Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hela styrelsen hotar att avgå (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18661)

Pensionär 2013-05-02 22:08

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 42934)
Det är knepigt med att valbereda. Jag satt med i en valberedning några år där vi hade som uppdrag att nominera alla som föreslåtts utom de som var helt olämpliga. Sen fick föreningens medlemmar själva bedöma vem av de nominerade som var mest lämplig.

Men jag tycker då att det är att uppdra åt valberedningen att bara göra halva jobbet. Det skulle inte fungera på en bolagsstämma. (Man skulle helt enkelt inte komma på tanken). Det skulle inte fungera i politiken. Och där har man ändå som främsta uppgift att mellan valen tala om för folket vad man vill göra som politiker.
Om valberedningen får sålla bort de direkt olämpliga, (hur ofta får man in förslag på ledamöter som kan utpekas som -direkt olämpliga-?) varför skulle man inte få gå ett steg till och försöka i gruppen komma fram till vem/vilka som är mest lämpliga? Den processen kan ju vara tidsödande och svår. Inte lämpad att avgöras på studs under en stämma som kan bli utdragen ändå.
Jag har tyckt (när jag suttit i den sadeln) att uppgiften är svår, och tar tid. Ändå känner man att det förslag man lägger fram är allt annat än genomarbetat.
Men det beror ju i huvudsak på att protokollen är hemliga. Man får aldrig några reaktioner och insatser från medlemmar, sådana att man kan bedöma deras kompetens och förmåga. Det är ju därför vi blir så entusiastiska när vi finner vägen hit till forat. Kan börja diskutera våra erfarenheter här, och förstå vad som händer, och varför.

totiki 2013-05-03 07:57

Fast det handlar inte enbart om att finna de som man tror har den bästa kompetensen. Det handlar också om att finna en arbetsgrupp (styrelse) som fungerar tillsammans. En icke fungerande styrelse är meningslös oavsett hur mycket kompetens den besitter. En helt ny styrelse med endast ett möte i månaden tar det tid för att hitta arbetsform och lära sig synka med varandra. Det finns de som tror att det räcker med att prata och att andra ska utföra, exempelvis. Ett sådant problem kanske man aldrig kommer över ens efter att man definierat det. Stämman får förmodligen ens aldrig reda på problem av denna arten utan kräver att saker och ting ska fungera. På en arbetsplats tar man in konsulter som arbetar med och utbildar personalen för att få allting att löpa smidigt ifall kommunikationsproblem uppstår.
BRFr fungerar sällan på det viset.

Pensionär 2013-05-03 12:40

Tråden startar med följande
# 1
Citat:

Valberedningen vågar inte att nominera en mycket kvalificerad medlem, som efter diverse påtryckningar beslutat sig att kandidera till en post i styrelsen.
Anledningen är att hela styrelsen hotar att avgå, om personen blir invald.
Citat:

Ursprungligen skrivet av totiki (Inlägg 42945)
Fast det handlar inte enbart om att finna de som man tror har den bästa kompetensen. Det handlar också om att finna en arbetsgrupp (styrelse) som fungerar tillsammans.

Ja problemen är många.

Några frågor att besvara: Vad menas/avses med att -fungera- tillsammans? Ingen vet
God forskning har visat att kreativiteten stimuleras bäst i grupper med heterogen sammansättning.
Men här handlar det kanske inte i första hand om att vara kreativa, utan att förstå, och kunna utföra div rutiner.
Vad vill vi medlemmar se i styrelsen? En grupp som löser problem, eller som sitter och myser några timmar, medan alla tjänster (kompetensen) köps dyrt från HSB eller annan part?
Ingen människa vet i förväg vilka egenskaper som gör att en viss bestämd grupp kommer att fungera bra tillsammans. Så långt har socialvetenskaperna ännu inte kommit. Ibland förstår man inte ens var eller varför osämjan uppstår.

Men om valberedningen i denna speciella situation, genom att prata med styrelseledamöterna kan komma fram till att kritiken är klar, och rimligt motiverad från de sittande ledamöter, som annars hotar att lämna, kan man nog tycka att valberedningen bör ta hänsyn till detta. Leta efter en annan kandidat tills vidare, utan att göra väsen av saken, eller på något sätt såra den utpekade. Hens dagar kan komma senare.

Det riskerar att bli starka och kanske onödiga konflikter om valberedningen sätter en viss oprövad kandidat mot en hel övrig styrelse som då hotar avgå.
Fult agerande från den, men vi vet ju inget om orsaken. För valberedningen kan det antas bli mindre jobb att finna en ny kandidat, hellre än att vaska fram en helt ny styrelse.

clabbe 2013-05-03 15:56

Citat:

Ursprungligen skrivet av Pensionär (Inlägg 42936)
Men jag tycker då att det är att uppdra åt valberedningen att bara göra halva jobbet. Det skulle inte fungera på en bolagsstämma. (Man skulle helt enkelt inte komma på tanken). Det skulle inte fungera i politiken. Och där har man ändå som främsta uppgift att mellan valen tala om för folket vad man vill göra som politiker.
Om valberedningen får sålla bort de direkt olämpliga, (hur ofta får man in förslag på ledamöter som kan utpekas som -direkt olämpliga-?) varför skulle man inte få gå ett steg till och försöka i gruppen komma fram till vem/vilka som är mest lämpliga? Den processen kan ju vara tidsödande och svår. Inte lämpad att avgöras på studs under en stämma som kan bli utdragen ändå.
Jag har tyckt (när jag suttit i den sadeln) att uppgiften är svår, och tar tid. Ändå känner man att det förslag man lägger fram är allt annat än genomarbetat.
Men det beror ju i huvudsak på att protokollen är hemliga. Man får aldrig några reaktioner och insatser från medlemmar, sådana att man kan bedöma deras kompetens och förmåga. Det är ju därför vi blir så entusiastiska när vi finner vägen hit till forat. Kan börja diskutera våra erfarenheter här, och förstå vad som händer, och varför.

Föreningen ifråga hade en ingående diskussion när valberedningen skapades om dess uppdrag skulle vara att nominera den lämpligaste eller inte nominera klart olämpliga. För att få mer möjlighet för alla medlemmar att få göra bedömningen om bästa lämplighet bestämde föreningens medlemmar att valberedningen skulle nöja sig med att inte nominera klart olämpliga.
Det fungerade bra i den föreningen.

totiki 2013-05-03 16:07

Varje val av en ny person skulle kunna vara på 1 år för att kunna känna av ifall styrelsen fortfarande kan arbeta effektivt. Så man inte blir sittande i två år med en handlingsförlamad styrelse. Får man in två personer samtidigt på två år och de är som hund & katt då faller även resten av styrelsen lätt ihop. Somliga vill avgå, andra blir deprimerade av styrelsearbetet. Och det verkliga arbetet, som utförs emellan mötena, blir lidande.

Pensionär 2013-05-03 21:20

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 42957)
om dess uppdrag skulle vara att nominera den lämpligaste,... eller inte nominera klart olämpliga.

Skämtar du med mig Clabbe?

Citat:

För att få mer möjlighet för alla medlemmar att få göra bedömningen om bästa lämplighet.....
Hur skulle en process utformas som skulle medge att alla medlemmar kunde avgöra/definiera/bestämma och formulera i ord (med motivation och begripliga argument) vad som är bästa lämplighet? Normalt vet väl medlemmar nästan ingenting om vilka brister och hål i sittande styrelsers kompetens som skulle behöva repareras.
(När jag satt med i valberedningen ett år blev vårt första beslut att intervjua styrelseledamöterna för att få bättre underlag på just den punkten. Uppsåtet var ju gott. Uppgiften rimlig och rentav logisk. men ...Det blev aldrig av.....? Fråga mig inte varför. Ibland är det skönt att ha dåligt minne).

Hur gick det till? Vad blev det? Hur löd målsättningen?

Citat:

bestämde föreningens medlemmar att valberedningen skulle nöja sig med att inte nominera klart olämpliga.
Står det så i protokollet?

Citat:

Det fungerade bra i den föreningen.
Ja det är ju huvudsaken .
För övrigt låter totikis förslag klokt och efterföljansvärt. För att känna en ny person på pulsen,........ låt förstagångsvalet vara på 1 år.

clabbe 2013-05-04 09:11

Ja du pensionär... Jag hade tänkt förklara lite utförligare men i och med hur du inledde ditt svar tappade jag helt lusten.

qada 2013-05-04 09:56

Lämplig eller klart olämplig kandidat
 
Clabbe, jag hoppas att du inte tar illa upp man jag förstår inte vad du menar med

........ att valberedningen skulle nöja sig med att inte nominera klart olämpliga.
Det fungerade bra i den föreningen.

Inte skall klart olämpliga kandidater nomineras. Men vad är 'klart olämpliga' konkret?

Vilka egenskaper måste en lämplig kandidat besitta?Pensionär 2013-05-04 11:05

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 42970)
Ja du pensionär... Jag hade tänkt förklara lite utförligare men i och med hur du inledde ditt svar tappade jag helt lusten.

Jag ber om ursäkt. Du vet att jag gillar dina inlägg. Skrev rakt upp o ned i en känsla av att prata med en kompis vid kaffebordet. Upplägget för en valberedning kändes ovant och överraskande, och jag reagerade som jag då brukar (vid kaffebortet) Lite Kellerman kanske...
Men mina frågor, direkt från ryggraden... finns ju där. Kanske fler undrar. Jag beskrev ju även om egen insats i samma bransch, och antydde att den inte var så mycket att skryta med, i varje fall just det året. Och nu kommer jag ihåg varför. Ordföranden skrev och försökte dirigera oss att i vårt förslag uppge alla inlämnade förslag. De ville vi inte! Varken bli dirigerade av ordföranden , eller hänga ut de personer som vi kontaktat, men som inte kom med sen i vårt förslag. Valberedningsarbetet och dess upplägg finns mycket att snacka om. Ingen j-a ordning tycks råda, där heller.
Berätta vad du upplevde. Jag vill veta.

Korsdraget 2013-05-04 12:45

Ang välja styrelseledamot
 
Med hänvisning till de många år jag ägt bostadsrätt har jag erfarenhet av duktiga och odåger som kommer och går.

Vilka kriterier "konkret" är viktiga?
1. att ledamoten är känt och föreslagen av medlemmarna.
Ja, jag vet ingen talar med grannen och ingen vet nåt om någon.
2. att valberedningen ivet sina skyldigheter
3. att medlemmarna kan sina rättigheter och ansvar för föreningen.

Så här kan det lösas:
En som bott länge i föreningen, kan stadgar mm inviterar varje ny inflyttad till informationsmöte om föreningen. Att bjuda på en räkmacka och en öl tackar ingen nej till. Det kan dessutom vara lönsamt på sikt. En kort redogörelse för stadgar och annat. En rundvandring sker, soprum, tvättstuga cykelrum mm. När några personer kommer samtidigt till möte blir de bekanta med varandra, håller kontakt och därmed kan de också nominera personer till styrelsearbete.:5:

Valberedningen ska ha en förslagslåda med namn för nomineradhttp://hotpot.se/php/vb/images/smilies/14.gife.
Genom att det läggs förslag på namn finns det också en motivering.
Nominerade kontaktas och valberedningen orienterar sig om intresset och erfarenheter. Hur svårt kan detta vara:5:

Så till sist: det är viktigt att medlem på stämman ställer frågor till kandidaten. Jag minns en kvinna som alltid frågade: ja ha du verka kunna mycket, men vad tillför detta vår förening?
Vid ett tillfälle hoppade en kandidat av med motiveringen: jag jobbar med teknik hos företaget xxxxx och jag inser att mina erfarenheter tillför ingenting. Jag avstår. Andra har svarat jag kan inget, men som suppleant kan jag bidra på sikt. Jag skall nämligen bo här länge.:5:

Alltså, det största problemet för BRF är att folk tar styrelseuppdrag, ursäkter sig som lekman men är beroende av förvaltaren och trots det tror sig kunna hantera båda fastigheter och ekonomi.
Man tar sig för pannan och undrar är de drabbade?

Med vänlig hälsning korsdraget


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:50.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare