Sajtkarta

Exempel på frågor att ställa när du ska välja leverantör av Internetuppkoppling 1. Vad ligger månadsavgiften på (priser inkl. moms!)?
 2. Kan det bli så att jag får betala för dagar före installationsdatum (beroende på vilken dag i månaden som inkoppling sker)?
 3. Kan det bli så att jag får betala för dagar efter urkopplingsdatum (beroende på vilken dag i månaden som urkoppling sker)?

 4. Vad ligger startavgift/anslutningsavgift på utan ADSL-modem (inkl. moms)?
 5. Om ADSL-modem erbjuds, vad ligger start/anslutningsavgiften på inkl. detta ADSL-modem?

 6. Vad kostar det ADSL-modem/router ni erbjuder, inkl. frakt, moms och allt?
 7. Vad ingår för ADSL-modemet/routern?
  Allt? (splitter och mellanpropp eller kombinerad mellanpropp/splitter, nätverkskabel, teleledning, manual, installations-CD, etc.)
 8. Om lånemodem, vilka garantier och service gäller?

 9. Vilka rekommendationer och/eller krav har ni på ADSL-modem/router?

 10. Tillkommer det någon extra kostnad på faktura (t.ex. administrationsavgift)?
 11. Om ni har någon extra avgift, kan jag då undvika denna på något sätt?

 12. Hur sker fakturering (t.ex. månadsvis fakturering i förskott)?

 13. Vilka övriga kostnader finns det för olika bitar, som t.ex. vid flytt/överlåtelse?

 14. Något annat av vikt som jag behöver känna till avseende betalning/fakturering?

 15. Har ni någon bindningstid, och hur lång är denna i så fall?
 16. Om ni har bindningstid, kan jag få ett abonnemang utan bindningstid (eller maximalt 3 mån.)?
 17. Om jag kan få ett abonnemang med kortare bindningstid, hur mycket måste jag då betala extra?
 18. Sker det någon automatisk förlängning av avtalet efter bindningstiden? Dvs i stil med formuleringen "Avtalstiden är 12 mån, därefter förlängs avtalet i 6 månaders perioder om inte uppsägning gjorts".

 19. Hur lång uppsägningstid har ni?
 20. Om ni har över 1 månads uppsägningstid, kan jag få ett abonnemang med kortare uppsägningstid?
 21. Om jag kan få ett abonnemang med kortare uppsägningstid, hur mycket måste jag då betala extra?

 22. Hur lång är leveranstiden om jag beställer ett abonnemang från er de närmaste dagarna?
 23. Hur lång tid tar det MAXIMALT för mig att bli uppkopplad mot Internet om jag beställer Internetuppkoppling av er de närmaste dagarna?

 24. Vilken ångerrätt har jag?
 25. Om jag kan avsäga mig ångerrätten, hur fort levererar ni då ett fungerande abonnemang till mig?

 26. Vad är hastigheten nedströms för ert bredband?
 27. Vad är hastigheten uppströms för ert bredband?

 28. Har ni någon garanterad minimihastighet uppströms och/eller nedströms?
 29. Om det visar sig att hastigheten jag får inte är tillfredsställande, har jag då rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan?

 30. Är det tillåtet att ansluta flera datorer (dvs att koppla upp ett eget LAN / nätverk med flera klienter)?
 31. Några speciella förutsättningar som gäller för detta?

 32. Är det tillåtet att ansluta server (t.ex. webbserver), och vad har ni i så fall för restriktioner (om några)?
 33. Några speciella förutsättningar som gäller för detta?

 34. Får jag en äkta (ej utdelad via DHCP), fast publik IP-adress?
 35. Får jag en dynamisk IP-adress?
 36. Kan jag få mer än en IP-adress (i så fall hur många)?

 37. Vad gäller för er webbserver (kan ni beskriva vilka tjänster som ingår)?
 38. Finns det t.ex. stöd för databasfunktioner, asp, php, cgi, ssi, lösenordsskydd, kryptering, med mera?

 39. Ingår hemsideutrymme?
 40. Hur många?
 41. Om fler än ett hemsideutrymme ingår, kan alla dessa utnyttjas av t.ex. endast en person?
 42. Hur många MB hemsideutrymme ingår?
 43. Om hemsideutrymme ingår, kan jag välja bort denna tjänst för att få reducerad månadsavgift?
 44. Har ni någon begränsning avseende webbserver/ftp-server (t.ex. max antal träffar på webbsida/sajt)?

 45. Ingår e-post adresser?
 46. Kan ni beskriva lite mer detaljerat över vad som ingår i er e-post-tjänst och hur den fungerar?
 47. Vad blir e-postadressen (e-post adresserna) som jag får?
 48. Får jag en e-post adress som jag kan ta med mig om jag skulle byta internetleverantör?
 49. Vilka regler gäller för e-post konto? Rensar ni t.ex. e-post efter en viss tidsperiod?
 50. Vilken typ av e-post är det (POP3, webbmail)?
 51. Hur många MB ingår för varje e-postkonto (dvs max MB per person)?
 52. Om e-post ingår, kan jag välja bort denna tjänst för att få reducerad månadsavgift?
 53. Eftersom jag gärna vill veta vad jag betalar för undrar jag om jag kan testa er e-post tjänst innan jag bestämmer mig?
 54. Webbmail fungerar med alla webbläsare (Explorer, Firefox, Mozilla, etc)?

 55. Har ni spamfilter?
 56. Kan ni beskriva vilken typ och hur detta fungerar?

 57. Har ni virusskydd?
 58. Kan ni beskriva vilken typ och hur detta fungerar?

 59. Är det fri startsida i webbläsaren (dvs jag blir ej tvingad till speciell startsida)?

 60. Måste jag logga in med lösenord via webbläsare (dvs manuell inloggning) varje gång?
 61. Används PPPoE-klient?

 62. Blir jag utloggad vid inaktivitet (och efter hur lång stund i så fall)?

 63. Har ni fri support (teknisk), vad ingår för denna, och mellan vilka tider, vilka dagar i veckan (äv. helger?)? Kortare supporttider under vissa perioder (t.ex. sommar)?
 64. Är det någon del av supporten som kostar någon extra avgift?
 65. Har ni telefonnummer till supporten som kostar maximalt en markering?
 66. Är det långa väntetider om man ringer er support?

 67. Är försäljning av privata saker i privat regi tillåten på den hemsida som ingår?
 68. Om detta inte är tillåtet, vad är anledningen till detta, och var går i så fall gränserna?

 69. Vad blir webbadressen till hemsidor (och FTP-adressen, om denna inte är samma)?

 70. Har ni någon form av backup av data (t.ex. e-post), och hur ser denna i så fall ut?
  - Av vad?
  - Hur ofta?
  - Är det möjligt för mig att få något återskapat från er backup om jag skulle behöva detta?

 71. Får jag någon form av kompensation/ersättning om bredbandsuppkopplingen inte fungerar?
 72. Vilka är förutsättningarna för att jag ska kompenseras ekonomiskt?

 73. Hur lång tid har ni på er att avhjälpa fel/avbrott (dvs inte en starttid för felavhjälpning, utan en sluttid)?
 74. Om ni säger att fel ska vara avhjälpt inom "skälig" tid, vad innebär detta då mer konkret?
 75. Har ni någon driftsgaranti som anger hur stor procent av tiden tjänsten ska vara tillgänglig?
 76. Hur informeras jag om planerade avbrott i tjänsten (t.ex. via mail) och hur lång tid i förväg?
 77. Hur informeras jag om aktuell status för oplanerade avbrott i tjänsten?

 78. Ansvarar ni på något sätt för eventuell förlust av data, t.ex. e-post eller information på personlig hemsida?

 79. Vilka förutsättningar gäller vid prishöjningar (får ni t.ex. höja priset under bindningstiden?)?
 80. Hur informeras jag om ev. prishöjningar?
 81. Är det några planerade prisjusteringar på gång?

 82. Tar ni ut en extra avgift vid flytt eller ändring av abonnemangsform?

 83. Vad händer om jag vill avbryta anslutningen innan bindningstiden har gått ut (t.ex. om jag flyttar)?

 84. Om man inte får använda tjänsten för "kommersiellt bruk", vad inbegrips då i er definition av "kommersiellt bruk"?

 85. Vad anser ni vara olämpligt innehåll på de hemsidor som ingår i er tjänst?

 86. Kan ni (mot min önskan) ändra min tillhörande e-post adress, och vilka förutsättningar gäller i så fall?

 87. Hur behandlas personuppgifter? Samlar ni in uppgifter om mig?
 88. Vilken typ av uppgifter är detta i så fall?
 89. Får jag information om vilka uppgifter ni samlar in om mig (hur)?
 90. Vem delar ni ut dessa uppgifter om mig till?
 91. Om jag ber er att att inte vidarebefordra de uppgifter ni har om mig till extern part, gör ni då detta utan att det får några konsekvenser för mig?
 92. Om t.ex. Antipiratbyrån eller liknande organisation begär personuppgifter av er, lämnar ni då ut dessa uppgifter (utan att det finns stöd i lagen för att ni måste göra detta)?

 93. Vilken telestation har ni utrustningen i, och hur långt från mig befinner sig denna?

 94. Spärrar ni några portar för in- respektive utgående trafik, i så fall vilka?

 95. Använder ni någon form av "traffic shaping" (bandbreddsbegränsning), i så fall vilken?

 96. Vid tvist, följer ni då Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer?

 97. Tillgång till news-server? Hur kommer man i så fall åt er nyhetsserver?

 98. Vilka tilläggstjänster (t.ex. IP-telefoni, IP-TV) kan ni leverera idag?
 99. Vilka tilläggstjänster har ni planerat att erbjuda framöver (och i så fall när)?

 100. Har ni officiella loggar på er webbsajt över driftsavbrott och problem, som användarna vid varje tidpunkt kan gå in och titta på?
 101. Hur länge ligger informationen kvar i dessa loggar (minst ett halvt års tid?)?

 102. Har ni några invändningar mot att era kunder laddar upp/ner filer via P2P-nätverk?
 103. Exakt vilka begränsningar finns i så fall här?

 104. Hur är era anslutningar (peering-avtal) till övriga leverantörer i Sverige och världen?
 105. Hur ser era peering-avtal ut?
 106. Vilken bandbredd har ni in och ut från Sverige?Tipsa en vän
  Pusha

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)


Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att gå till huvudsidan om bredband och internetleverantörer.