Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hela styrelsen avgick (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18473)

audinell 2013-04-11 15:59

Hela styrelsen avgick
 
På vår årsstämma i tisdags avgick både de sittande i styrelsen och de nominerade drog tillbaka sina nomineringar, revisorerna och valberedningen gjorde likaså. Nåja, nytt styrelse blev invald.

Den nya styrelsen fick en knippa nycklar till styrelselokalerna (fler måste finnas och finns då de tidigare medlemmar setts gå in i styrelselokalerna) och en kontantkortstelefon. Det var allt, inga papper skrevs. Ingen information gavs om förvaltningen varken den ekonomiska eller tekniska. Och det värsta av allt ingen av de i tidigare styrelse vill prata med någon i den nya.

Min fråga är: finns det någon lag som reglerar avgående styrelses ansvar gentemot den nya så att med lagens hjälp få de att "prata".

Harald 2013-04-11 16:17

Kul sits, har själv varit med om samma sak. Avgående styrelse var visserligen villiga att prata, men de hade nästan ingen information. Allt hade skötts av en person, som dessvärre avled under sittande stämma.

Det enda ni kan göra, är att börja jobba. Gå igenom pärmar, avtal mm.

Ett möte med förvaltaren är på sin plats. Denne har mycket info.

Finns nog ingen lag som tvingar avgående att "prata".

Admin 2013-04-11 18:00

Avgående styrelse vill inte lämna information
 
Ja, som Harald säger finns det ingen lag som ställer några krav på ledamöter som avgått. Tråkigt att de inte förstår att de skadar sig själva, men det visar att de inte hade i styrelsen att göra till att börja med

Finns det inget nyckelsystem (med dokumentation om vem som har vilka nycklar) kan föreningen ställa skadeståndskrav på den styrelse som avgick, där de får betala nytt nyckelsystem för föreningen.

Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att medlemmarna ställer krav på öppenhet och kontrollerar att styrelsen sköter och dokumenterar allt på rätt sätt.

Återigen kommer vi tillbaka, som alltid i dylika situationer, till den viktigaste parametern i en säkrare brf; öppna styrelseprotokoll.

audinell 2013-04-12 10:54

Hela styrelsen avgick
 
Tack för svaren/råden, Jag har kontaktat förvaltaren, samma person som var huvudrevisor och inte ställde opp till omval. Ni förstår att styrelsen och huvudrevisorn hade nära kontakt och detta i många år kanske tio kanske 20 år, i alla fall under mina 13 år i föreningen, dock har den tidigare ordföranden avlidit under förra året, vice ordföranden tog över då. Förra året och i stort sett under alla mina år i föreningen så bestod styrelsen av: man, hustru, två svärsöner, samma huvudrevisor, ytterligare en person i styrelsen har suttit i alla år och samma fördelning av poster. omval, omval, omval. Valberedningen har också varit samma personer.

I morgon skall jag träffa "förvaltaren", ge mig råd vad skall jag tänka på, vilka frågor kan jag ställa etc, tacksam för hjälp, Rade

Borättexperten 2013-04-12 12:26

Citat:

Ursprungligen skrivet av audinell (Inlägg 42334)
Jag har kontaktat förvaltaren, samma person som var huvudrevisor ...

Aj aj aj, det här var inte bra. Revisorn och förvaltaren får inte vara samma person eller företag! Revisorn får inte ha kopplingar till förvaltaren!

Citat:

Ursprungligen skrivet av audinell (Inlägg 42334)
Förra året och i stort sett under alla mina år i föreningen så bestod styrelsen av: man, hustru, två svärsöner, samma huvudrevisor, ...

Inavel, eller nepotism, kan man lugnt säga!

I din förening har nog inte allt gått rätt till! Att alla avgår samtidigt förstärker misstanken, ingen vågar sitta kvar...
:(

audinell 2013-04-12 12:59

Tack för medlidandet, en annan fråga som plågat mig i drygt ett år är valet av entreprenören och avtalet med denne (han är medlem i föreningen genom sin kontorslokal) som gör stambytet. Vi förra årets stämma utan någon tidigare information i samband med kallelsen eller på annat sätt tog man upp frågan om stambytet (som var akut), man sa att man hade fått ett anbud från firman x och sedan tog kontakt med entreprenören (medlemmen) . Man valde "medlemmen" och förslaget gick igenom på stämman ca 25 personer var närvarande, jag vet inte , men enligt erfarenhet från tidigare stämmor så var "familjen" drygt 20 av dem. Frågan diskuterades inte alls innan beslut togs att anta "förslaget". Avtalet i sig är det ingen utanför "familjen" som vet något om mer än att ingen vet vad det kommer att kosta (det har nämnts summor först på 5,5 miljoner och sedan på 8 milj. Vi är som sagt ca 100 medlemmar. Är kostnaden den senare rimlig? Jag vet inte men däremot tiden att göra jobbet verkar helt åt helvete (löpande debitering!!!) , man har kommit halvvägs sedan maj förra året.
Rade

totiki 2013-04-12 21:10

Bortsett från sakfrågorna i denna tråd. Visst måste det vara möjligt att avgå av egen vilja.

Jag var sjöman och seglade på en båt, vi gick ett/ett d v s. en resa ute och en resa hemma på ledighet. Alla i besättningen var de samma, ingen lämnade båten under vår resa. Detta pågick under mer än två år. Plötsligt sade en person att han inte skulle komma tillbaka och strax därefter slutade alla. Så nästa resa var det en helt ny besättning.
Jag kan inte se att detta betyder någon oegentlighet eller avståndstagande mot rederiet. Snarare som en lojalitet mot dem man jobbat ihop med. Sånt händer. Och är förmodligen en rätt normal/sund händelse inte bara på ett fartyg utan även i en BRF. Det behövs nytt blod och alla är inte begivna på att åderlåta sig för den nya styrelsen.

odjuret 2013-04-13 13:06

Vad hade öppna styrelseprotokoll hjälpt till med i detta fall?
Admin älskar att propagera för detta men vad är nyttan av detta? den nya styrelsen får ända ta del av dessa.

Hur kan den förra styrelsen bli tvungen att ersätta ett nytt nyckelsystem?
Om de lämnat alla nycklar de hade så blir det svårt att bevisa att handlat oaktsamt.

Admin 2013-04-13 14:00

Kristallkula eller öppna stämmoprotokoll, vilket är bäst?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
Vad hade öppna styrelseprotokoll hjälpt till med i detta fall?

Det är aldrig lätt att förutspå hur framtiden blivit om förutsättningarna varit annorlunda, men det är ofrånkomligt att öppna styrelseprotokoll i alla fall möjliggjort ett bättre utfall. Det hoppas jag du håller med om.

Med öppna styrelseprotokoll ges delägarna i föreningen en möjlighet som sällan annars finns att stoppa såväl rena oegentligheter som att kontrollera att styrelsearbetet sköts på ett korrekt sätt. Medlemmarna ges en möjlighet att ta beslut i t ex nivå på arvode och vilka ledamöter som kan behöva bytas ut. Beslut som annars tas vind för våg utan grund. Öppna styrelseprotokoll ger en lång rad med fördelar.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
den nya styrelsen får ända ta del av dessa.

1. Ja, den nya styrelsen får ta del av tidigare styrelseprotokoll, men medlemmarna då?
2. Det handlar inte bara om att se vilka fel som gjorts, det handlar om att kunna minimera risken för framtida fel. Då hjälper det föga att någon får ta del av styrelseprotokollen i efterskott, eller hur?


Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42371)
Hur kan den förra styrelsen bli tvungen att ersätta ett nytt nyckelsystem?
Om de lämnat alla nycklar de hade så blir det svårt att bevisa att handlat oaktsamt.

Det handlar inte om vem som lämnat vilka nycklar.
Om den tidigare styrelsen inte haft ett säkert nyckelregister (säkert förvarat och säkert i avseendet att ingen enskild ledamot kan manipulera registret) över vem som har vilka nycklar kan väl inget vara enklare än att påvisa att styrelsen handlat oaktsamt. Medlemmarna kan därmed ställa skadeståndskrav på styrelsen.

odjuret 2013-04-13 14:44

Det är tydligt att Admin inte har någon som helst koll på hur en brf fungerar.
Det är stämman som beslutar om arvodet. Styrelsen fördelar den summa som stämman har beslutat om.
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga. Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?
Troligtvis inte alls.

Att komma med ett sådant påstående visar på en väldigt okunnighet.
Kanske dags att du lägger ner? eller börjar komma med påståenden som är lite mer underbyggda.

En viktig sak är att revisorn som stämman väljer skall granska ekonomin samt styrelsens protokoll.
Därför så finns den granskning som behövs.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:32.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare