Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hela styrelsen avgick (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18473)

audinell 2013-04-11 15:59

Hela styrelsen avgick
 
På vår årsstämma i tisdags avgick både de sittande i styrelsen och de nominerade drog tillbaka sina nomineringar, revisorerna och valberedningen gjorde likaså. Nåja, nytt styrelse blev invald.

Den nya styrelsen fick en knippa nycklar till styrelselokalerna (fler måste finnas och finns då de tidigare medlemmar setts gå in i styrelselokalerna) och en kontantkortstelefon. Det var allt, inga papper skrevs. Ingen information gavs om förvaltningen varken den ekonomiska eller tekniska. Och det värsta av allt ingen av de i tidigare styrelse vill prata med någon i den nya.

Min fråga är: finns det någon lag som reglerar avgående styrelses ansvar gentemot den nya så att med lagens hjälp få de att "prata".

Harald 2013-04-11 16:17

Kul sits, har själv varit med om samma sak. Avgående styrelse var visserligen villiga att prata, men de hade nästan ingen information. Allt hade skötts av en person, som dessvärre avled under sittande stämma.

Det enda ni kan göra, är att börja jobba. Gå igenom pärmar, avtal mm.

Ett möte med förvaltaren är på sin plats. Denne har mycket info.

Finns nog ingen lag som tvingar avgående att "prata".

Admin 2013-04-11 18:00

Avgående styrelse vill inte lämna information
 
Ja, som Harald säger finns det ingen lag som ställer några krav på ledamöter som avgått. Tråkigt att de inte förstår att de skadar sig själva, men det visar att de inte hade i styrelsen att göra till att börja med

Finns det inget nyckelsystem (med dokumentation om vem som har vilka nycklar) kan föreningen ställa skadeståndskrav på den styrelse som avgick, där de får betala nytt nyckelsystem för föreningen.

Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att medlemmarna ställer krav på öppenhet och kontrollerar att styrelsen sköter och dokumenterar allt på rätt sätt.

Återigen kommer vi tillbaka, som alltid i dylika situationer, till den viktigaste parametern i en säkrare brf; öppna styrelseprotokoll.

audinell 2013-04-12 10:54

Hela styrelsen avgick
 
Tack för svaren/råden, Jag har kontaktat förvaltaren, samma person som var huvudrevisor och inte ställde opp till omval. Ni förstår att styrelsen och huvudrevisorn hade nära kontakt och detta i många år kanske tio kanske 20 år, i alla fall under mina 13 år i föreningen, dock har den tidigare ordföranden avlidit under förra året, vice ordföranden tog över då. Förra året och i stort sett under alla mina år i föreningen så bestod styrelsen av: man, hustru, två svärsöner, samma huvudrevisor, ytterligare en person i styrelsen har suttit i alla år och samma fördelning av poster. omval, omval, omval. Valberedningen har också varit samma personer.

I morgon skall jag träffa "förvaltaren", ge mig råd vad skall jag tänka på, vilka frågor kan jag ställa etc, tacksam för hjälp, Rade

Borättexperten 2013-04-12 12:26

Citat:

Ursprungligen skrivet av audinell (Inlägg 42334)
Jag har kontaktat förvaltaren, samma person som var huvudrevisor ...

Aj aj aj, det här var inte bra. Revisorn och förvaltaren får inte vara samma person eller företag! Revisorn får inte ha kopplingar till förvaltaren!

Citat:

Ursprungligen skrivet av audinell (Inlägg 42334)
Förra året och i stort sett under alla mina år i föreningen så bestod styrelsen av: man, hustru, två svärsöner, samma huvudrevisor, ...

Inavel, eller nepotism, kan man lugnt säga!

I din förening har nog inte allt gått rätt till! Att alla avgår samtidigt förstärker misstanken, ingen vågar sitta kvar...
:(

audinell 2013-04-12 12:59

Tack för medlidandet, en annan fråga som plågat mig i drygt ett år är valet av entreprenören och avtalet med denne (han är medlem i föreningen genom sin kontorslokal) som gör stambytet. Vi förra årets stämma utan någon tidigare information i samband med kallelsen eller på annat sätt tog man upp frågan om stambytet (som var akut), man sa att man hade fått ett anbud från firman x och sedan tog kontakt med entreprenören (medlemmen) . Man valde "medlemmen" och förslaget gick igenom på stämman ca 25 personer var närvarande, jag vet inte , men enligt erfarenhet från tidigare stämmor så var "familjen" drygt 20 av dem. Frågan diskuterades inte alls innan beslut togs att anta "förslaget". Avtalet i sig är det ingen utanför "familjen" som vet något om mer än att ingen vet vad det kommer att kosta (det har nämnts summor först på 5,5 miljoner och sedan på 8 milj. Vi är som sagt ca 100 medlemmar. Är kostnaden den senare rimlig? Jag vet inte men däremot tiden att göra jobbet verkar helt åt helvete (löpande debitering!!!) , man har kommit halvvägs sedan maj förra året.
Rade

totiki 2013-04-12 21:10

Bortsett från sakfrågorna i denna tråd. Visst måste det vara möjligt att avgå av egen vilja.

Jag var sjöman och seglade på en båt, vi gick ett/ett d v s. en resa ute och en resa hemma på ledighet. Alla i besättningen var de samma, ingen lämnade båten under vår resa. Detta pågick under mer än två år. Plötsligt sade en person att han inte skulle komma tillbaka och strax därefter slutade alla. Så nästa resa var det en helt ny besättning.
Jag kan inte se att detta betyder någon oegentlighet eller avståndstagande mot rederiet. Snarare som en lojalitet mot dem man jobbat ihop med. Sånt händer. Och är förmodligen en rätt normal/sund händelse inte bara på ett fartyg utan även i en BRF. Det behövs nytt blod och alla är inte begivna på att åderlåta sig för den nya styrelsen.

odjuret 2013-04-13 13:06

Vad hade öppna styrelseprotokoll hjälpt till med i detta fall?
Admin älskar att propagera för detta men vad är nyttan av detta? den nya styrelsen får ända ta del av dessa.

Hur kan den förra styrelsen bli tvungen att ersätta ett nytt nyckelsystem?
Om de lämnat alla nycklar de hade så blir det svårt att bevisa att handlat oaktsamt.

Admin 2013-04-13 14:00

Kristallkula eller öppna stämmoprotokoll, vilket är bäst?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
Vad hade öppna styrelseprotokoll hjälpt till med i detta fall?

Det är aldrig lätt att förutspå hur framtiden blivit om förutsättningarna varit annorlunda, men det är ofrånkomligt att öppna styrelseprotokoll i alla fall möjliggjort ett bättre utfall. Det hoppas jag du håller med om.

Med öppna styrelseprotokoll ges delägarna i föreningen en möjlighet som sällan annars finns att stoppa såväl rena oegentligheter som att kontrollera att styrelsearbetet sköts på ett korrekt sätt. Medlemmarna ges en möjlighet att ta beslut i t ex nivå på arvode och vilka ledamöter som kan behöva bytas ut. Beslut som annars tas vind för våg utan grund. Öppna styrelseprotokoll ger en lång rad med fördelar.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
den nya styrelsen får ända ta del av dessa.

1. Ja, den nya styrelsen får ta del av tidigare styrelseprotokoll, men medlemmarna då?
2. Det handlar inte bara om att se vilka fel som gjorts, det handlar om att kunna minimera risken för framtida fel. Då hjälper det föga att någon får ta del av styrelseprotokollen i efterskott, eller hur?


Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
Hur kan den förra styrelsen bli tvungen att ersätta ett nytt nyckelsystem?
Om de lämnat alla nycklar de hade så blir det svårt att bevisa att handlat oaktsamt.

Det handlar inte om vem som lämnat vilka nycklar.
Om den tidigare styrelsen inte haft ett säkert nyckelregister (säkert förvarat och säkert i avseendet att ingen enskild ledamot kan manipulera registret) över vem som har vilka nycklar kan väl inget vara enklare än att påvisa att styrelsen handlat oaktsamt. Medlemmarna kan därmed ställa skadeståndskrav på styrelsen.

odjuret 2013-04-13 14:44

Det är tydligt att Admin inte har någon som helst koll på hur en brf fungerar.
Det är stämman som beslutar om arvodet. Styrelsen fördelar den summa som stämman har beslutat om.
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga. Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?
Troligtvis inte alls.

Att komma med ett sådant påstående visar på en väldigt okunnighet.
Kanske dags att du lägger ner? eller börjar komma med påståenden som är lite mer underbyggda.

En viktig sak är att revisorn som stämman väljer skall granska ekonomin samt styrelsens protokoll.
Därför så finns den granskning som behövs.

Admin 2013-04-13 15:07

Man ska inte kasta igelkottar i ballongbutiken...
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Det är tydligt att Admin inte har någon som helst koll på hur en brf fungerar.

Ja, men då är det väl tur att du kan tillföra dina kunskaper i detta forum.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Det är stämman som beslutar om arvodet.

Är det någon som sagt något annat?

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Styrelsen fördelar den summa som stämman har beslutat om.

Ber att få korrigera dig. Hur det specifikt fungerar i din brf är inte nödvändigtvis hur det fungerar i alla övriga brf:ar.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga.

Det har jag heller inte sagt, vilket du kan se om du läser vad jag skrivit.
Vi kan avveckla alla lagar som finns i landet. Det är inte säkert att det blir bättre... eller sämre
.

Jag har ingen kristallkula, har du?


Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?
Troligtvis inte alls.

Jag kan inte upprepa allt vad jag och många med mig skrivit om öppna styrelseprotokoll här i forumet. Jag ber dig läsa vad som skrivits här om öppna styrelseprotokoll så att du kan sätta dig in i frågan.
Dessutom har jag ju redan förklarat detta i mitt föregående inlägg här
.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Att komma med ett sådant påstående visar på en väldigt okunnighet.

Jag väntar på dina sakliga argument i denna fråga...
Du bara rent allmänt tycker att öppna styrelseprotokoll inte är bra, men du har inte ett enda argument till varför du tycker så. Blir då väldigt svårt, dvs omöjligt, att bemöta ditt personliga tyckande.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Kanske dags att du lägger ner? eller börjar komma med påståenden som är lite mer underbyggda.

Ja, mina påståenden är extremt väl underbyggda, men hur väl underbyggda är de påståenden du själv framför här? Jag har ännu inte sett ett enda sakligt argument från dig. Det kanske är en fördel om man har i alla fall något sådant innan man anklagar någon med väl underbyggda påståenden för att inte ha detta. Tycker du inte det?

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
En viktig sak är att revisorn som stämman väljer skall granska ekonomin samt styrelsens protokoll.

Samma sak här. Om du läst tidigare trådar om öppna styrelseprotokoll så skulle en närmast otrolig mängd sakliga argument i denna fråga kanske göra att du såg revisorn i ett annat ljus.
Vi som är lite insatta i vad revisorn gör och borde göra, vet att systemet med revisorer inte fungerar. Revisorerna kontrollerar praktiskt taget ingenting
.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Därför så finns den granskning som behövs.

Alltså existerar det i praktiken ingen granskning i bostadsrättsföreningar. Öppna styrelseprotokoll skulle vara ett steg i rätt riktning för att möjliggöra den granskning som så många trådar visar på är ett absolut måste i en brf.


Odjuret, jag ber dig nu att respektera forumets kortfattade regelverk. Håll dig saklig och sluta med att kommentera och häckla andra medlemmar i forumet! Det är inte vad detta forum är till för, utan här arbetar vi gemensamt för att försöka uppnå bättre fungerande brf:ar!


Några få exempel på trådar i forumet om öppna styrelseprotokoll;

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf


Hur skriver man öppna styrelseportokoll i en brf?

Lännqvist 2013-04-14 22:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga. Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?

Därför att då hade medlemmarna kunnat se direkt att upphandlingen av stambytet inte skett på ett korrekt sätt.

Revisorn måste ha sett att upphandlingen av stambytet inte var korrekt, och borde ha flaggat för det. Men eftersom han inte gjorde det ser jag bara två alternativ:
1) Revisorn är inte kompetent nog att sköta sin uppgift och behöver bytas ut omedelbart.
2) Revisorn har sett mellan fingrarna av någon anledning (kompisskapet med styrelsefamiljen placerar honom i jäv, eller kanske bestickning) och är därför korrupt och behöver bytas ut omedelbart.

Vad mer för oegentligheter finns i föreningens historia? Eftersom revisorn tydligen inte skött sin uppgift finns anledning att granska föreningens protokoll åtminstone några år bakåt i tiden för att se om allt står rätt till. Det kan finnas skäl till rättsliga efterspel och skadeståndskrav mot styrelsen för "upphandlingen" av stambytet.

Bettie 2013-12-01 23:45

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 42376)
Det handlar inte om vem som lämnat vilka nycklar.
Om den tidigare styrelsen inte haft ett säkert nyckelregister (säkert förvarat och säkert i avseendet att ingen enskild ledamot kan manipulera registret) över vem som har vilka nycklar kan väl inget vara enklare än att påvisa att styrelsen handlat oaktsamt. Medlemmarna kan därmed ställa skadeståndskrav på styrelsen.


Vad gäller om styrelsen fått ansvarsfrihet på stämman , men avgår omedelbart efter stämman , och bokstavligen bara lämnar några nycklar och går ut !

Kan medlemmarna ändå kräva ett skadestånd av styrelsen, t.ex för värdet av låsbyten. Observera att någon nyckellista eller kvittens av nycklar finns ej att uppbringa. Ej heller en inventarieförteckning , bara 3 pärmar som lämnades på bordet utan någon kommentar.:15:

Pensionär 2013-12-05 14:11

Citat:

Ursprungligen skrivet av Bettie (Inlägg 47999)
Vad gäller om styrelsen fått ansvarsfrihet på stämman , men avgår omedelbart efter stämman , och bokstavligen bara lämnar några nycklar och går ut !

Eftersom ingen annan ännu svarat kan jag göra ett försök att testa mina egna lärdomar här. Om man tror att brottslig gärning kan visas, kan enskild person ändå föra saken vidare till högre instans.

Citat:

Kan medlemmarna ändå kräva ett skadestånd av styrelsen, t.ex för värdet av låsbyten. Observera att någon nyckellista eller kvittens av nycklar finns ej att uppbringa. Ej heller en inventarieförteckning , bara 3 pärmar som lämnades på bordet utan någon kommentar.:15:
Lindrigare fall av vanvård /misskötsel, som kan skyllas på okunskap eller dumhet måste nog av lätt begripliga skäl hanteras så att medlemmarna får reagera som de önskar på stämman. Blunda/ tiga eller kräva att styrelsen avsätts. Som flertalet av oss känner till som deltagit här på forat ett tag, vanligtvis ingen enkel match.
Sannolikt är skillnad i toleransnivå, mellan en förening i periferi jämfört med en förening i centrum av storstäderna, avsevärd.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:28.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare