Glocalnet 8 Mbit/s
(äv. 0,5 Mbps)
www.glocalnet.se eller
www.glocalnet.se
E-post: internetsupport@glocalnet.se
Tel.:     0200-88 88 88 (Internetsupport)
Allmänna villkor för bredband 0303 (med några särskilt intressanta avsnitt markerade)
 
25/10-04: Glocalnet räknar med ökade kostnader (utrustning, etc.) på 100 miljoner kronor det närmaste året pga nya kunder.
FÖRDELAR:
 1. Exceptionellt generösa supporttider. Dygnet runt !
 2. Fem hemsidor á 10 MB ingår, för den som önskar detta.
 3. Fem e-postkonton á 10 MB ingår, för den som önskar detta.
 4. "020"-nummer till supporten.
 5. Sedan Glocalnet sänkt priset på modem till 498 kr har detta blivit ett relativt bra pris.
 6. Fast Ip-adress via Song Networks, dynamisk via Telenor och Telia/Skanova (se äv. "Nackdelar")
NACKDELAR:
 1. Lång bindningstid 12 månader (tidigare 24 mån & 18 mån innan dess).
 2. Dessutom alltför lång uppsägningstid på 3 månader.
 3. Ingen min. hastighet garanteras nedströms/uppströms.
 4. Svårläst webbsajt där uppgifter om abonnemang tycks medvetet ha gjorts extremt svåra att hitta.
 5. Spamfilter saknas.
 6. E-post och hemsida kan ej väljas bort för att därmed få reducerad månadsavgift.
 7. 0,9 Mbps uppströms (osäker uppgift från Glocalnets webbsajt).
 8. Kan enligt Glocalnet ej få fast IP-adress, eller flera IP-adresser.
  Om du får din uppkoppling via Glocalnets samarbetspartner Song Networks ska du dock få fast IP-adress. Får du din uppkoppling via Telia/Skanova eller Telenor blir det dynamisk IP.
 9. Inloggning via PPPoE-klient (om uppkoppling via Telenor eller Telia/Skanova).
 10. Alltför lång leveranstid; 4-8 veckor, dvs dubbelt så lång som normalt.
 11. I avtalet står som exempel på vad som ej är tillåtet;
  "Att samtidigt logga in flera användare på samma abonnemang via Glocalnets terminalserver, att använda egen serverprogramvara, eller att ha program aktiva på Glocalnets server när Kunden själv inte är inloggad". Vad menas?
 12. I avtalet står det också;
  "Om Kunden inte har använt e-postkonto eller webbsida som är knuten till Tjänsten på minst sex månader har Glocalnet rätt att stänga av tillgången till e-postkontot respektive webbsidan". Ruggigt! Jag tror Glocalnet är ensamma om en dylik klausul (och jag förstår inte varför den ens behövs).
 13. Glocalnet säger att man inte behöver bry sig om vissa saker i avtalet mellan Glocalnet och kund. Men antingen har man ett avtal som är till för att följas i bästa möjliga mån, eller så har man inget avtal !
 14. Driftsstatus saknas på Glocalnets webbsajt.
  För de som får sin uppkoppling via Telenor kan jag kan dock tipsa om följande webbsida;
  Aktuell driftsstatus - Telenor
  Telia/Skanova saknar denna tjänst med driftsstatus! (extremt dåligt!!!)
Slutsats: Sedan telecom-operatören Glocalnet sänkte bredbandspriserna 2004-10-25 har förutsättningarna ändrats, och Glocalnet flyttas efter denna prisjustering bort från listan över leverantörer som ej rekommenderas.
Glocalnet har gjort en helomvändning och känns nu som en relativt ärlig, uppriktig och pålitlig leverantör. Tiden får utvisa om det verkligen är så (om de besvarar mina 54 frågor som jag sammanställt på huvudsidan av min bredbandssajt så kan du få bekräftat att de nu verkligen avser att vara ärliga och uppriktiga om sina tjänster). Vissa nackdelar kvarstår dock fortfarande. Glocalnet har t.ex. en webbsajt där det är tämligen svårt att söka fakta om abonnemang. Webbsajten har förändrats i samband med prissänkningen den 25/10, men har inte blivit nämnvärt bättre. Under 2003 var dessutom Glocalnets telefonikunder mest missnöjda i en jämförelse mellan alla telecom-företag, och man kan bara hoppas att de är bättre på att hantera sina bredbandskunder framöver.

Det kan nämnas att tidningen Affärsvärlden rekommenderat alla att sälja sina aktier i Glocalnet med anledning av att Glocalnets prissänkning beräknas kosta 100 miljoner i extra utgifter fram till och med slutet av 2005.
Glocalnet siktar på att ta en marknadsandel på 15 procent och bli Sveriges tredje största bredbandsleverantör med 300.000 abonnenter inom loppet av 2-4 år (från slutet av 2004). För de första 9 månaderna under 2004 uppgick nettoresultatet till 8,2 miljoner kronor (att jämföra med de totala intäkterna som uppgick till 733 mkr). Under det tredje kvartalet 2004 sjönk vinsten dock kraftigt (jag gissar att detta dels berodde på att bredbandskunderna blev allt mer upplysta, dvs en ökad medvetenhet om bredbandsmarknaden, och dels på att det började bli konkurrens). Resultatet blev då 3,8 mkr, vilket kan jämföras med 18,8 mkr under det tredje kvartalet 2003.

Efter första kvartalet 2005 hade Glocalnet totalt 63.000 bredbandskunder. Under det första kvartalet 2005 aktiverades 22.000 nya bredbandskunder, men förlusten för Glocalnet blev trots detta 34,4 miljoner kronor för samma period.

Jag önskar Glocalnet lycka till och välkomnar deras prissänkning i allra högsta grad. Hoppas bara att Glocalnet har resurser över för att både ta hand om sina kunder och för att att utveckla och förbättra sitt utbud av tjänster. Om Glocalnet varit riktigt smarta skulle de t.ex. tagit bort bindningstiden, i stället för att sänka den till 12 månader. Då skulle företaget fått en helt annan trovärdighet, och tillströmmningen av nya kunder skulle ha blivit avsevärt högre. Uppsägningstiden på 3 månader är inte rimlig. Den måste definitivt sänkas till en månad.

Månadsavgift 289 kr/mån exkl "säkerhetspaket" från 2004-10-25 (tidigare 398 kr/mån).
Säkerhetspaket innehåller antivirusprogram och brandvägg från F-secure (jag har testat F-secure 2005, och det är katastrofalt dåligt... på allt... låt dig inte luras på detta paket!).
Det blir 38 kr/mån billigare med Glocalnet som telefoniförval.
Existerande kunder får dock fortsätta betala den gamla höga månadsavgiften fram till årets slut.

"Glocalnet 0,5" (0,5 Mbit/s) kostar 299 kr/månad (alltså 10 kr dyrare än 8 Mbit/s!).
"Glocalnet 0,5+" (0,5 Mbit/s) kostar 249 kr/månad (i motsats till "Glocalnet 0,5" är detta alternativ uppgraderingsbart till 8 Mbit/s).

Glocalnets alternativ med 0,5 Mbps riktar sig mot dagens modemkunder, för att Glocalnet ska kunna utöka sin kundbas och skaffa sig rejäla marknadsdelar.
 
Startavg./ansl.avg 0 kr (tidigare 695 kr) utan ADSL-modem.
ADSL modem Ett ADSL-modem av Glocalnet utvalt (Alcatel Speedtouch 510 med inbyggd PPPoE) kan köpas för 498 kr (inkl. frakt).
Allt ingår för ADSL-modemet; splitterplugg, Ethernet-kabel, mellanpropp för telejacket.
ADSL modem - rekommendationer Så länge det är ett ADSL-modem ska det fungera. Lämpligen med inbyggd PPPoE-klient så att modemet sköter alla anslutningsfrågor.
Frakt (modem) Ingen övrig kostnad (frakt, moms eller något annat) tillkommer för ADSL-modemet enligt supporten.
Fakt.kostn. Nej, ingen fakturaavgift.
Fakturering Varje, vart annan eller var tredje månad. Faktura alt. Autogiro.
Övr. kostn.  
Flytt/överlåtelse Uppgift saknas!

Bindningstid 12 månader månaders bindningstid (tidigare, t.o.m. 30/9 2004, var det 24 och ännu tidigare 18 månader).
Uppsägn.tid 3 månaders uppsägningstid. För lång!

Lev.tid 4-8 veckor enligt Glocalnets webbsajt
(tidigare angavs 2-4 veckor vilket med allra största säkerhet innebar 4 veckor)
Ångerrätt 14 dagar, enligt distansavtalslagen.
Kan du avsäga dig ångerrätten för att få snabbare leveranstid?
Oavsett vilket måste du begära ett klart besked vad leveranstiden ligger på just när du beställer!

Hast. nedströms 8 Mbps vid nedladdning för "Glocalnet bredband 8".
Övriga alternativ har en hastighet på 0,5 Mbit/s nedströms.
Hast. uppströms 0,9 Mbps vid uppladdning (det finns andra som felaktigt uppger 1 Mbps). Tidigare 0,8 Mbps (vad har ändrats?)
Övriga alternativ har en hastighet på "upp till" 0,4 Mbit/s.
Gar. min.hast.? Nej, ingen min. hastighet garanteras.
Vad gäller vid uppgr. av hast. Med "Glocalnet bredband 0,5" kan du inte uppgraderas till 8 Mbit/s.
Glocalnet har inte förklarat detta, men jag gissar att "Glocalnet 0,5" levereras via Telia/Skanova, medan de andra alternativen levereras av de billigare Song Networks och Telenor.

Får ansluta flera datorer Ja, men vi kan inte ge någon support på internetuppkopplingen när routern är inkopplad.
Får ansluta server Visst får du. Men vi kan inte garantera en uptime eller godta ersättningsanspråk ifall den inte går att nå. Sedan reserverar vi oss ifall det blir oerhört hög användning av sidan.
Fast publik IP-adr. Nej.
Ev. kan vissa få fast IP-adress med Glocalnet idag (25/10-04). Glocalnet har ingen information om detta på sin webbsajt, men om du får din uppkoppling via Song Networks blir det en fast IP-adress.
Dynamisk IP-adr. Ja, om uppkopplingen levereras via Glocalnets samarbetspartners Telenor eller Telia/Skanova..
Ant. IP-adr. 1 dynamisk IP-adress.

Webbserver: Inga tjänster ingår för webbservern.
Inget stöd finns för t.ex. databaser (så att databasfunktioner kan användas), asp, php, cgi, ssi, lösenordsskydd, kryptering, etc.
Endast vanlig HTML tillåts.
Hemsida;
antal, storlek, etc.
5 x 10 MB hemsideutrymme ingår (kan nyttjas av t.ex. en person?).
E-adresser;
antal, storlek, etc.
Fem e-postkonton ingår (kan nyttjas av t.ex. en person?). 10 MB per brevlåda.
POP3, IMAP.
Spamfilter Nej
Virusskydd ?

Fri startsida Fri startsida, dvs blir ej tvingad till speciell startsida.

Inloggning Glocalnet har inte Telias system, men inloggningskrav finns, om din uppkoppling levereras av Telia/Skanova eller Telenor. Du måste då logga in via PPPoE protokollet med en klient. Den måste man logga in med varje gång. Det finns dock andra klienter på internet som sköter inloggningen själv.
Utloggning inaktivitet Blir aldrig utloggad vid inaktivitet så att du måste logga in igen efter tag.

Tekn. support Fri, dygnet runt (och fri kundservice dygnet runt). Via telefon eller e-post. Kundtjänst mån-fre.
Nät Song Networks, Telenor samt (det avsevärt dyrare alternativet) Skanova/Telia.

Tillåtet att sälja privata saker på tillhörande hemsida?
Svar: Du får, men vi godtar inga ersättningsanspråk ifall sidan ligger nere etc. etc.

Vad blir webbadressen till hemsidor (och FTP-adressen, om dessa inte är samma)?
Svar: http://goto.glocalnet.net/nånting, ftp blir såledeles ftp://ftp.glocalnet.net

Har ni någon backup (i så fall hur ofta?), framförallt avseende e-posten?
Svar: Jo. Det går återställa, men det ligger bara kvar i någon vecka. Ingen daglig backup.



Tipsa en vän

FORUM

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, SBC, Riksbyggen) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här! (Index)
Sedan finns det även en enklare gästbok.




Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Om du kommit hit direkt via sökmotor gå till jämförelsesidan genom att klicka HÄR
Gå till huvudsidan genom att klicka på bannern ovan