Bredbandsbolaget 10 Mbit/s
(äv. 24 Mbps, samt 10 eller 100 Mbps via fiber)
Webb:   www.bredbandsbolaget.com
E-post: kundtjanst@bredband.com          
Tel.:      020-71 00 70 (vardagar 8-19)
Allmänna villkor (030901)
Särskilda villkor (030901)
 
FÖRDELAR:
 1. Fem dynamiska IP-adresser med möjlighet till att ändra detta till en fast ip-adress för alternativet 24 Mbps.
 2. Fem hemsidekonton med 20 MB per hemsida (normalt 10 MB för andra leverantörer), för den som önskar detta. Här är BBB bättre än praktiskt taget alla andra leverantörer (i och med att du med BBB i praktiken kan få 100 MB lagringsutrymme, även om det är uppdelat på olika platser).
 3. Fem e-postkonton á 10 MB ingår, för den som önskar detta.
 4. "020"-nummer till supporten.
 5. För alternativet med 24 Mbps ingår en fri film från SF Anytime (värde 29 kr) i beställningen.
 6. Webbsida med driftsinformation finns under "Kundtjänst informerar" för BBB:s användare.
NACKDELAR:
 1. Ingen min. hastighet garanteras nedströms/uppströms.
 2. E-post och hemsida kan ej väljas bort för att därmed få reducerad månadsavgift.
 3. Alltför komplicerat att få konkret information om abonnemang från BBB:s webbsajt.
 4. Dessutom mycket svårt att få konkret info via mail eller telefon med BBB.
 5. Avtal med villkor där den som anlitar BBB kan känna sig närmast "förslavad".
 6. T.ex. avseende behandling av personuppgifter. Detta är speciellt irriterande för vissa eftersom BBB ohämmat verkar lämna ut personuppgifter (utan att BBB på något sätt behöver göra detta) till antipiratbyrån.
 7. Sex månaders bindningstid
 8. Tre månaders uppsägningstid (ska vara max 1 månad!).
 9. Support via e-post saknas.
 10. Webbsida med driftsstatus kräver inloggning.
 11. Fast IP-adress kostar 360 kr extra per år (ersätter då de dynamiska IP-adresserna) för de med 24 Mbps.
 12. Bredbandsbolagets nät är inte öppet. För IP-telefoni så blockerar t.ex. BBB anslutningar till annan SIP-tjänst än deras egen. Bredbandsbolaget vill heller inte släppa in fler tjänsteleverantörer i sitt nät.
  "Komplexiteten skulle öka kollosalt och kvaliteten försämras. Därför ser vi ingen anledning till det", säger Peder Ramel, Vd på Bredbandsbolaget (B2 Bredband AB).
Slutsats: Bredbandsbolaget ("B2 Bredband AB") har katastrofalt dålig information om sina tjänster på sin webbsajt. Bara detta är skäl nog att bojkotta BBB till dess att de blivit bättre i sin information. Kunder måste ställa krav på att företagen redovisar vad det är de säljer (inte ens de telefonsäljare som ringer upp mig och vill sälja Bredbandsbolagets tjänster vet vad BBB erbjuder).
Dessutom vet jag, inte minst av egen erfarenhet, att det är mycket svårt att få information via telefon eller mail från BBB. Det tar ofta väldigt lång tid att få svar på mail, och de svar man får tillför inte mycket. Skärpning Bredbandsbolaget ! Ni kan inte fortsätta så här !
Jag har dessutom på andra ställen tagit upp en del om Bredbandsbolagets avtal, vilket också är tillräckligt i sig själv för att inte anlita BBB. Bredbandsbolaget, skriv om ert avtal helt !!!

Bredbandsbolaget ("B2 Bredband AB") har alla förutsättningar för att kunna bli en bra bredbandsleverantör, men på några få punkter är de så dåliga att det tar bort effekten av alla andra fördelar med BBB.

B2 lär ha en bra hastighet inom sitt eget nät, men det påstås också att det går väldigt trögt (med packetloss och kraftigt varierande pingtider) om man ska utanför Sverige (jag tror B2 har 1,5 Gbit/s ut, och 600 Mbit/s in till Sverige).

Not. Sommaren 2004 hade BBB runt 105 000 bredbandskunder (exakt samma nivå som under juni 2003), varav 45 000 var ADSL- och VDSL-kunder. Uppgifterna går dock i sär. Enligt andra källor hade BBB 171.000 abonnenter över hela Sverige innan de köpte upp Bostream 2004 (som då tillförde 104 000 abonnenter... i juni 2003 uppgavs det att Bostream endast hade 70.000 abonnenter).
I slutet av 2004 hävdar Bredbandsbolaget att de har 300.000 hushåll anslutna till sitt fibernät (en uppgift som alltså inte tycks stämma med tidigare uppgifter).
När Bredbandsbolaget köpte upp Bostream fick bolaget en marknadsandel på 26 procent. Bredbandsbolaget hade före affären 16 procent av marknaden för privata bredbandskunder, tvåa efter Telia som är helt dominerande med 40 procent. Bostream hade i sin tur 10 procent.

I slutet av 2004 når Bredbandsbolagets nät över 50 orter i Sverige.

Månadsavgift 10 Mbit/s via telejack (ADSL2+): 399 kr/mån.
Månadsavgift för övriga leveransalternativ;
24 Mbps (telejack, ADSL2+): Från den 1/11 399 kr/månad (tidigare 449 kr/mån).
      Fr.o.m 1/11 04 har räckvidden för 24 Mbit/s utökats till 2.500 meter.
      (Tidigare: på avstånd över 1,2 km från telestationen: 10 Mbps.)
10 Mbps (fiber), fdx (full duplex): 320 kr/mån.
100 Mbps (fiber): 595 kr/mån.
 
Startavgift 495 kr (tidigare 995 kr, och ännu tidigare 1.995 kr) i anslutningsavgift utan ADSL-modem.
 
ADSL-modem För anslutning via telejack (10 Mbps och 24 Mbps) kan bredbandsmodem lånas under abonnemangstiden.
ADSL modem - rekommendationer  
Frakt (modem) Vid lån av ADSL2+-modem påstår BBB att fraktkostnad ingår.

Det framgår ej om fraktkostnad ingår ifall modemet måste skickas tillbaka pga av problem med modem, men enligt en läsare av dessa bredbandssidor gäller följande;
Frakt på modem ingår då BBB skickar ut ett nytt modem samt en
returavi för det gamla när det etablerats att modemet är källan till
eventuellt fel.
.
Alternativ där du lånar ADSL2+-modem är något jag anser att du helst ska undvika (bl.a. eftersom du inte vet vad som gäller, t.ex. hur lång tid du då är utan modem, etc).
Faktureringskostnad Ingen extra avgift tillkommer på fakturan (t.ex. administrationskostnad).
Dock tar BBB ut 20 kr extra per faktura (dvs per månad) i faktureringsavgift om man inte har autogiro.
Fakturering
Övriga kostnader  
Flytt/överlåtelse Flyttavgift/bredbandsuttag. 350 kronor
Flyttavgift/telejack: 995 kronor
Avgift vid överlåtelse av abonnemang till make/maka/sambo: 350 kronor

Bindningstid Sex månaders bindningstid (tidigare ingen bindningstid).
I avtalet står följande;
"Bredbandsbolaget äger inte rätt att höja priset för Tjänsten under den uppsägningstid eller särskilda bindningstid som avtalats".
Uppsägningstid 3 månaders uppsägningstid.

Leveranstid 10 Mbit/s: Leveranstiden på bredband via telejacket är i normalfallet 3 veckor. Efter att du har beställt tjänsten kommer du inom cirka en vecka få skriftligt besked om leveranstiden.

24 Mbit/s: Leveranstiden på bredband via telejacket är i normalfallet 3 till 5 veckor. Efter att du har beställt tjänsten kommer du inom cirka en vecka få skriftligt besked om leveranstiden.

I undantagsfallen beror leveranstiden främst på om den telestation du tillhör har byggts ut med vår utrustning, om det finns ledig plats och om ditt befintliga ADSL-abonnemang är uppsagt eller avslutat. Då kan leverans i vissa fall ta upp till 3 månader.
I avtalet står följande;
"Tiden mellan Avtalets ingående och inkopplingen av Tjänst skall i normalfallet inte överstiga 90 dagar från det Avtalet ingåtts. Tjänsten kopplas som huvudregel inte in innan tiden för att utnyttja ångerrätten enligt distansavtalslagen har löpt ut, d.v.s. 14 dagar efter att Abonnenten har ingått Avtalet.
Om Tjänsten inte kopplats in efter nittio (90) dagar från det avtal om Tjänsten ingåtts och Abonnenten med stöd av punkten 8.4 nedan sagt upp avtalet, äger Abonnenten rätt att återfå till Bredbandsbolaget i förskott erlagda avgifter avseende Tjänsten".

Vid byte från annan leverantör till Bredbandsbolaget så hävdar BBB att det bara blir ett glapp på 1-2 dagar.
Ångerrätt I avtalet står följande;
"När du som konsument beställer en tjänst av Bredbandsbolaget så har du under vissa förutsättningar ångerrätt enligt distansavtalslagen. Denna ångerrätt innebär att du har rätt att säga upp din beställning om du meddelar oss detta inom fjorton dagar från det du gjorde din beställning. Men du har alltid minst sju arbetsdagar på dig att framföra din ångerrätt.
Ångerrätten gäller bland annat inte i de fall då tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Ångerrätten gäller inte heller om den tjänst du beställt innebär att du får del av ljud- eller bildupptagning eller datorprogram och du brutit förseglingen".

Kan du avsäga dig ångerrätten för att få snabbare leveranstid?
Oavsett vilket måste du begära ett klart besked vad leveranstiden ligger på just när du beställer!

Hastighet nedströms 10 Mbps om du bor mindre än 5 km från telestation med BBB:s utrustning.
I avtalet står följande;
"Den hastighet med vilken Abonnenten kan överföra data till och från sin dator till närmaste anslutningspunkt till Internet genom användande av Tjänsten ("Överföringshastighet") varierar. Vid uppkoppling av Tjänsten över Fastighetsnät är Tjänsten normalt dimensionerad för en Överföringshastighet till och från Abonnentens dator med 10 Mbit/s. Vid uppkoppling av Tjänsten över Accessnät är Tjänsten normalt dimensionerad för en Överföringshastighet till Abonnentens dator med 10 Mbit/s och från Abonnentens dator med 9 Mbit/s. Vid uppkoppling över Accessnät är Överföringshastigheten bland annat beroende på avståndet i Accessnätet ("Anslutningsavståndet"). Beroende på Anslutningsavståndet är i vissa fall Tjänsten istället dimensionerad för en Överföringshastighet till Abonnentens dator med 8 Mbit/s och från Abonnentens dator med 1 Mbit/s. Angivna överföringshastigheter är endast ungefärliga och kan variera. Den närmare omfattningen av och innehållet i Tjänsten framgår av beskrivning på Portalen (www.bredband.net) eller av aktuellt produktblad".
Hastighet uppströms 1 Mbps för anslutningar via telejack (10 Mbps och 24 Mbps).
För anslutning via fiber (fastighetsnät) är hastigheten samma i bägge riktningarna.
Garanterad min.hast.? Nej, ingen min. hastighet garanteras.
Regler uppgr. av hast.

Får ansluta flera datorer Ja
Får ansluta server Ja.
I avtalet står följande;
"Abonnenten får ansluta datorresurser, såsom en server, till Bredbandsbolagets nät under förutsättning att det sker fritt och för privat bruk och inte mot betalning. Oavsett vad som nu angivits förbehåller sig Bredbandsbolaget rätten att stänga av Tjänsten om Bredbandsbolaget eller annan drabbas av olägenhet med anledning av Abonnentens anslutning eller nyttjande av datorresurs som anslutits enligt ovan".
Fast publik IP-adress Nej, men BBB lanserade den 15/11 2004 ett paket där man byter de 5 dynamiska IP-adresserna mot en fast IP-adress, till en kostnad av 30 kr per månad, dvs 360 kr/år.
För dig som har bredband via bredbandsuttag (via fastighetsnät), VDSL eller sitter på en telestation som inte är anpassad för fast IP kan BBB inte erbjuda tjänsten.
Dynamisk IP-adress Ja.
Ant. IP-adresser 5 dynamiska IP-adresser.
I avtalet står följande;
"I Tjänsten ingår tillgång till dynamiska IP-adresser för att flera medlemmar av Abonnentens hushåll kan ansluta sina datorer samtidigt".

Webbserver:  
Hemsida;
antal, storlek, etc.
5 hemsidor på 20 MB/styck.
I avtalet står följande;
"Bredbandsbolaget ansvarar inte för eventuell förlust av data, t.ex. e-post, information på personlig hemsida eller information som Abonnenten har lagt upp på Portalen.
Bredbandsbolaget ansvarar inte heller för s k back-up eller säkerhetskopiering av Abonnentens hemsida eller annat material tillhörande Abonnenten".

Enligt Bredbandsbolaget kan du nyttja alla dessa fem webbutrymmen själv, vilket innebär att du praktiken kan få 100 MB totalt webbutrymme på en person.
Så här skriver BBB om detta;
Varje hemsida har 20 Mbyte i lagringsutrymme. I varje bredbandsabonnemang ingår 5 hemsideskonton. Totalt kan du alltså lagra 100 Mbyte data, men på fem olika platser (du kan alltså inte få 1x100 MB).
E-post adresser;
antal, storlek, etc.
5 e-postkonton på 10 MB/styck.

Den 15/11 2004 lanseras en möjlighet att få mer e-post utrymme mot extra avgift (något som jag tror allt fler leverantörer kommer att erbjuda utan extra kostnad inom en mycket snar framtid).
50 MB 49 kr/månad
500 MB 59 kr/månad
1 GB 69 kr /månad

I avtalet står följande;
"Abonnenten ansvarar för att löpande tömma anknutna e-postbrevlådor. Bredbandsbolaget har rätt att spärra kontot för inkommande post om tillgängligt lagringsutrymme saknas.
Varje e-postadress som ingår i Tjänsten är personlig. Bredbandsbolaget har rätt att neka och/eller ta bort stötande och olämpliga e-postadresser. Bredbandsbolaget har även rätt att ändra tilldelad e-postadressen om detta är motiverat av tekniska eller kommersiella skäl".

Enligt BBB kan samtliga fem e-post konton nyttjas av en person. Inget krav finns alltså på att det måste vara en fysisk person per e-post adress (osäker uppgift från BBB, och motsägs av ovanstående text i fetstil).

Inkommande e-postserver (POP3): pop.bredband.net
Utgående e-postserver (SMTP): smtp.bredband.net
Spamfilter SAKNAS (att BBB spärrat port 25 innebär endast att spam stoppats för utgående trafik).
Virusskydd Virusskydd saknas i Bredbandsbolagets mail-server.
Ett säkerhetspaket med virusskydd (Norman antivirus) och brandvägg (okänt märke) kan köpas till för 295 kr plus 25 kr/mån. Dvs 300 kr per år i extra löpande kostnader.

Fri startsida ?

Inloggning Med dynamisk IP-adress måste du logga in via PPPoE protokollet med en klient. Den måste man logga in med varje gång. Det finns dock andra klienter på internet som sköter inloggningen själv (bör dock undvikas).
Om du betalar extra för fast IP-adress slipper du inloggningsförfarandet.
Utloggning vid inaktivitet ?

Teknisk support Kostnadsfri kundtjänst – måndag till fredag (vardagar 8-19).
Kostnadsfri teknisk support – alla dagar (vardagar 8-22, helger 10-18).
Tel. nr till kundtjänst och teknisk support: 020 - 71 00 70.
Om du ringer från en mobiltelefon fungerar inte 020-numret. Ring då i stället: 08 - 50 69 8585.
Support via e-post saknas, utan i stället används ett speciellt webb-formulär! Krångligt !

Även ett webb-formulär finns för att kontakta kundtjänsten, men du måste då ange antingen personnummer (integritetskränkande!) eller kundnummer (dvs du måste vara kund). DÅLIGT !
Nät Eget samt Telenor och Teracom.

Övrigt: BBB spärrar port 25 samt 135-139, 445, 548 för utgående trafik
(port 25 spärras för att stoppa spam som sprids av datorerna till intet ont anandes personer).

Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)

Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Om du kommit hit direkt via sökmotor gå till jämförelsesidan genom att klicka HÄR
Gå till huvudsidan genom att klicka på bannern ovan