Visa ett inlägg
  #3  
Gammal 2010-02-05, 16:11
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Vem ansvarar för dörrens brevinkast?

Brevinkastet är en lucka i alla stadgar.
Det finns heller inga normalstadgar som reglerar detta. Ingen har velat ta ansvar för denna fråga de senaste 100 åren.

Därmed blir det som styrelsen vill (dvs om styrelsen anser att det ligger på föreningens ansvar).

Om bostadsrättshavaren inte vill ta ansvar för brevinkastet så är det dock inget styrelsen kan tvinga bostadsrättshavaren till med dagens stadgar och lagar (och utan stämmobeslut i laga ordning).

Men om man nu ska göra lite härledningar utanför regelverket så lär man (alltså om inte stadgarna motsäger detta, och beroende på hur era stadgar i övrigt är utformade) komma fram till att ansvaret för brevinkastet rent tekniskt ligger på bostadsrättshavaren.

Skulle frågan landa på bordet i en domstol är det inte helt omöjligt att resultatet skulle bli att bostadsrättshavare och förening får ta 50-50.

Vem som ansvarar för dörrhantaget kan däremot bli en om möjligt svårare ansvarsfråga att reda ut.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat