Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2017-10-04, 22:45
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 169
Standard

Självklart drivs det av ordförandens eget intresse, men det är inte säkert att det är något fel med det. Så länge åtgärden i sig gynnar föreningen så skall styrelsen bortse från vem avsändaren är.

Priset: Är inte alls viktigt just nu i detta skede. Men när det blir aktuellt fungerar det så här: Måste tas fram av oberoende utomstående part. Jag brukar använda värderingsinstitut och mäklarfirmor. Försök få två olika beräkningar. Detta är ett absolut krav! Om det i efterhand framkommer att föreningen tagit för lite betalt för upplåten yta riskerar ledamöterna att bli stämda och tvingas ersätta skadan!

Men släpp nu priset och ta ärendet i rätt ordning:

1) Medlem inkommer med önskemål om att få "köpa loss" gemensamt ägd yta (i detta fall är det två ledamöter men det spelar ingen roll).
2) Styrelsen skall då svara att man vill se hur de tänkt bygga. Ritning skall alltså presenteras. (lite jobb och lite pengar riskas här av intresserad medlem).
3) Styrelsen bedömer ritning samt övrig påverkan på föreningen, beslutar bifall eller avslag.
4A) Vid bifall - medlem uppmanas nu att söka bygglov för åtgärden. Denna process brukar innebära en del förändringar av ursprunglig ritning samt kan kräva några försök hos byggnadsnämnden. Nu riskar alltså medlemmen ytterligare lite pengar och arbete. Kommer godkänt bygglov = styrelsen lägger ärendet som en proposition och sammankallar extra stämma.
4B) Vid avslag - medlem uppmanas att söka bygglov för åtgärden samt att själv sedan lämna in ärendet som en motion till kommande stämma.

Stämman:

Om inget bygglov föreligger kan inte stämman fatta beslut. Detta skall styrelsen påpeka och försöka återremittera ärendet. En stämma kan inte besluta "i blindo", vilket det blir om bygglov ej är klart. Det kan bli förändringar som ni sedan inte accepterar.

Finns bygglov och oavsett motion/proposition så är det styrelsen som föredrar ärendet, sedan talar styrelsen om ifall man yrkar stämman att besluta avslag eller bifall, sedan får motionären prata och sist frågestund. Därefter till beslut.

Beslutet är ENDAST att stämman ger tillstånd till styrelsen att upplåta berörd yta med bostadsrätt. INGENTING ANNAT. Inget pris och inte till vem. En bra sak är att tidssätta tillståndet, te x att upplåtelsen skall ha skett senast inom 48 månader annars gäller inte stämmans tillstånd.

Ja i stämma:

Nu läser du infon under "pris". Värdering in, och sedan fungerar det så här:
Säg att ni fick en värdering på 100 000 - 140 000 kr (man får alltid ett intervall). Då går ni ut till SAMTILIGA medlemmar och erbjuder dessa att efterhöra värderingen (den är inte offentlig till alla i detta skede, bara de som aktivt frågar för att de vill lämna bud) och därefter inkomma med bud. Sätt snäv tid, te x 3 veckor. Nu kommer kanske medlemmen med ett bud på te x 80 000 kr. (det brukar bara vara EN som är intresserad, då det oftast är från just en viss lgh det går att genomföra projektet). Har ni flera intressenter på samma yta så är det högs betalt som gäller givetvis.

Ni skall givetvis föröka få så bra betalt som möjligt, men det viktigaste är att ni gör den för föreningen bästa affären. Projektet kanske aldrig blir av om inte denne medlem gör det nu. Om omständigheterna i övrigt är attraktiva (ni får utökad bostadsrättsyta, ni kanske får del av tak omlagt på medlemmens bekostnad, bättre isolerade ytor mm mm, kort sagt ni skall väga in ALLA aspekter), så skal ni ta även ett "för lågt" bud. Värderingen är ingen prislapp utan skall endast ge er ryggen fri och göra så att ni undviker skambud.

All ombyggnad ske på medlems bekostnad, även föreningens delar. Se till att ni har rätt att ställa krav på utförande, val av fönster, radiatorer, dimensioner VA mm mm.

Till sist: Väldigt få av dessa projekt blir av. Jag får frågan ett par gånger i månaden kanske, och i genomsnitt går det igång ett projekt vartannat år. Sedan går inte alla i mål heller, en del säljs halvfärdiga och en del bor många år i halvfärdiga byggen. Just därför skall ovanstående ordning följas, eftersom den ställer krav direkt att medlemmen riskar både pengar och tid först. Då hinner denne känna efter om den är av "det rätta virket" och kommer kunna genomföra bygget. Oftast som sagt så rinner det ut i sanden, och då skall föreningen absolut inte ha lagt en krona, och styrelsen skall inte ha behövt jobba med ärendet.
Svara med citat