Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   extrastämma. (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=27606)

leif t 2017-08-16 16:29

extrastämma.
 
en styrelsemedlem som avflyttat och inte längre är medlem i föreningen kan han ändå väljas in på nytt vid en extrastämma som gäller val av ny styrelse ?

leif t 2017-08-24 19:16

Citat:

Ursprungligen skrivet av leif t (Inlägg 67687)
en styrelsemedlem som avflyttat och inte längre är medlem i föreningen kan han ändå väljas in på nytt vid en extrastämma som gäller val av ny styrelse ?

ingen som kan hjälpa i denna delikata fråga ?

Garfunkel 2017-09-02 15:17

Visst kan väljas in som styrelseledamot!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av leif t (Inlägg 67687)
en styrelsemedlem som avflyttat och inte längre är medlem i föreningen kan han ändå väljas in på nytt vid en extrastämma som gäller val av ny styrelse ?

Han kan väljas som styrelseledamot men ska ej skrivas in i röstlängden, då han inte är medlem i föreningen och inte har rösträtt.

Borättexperten 2017-09-04 00:02

Svaret kan finnas i stadgarna
 
Så här ser reglerna ut:

Grundregeln finns i LEF 6:4 "Styrelseledamöter ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat."

I BrL 9:12 finns ett generellt undantag: "Om inte något annat bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant ...".

Dessutom: BrL 2:11 "En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare skall anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han får stanna kvar som medlem."

Alltså: man måste se om föreningens stadgar medger att någon utomstående kan väljas in i styrelsen. De flesta stadgar har ingen sådan skrivning. Om medlemmen alltså har avflyttat, och styrelsen inte i samband med avflyttningen fattat något särskilt beslut om kvarstående medlemskap, då kan denne medlem alltså inte kvarstå eller återinväljas i styrelsen.

Ett praktiskt alternativ skulle då kunna vara att styrelsen låter adjungera personen till styrelsen, och arvoderar denne som styrelsekonsult. Personen har dock ingen formell rösträtt i styrelsen, och kan t ex inte vara ordförande.


Men: det finns ett intressant frågetecken kring medlemskapet:

BrL 2:1 "Frågan om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar..."

I föreningens stadgar finnas det alltså en paragraf om medlemskap. I de flesta stadgar står det ungefär så här: "Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus." Eller något liknande.
Men i vissa föreningsstadgar saknas detta villkor! Dvs, vem som helst verkar kunna väljas in!? Och därmed också kunna väljas in i styrelsen!? (Jag säger här "verkar", för jag är faktiskt själv osäker på om det är juridiskt hållbart. Någon som vet?)

...

Gusten 2017-09-04 09:23

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 67907)

Ett praktiskt alternativ skulle då kunna vara att styrelsen låter adjungera personen till styrelsen, och arvoderar denne som styrelsekonsult. Personen har dock ingen formell rösträtt i styrelsen, och kan t ex inte vara ordförande.
...

Och om den avflyttade endast kvarstår som konsult måste väl denna ändå ersättas med en ny registrerad ledamot med rösträtt ?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 67907)

I föreningens stadgar finnas det alltså en paragraf om medlemskap. I de flesta stadgar står det ungefär så här: "Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus." Eller något liknande.
Men i vissa föreningsstadgar saknas detta villkor! Dvs, vem som helst verkar kunna väljas in!? Och därmed också kunna väljas in i styrelsen!? (Jag säger här "verkar", för jag är faktiskt själv osäker på om det är juridiskt hållbart. Någon som vet?)
...

Vad jag förstått är avsikten med stadgebestämmelsen främst att endast fysisk person ska kunna beviljas medlemskap.
Om bestämmelsen saknas avgör alltså styrelsen om en juridisk person ska beviljas medlemskap.

För länge sedan, på 80-talet, så var det så att om bestämmelsen saknades så hade även juridiska personer rätt till medlemskap utan att styrelsen kunde hindra detta.
Sedan kom en lagändring som ger styrelsen rätt att alltid vägra en juridisk person medlemskap, alltså även om stadgarna saknar bestämmelsen
om att endast fysisk person kan antas som medlem.

Det allra flesta föreningar har väl tagit med bestämmelsen för att säkerställa att inga juridiska personer kommer in i föreningen (med undantag för kommuner/landsting).

Gusten 2017-09-04 13:27

Jag ser att istället för "fysisk person" förekommer det att det bara står "person" i stadgebestämmelsen om vem som kan bli medlem.
Då har styrelsen alltså möjlighet att bevilja en juridisk person medlemskap.

Men den som sålt och i samband därmed upphört att vara medlem kan alltså inte väljas in på nytt i styrelsen.
Vad jag förstått är det ovanligt att stadgarna anger att även icke medlem kan tillhöra styrelsen.

Garfunkel 2017-09-04 20:18

Och så blev det!
 
http://www.bofakta.se/nya-lagregler

Du behöver inte vara medlem i föreningen för att sitta i styrelsen! Dock ska det framgå i stadgarna, vilket det nu vanligtvis gör.

Gusten 2017-09-05 08:32

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 67907)

Alltså: man måste se om föreningens stadgar medger att någon utomstående kan väljas in i styrelsen. De flesta stadgar har ingen sådan skrivning.

Nej precis. De flesta stadgar har ingen sådan skrivning, t ex har ju HSB:s normalstadgar ingen bestämmelse om att även den som inte är medlem kan tillhöra styrelsen.

Trådstartaren kan förstås kolla om deras stadgar har någon bestämmelse om att även den som inte är medlem kan tillhöra styrelsen,
men chansen att stadgarna har en sådan bestämmelse är nog rätt liten.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:51.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare