Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   lekmannaevisor sitter med på styrelsemöte (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=60)

MrDean 2008-03-17 10:00

lekmannaevisor sitter med på styrelsemöte
 
I den Brf som jag tillhör har en intern revisor som gärna sitter med i Brf: s styrelsemöte, vilket godkänns av styrelsen. Hans deltagande är över 50% av samtliga styrelsemöten. Han deltar inte enbart i enstaka punkter i dagordningen, utan sitter med under hela sammanträdet.

Min fråga till detta forums medlemmar är vad ni anser om detta.

Själv har jag min uppfattning klar, men vill höra er åsikt om detta.

stephan 2008-03-17 10:43

revisor på styrelsemöten
 
Rent ut sagt för djävligt, anser jag.
En revisor kan vara med kanske 2 gånger om året på styrelsemöten och då på några speciella punkter.
En revisor kan/bör också vara med en dag per år, då budgeten tas fram.
Detta i jämförelse med en större förenings arbetssätt där budgeten tas fram på en 2 eller 3 dagarskonfernes.

I annat fall kan revisors deltaga bitvis i budgetförhandlingar.
En revisor kan/bör också vara med en gång om året när en fasighetsbesiktning görs.

Men att deltaga på hela styrelsen och sitta och fika i pauserna med styrelseledamöterna kan bara ha nackdelar för medlemmarna?

Tyvärr blir väl de allra flesta intenrevisorer för "bundis" med styrelseldamöterna o brf:er.

Sist men inte minst om revisorn deltar när beslut fattas i styrelsen blir han ju indirekt med om beslutet.

Vilket absolut inte är meningen?

Nämner här också valberedningars arbete.
Ofta blir de också "för bundis" md styrelseldamöterna.

I Väduren svassar de runt på föreningens öppet hus, och agerar som styrelseldamöter. De har flertalet fikamöten med styrelsen etc.etc.

Katten Georg 2008-03-17 12:17

Revisor i styrelsen
 
Detta måste vara höjden av dåligt omdöme. Revisorena skall naturligtvis inte närvara vid styrelsemöten utom i vissa speciella fall och då speciella punkter. Det förfarande som du redogör för är förkastligt.

MrDean 2008-03-17 15:23

Precis som Katten Georg och Stephan påpekar så håller jag med om det förkastliga i att den interna revisorn deltar i Brf:s styrelsemöte. Då jag påpekade detta för revisorn, och sa att han som revisor var delägarnas granskningsman, gentemot styrelsen. Han sa till mig att det var hans skyldighet att närvara vid dessa möten. På frågan om han deltog aktivt på mötena så sa han att han gav dem goda råd, vid behov. Då jag frågade vem som avgjorde när det var behov för honom att delta, så sa han att det var bägge parterna som avgjorde det. På frågan till honom om det inte var han som skulle granska deras jobb så sa han att det var det han gjorde under styrelsemötena. Då jag sa till honom att en revisor ska vara oberoende av styrelsen, inte en del av den, så förstod han inte vad jag menade. Insåg ganska snart att han inte förstod sin roll i det hela.

Tog upp detta med ordförande och vice ordförande. Frågade om de ansåg att det var ok att han var med. De tyckte att det var bra att han deltog, så att de kunde fråga honom om hur vissa frågor skulle hanteras. När jag förklarade revisorns roll i en förening, eller för den delen i ett bolag, så sa de att jag kanske hade rätt. Trodde att de begrep allvaret, i det hela.

Visade sig snart att de inte förstod revisorns roll i föreningen. Han fortsatte med sin närvaro vid styrelsemötena. Då jag ville att styrelsen skulle redovisa vilka möten som revisorns deltagit i så sa de att de skulle återkomma. Vid ett senare samtal sa styrelsen att närvarolistan inte var offentlig. Jag sa då att det räckte med hans närvaro, inte de andras. Detta nekades också. Jag undrade om de visste vad jäv var, vilket de sa att de gjorde. Men detta kunde inte falla under jäv, tyckte de.

Ni hör själva vilket resonemang. Det som är självklart för de flesta är inte alltid självklart för andra.

stephan 2008-03-17 15:47

mörkrädd
 
Ja mörkrädd är det minsta man kan säga att man blir avseende kunskap och agerandet av denna internrevisor och styrelseledamöterna.

Än annan fråga i detta som kanske är än mer allvarligt.

VAD SÄGER DEN EXTERNA REVISORN OM DETTA????????????

Katten Georg 2008-03-17 17:03

Det är väl självklart att detta olämpligt med vilken måttstock du mäter med. Man tar sig för pannan

MrDean 2008-03-17 17:06

Vi tillhör HSB, så vår externa revisor kommer från Bo Revision. Där har jag inga större förhoppningar. Men detta kommer att komma till deras kännedom .

schrapet 2008-03-20 13:30

Vad säger stadgarna !
 
Har aldrig varit med om detta i minna 17 år som styrelseledamot. Revisorn roll är väl ganska solklar. Granskning av bokslutet inför årsstämman samt ta fram revisionsberättelse!
I våra stadgar finns det till och med paragrafer som säger att revisorn får inte vara anhörig till någon i styrelsen !!:23: /SP


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:29.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare