Visa ett inlägg
  #6  
Gammal 2017-10-12, 22:06
orienteraren orienteraren är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 4
Standard

Hej igen!

Nu har vårt ärende tagit ytterligare några steg framåt.
Styrelsen har ansett att man gjort rätt och man har kallat till extrastämma för att rösta om förslagen. Omröstningen kommer att hållas hemma hos en person i styrelsen som också är intressent. Då vi vänt oss till styrelsen så har de beslutat att kontrollera detta med en tredjepart och då blev det bostadsrätterna.

Nedan följer frågeställningar och svar från bostadsrätterna.
Tar gärna emot synpunkter kring dessa svar då man som medlem nu känner sig ännu mer maktlös.


Kort bakgrund:

Ordförande och ytterligare en styrelsemedlem i föreningen är intresserade av att köpa gemensamma ytor i vår förening. Ytorna som det gäller är i fall 1: del av trapphus, vindsförråd i trapphus samt
vindsyta och fall 2: del av vindsyta. Motion för att sälja ytorna är inskickad till styrelsen av ordförande.
I motionen hanteras den andra styrelsemedlemmens köp via en bilaga.

Under styrelsemötet diskuterades om hur röstningen kring dessa förslag skulle gå till. Delar av styrelsen ansåg att de två inte borde rösta då de hade uppenbara egenintressen i frågorna. De två medlemmarna som skickat in motionen ansåg dock att de hade rätt att rösta på varandras och så blev det, de fick inte rösta på sina egna förslag, men den andres.

Utfallet var att deras motioner röstades igenom att gå till extrastämma med en rösts fördel för båda motionerna.

Därefter sammanfattades en kommentar från Styrelsen som bifogades till kallelsen till extrastämma. Kommentarer löd:

Bilaga 1: Styrelsens kommentar:

Styrelsen är positiv till ordföranden och styrelsemedlemmens presenterade förslag på köp av vind och trapphus. Försäljningen av totalt 17,6 kvm yta på våning 6 ger föreningen en intäkt på en idag outnyttjad gemensam yta. Vi bedömer att ingen enskild medlem skulle påverkas starkt negativt av denna försäljning och ombyggnation.

Vänligen,
Styrelsen


Nu till våra frågor:

Svar:
Allmänt gäller att ska vind/trapphus –dvs allmänna ytor – ”säljas” ska alla medlemmar tillfrågas särskilt. Säger alla ja kan stämma besluta med enkel majoritet om ombyggnad. Säger någon nej krävs 2/3 majoritet samt hyresnämnds tillstånd. Notera att stämma bara beslutar om ombyggnad – avtal och villkor är styrelsens sak.

Frågor angående omröstningen

- Genomfördes vår omröstning kring frågan korrekt?

Svar:
Styrelsen gjorde rätt. De fick inte rösta i egen sak men kunde göra det i annans.

Frågor angående extrastämman

- Måste extrastämman hållas på en neutral plats?

Svar:
1.Utgångspunkt är att stämma hålls där styrelsen har säte.

- Hur många medlemmar måste vara närvarande på en extrastämma för att beslutet skall vara gällande?

Svar:
2.Sägs inget i stadgar – en ordförande (som för protokoll) och en justeringsman (eller två om stadgar så säger).

- Hur många från styrelsen måste vara närvarande vid en extrastämma?

Svar:
3.Tiger stadgar – ingen.

- Räcker det med mer än 50% av rösterna eller behövs det 2/3-delars majoritet för att beslutet skall gälla?

Svar:
4.Se ovan.

(styrelsemedlems notering från ovan
Svar:
Säger alla ja kan stämma besluta med enkel majoritet om ombyggnad. Säger någon nej krävs 2/3 majoritet samt hyresnämnds tillstånd.

- Har styrelsen rätt att avstå från att upprätta en budgivning av en gemensam yta i föreningen och välja att sälja till ordförande och en annan styrelsemedlem? Eller måste styrelsen göra en förfrågan hos andra medlemmar om intresse finns för ytan innan man kallar till extrastämma?

Svar:
5.Styrelse (och indirekt stämma som ju beslutar om vilken ombyggnad som får ske) bestämmer om detta.

- Vilka krav har styrelsen rätt att ställa för att avgöra vilka som får vara med i en budgivning? Måste budgivares boyta ligga i direkt anknytning sett till ytan som ska avyttras. Om så är fallet, kan anknytningen vara både vertikal och horisontell (utöka lägenhetsyta som ytterligare rum jämfört med att göra om till etage)?

Svar:
6.Se 5.

- Kan styrelsen tillåta en styrelsemedlem att göra förändringar i bjälklaget och samtidigt neka en annan medlem i föreningen?

Svar:
7.Se 5.

- Hur bör priser vid försäljning av föreningsytor tas fram? Nuvarande pris per kvadratmeter är satt av en budande styrelsemedlem som gör anspråk på ytan.

Svar:
8.Styrelse bestämmer om pris – vi rekommenderar mäklare anlitas.

- Om det uppstår skador i samband med utbyggnad/renovering, vem ska då ta ansvar för att åtgärda dessa?

Svar:
9.Det beror på. Man får se om någon kan anses ha varit vårdslös.
Svara med citat