Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2013-03-19, 21:08
ktjernstrom ktjernstrom är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2013
Inlägg: 6
Standard

Hej,

Jag sitter i en liknande sits, men planerar för en takterrass ovanpå ett platt tak. Bygglov precis beviljat, och nu skall jag till att börja med försöka övertyga styrelsen.

Mitt problem är att vissa i styrelsen är helt övertygade om att det sker en "värdeöverföring" (troligen inspirerade av aktiebolag, och med brist på kunskap om hur en BRF egentligen fungerar). Samtidigt är taket totalt omöjligt att använda eller exploatera av någon annan än mig, så ingen mäklare jag har kontaktat är intresserad av att värdera "nyttjanderätten".

Principiellt har jag svårt att se att styrelsen kan kräva ersättning för en yta som inte har ett marknadsvärde, givet föreningens syfte "att främja medlemmarnas ekonomiska intressen". Vad säger ni?

Ktjernstrom
Svara med citat
  #12  
Gammal 2013-03-19, 23:29
Harald Harald är inloggad nu
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 168
Standard

Klart är att föreningen skall kunna ta betalt för detta!

Medlemmarnas ekonomiska intresse är aldrig en medlem, utan kollektivet, därmed är det intressant att ta betalt av dig.

Du får en värdeökning, del av denna bör tillfalla övriga medlemmar genom ett fsg pris av takytan. Det är alltså inte marknadsvärdet på taket som är intressant, utan värdet som skapas för dig som bygger.

Det som spelar med dig, är att det endast finns en intressent av ytan = du. Bygger inte du, går de miste om pengen.

Sedan tar du alla kostnader och helst risk, vilket förklaras bra tidigare i denna tråd. Detta är värt en peng till.

Man kan lätt göra en värdering. Mäklarutlåtande värde med/utan terrass. Denna summa är starten:

Ex:

Terrassens "värde": 400 000 kr

Din risk och dina kostnader: - 150 000 kr

Du är enda spekulanten, take it or leave it: -50 000 kr

Vinsten delar ni på. 50 % till dig och 50 % till föreningen: - 100 000 kr

Pris att betala: 100 000 kr.

Exemplet åskådliggör endast tänket. Jag vet inte var din terrass är belägen eller ytan på den samma, så summorna kan både gå upp och ner.

Men viktigt är, här har styrelsen främjat föreningen (får en intäkt) samt gynnat medlemmarnas ekonomiska intresse (kollektivet får del i din värdeökning, du får en större värdeökning än kostnad).

Alltså: Alla vinner!
Svara med citat
  #13  
Gammal 2013-03-20, 13:04
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Gynna enskild medlem i brf eller ska alla gynnas?

Tycker Harald förklarade detta så bra att jag egentligen inte kan komma på något att tillägga, men jag vill gärna trycka på vad Harald säger;
Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Medlemmarnas ekonomiska intresse är aldrig en medlem, utan kollektivet, därmed är det intressant att ta betalt av dig.
eftersom jag tror att vi aldrig nämnt detta tidigare här.
Kan styrelsen främja enskilda medlemmars intresse så ska styrelsen naturligtvis göra detta om det sker enligt likabehandlingsprincipen/generalklausulen och utan kostnad eller nackdel för någon annan medlem, men huvudprincipen är att alla medlemmars ekonomiska intresse ska främjas ur en kollektiv synpunkt
.

Vad sedan styrelsen kanske måste fundera på är framtida underhållskostnader, så att dessa inte faller på föreningen (utan kompensation för detta). Jag vet inte hur det ser ut i aktuellt fall, men i och med att en takterrass är belägen på utsidan av bostaden så är det ju vissa delar av underhållet som normalt faller på föreningen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #14  
Gammal 2013-04-13, 13:50
odjuret odjuret är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2013
Inlägg: 13
Standard

En viktig detalj i detta är att medlemmen äger inte sin lägenhet utan bara rätten att bo där. Medlemmen ägen en del av fastigheten som motsvarar den procentsats som lägenheten utgör.
Taket ägs av föreningen. Styrelsen måste tänka på lika principen.

Oavsett så bör detta ligga på stämman att besluta om.
Svara med citat
  #15  
Gammal 2013-06-14, 08:23
ktjernstrom ktjernstrom är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2013
Inlägg: 6
Standard

Hej,

Efter att ha studerat området mer i detalj tycker jag nog att ni är ute på rätt djupt vatten.

Likabehandlingsprincipen är knappast applicerbar, eftersom ingen annan i föreningen kan bygga altan. Alltså handlar det uteslutande om en fråga om att säkerställa att inte föreningen, eller annan medlem, går skadelidande eller att föreningen inte tillförs en extra underhållskostnad som inte täcks av mig.

Ert resonemang skulle få hyfsat långtgående konsekvenser för bostadsrättsföreningars agerande. Var skulle man dra gränsen mellan vad som anses vara en "skälig" värdeökning som man inte ska kräva medlemmen på "profit share" på och "oskälig" som föreningen skall ha del i uppsidan på? Köksrenovering? Omdisponerad planlösning? Bygge av loft i lght med hög takhöjd?

Har ni t ex någonsin hört talas om en förening som kräver medlemmar som bygger balkong på del av värdeökningen (som är lätt att påvisa givet mängden relativt likvärdiga jämförelseobjekt)?

Där kommer vi in på nästa problem: värderingen. De uppskattningar jag har fått säger 350-500'. Föreningen hävdar att de fått mäklaruppgift på 1 MSEK. Och hur skulle man göra en rimlig nuvärdeberäkning av det? Jag har köpt lägenheten för att bo, inte för att tjäna pengar. Hur kan någon bestämma "placeringshorisont", avkastningskrav osv? (jag är utbildad finansanalytiker, så jag kan räkna...).

Mitt bygge kompliceras dessutom av att jag själv skulle ta en hel del kostnader som innebär att det underliggande takets livslängd bör förlängas dramatiskt. Skulle jag få dra av det från den hypotetiska värdestegringen? I så fall till faktisk kostnad, nuvärde av framtida renoveringskostnad eller vad?

Min grundpoäng är att en altan/terrass bekostad av en enskild medlem och med framtida underhållskostnader reglerade så de för all tid belastar innehavare av "min" bostadsrätt innebär att fastighetens värde (altanen tillhör fastigheten, inte medlemmen) utan att någon annan enskild medlem drabbas, och därför måste vara helt i linje med brf:ens syfte.

Att föreningen skulle försöka få en del av min hypotetiska vinst skulle dessutom innebära att föreningen försöker främja kollektivet på en enskild medlems bekostnad (min).

Om inte annat torde mitt förslag kräva enkel majoritet medan motförslaget (att kräva del av vinst) torde kräva särskild majoritet.

Tyvärr är styrelsen inte vare sig särskilt proaktiv, intresserad eller påläst...

Mvh
Svara med citat
  #16  
Gammal 2013-06-14, 11:10
Harald Harald är inloggad nu
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 168
Standard

Citat:
Tyvärr är styrelsen inte vare sig särskilt proaktiv, intresserad eller påläst...
Och inte lär de låta dig bygga, eftersom du inte är villig att betala något heller...

Du glömmer flera viktiga saker:

Det är inte ditt hus. Det finns inget stöd i stadga och lag att föreningen skall syssla med tillbyggnader. D v s OM det skall göras, lär den som initierar det hela, vara tvungen att ersätta föreningen för extra arbete, ev. konsulthjälp samt gemensam yta som tas i anspråk, på något sätt. Annars kommer du inte att få igenom beslutet.

Då kan du väl sitta kvar i nuvarande planlösning och räkna o räkna o räkna...
Svara med citat
  #17  
Gammal 2013-06-14, 15:01
ktjernstrom ktjernstrom är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Mar 2013
Inlägg: 6
Standard

Jag har inte sagt att jag inte är villig att betala, men jag hävdar bestämt att en brf inte har rätt att kräva att få del av värdeökningen på en enskild medlems lägenhet. Det är två fundamentalt olika saker.

Vad jag är beredd att betala bygger på utgångspunkten att ytan inte går att använda till någonting annat, och enbart är en kostnad. Därmed blir värdet lågt. Utgår man, i mitt tycke helt felaktigt, från att brf:en skall ha rätt att kräva en del av en hypotetisk vinst blir värdet gissningsvis ganska annat...

Mvh
Svara med citat
  #18  
Gammal 2016-05-27, 01:12
Drfoetze Drfoetze är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: May 2016
Inlägg: 2
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Jag tycker att du skall söka bygglovet. Innan detta finns på bordet, så finns det egentligen ingenting att besluta kring. När bygglovet är klart kan du visa exakt på hur det kommer att se ut. Det är inga problem att söka bygglov före beslut, man kan söka bygglov på tillbyggnader till vilket hus som helst. Själva bygglovet kostar en liten slant, genom att "riska" denna summa stärker du din possition.

Vid klart bygglov är gången följande:

1) Lämna in alla handlingar till styrelsen, med beskrivning på vad, när, hur och vilka ersättningar du vill ge föreningen. Lägg dig på en nivå under vad du egentligen kan tänka dig betala, så att du har utrymme att senare sockra ditt bud. Du skall framförallt ta alla kostnader för bygget, samt erbjuda en skälig summa att i all framtid lägga till avgiften som "särskild balkongavgift" eller liknande. Denna summa skall räcka till nödigt underhåll samt återanskaffning efter avskrivningsperioden. Tex dina byggkostnader x 1,5 utslaget på 50 år.

2) Styrelsen har att besluta ja eller nej till ditt projekt, men de kan inte ge dig tillstånd att genomföra detsamma. Det gör stämman. Styrelsen är bundna av BrL Kap 7 § 7:3) Oavsett om styrelsen säger ja eller nej, skall extra stämma sammankallas (detta gör styrelsen). Kallelsen skall innehålla din önskan samt styrelsens svar (ja eller nej).

4) Till stämman tar du med så mycket handlingar och argument du kan. Här ska du också vara beredd att höja ditt bud, om du märker att det står och väger. Är det tvärnit så backa och invänta omröstning. Argument är att förening får in pengar som den annars inte skulle fått, att lgh ökar i värde vilket påverkar allas slutpriser vid försäljningar efter att din blivit såld första gången, att föreningens hela tillgång ökar i värde. Argument mot finns det många, en indragen terrass är alltid en riskkonstruktion. Kanske ska du erbjuda (detta om du får mycket motargument av typen risk) i särskillt avtal, att vid skada som kostaterats orsakats av terrassen, så erlägger du föreningens självrisk? Knyter man detta tilläggsavtal till lgh, så riskerar ju föreningen egentligen aldrig något, men du lär få mindre betalt för lgh när du säljer...

5) Vid Ja i stämma, tuta och kör. Vid nej, gå till hyresnämnden med ärendet och hoppas på bättre tur där.

Lycka till!
Hej!
Vi har lagt fram ett förslag om takterrass i rostfri plåt med trätrall och dubbla avrinningar mot ett extra balkongtillägg och 20k per kvm tot 160 k enl styrelsens värdering. Dock röstades förslaget ner av stämman. Det finns redan balkonger i vår Brf mot innergården. Bygglov finns för aktuell konstruktion. 7 liknande konstruktioner finns i grannhusen varav 4 mot samma innergård men i andra Brf'er. Vi tycker att vi har gjort allt rätt men ändå gick det inte, mestadels på grund av tidigare ägares dispyter med grannar och andra ej sakliga anledningar. Hur menar du Harald att man skulle kunna vända sig till Hyresnämnden med detta case? Vad skulle man åberopa? Tacksam för alla tips. Vi skulle göra allt för en takterrass i vår lägenhet.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Nej från styrelse till bygge av vindsaltan pauspling Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2011-10-25 22:25
Ja till bergvärme trots tidigare avslag - Upsala Nya Tidning Admin Senaste Nytt 0 2011-06-14 04:41
Otydliga stadgar i brf - Vad gäller avseende balkong? malarne Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2010-11-06 22:58
Avslag för balkonger som försämrar ljusinsläpp - Dagens Juridik Admin Senaste Nytt 0 2010-11-01 07:50
Vad får medlem göra själv avseende el och rör i lägenheten? totiki Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 5 2008-11-04 22:02Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare