Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-02-21, 12:28
Brf. Haren Brf. Haren är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Apr 2012
Inlägg: 56
Standard Ogiltig sammankallade extra stämma ?

Hej

I våra stadgar står:

Citat:
Föreningsstämma

16 §

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före Mars månads utgång.

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.


Kallelse till stämma

17 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som skal förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
I LEF står:

Citat:
7 kap. Föreningsstämman

5 § Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

7 § Styrelsen kallar till föreningsstämma. Om en stämma som skall hållas enligt denna lag, enligt stadgarna eller enligt ett stämmobeslut inte sammankallas i föreskriven ordning, skall länsstyrelsen på anmälan av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor eller någon röstberättigad genast på föreningens bekostnad sammankalla stämman i den ordning som sägs i 8 §.
I vår förening, vi har för tillfället 29 st medlemmar med 21 röster, har två styrelsesledamöter, tillsammans med några av föreningens medlemmar, total 13 medlemmar/ 8 röster, krävde en extra stämma för val av ny styrelse, bara två månader före årsstämman.

En begäran om en extra stämma är inte skickas till styrelsen och har inte granskats av styrelsen, kallelsen är inte utfärdas av styrelsen, och inte skickat till medlemmarna, av styrelsen.

Kallelsen ser ut så här:

Citat:
Kallelse till extrastämma i Bostadsrättsföreningen XXXXXX
Lördagen den 16:e februari 2013 kl. 13.00 i gym-lokalen i hus nr. 14
Undertecknade kallar till extrastämma enligt föreningens stadgar § 16 där minst en tioendel av samtliga röstberättigade medlemmar kan kalla till extrastämma, detta med avsikten att sätta samman en ny styrelse för Bostadsrättsföreningen XXXX.
Anmäl ditt deltagande vid extrastämman genom att skriva ditt namn på en lapp och lägg den i föreningens brevlåda i hus nr. 14A. Eller per mejl: Xxxx
Xxxxxx xx@xxx-xxxxx.dk eller Xxxx Xxxx xxxx@xxxx.xxxx.dk

Väl mött

Xxxx Xxxx og Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx og Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx og Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx og Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx og Xxxx Xxxx (fullmakt/fuldmagt)
Med kallelsen skickas inte en dagordning till medlemmarna och information om den extra stämman skickas endast via e-post och anslagstavla i trapphus, medlemmar utan tillgång till e-postadress och som inte bor i föreningens hus har inte informerats om den extra stämman.

Där specificeras inte ett skäl för att välja en ny styrelse, och medlemmar har ingen grund för att bedöma behov av en ny styrelse i förväg.

Jag har talat i telefon med den medlem som lämnat en fullmakt, som informerade mig om att fullmakten gavs per telefon och hade bara rätt att kalla till ett möte, inte för att välja en ny styrelse. Jag informerade medlem att en fullmakt bör undertecknas, eftersom du är ansvarig för vad du ger fullmakt till.

Jag har talat med advokater som säger mig att ifrågasätta giltigheten av kallelsen och den extra stämman, vid Bolagsverket och i Tingsrätten.

Min fråga är, vad man ska göra nu ?
- Jag kan komplettera med ytterligare information om vad som hände vid den extra stämman.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-02-21, 12:56
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard Felaktigt kallad stämma i brf

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Där specificeras inte ett skäl för att välja en ny styrelse,
Det behövs heller inte, om de som begärt extrastämma inte uppgivit detta.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
och medlemmar har ingen grund för att bedöma behov av en ny styrelse i förväg.
Det är inte relevant. Medlemmarna är i sin fulla rätt att i varje stund välja nya förtroendevalda, om de så önskar, oavsett om de har grund för det eller ej.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Jag har talat i telefon med den medlem som lämnat en fullmakt, som informerade mig om att fullmakten gavs per telefon och hade bara rätt att kalla till ett möte, inte för att välja en ny styrelse.
Då är fullmakten inte giltig. Endast skriftlig fullmakt är giltig.
Kriterier måste uppges i den skriftliga och undertecknade fullmakten.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Jag informerade medlem att en fullmakt bör undertecknas, eftersom du är ansvarig för vad du ger fullmakt till.
Ja, men inte bara "bör", fullmakten måste undertecknas. Det är ett oeftergivligt krav.

Se; Mall för fullmakt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Med kallelsen skickas inte en dagordning till medlemmarna
Styrelsen måste alltid delge medlemmarna en dagordning inför stämman, annars begår styrelsen ett allvarligt fel.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
och information om den extra stämman skickas endast via e-post och anslagstavla i trapphus, medlemmar utan tillgång till e-postadress och som inte bor i föreningens hus har inte informerats om den extra stämman.
Om medlemmarnas adress är känd för styrelsen måste styrelsen skicka kallelse med dagordning till dessa medlemmar, annars har styrelsen begått ett allvarligt fel och stämman blir ogiltig.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-02-21, 13:40
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Om det inte är styrelsen som kallat till stämman spelar det ingen roll om det är en eller 99% av medlemmarna som begär stämman eller när den ligger eller hur fullmakterna ser ut.
Alla "beslut" som fattas av denna "stämma" är ogiltiga per definition tycker jag. De är nulliteter dvs icke-beslut.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-02-21, 13:49
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Stämma ej utlyst av styrelse?

Är det inte ens styrelsen som kallat till stämman? Det förstod inte jag när jag läste inlägget. Det har jag i så fall aldrig ens hört talas om att det förekommit i Sveriges historia. Ja, om inte brf-styrelsen eller länsstyrelsen kallat till stämman så är det som Clabbe säger.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-02-21, 14:02
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Är det inte ens styrelsen som kallat till stämman? Det förstod inte jag när jag läste inlägget. Det har jag i så fall aldrig ens hört talas om att det förekommit i Sveriges historia. Ja, om inte brf-styrelsen eller länsstyrelsen kallat till stämman så är det som Clabbe säger.
Sorry, glömde nämna länsstyrelsen i sammanhanget. Tack Admin.
Kan inte tolka nedanstående på annat sätt än att det inte är styrelsen som kallat.
Citat:
En begäran om en extra stämma är inte skickas till styrelsen och har inte granskats av styrelsen, kallelsen är inte utfärdas av styrelsen, och inte skickat till medlemmarna, av styrelsen.
En liten palatskupp?
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-02-21, 15:02
Brf. Haren Brf. Haren är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Apr 2012
Inlägg: 56
Standard

@ Clabbe, precis!

På mötet inträffade :

En ledamöter inledde mötet med en kommentar om att han utsågs till styrelsen som suppleant för Xxxxx som hade lämnat styrelsen, och därmed varit styrelseledamot under de senaste dagarna, eller kanske 14 dagar.
- Han uppgav bland annat att de som låg bakom kallelsen redan hade valt möte-ordförande, referend etc, som jag frågade om de hade valt eller skulle rekommendera dessa personer, varefter han gav sin åsikt om att det har föreslagit dessa människor, och ombads om någon invände.

Jag frågade den anden ledamöt om att se den fullmakt som beskrevs i kallelsen, från Xxxxx och Xxxxx. Och visades en bit A4-papper, som ledamöten sade var mandatet via e-post från Xxxx och Xxxx, och som jag informerade församlingen om att det inte fanns någon signatur på fullmakten, då försvarade ledamöten detta med att det inte spelade någon roll eftersom även utan fullmakt var där tillräckligt många medlemmar för att kalla till extra stämma, som jag så påpekade att det inte var så problemet var, men att man genom offentliggörandet av meddelandet uttrycker något som inte är rät.
På fullmakten Jag fick se, kunde jag se att det hade gjort anteckningar med namn på personer som liknar dem som nu är valts för den nya styrelsen, så man kan tänka sig att val av styrelseledamöter redan hade beslutat före stämman.

Ordet gavs till den valda möte-ordförande, som började läsa den utsända kallelse.
- Jag bad om en dagordning för den extra stämman, och fick svaret att enligt reglerna i föreningens stadgar, så bör där endast anges den punkt som tas upp vid den extra bolagsstämman, varför där inte skall skapas en dagordning. Jag kommenterade möte-ordförandens information om att detta inte är korrekt, och att jag inte skulle lära honom vad som är skriven i Svensk lag, och endast informera stämman om att denna extra stämma inte är giltigt sammankallades på grundval av flera punkter, och att allt som antogs vid detta möte skulle förklaras ogiltigt.

En person, tidigare styrelseledamot, bad publiken om att "kan vi inte bara genomföra mötet ändå?".
- När stämningen i majoriteten av de närvarande medlemmarna, var att genomföra mötet informerade jag dom två styrelseledamöter, att jag så ville dra mig ur den nuvarande styrelsen, som de skulle ha blivit informerade om hade deltagit i det rättsligt sammankallas styrelsemöte tidigare under dagen. Jag förmedlade både ledamöter med en kopia av min besked om eget utträde ur styrelsen och en kopia av kvittot från banken för mottagande av säkerhetsdosan till föreningens bankkonto, och informerade församlingen om att jag hade informerat banken om att jag inte längre kunde agera som personlig garant för föreningens framtida ekonomi. Jag presenterat för ena ledamoten, en faktura från ett firma på orten, tillbaka från 2012/08/07 för utfört el-arbeten i denna ledamotens bostadsrätt, betalas av föreningen, med en begäran om att hon skulle se till snart att betala denna.

Jag informerade församlingen om att varje medlem var fri att kontakta mig om de hade frågor om mitt arbete som styrelseledamot och att jag naturligtvis skulle besvara dem, varefter jag lämnade mötet.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-02-21, 15:22
Brf. Haren Brf. Haren är inte inloggad
Mega medlem
 
Reg.datum: Apr 2012
Inlägg: 56
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Är det inte ens styrelsen som kallat till stämman? Det förstod inte jag när jag läste inlägget. Det har jag i så fall aldrig ens hört talas om att det förekommit i Sveriges historia. Ja, om inte brf-styrelsen eller länsstyrelsen kallat till stämman så är det som Clabbe säger.
@ Admin, nej, inte alla i styrelsen har informeras, kund två styrelsesledamoter står bak om detta, vore av en är ny inträden i styrelsen och tidigare suppleant.
På inget styrelsemöte har detta behandlats.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-02-21, 15:35
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Du har väl även anmält ditt utträde till Bolagsverket?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-02-21, 15:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Hur klandra en stämma som inte hållits?

Då är det så att den tidigare styrelsen fortfarande är styrelse idag (med undantag från dig, eftersom du skriftligen hoppat av, även om du kände dig tvingad till detta pga omständigheterna). Det är ledamöterna fram tills att en regelrätt stämma hållits (om ledamöterna inte skriftligen begär att avgå som ledamöter).

Informera Bolagsverket att de inte får registrera den nya styrelsen som styrelse.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
En ledamöter inledde mötet med en kommentar om att han utsågs till styrelsen som suppleant för Xxxxx som hade lämnat styrelsen, och därmed varit styrelseledamot under de senaste dagarna, eller kanske 14 dagar.
Vad menar du? Endast stämman kan utse ledamöter och suppleanter, och det måste vara en regelrätt genomförd stämma som väljer ledamöter/suppleanter på ett regelrätt sätt.

En suppleant kan aldrig bli styrelseledamot utan stämmans beslut (även om t.o.m HSB lever i villfarelsen att så kan ske, vilket kanske säger en del om HSBs kompetens).

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
- Han uppgav bland annat att de som låg bakom kallelsen redan hade valt möte-ordförande, referend etc,
Endast stämman har laglig rätt att ta beslut om vem som ska vara mötesordförande (med undantag för Länsstyrelsen i speciella fall).
De som låg bakom kallelsen kan endast på stämman, och först då, formellt föreslå stämman att välja någon som mötesordförande
.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
På fullmakten Jag fick se, kunde jag se att det hade gjort anteckningar med namn på personer som liknar dem som nu är valts för den nya styrelsen, så man kan tänka sig att val av styrelseledamöter redan hade beslutat före stämman.
Ja, det kan ju inte beslutas innan stämman, men som Clabbe sa pekar allt på en kupp,

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Ordet gavs till den valda möte-ordförande, som började läsa den utsända kallelse
OK, så stämman tog till slut ändå ett majoritetsbeslut om att välja den som några få utvalda ville ha som mötesordförande.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
- Jag bad om en dagordning för den extra stämman, och fick svaret att enligt reglerna i föreningens stadgar, så bör där endast anges den punkt som tas upp vid den extra bolagsstämman, varför där inte skall skapas en dagordning.
Jag har förvisso inte sett era stadgar (och tror inte för ett ögonblick att det står där så som det hävdades), men det saknar betydelse eftersom lagen föreskriver vilka punkter som måste ingå i en kallelse... och dessa punkter fanns inte här.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
...och att allt som antogs vid detta möte skulle förklaras ogiltigt.
Ja, helt uppenbart var det en ej behörig stämma.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
En person, tidigare styrelseledamot, bad publiken om att "kan vi inte bara genomföra mötet ändå?".
Typiskt trick, men visst kunde ni genomföra mötet, för något annat än ett möte var det inte. Det var ingen stämma, och inga beslut kunde tas.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Jag förmedlade både ledamöter med en kopia av min besked om eget utträde ur styrelsen
Det var ett misstag, men för sent att göra något åt nu.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Brf. Haren Visa inlägg
Jag presenterat för ena ledamoten, en faktura från ett firma på orten, tillbaka från 2012/08/07 för utfört el-arbeten i denna ledamotens bostadsrätt, betalas av föreningen, med en begäran om att hon skulle se till snart att betala denna.
Handlar det om en tidigare styrelseledamot som försökt svindla föreningen?

Jag tänkte föreslå att du skulle klandra stämman... men det har ju inte hållits någon stämma att klandra. Så det viktiga är att Bolagsverket inte registrerar de nya styrelseledamöterna.

Hur många är kvar av de tidigare, av stämman valda, styrelseledamöterna? Är det inte minst tre saknar föreningen nu en styrelse.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-02-21, 15:43
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Admin: varför var det ett misstag tycker du?
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ansvarsfrågan till Extra stämma qada Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 1 2012-05-11 09:13
Extra stämma klippa Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2011-12-31 09:19
Extra stämma SurfSmurf Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 2 2011-10-30 19:40
extra stämma Granne Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 79 2011-04-14 13:35
Extra stämma berndt skåne Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-01-09 11:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:47.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare