Com Hem Bredband
 Information om Com Hem och deras bredbandslösning.

.:: Com Hem Bredband ::.

ComHem
Bredband via kabel

TRE hål i väggen

För att kunna använda dig av Com Hem:s bredband måste din fastighets kabelnät dels vara uppkopplat till Com Hem och dels vara förberett för bredband. Om du är osäker kan du titta på TV-uttaget i väggen. Finns det tre hål där så är det färdigt för bredband från Com Hem.

Ett speciellt kabelmodem behövs för att kunna koppla upp sig mot internet.

Com Hem hävdar att ingen annan bredbandsleverantör erbjuder lika många valmöjligheter som Com Hem. Då ska man känna till att av de 6 alternativ för bredband som Com Hem erbjuder är hälften under 1 Mbit/s. Tre av de sex alternativen är alltså mer eller mindre meningslösa. Av de sex alternativen är det sedan endast ett alternativ (8 Mbps) med acceptabel hastighet uppströms.

Prislista

Hastighet nedströms Uppströms Månadskostnad
Kostnad år 1
128 kbit/s ("Small") 64 kbit/s 169 kr/mån
2 621 kr
250 kbit/s ("Small") 64 kbit/s 225 kr/mån
3 293 kr
512 kbit/s ("Medium") 128 kbit/s 295 kr/mån
4 133 kr
1 Mbit/s ("Medium") 200 kbit/s 350 kr/mån
4 793 kr
2 Mbit/s ("Large")
Utgår!
400 kbit/s 395 kr/mån
5 333 kr
8 Mbit/s ("Large") 1 Mbit/s 445 kr/mån
5 933 kr
Priser från nov. 2004
Man måste alltså välja ett så långsamt alternativ som 0,5 Mbit/s nedströms (och endast 128 kbit/s uppströms) för att det ska börja bli intressant enbart rent prismässigt att välja Com Hem i stället för ett ADSL-alternativ som är avsevärt snabbare, 8 Mbit/s nedströms och 1 Mbit/s uppströms.
Ska du ha så låg hastighet som 0,5 Mbit/s så blir det dessutom billigare att välja en lösning via ADSL med samma (eller lite bättre) hastighet.
Exempelvis borde en kabel-lösning på 1 Mbit/s kosta maximalt 150 kr/månad (gärna betydligt mindre) om man t.ex. jämför med ADSL-alternativ där man kan få 8 Mbit/s för 275 kr/månad.

NYA PRISER från 1/2 2005

Så här skriver Com Hem;

Från och med den 1 februari erbjuder Com Hem följande bredbandsabonnemang för nyteckning:
• Bredband 128: 169 kr/mån
• Bredband 250: 199 kr/mån
• Bredband 500: 259 kr/mån
• Bredband 8000: 389 kr/mån

För Com Hems befintliga kunder innebär förändringen följande:
• Bredband 250: Prissänkning från 225kr/mån till 199 kr/mån
• Bredband 500: Prissänkning från 295kr/mån till 259 kr/mån
• Bredband 1000: Kvarstår för befintliga kunder med oförändrat pris
• Bredband 2000: Produkten utgår. Befintliga kunder uppgraderas till
Bredband 8000: samt får prissänkning från 395 kr/mån till 389 kr/mån.
• Bredband 8000: Prissänkning från 445kr/mån till 389 kr/mån.

Min kommentar: Fortfarande för dyrt!!!
Välj det billigare & bättre ADSL i stället.

Övriga kostnader

Faktureringsavgift tillkommer med 18 kr per faktura (ej vid elektronisk faktura eller vid autogiro).
Startavgiften ligger på 495 kr.
Not. 31/1 2005: Com Hem skriver nu följande; "Du som redan har bredband, tv eller telefoni från Com Hem behöver naturligtvis inte betala någon startavgift när du beställer ytterligare tjänster, utan endast en fraktavgift på 97 kr."
Kabel-modem kostar 98 kronor fram t.o.m. 2005-01-09 (annars 955 kr). Enligt Com Hem köper du detta modem (dvs du äger det, och kan sälja det vidare).
Not. 31/1 2005: Vad modemet kostar nu vill inte Com Hem berätta längre (de anger bara "Från"-priser).

Övriga specifikationer

E-post och hemsida ingår.
E-post: I abonnemanget ingår 5 st e-postadresser. Du kan själv välja vilka adresser du vill ha förutsatt att de är lediga. Alla adresser slutar på @comhem.se. Du kan ha upp till 5 MB på varje epostadress.
Hemsida: I abonnemanget ingår 5 hemsidor. Om du har användarnamnet u12345678 kommer du att få en adress som ser ut enligt följande: http://w1.123.comhem.se/~u12345678.
Varje hemsida kan innehålla upp till 10 MB.

Dynamisk internetadress: Du blir automatiskt tilldelad (via DHCP-server) en dynamisk, publik IP-adress varje gång du loggar in. Du kan ej få fast IP-adress.

Du kan koppla upp flera datorer mot Internet, såväl som server.

Port 25 spärrad för inkommande trafik.

I motsats till ADSL och LAN så kräver Com Hem:s bredband att programvara installeras på datorn. För dessa programvaror behövs 80 MB ledigt utrymme på hårddisken.

Startsida: Innan du kommer ut på internet så måste du först logga in dig med användarnamn och lösenord på en speciell startsida för Com Hem.

Bindningstid: Okänd. Com Hem vill inte uppge gällande bindningstid med mindre än att man gör en beställning från dem. Detta är ytterst uppseendeväckande, och nästintill skrämmande!
Ovanstående är en signal om att Com Hem inte är ärliga och uppriktiga, varför det kan vara förenat med en risk att välja Com Hem.
Not. 31/1 2005: Com Hem har nu lagt till lite luddig information om att de har antingen 0 månaders bindningstid alternativt 12 månaders bindningstid mot att man får billigare modem.

Uppsägningstid: Så lång tid som det är kvar till den kalendermånad som följer efter den månad då uppsägningen togs emot av Com Hem.

Kundservice:
Telefon: 0771-55 00 00 (samtalskostnad motsvarande ett sverigesamtal)
E-post: kundservice@comhem.com
Öppettider:
Vardagar: 08.00-21.00
Lör, sön och helgdag: 10.00-21.00

Driftsinformation finns på Com Hem:s webbsajt.

Leveranstid: Upp till en vecka (men Com Hem nämner inget om hur ångerfristen påverkar leveranstiden).

Com Hem skriver "Öppet köp i 14 dagar!" som att detta skulle vara något speciellt. Men det är bara vad lagen kräver. För alla leverantörer.

Priserna från Com Hem är inte konkurrenskraftiga i relation till vad det kostar med ADSL eller en LAN-lösning.
För att bredband med Com Hem ska bli ett intressant alternativ måste priserna sänkas rejält (alltså betydligt mer än vad som gjordes den 1/2 2005).AVTAL

Viktigt! Läs Villkor

(Com Hem uppger inte när dessa villkor gäller från, trol. juli 2004!)

OBS! Com Hem har något lite ovanligt som varje bredbandsleverantör borde ha för att kunna anses som seriös. Nämligen en klausul om vad som gäller avseende prisavdrag för driftsavbrott.

Följande står i avtalet;
A 4.2 Har en tjänst varit obrukbar på grund av störning eller avbrott i tjänsten under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har Kunden rätt till prisavdrag genom återbetalning eller kreditering av erlagd avgift. Storleken på prisavdraget bestäms utifrån felets varaktighet räknat i dygn från tiden för Kundens felanmälan till dess störningen eller avbrottet har upphört. Utöver detta utgår ingen ytterligare ersättning för störningar eller avbrott.

Lite fult är att du endast får ersättning om du gjort en felanmälan. Dvs du kanske måste sitta timmar i telefonkö för att kunna göra en felanmälan (vid avbrott kommer många att ringa och felanmäla), och ersättningen räknas endast från när du gjort felanmälan. Har sedan inte supporten öppet så måste du vänta tills den öppnat (dvs det kan passera 13 timmar bara där). Dessutom får du inte ersättning om felet varat kortare tid än 24 timmar (efter att du gjort en felanmälan)! Sist men inte minst måste det vara under en sammanhängande tid. Så om Com Hem fått igång uppkopplingen under 1 minut efter 23 timmar så startar räkneverket från början igen. Långt ifrån acceptabelt!Övrigt!

Föreningar

OBS! Det finns föreningar som inte undersöker intresset bland medlemmarna innan man lägger ut pengar på att bygga ut Com Hem kabelnätet i fastigheten. Med tanke på att det normalt blir rätt mycket billigare med en ADSL-lösning jämfört med Com Hems bredband via kabel så är det ofta föga intressant att bygga ut föreningens kabelnät för bredband.

Com Hem vill inte lämna ut några priser för vad det ungefärligen kostar att uppgradera en fastighet. Bara detta är skäl nog för att kanske sluta fundera på Com Hem som alternativ för bredbandsuppkoppling.


Com Hem och stadsnät

Även om nästan 70 % av stadsnäten är olönsamma idag (i slutet av 2004) så kommer det finnas mycket pengar att hämta i framtiden för de som ingår i stadsnäten. Alltså för alla som går in i stadsnät, vilket är många, senast även Telia.

Com Hem påstår att stadsnäten är till mer skada än nytta. Com Hem vill att näten ska byggas i glesbygden. Varför säger Com Hem så tro? Jo, självklart eftersom stadsnäten är ett stort hot mot Com Hems kabel-nät. Com Hem vill inte ha konkurrens utan de vill att utbyggnaden av stadsnät bara ska ske där Com Hem inte kan ta marknadsandelar.

Com Hem säger att kunden får betala för utbyggnaden genom att det byggs parallella nät, men i verkligheten är det tvärtom. Det är redan i dag dyrare att välja Com Hem framför ett xDSL-alternativ, och xDSL är i sin tur dyrare för kunderna än stadsnät. Med utbyggnaden av stadsnät hamnar Com Hem långt på efterkälken!

Telefoni

Com Hem erbjuder även telefoni ("Com Bo"). Det kan vara bra att känna till att telefonin ej är "fullt" utbyggd förrän i slutet av 2005.
Mer info om Com Hem kommer att fyllas på efterhand.
Ändra bakgrundsfärg!

               

.:: Frågor och svar ::.

Från Com Hem:s webbsajt har jag plockat ut några av de mest intressanta frågorna som Com Hem besvarat.

1. Ansluter Com Hems bredband via PPPoE?
Nej, med bredbandet ansluter du via din webbläsare och loggar in mot sidan http://login1.comhem.se

2. Blir jag urloggad efter en tids inaktivitet?
Ja, i vissa fall blir du det. Inaktivitetstiden innan du blir urloggad varierar dock från tjugo minuter upp till en timme.

3. Kan man köpa virusskydd och brandvägg av Com Hem?
Ja, till ditt bredbandsabonnemang kan du köpa virusskydd och brandvägg av Com Hem. Virusskyddet kostar 25 kronor i månaden, och säkerhetspaketet - där både virusskydd och brandvägg ingår - kostar 39 kronor i månaden.

4. Kan jag ha en server hemma med Com Hems bredband?
Ja, du kan sätta upp en server hemma. Konfigurering av denna är dock ingenting som Com Hem ger support på. Vad som får finnas på servern regleras av Datainspektionen och deras regler ska följas.
Observera att port 25 är spärrad för inkommande trafik; vilket innebär att du inte kan använda dig av en egen e-postserver.

5. Kan man få trådlös förbindelse?
Kommunikationen mellan modemet och vägguttaget kan inte ske trådlöst, utan måste gå via en koaxialkabel. Däremot är det möjligt att koppla ett trådlöst nätverk mellan datorn och modemet.

6. Hur lång får koaxialkabeln vara till bredbandet?
Koaxialkabeln bör inte vara längre än tre meter.

7. Kan jag använda kabelmodemet som jag tidigare haft via Tele2 till Com Hem?
Nej. Modemen liknar varandra, men Com Hem sänder på olika frekvenser och dessa är förprogrammerade i modemet.

8. Vilken typ av modem kan jag använda till bredbandet?
Com Hem använder sig av kabelmodem vid namn EuroDocsis och NeMo.

9. Vad gör jag om utrustningen till bredbandet gått sönder?
Kontakta Com Hem:s tekniska support så byter de ut det som är trasigt. Är det ett produktionsfel byts utrustningen kostnadsfritt, garantitiden är dock två år. Skulle garantin ha löpt ut genomför Com Hem bytet men debiterar det utbytta. Beror felet på åverkan debiterar Com Hem utrustningen.

10. Kan jag använda Linux när jag har bredband från Com Hem?
Ja, dock ger Com Hem ingen support på detta och kan därför inte hjälpa dig med konfigurering av din dator om du använder Linux.

11. Vad får jag för e-postadress?
Den e-postadress du får är vanligtvis förnamn.efternamn@comhem.se, såvida den adressen inte är upptagen av en annan kund. Om du önskar en annan adress kan du själv ändra den med hjälp av Com Hem:s e-postadministration.

12. Kan jag byta min e-postadress?
Ja, kontakta Kundservice så kontrollerar de att den e-postadress du önskar är ledig. Du kan även administrera din e-post själv.

13. Kan jag använda en e-postadress jag fått ifrån en annan leverantör, ihop med mitt bredbandsabonnemang?
Ja, detta är vanligtvis inget problem. Använd de kontouppgifter som tillhör e-postadressen - med undantag för utgående e-postserver där du istället använder mail1.comhem.se

14. Vilken POP3- och SMTP-adress har jag till min e-post?
För din inkommade e-post (POP3) ska du använda m1.xxx.comhem.se; där "xxx" motsvarar de tre första siffrorna i ditt u-kontonamn. För din utgående e-post (SMTP) ska du använda mail1.comhem.se

15. Kan jag komma åt min e-post på annat sätt än från min privata dator?
Ja, du kan använda Com Hems webmail. Klicka på webmail.comhem.se för att komma dit. Logga sedan in med dina användaruppgifter för e-posten.

16. Kan jag få mer plats i min e-postlåda?
Nej, i dagsläget har Com Hem ingen sådan tilläggstjänst.

17. Kan jag använda något annat e-postprogram än Outlook Express?
Ja, det finns ett flertal e-postprogram du kan använda dig av. Com Hem lämnar dock bara support på e-posthantering via Outlook Express.

18. Kan jag ha ett eget domännamn hos Com Hem?
Nej, Com Hem erbjuder ingen annan domän än comhem.se

19. Vad får jag för hemsideadress när jag beställer bredband?
Om du har användarnamnet u12345678 kommer du att få en adress som ser ut enligt följande: http://w1.123.comhem.se/~u12345678.

20. Vad får jag lägga upp på min hemsida?
Du får publicera allt som inte är brottsligt, copyrightskyddat eller anstötligt material.

21. Har jag tillgång till nyhetsgrupper via mitt bredbandsabonnemang?
Ja, på adressen news1.comhem.se

22. Finns det någon begränsning för hur mycket information som får skickas via bredbandet?
Nej, det finns ingen begränsning.


En stilla undran. Com Hem och Telia ska vara skilda åt idag, men vad gör då Com Hem på Telias domän?
http://www.comhem.telia.se/Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !