - Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfattande störningar, av central funktionalitet eller Tjänstens tillgänglighet. "Begränsande fel" - Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan av Tjänstens användbarhet. "Planerat Underhåll" - Med Planerat Underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas i telenätet etc, vilket kan medföra att Tjänstens tillgänglighet påverkas. "Kontorstid" - Med Kontorstid avses helgfri måndag-fredag kl. 08.00-17.00"
.

Ovanstående formulering må tyckas krånglig och vag i många avseenden, samt även orimlig i vissa avseenden (som att fel under helg ej hanteras), men trots allt är det en tydligare beskrivning av deras skyldigheter för åtgärdande av fel än vad kanske någon annan leverantör har.

Det finns minst tre olika avtalsvillkor att läsa igenom, vilket inte gör det lätt för en presumtiv kund. Oftast står det samma saker i de olika villkoren, men det kan finnas viktiga avvikelser, så var noga med att läsa igenom allt (och ta reda på vilka avtal som gäller för just dig).

Ej uppdaterad webbsajt. De har ett erbjudande om gratis router vid beställning före den 30/6, och det är nu den 10/10.

Formulär, avtal och information finns på flera ställen i olika utformning (med delvis varierande innehåll) på Calypsos webbsajt, vilket gör informationsinhämtning om tjänsten tämligen komplicerad.

Du kanske ska fundera på att välja en operatör som är lite tydligare i vad de erbjuder.Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.
 


Sajtkarta |  Huvudsida |  Definitioner och begrepp |  Lokala leverantörer |  Välja leverantör | 
 
Copyright © 2009 - All rights reserved