Visa ett inlägg
  #9  
Gammal 2013-04-13, 14:00
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Kristallkula eller öppna stämmoprotokoll, vilket är bäst?

Citat:
Ursprungligen skrivet av odjuret Visa inlägg
Vad hade öppna styrelseprotokoll hjälpt till med i detta fall?
Det är aldrig lätt att förutspå hur framtiden blivit om förutsättningarna varit annorlunda, men det är ofrånkomligt att öppna styrelseprotokoll i alla fall möjliggjort ett bättre utfall. Det hoppas jag du håller med om.

Med öppna styrelseprotokoll ges delägarna i föreningen en möjlighet som sällan annars finns att stoppa såväl rena oegentligheter som att kontrollera att styrelsearbetet sköts på ett korrekt sätt. Medlemmarna ges en möjlighet att ta beslut i t ex nivå på arvode och vilka ledamöter som kan behöva bytas ut. Beslut som annars tas vind för våg utan grund. Öppna styrelseprotokoll ger en lång rad med fördelar.

Citat:
Ursprungligen skrivet av odjuret Visa inlägg
den nya styrelsen får ända ta del av dessa.
1. Ja, den nya styrelsen får ta del av tidigare styrelseprotokoll, men medlemmarna då?
2. Det handlar inte bara om att se vilka fel som gjorts, det handlar om att kunna minimera risken för framtida fel. Då hjälper det föga att någon får ta del av styrelseprotokollen i efterskott, eller hur?


Citat:
Ursprungligen skrivet av odjuret Visa inlägg
Hur kan den förra styrelsen bli tvungen att ersätta ett nytt nyckelsystem?
Om de lämnat alla nycklar de hade så blir det svårt att bevisa att handlat oaktsamt.
Det handlar inte om vem som lämnat vilka nycklar.
Om den tidigare styrelsen inte haft ett säkert nyckelregister (säkert förvarat och säkert i avseendet att ingen enskild ledamot kan manipulera registret) över vem som har vilka nycklar kan väl inget vara enklare än att påvisa att styrelsen handlat oaktsamt. Medlemmarna kan därmed ställa skadeståndskrav på styrelsen.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-04-13 klockan 14:40.
Svara med citat