Visa ett inlägg
  #8  
Gammal 2020-10-18, 07:39
Kenroh Kenroh är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Oct 2020
Inlägg: 10
Standard synpunkter på styrelsens arbetsmoral

Dessa avvikelser skickade jag till ordf för att se hur hen skulle bemöta dem inget svar förstås vilket jag heller inte förväntade mig men jag avser förstås att ställa samma frågor på årsstämman, orsaken till att jag lägger upp dessa frågor/synpunkter här är för att visa hur det ser ut i en förening där det är som sämst

• Den interna revisorn ska enligt Borevisonen inte medverka i några styrelsemöten ö.h.t. enbart under budgetmötet och endast under punkt budget sedan ska han utgå. (Den förra interna revisorn deltog i stort sett alla styrelsemöten)
• Den interna revisorn ska inte tilldelas vare sig julklappspaket eller medverka i några restaurangbesök tillsammans med styrelsen. (den förra interna revisorn har fått julklapp i form av ostlådor varje år han innehaft posten dessutom har han varje år deltagit i julluncherna) På dessa 2 punkter är Borevisonen väldig tydliga.
• Vicevärden ska inte medverka på några styrelsemöten utan väldigt goda skäl.
• Valberedningens ordf ska eller rättare sagt får inte deltaga i styrelsemötena, det var ju vicevärden som tidigare var valberedningens ordf och han har olovligen medverkat i vartenda styrelsemöte både som ordf i valberedningen och som vicevärd vilket måste ses som en allvarlig överträdelse sett till god styrelsesed.
• Jag bad om att få ta del av samtliga styrelseprotokoll under den tid som jag deltog i styrelsearbetet men fick tyvärr inget gehör för min begäran, finns det några sådana? Samtliga utav de styrelser för brf jag varit i kontakt med har som god vana att plocka fram dessa om någon ledamot så begär.
• Föreningen förfogar över 130 kallgarage varav några garageägare har omgjort sina kallgarage till mer eller mindre dåligt isolerade varmgarage och nyttjar avsevärd mängd el vintertid vilket inte på något sätt kan anses acceptabelt. De garageägare som använder sina garage på detta felaktiga sätt ska själva förstås betala sin elförbrukning och jag förordar att plomberade elmätare sätts upp i dessa garage, samma sak är det med laddning utav elbilar. Vet flera föreningar som inte tillåter laddning av batterierna i sina garage vilket är helt rätt. (Detta har den förra interna revisorn också ondgjort sig över) Vicevärden har 3 st garage som han använder som varmgarage.
• Enligt boende nyttjar vicevärden el från föreningen eftersom hans trädgårdsbelysning tar sin elförsörjning från hans närliggande garage
• Hörde av en boende att valberedningens ordf berättat att det snart kommer att bli takbyte hos oss, då utgår jag ifrån att det läggs ut anbudsförfrågningar på det arbetet och att dessa anbud skickas ut till samtliga boende för påseende, så har ju inte varit fallet tidigare här då flera av de mest kostnadskrävande underhållsjobben aldrig efterfrågat några anbud, vilket i sig är allvarliga försummelser emot föreningen och dess medlemmar.
• föreningen har under väldigt många år klippt gräset undanför området som tillhör kommunen och det är inte alls ok, vem har haft mandat till att besluta om detta påhitt som med det snaraste ska upphöra om inte kommunen ersätter vår förening för det arbetet.
• Kommunen använder föreningslokalen utan att erlägga vare sig någon hyra eller betala elkostnaderna, vilket många är arga över inte minst vice ordf och den förra interna revisorn .
• Vicevärden har leasat en tjänstebil som kostar föreningen väldigt mycket pengar och som det inte finns något behov av alls, återlämna den med omedelbar verkan.
• Boende tvingas flytta p.g.a. att styrelsen inte tar ansvar över grannstörningar.
• Attestförfarandet är/har varit regelvidrigt därför att vicevärden själv attesterar alla inköp som mestadels han själv stått för dessutom saknas i många fall hänvisning till vad inköpen är avsedda till och i vilket syfte t.ex en borrhammare köpts in.
• Det är/har förekommit slösaktighet med föreningens pengar på många områden såsom kläd/skoinköp, tekniska saker datorer, telefoner. Surfplattor, skrivare m.m, föreningen har även betalat stora överpriser för en grovdammsugare, bilvårdsprodukter vad dessa nu används till.
• Vicevärdens son är anställd som städare och enligt många är städningen dåligt skött dessutom är städningen dyr och det har troligtvis aldrig begärts in några offertrar eller förfrågningar från andra personer i området som kanske är villiga att ta över det arbetet till billigare pris. Varje år köps även städhjälp in från något städbolag och totalt blir städkostnaderna höga.
• Föreningens vicevärd och styrelsekostnader är anmärkningsvärt höga (c:a 2 300kr per lgh och år + sociala kostnader), jag påpekade detta under min tid som ledamot. Vore på sin plats att få en motivering till varför just vi har så höga arvodeskostnader jämfört med andra föreningar här i staden
Svara med citat