Visa ett inlägg
  #9  
Gammal 2010-04-14, 13:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Vad innebär störningar? Är hotelser en störning?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Jo, men saken är att "störningar" och "hot" är olika saker.
Hot, misshandel, mord, mm går inte under benämningen "störningar", eller du kanske tycker att de gör det? De är allvarligare än så.
Självklart är hotelser är en form av störning. I allra högsta grad!!! Och det är fastställt att det är så i ett flertal domar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Med störningar menas t.ex. hög musik, ofta återkommande ljud, rök från grill, mm
Vad grundas din unika avgränsning av betydelsen för "störning" på?
Domstolarna i Sverige tycks vara av en annan åsikt än dig.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Jag tror inte att du själv skulle vilja att en styrelse ska ha en sådan makt att de ska hantera någonting som är ett polisiärt ärende.
Det är skillnad på polisiärt arbete och styrelsearbete, och nu är lagen utformad så att styrelsen har denna såväl skyldighet som makt att hatnera frågor av denna typ.
Sedan kan man tycka det är rätt eller fel, men det är en annan fråga.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Francois Visa inlägg
Men du kan ha rätt, kanske är "verbal hot" (och inte hot med pistol) bara en störning. Kanske värt att ringa polisen och fråga dem hur de ser på saken rätt allmänt.
Jag ser det som både en "störning" för styrelsen att hantera, och i förlängningen, om ingen annan lösning finnes "internt", utifrån bostadsrättslag och stadgar, en polisiär fråga.

Det är ju ändå så att om detta går att lösa internt i föreningen så vill jag ju helst inte behöva gå så långt som en polisanmälan av medlemmen.

I normalfallet tror jag styrelsen tar sitt ansvar här och försöker lösa problem av denna art. Dvs i andra föreningar.

Jag minns att det finns några rättsfall på just detta, men jag har inte riktigt tiden för att att plocka fram dessa.

Tillägg.
Väldigt snabbt hittade jag ett liknande exempel (där det gick till handgripligheter).
Det gäller i och för sig hyresrätt, men jag noterar att regelverket där är exakt detsamma som för bostadsrätt.
Citat:
RH 1999:57
Hyresrätten har ansetts förverkad genom att hyresgästen utsatt de som bor i omgivningen för sådana särskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 12 kap. 25 § tredje stycket jordabalken (I och II)

X har genom olaga hot mot Y gjort sig skyldig till sådan allvarlig störning i boendet som avses i 12 kap. 25 § tredje stycket jordabalken.
X har härigenom förverkat sin hyresrätt och har enligt 12 kap. 46 § första stycket 1 jordabalken inte rätt till förlängning av hyresavtalet.
Det finns fler rättsfall att utgå från avseende vad som gäller för en medlem som utsätter andra boende för hotelser.

Tillägg #2.
Lite utanför ämnet, men det är också intressant att notera domstolens konstaterande i detta rättsfall, enligt följande;
Citat:
Något rättsfall som belyser gränsdragningen mellan sådana störningar som medför förverkande av hyresrätten utan föregående rättelseanmaning och sådana som medför förverkande av hyresrätten först efter en sådan uppmaning föreligger såvitt tingsrätten kunnat finna inte.
Domstolen konstaterar emellertid att bostaden omedelbart kan anses förverkad i dylika händelser;
Citat:
Som exempel nämns dock även våld och hot om våld som riktas mot den som påtalat störningar i boendet eller mot annan som bor i fastigheten. Uttalandet härom ger anledning anta att lagstiftarens avsikt varit att även muntligen framförda hotelser skall kunna föranleda att gärningsmannens hyresrätt anses förverkad utan föregående rättelseanmaning. Olaga hot föranleder, om det rör sig om muntligen framförda hotelser och gärningsmannen inte samtidigt hotat med vapen, normalt böter
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-05-08 klockan 14:51.
Svara med citat