Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-04-21, 19:16
Yakumo Yakumo är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 17
Arg Rösta på sin egen motion

Vi har köpt en lägenhet som ligger på bottenvåningen. I prospektet stod det "föreningen är öppen till förslag vad gäller utbyggnad av egen uteplats mot innergården".
Nu har vi fått besked från styrelsen att vi inte får bygga en altan. Inför stämman har vi nu skrivit en motion för att rösta/diskutera denna fråga. Styrelseordförande påstår nu att man inte får rösta på sin egen motion.

Mina frågor är:
1. Är det så att man inte får rösta på sin egen motion?

2. Kan styrelsen säga nej till byggnad av altan när de har skrivit såhär i prospektet?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 22:34.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-04-21, 20:09
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Cool Rösta på sin egen motion är helt OK

Din första fråga är väldigt lätt att svara på. Har aldrig hört talas om någon som hävdat att man inte får rösta på sin egen motion. Det är farligt när styrelseledamöter yttrar sig om saker de inte har den blekaste aning om eftersom nog många kan tro att bara för att någon sitter i en styrelse så vet denna person vad som gäller.

Svaret på fråga ett är lätt.
Självklart får man rösta på sin egen motion.
Det är ingen jävsituation, som det t.ex. skulle vara om någon styrelseledamot röstade i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fråga två kräver mer juridisk kunskap om avtal än vad jag besitter, men vad jag vet är att stämman är det högsta beslutande organet i föreningen, och säger stämman ok till att bygga altanen så har styrelsen inget att sätta emot.

Tyvärr tror jag annars formuleringen är alltför luddigt utformad;
"föreningen är öppen till förslag vad gäller utbyggnad av egen uteplats mot innergården"
för att kunna användas som argument för att altan ska få byggas.

Man får aldrig acceptera så här luddiga formuleringar i avtal, eftersom de inte har någon större praktisk betydelse. I mina öron låter det mer som att någon försökt lura er (men det är bara mitt personliga tyckande).


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Har styrelsen rösträtt i frågan om utbyte av styrelse? - Får styrelseledamot rösta på stämma om att byta ut styrelse?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:11.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-04-21, 21:47
Yakumo Yakumo är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 17
Standard

Tack för ditt svar, då vet vi det iallafall.

Jo, nog känner vi oss lurade. Särskilt när det var föreningen som sålde lägenheten till oss. Styrelsen måste ju ha godkänt prospektet innan.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-04-21, 21:54
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Om fråga 1 säger jag som admin. Man får rösta på sin egen motion.

Ni har gjort rätt att skriva en motion. Stämman kan sen bifalla eller avslå motionen efter att alla har pratat om den i god demokratisk ordning. Oavsett vad som stått tidigare i någon prospekt, kommer stämman att bestämma för eller emot altan, och det är stämmans beslut som kommer att gälla.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-04-21, 22:52
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard altan

Glöm inte bort om motionen går igenom att det måste ansökas om bygglov för att bygga en altan.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-04-22, 09:52
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Stämmer inte, Stephan! Man behöver inte bygglov för en altan.
fast det beror lite på, om man ändrar marknivån med mer än 50 cm, dår behöver man bygglov.
Om marken är platt, är det bara att bygga en altan (max 50 cm i högd) utan bygglov.
Fast detta varierar från kommun till kommun, så det är bäst att ringa sin kommun och kolla för säkerhets skull.
Om man ska glasa in altan, behöver man bygglov.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-04-23, 09:39
Yakumo Yakumo är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 17
Standard

Vi ska söka bygglov eftersom vi även ska göra ändringar i fasaden. Men vi behöver tillstånd från styrelsen först.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-23 klockan 22:34.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2008-04-23, 10:15
Yakumo Yakumo är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 17
OBS! OBS! OBS!

En följdfråga om taktik:

Bör vi vänta med att informera styrelsen om att vi får rösta tills strax innan stämman?
Vi är nämligen oroliga att styrelsen har lobbat för att vi inte ska få bygga altan och har räknat med att vi inte får rösta när dom räknar rösterna som är på deras sida.

Kan det vara farligt att vänta tills precis inann stämman?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2008-04-23, 10:36
Myggans avatar
Myggan Myggan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Trollhättan
Inlägg: 147
Standard Re:Taktik

Styrelsen vet att ni får rösta på egen motion så det är ingen tanke att hålla på det fram till stämman.
Lobba,lobba,lobba är svaret .
Du ska vända medlemmarna från styrelsen över på din sida.
Möt "olle i grind" och kalla till ett eget medlemmsmöte dår du informerar medlemmarna FÖRE stämman så att melemmarna VET vad dom röstar på!
I annat fall så kan du ge dig på att styrelsen har informerat så att medlemmarna röstar "rätt".
Svara med citat
  #10  
Gammal 2008-04-23, 10:59
Yakumo Yakumo är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2008
Inlägg: 17
Fråga

Vad betyder "olle i grind"?

Senast redigerad av Admin: 2009-03-23 klockan 19:54. Anledning: Tagit bort onödigt citat
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2008-04-20 13:17Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:43.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare