Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hela styrelsen avgick (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18473)

Admin 2013-04-13 15:07

Man ska inte kasta igelkottar i ballongbutiken...
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Det är tydligt att Admin inte har någon som helst koll på hur en brf fungerar.

Ja, men då är det väl tur att du kan tillföra dina kunskaper i detta forum.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Det är stämman som beslutar om arvodet.

Är det någon som sagt något annat?

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Styrelsen fördelar den summa som stämman har beslutat om.

Ber att få korrigera dig. Hur det specifikt fungerar i din brf är inte nödvändigtvis hur det fungerar i alla övriga brf:ar.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga.

Det har jag heller inte sagt, vilket du kan se om du läser vad jag skrivit.
Vi kan avveckla alla lagar som finns i landet. Det är inte säkert att det blir bättre... eller sämre
.

Jag har ingen kristallkula, har du?


Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?
Troligtvis inte alls.

Jag kan inte upprepa allt vad jag och många med mig skrivit om öppna styrelseprotokoll här i forumet. Jag ber dig läsa vad som skrivits här om öppna styrelseprotokoll så att du kan sätta dig in i frågan.
Dessutom har jag ju redan förklarat detta i mitt föregående inlägg här
.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Att komma med ett sådant påstående visar på en väldigt okunnighet.

Jag väntar på dina sakliga argument i denna fråga...
Du bara rent allmänt tycker att öppna styrelseprotokoll inte är bra, men du har inte ett enda argument till varför du tycker så. Blir då väldigt svårt, dvs omöjligt, att bemöta ditt personliga tyckande.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Kanske dags att du lägger ner? eller börjar komma med påståenden som är lite mer underbyggda.

Ja, mina påståenden är extremt väl underbyggda, men hur väl underbyggda är de påståenden du själv framför här? Jag har ännu inte sett ett enda sakligt argument från dig. Det kanske är en fördel om man har i alla fall något sådant innan man anklagar någon med väl underbyggda påståenden för att inte ha detta. Tycker du inte det?

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
En viktig sak är att revisorn som stämman väljer skall granska ekonomin samt styrelsens protokoll.

Samma sak här. Om du läst tidigare trådar om öppna styrelseprotokoll så skulle en närmast otrolig mängd sakliga argument i denna fråga kanske göra att du såg revisorn i ett annat ljus.
Vi som är lite insatta i vad revisorn gör och borde göra, vet att systemet med revisorer inte fungerar. Revisorerna kontrollerar praktiskt taget ingenting
.

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
Därför så finns den granskning som behövs.

Alltså existerar det i praktiken ingen granskning i bostadsrättsföreningar. Öppna styrelseprotokoll skulle vara ett steg i rätt riktning för att möjliggöra den granskning som så många trådar visar på är ett absolut måste i en brf.


Odjuret, jag ber dig nu att respektera forumets kortfattade regelverk. Håll dig saklig och sluta med att kommentera och häckla andra medlemmar i forumet! Det är inte vad detta forum är till för, utan här arbetar vi gemensamt för att försöka uppnå bättre fungerande brf:ar!


Några få exempel på trådar i forumet om öppna styrelseprotokoll;

- Utdrag från styrelseprotokoll - Är styrelsens protokoll öppna för medlemmarna? (motion)
- Rätt att läsa styrelseprotokoll, utdrag från sammanträdesprotokoll - Vad händer om styrelsen inte lämnar utdrag från styrelseprotokoll?
- Offentliga styrelseprotokoll, vad bör censureras?
- Styrelseprotokoll och deras offentlighet - Är föreningsstyrelsens protokoll offentliga?
- Sekretess på styrelseprotokoll? - Varför inte offentliga styrelseprotokoll för medlemmar i brf?
- Styrelseprotokoll - Rätt att ta del av? - Har medlemmar i en brf rätt att ta del av hela eller delar av styrelseprotokoll?

- Offentliga styrelseprotokoll - Öppna eller slutna styrelseprotokoll? (motion)
- Offentliga styrelseprotokoll - Stadgar måste ändras (motion till HSB)

- Offentliga styrelseprotokoll - De inlägg som inledde diskussionerna om öppna styrelseprotokoll och frågan om tystnadsplikt finns för styrelse
- Offentliga protokoll eller inte i en brf


Hur skriver man öppna styrelseportokoll i en brf?

Lännqvist 2013-04-14 22:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av odjuret (Inlägg 42379)
det behöver inte bli bättre för att protokollen är offentliga. Varför skulle öppna protokoll hjälpt till i detta fall?

Därför att då hade medlemmarna kunnat se direkt att upphandlingen av stambytet inte skett på ett korrekt sätt.

Revisorn måste ha sett att upphandlingen av stambytet inte var korrekt, och borde ha flaggat för det. Men eftersom han inte gjorde det ser jag bara två alternativ:
1) Revisorn är inte kompetent nog att sköta sin uppgift och behöver bytas ut omedelbart.
2) Revisorn har sett mellan fingrarna av någon anledning (kompisskapet med styrelsefamiljen placerar honom i jäv, eller kanske bestickning) och är därför korrupt och behöver bytas ut omedelbart.

Vad mer för oegentligheter finns i föreningens historia? Eftersom revisorn tydligen inte skött sin uppgift finns anledning att granska föreningens protokoll åtminstone några år bakåt i tiden för att se om allt står rätt till. Det kan finnas skäl till rättsliga efterspel och skadeståndskrav mot styrelsen för "upphandlingen" av stambytet.

Bettie 2013-12-01 23:45

Citat:

Ursprungligen skrivet av Admin (Inlägg 42376)
Det handlar inte om vem som lämnat vilka nycklar.
Om den tidigare styrelsen inte haft ett säkert nyckelregister (säkert förvarat och säkert i avseendet att ingen enskild ledamot kan manipulera registret) över vem som har vilka nycklar kan väl inget vara enklare än att påvisa att styrelsen handlat oaktsamt. Medlemmarna kan därmed ställa skadeståndskrav på styrelsen.


Vad gäller om styrelsen fått ansvarsfrihet på stämman , men avgår omedelbart efter stämman , och bokstavligen bara lämnar några nycklar och går ut !

Kan medlemmarna ändå kräva ett skadestånd av styrelsen, t.ex för värdet av låsbyten. Observera att någon nyckellista eller kvittens av nycklar finns ej att uppbringa. Ej heller en inventarieförteckning , bara 3 pärmar som lämnades på bordet utan någon kommentar.:15:

Pensionär 2013-12-05 14:11

Citat:

Ursprungligen skrivet av Bettie (Inlägg 47999)
Vad gäller om styrelsen fått ansvarsfrihet på stämman , men avgår omedelbart efter stämman , och bokstavligen bara lämnar några nycklar och går ut !

Eftersom ingen annan ännu svarat kan jag göra ett försök att testa mina egna lärdomar här. Om man tror att brottslig gärning kan visas, kan enskild person ändå föra saken vidare till högre instans.

Citat:

Kan medlemmarna ändå kräva ett skadestånd av styrelsen, t.ex för värdet av låsbyten. Observera att någon nyckellista eller kvittens av nycklar finns ej att uppbringa. Ej heller en inventarieförteckning , bara 3 pärmar som lämnades på bordet utan någon kommentar.:15:
Lindrigare fall av vanvård /misskötsel, som kan skyllas på okunskap eller dumhet måste nog av lätt begripliga skäl hanteras så att medlemmarna får reagera som de önskar på stämman. Blunda/ tiga eller kräva att styrelsen avsätts. Som flertalet av oss känner till som deltagit här på forat ett tag, vanligtvis ingen enkel match.
Sannolikt är skillnad i toleransnivå, mellan en förening i periferi jämfört med en förening i centrum av storstäderna, avsevärd.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 23:20.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2022.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare