Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Revisorernas oförmåga att sätta ner foten (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18095)

Harald 2013-02-22 08:39

Revisorernas oförmåga att sätta ner foten
 
Har stött på en årsredovisning där revisorerna funnit klara oegentligheter.

http://www.booli.se/bostad/lagenhet/...362116/maklare

Länken går till annonsen, så ni får vara snabba om ni vill kika. Årsredovisningen finns under "Dokument och länkar", och är intressant i flera delar, men det är revisorns uttalanden på slutet som är riktigt intressant.

Trots att man här funnit klara oegentligheter, samt att den skyldige har börjat återbetala stulna pengar, så vågar inte revisorn rekommendera stämman att avsätta alla ledamöter.

För mig är detta oförståligt. Styrelsens ledamöter bär delar ansvaret LIKA för föreningens räkenskaper. Låt vara att aktuell ledamot, eller tjuvahunn, är den som kan lagföras då det är denne som haft uppsåt, men mot föreningsstämman är ju hela styrelsen skyldig till att detta kunnat ske.

Alla ska får gå. Och i spetsen revisorn.

Gusten 2013-02-22 09:29

Ofta är det väl så att man inom styrelsen utser någon som "kassör" utan att det egentligen har någon juridisk betydelse.

Man ofta blir det nog så att övriga i styrelsen litar på "kassören".
Så det kanske för det mesta blir så att övriga i styrelsen inte granskar räkenskaperna.

Pensionär 2013-02-22 10:22

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 41122)
Har stött på en årsredovisning där revisorerna funnit klara oegentligheter.

Låt vara att aktuell ledamot, eller tjuvahunn, är den som kan lagföras då det är denne som haft uppsåt, men mot föreningsstämman är ju hela styrelsen skyldig till att detta kunnat ske.

Alla ska får gå. Och i spetsen revisorn.

Det här är en uppfattning som ofta torgförs. Men är den i överensstämmelse med våra erfarenheter om styrelsers kunskaper och förmåga att förstå och följa med i alla turer? Dvs finns det någon möjlighet att en normal styrelse skulle ha den sammansättningen att alla kan bevaka varandras förmåga att uppfylla sina åtaganden? Jag har aldrig varit med om det.
I alla styrelsesammanhang jag varit med, har våra funktioner, kunskaper och specifika uppdrag varit så väsensskilda att vi omöjligen skulle kunnat kontrollera varandras insatser. Vi brukar vanligen resonera som även Harald gör ibland. -de är ju förtroendevalda- och därmed utgår vi från att de handlar rätt och riktigt. Vi vet att det inte alltid stämmer, men eftersom vi saknar möjlighet att hålla koll på ordförandens, kassörens, sekreterarens etc alla turer ger vi upp, resignerar inför det omöjliga i uppgiften, och hoppas att alla ska sköta sitt.

Gusten har så rätt:
Citat:

Så det kanske för det mesta blir så att övriga i styrelsen inte granskar räkenskaperna.
Det är bl a därför man har en revisor. Med specialkompetens att granska räkenskaperna. Tyvärr den svaga länken i bostadsrättsföreningarnas granskning av sina styrelsers förehavanden.

När det gäller våldsbrott finns ett helt annat tänkande. Ingen oskyldig ska dömas.
Jag är tveksam till tanken att hela styrelsen ska sparkas, därför att det visar sig att någon fifflat med kassan.
Jag tycker helt enkelt att den akten bygger på ett krav som inte står i mänsklig makt att uppfylla. Skapar en känsla av godtycke och brist på rättvisetänkande.
Citat:

Alla ska får gå.
Då dömer man alldeles säkert några oskyldiga.
Citat:

Och i spetsen revisorn.
Men är inte just denna revisor en raritet i bostadsrättsvärlden, som borde hyllas som hjälte?

Harald 2013-02-22 10:27

Absolut Gusten, visst är det så. Men detta förfarande friar inte från ansvar enl. LeF, vilket revisorn vet mycket väl.

Ett exempel på att rutinerna med en ensam kassör inte är tillräckliga. Visst, kassören kan mycket väl sköta in- och utbetalningar. Men kontoutdrag ska upp på varje möte, och godkännande med som en beslutspunkt.

Även revisorn har ju visat vilken kvalité hans tjänst håller. Oegentligheterna har pågått flera år, utan upptäckt.

Gång efter gång visar de stora revisorsfirmorna (i detta fallet KPMG) att de inte klarar av sin uppgift.

Harald 2013-02-22 10:33

Citat:

Då dömer man alldeles säkert några oskyldiga.
Endast Håkan Salomonsson är skyldig till STÖLDEN.

Övriga ledamöters brott är att de låtit detta ske. De har saknat rutiner som skulle kunnat förhindra stölden.

Läs lagen! Ett förtroendeuppdrag i styrelsen är ingen halvfjärt.

Problemet är inte att en kassör lyckas stjäla pengar EN gång, det kan alla kassörer göra. Men att underlåta att betala in sin avgift under långa perioder, det skall upptäckas av föreningens kontrollorgan vilken utgörs av:

1) Övriga ledamöter
2) Revisorn
3) Stämman

Alla dessa har rollen av granskare, i olika skeden.

clabbe 2013-02-22 10:39

Det minsta styrelse och revisor bör göra är att ställa sina platser till förfogande.
Om de presterar nån sorts plan för hur dylika fel ska förhindras framledes kanske de på nåder får nytt förtroende. Men då ska medlemmarna kunna känna förtroende för att de kan hantera förvaltningen framledes.

Harald 2013-02-22 11:42

Bra Clabbe!

Exakt så!

Admin 2013-02-22 14:33

Vad gör KPMG?
 
Det finns ett "gott skäl" till KPMGs (revisor Göran Johansson) försiktiga uttalande, inkl;
"Jag kan som en följd av de förhållanden som beskrivits i tidigare nämnda stycke varken tillstyrka eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas övriga styrelseledamöter."

Ovanstående är det starkaste en revisor kan säga. Skulle han göra något annat så vore det detsamma som att skicka sig själv ner i kolgruvan. Revisorn KPMG har ju - precis som styrelsen - misskött sitt uppdrag och missat oegentligheter som pågått under en period av tre år.

Jag kan säga att efter detta hade jag inte haft förtroende för en enda av styrelseledamöterna, och om inte för något annat skulle alla omedelbart avsättas (precis som revisorn), just för att statuera exempel och visa att det inte är acceptabelt att blåsa föreningen. Som det är nu visar man att det kan löna sig med bedrägeri och man riskerar inget om det skulle uppdagas att man lurat medlemmarna på pengar.

Trots allt kommer man inte ifrån att en styrelse har delat ansvar, och detta är särskilt graverande i brf:ar som inte har total transparens, dvs i princip alla brf:ar.

Jag undrar vad som hände med den som begick oegentligheterna, dvs styrelsens ordförande.

Utdrag med revisorernas text;
Pensionär 2013-02-22 17:01

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 41149)
Trots allt kommer man inte ifrån att en styrelse har delat ansvar, och detta är särskilt graverande i brf:ar som inte har total transparens, dvs i princip alla brf:ar

Jo där hamnar vi genast i den stora förvirringen och luddigheternas mångfald.
Det kan säkert kännas skönt en stund att utan pardon få släpa iväg hela gänget till galgbacken. Men särskilt mycket av rättvisa skipas knappast.

I vårt fall, -bedrägeri i styrelsen-, menar ju t ex Harald att vi medlemmar ska inte kräva någon insyn (protokollen) ty de äro ju förtroendevalda! Vi måste alltså kunna lita på att de handlar sunt och riktigt, även utan insyn från oss. Ge dem arbetsro. Vi får inte ens sitta i baksätet.

Vi ska lita på att styrelsen sköter sig och sina åligganden. Men styrelsen själv ska bevaka varandras förehavanden, genom aktiv spaning. Ingen tror väl att dessa bedrägerier sker öppet, och med god insyn?

När herr ordf (eller kassören, vanligen en riktig siffernisse) dribblar bort resten av församlingen, t o m revisorn i flera år, som är utbildad och betald för uppgiften att granska siffrorna, ja då ska hela gänget ha spö!
Bunta ihop och slå ihjäl dem.

Om det vore en bolagsstyrelse ok! Urvalsprocessen är av annat slag, liksom arvodet. Där kan man som jag påpekade i annan tråd, t o m straffas för sin godtrogenhet. Men nu gäller det ett mycket annorlunda sammanhang.
Kan bli svårt att skrapa ihop en ny och kompetent styrelse. Icke så lite av straffarbete även för valberedningen stundar.

Admin 2013-02-22 17:23

Godtrogenhet i brf-styrelse är straffbart !!!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Pensionär (Inlägg 41150)
Om det vore en bolagsstyrelse ok! Urvalsprocessen är av annat slag, liksom arvodet. Där kan man som jag påpekade i annan tråd, t o m straffas för sin godtrogenhet.

Man kan faktiskt straffas för sin godtrogenhet även i en brf-styrelse. Det framgår klart och tydligt (som omväxling) av lagen, och står i varje inlägg jag skriver. Gäller kanske inte i aktuellt fall, men möjligheten finns.

Undrar om KPMG-revisorn anmälts till revisorsnämnden (KPMG är ju aktoriserad) och vad resultatet i så fall blev. Det är ju hans kompisar som dömer honom så inget kommer att hända, men det skulle vara intressant att se hur de försvarar en revisor som så här gravt misskött sitt arbete.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:10.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare