SÖKMOTOROPTIMERING

Sökmotorer

Länkar - SEO verktyg och webbsajt-verktyg

Google sökteknik

Kontrollera länkar (brutna?) - Link Checking Tools

Indiabook.com/Megrisoft - Kontrollera länkar
Gratis verktyg för kontroll av länkar. Varje länk inom en webbplats måste fungera felfritt för att försäkra sig om att besökarna upplever webbplatsen positivt. Megrisofts länkkontroll ett snabbt verktyg för webbmasters att kontrollera interna och externa länkar inom aktuell sajt. Ange bara en URL och en rapport skapas med alla fungerande och döda länkar på en speciell webbsida. Såväl textlänkar som bildlänkar kontrolleras.

Htmlhelp.com - Kontrollera länkar
Genom att ange en URL för en webbsida så läses denna sida och en rapport skapas. Din sajt genomsöks. När en länk refererar till en annan webbsida på sajten så följs denna länk och en rapport skapas för den sida som hittats. Varje sida inkluderar en summering av alla länkar från webbsidan, men en kort beskrivning av varje länk. Länkar markeras om den har en status som du kan tänkas behöva undersöka närmare;
  1. Länken returnerade ett fel.
  2. Servern gjorde en omstyrning (redirect) av länken. Dvs länken fungerar, men bör uppdateras.
  3. Länkens innehåll har uppdaterats sedan förra gången du skapade en rapport för sajten.
  4. Servern indikerade att samma URL kan ge olika resultat för olika besökare (t.ex. enligt språk).
Dessutom visas ytterliggare alternativ i den detaljerade rapporten. För varje sida kan du;
  • Visa sidan
  • Visa huvudet för sidorna
  • Validera sidan
  • Genomsöka varje script som referars till via "Forms" på sidan
Broken Link Checker E-post måste uppges!
Check for broken links (404) errors within your website.

Link Checker

Broken Link Checker

Website Link Checker

Free Broken Link Checker
Free Broken Link Checker by dead-links.com
check domain wide for broken outbound links.
Tests all links site wide and reports any broken links.

Site Link Analyzer

Site Link Analyzer by SEOChat
displays a list of internal and external links and their anchor text for input webpage.

Lists internal and external links for input URL.Back to the top

Search Engine Spider Test

Search Engine Spider TestLink Popularity

seo-guy.com: Check your Link popularity - Link Popularity
Check your Link popularity (Backlinks) in Google, All The Web, AltaVista, HotBot, and MSN. Enter your competitors URL's to see how you stack up!

Marketleap.com - Hur många länkar finns det till angiven sajt i olika sökmotorer?
Link Popularity Check - - - SERVER ERROR
Verktyg till stöd för sökmotoroptimerare för att se hur många som länkar till olika sajter.
Exempel på resultat;
hotpot.se/forum
Google/ AOL: 0
MSN: 105
Yahoo!/ FAST/ AltaVista: 0
HotBot: 0
Total: 105

Submitshop.com - Hur många länkar till dig per sökmotor?
Free Link Popularity Checker
Kontrollera din sajts länkpopularitet.
Exempel på resultat;
Report ID# 16321 Search Time# 3 seconds.
Google 191, AllTheWeb 155, AltaVista 202, MSN 100, HotBot 21
URL Total Google Yahoo! AllTheWeb AltaVista MSN HotBot/Inktomi
hotpot.se/forum 690 21 191 155 202 100 21


Link Popularity Check

Link Popularity Check

Freewebsubmission.com
Link Popularity - Link Popularity Checker
Exempel på resultat;
URL Total Google Gigablast AllTheWeb AltaVista MSN HotBot
hotpot.se/forum 582 21 104 155 202 100 0

AddMe.com Link Popularity - link.all:hotpot.se i alltheweb.com
Link Popularity
Find out out how popular your site is. Check how many websites are linking to yours. This is important because the more popular your site is, the better it will be ranked on search engines.
Allt detta verktyg gör är att räkna ihop antalet länkar för sök-kommandot "link.all:hotpot.se" i alltheweb.com.
Du ser hur många webbplatser som länkar till din webbplats. Många sökmotorer använder denna information som ett kav kriterinerna vid ranking av webbplatser. Ju populärare en sajt är, desto bättre rankas det i sökmotorerna.

Link Popularity Tools:

Link Popularity Analysis Tool

Google Link Popularity Analysis Tool by RustyBrick
Måste uppge Google API Key!
Provides you with all the data you need to analyze a page's link popularity. This tool looks a sites backlinks on Googleand provides you with a summary of all your links under the catagories of pagerank, domains, anchoring text, internal and external link counts, Page Titles, IP Addresses, Link Ratios and relevent pages. This tool is hot! Requires Google API key.
Analysis your backlinks in every which way.

Link Popularity Checker

Link Popularity Checker by PRSearch.net
searches Google, Yahoo, MSN Search, Altavista, Alltheweb and Hotbot for inbound links to your site.
Shows inbound links for Google, Yahoo, MSN, Altavista, Allintheweb & Hotbot.

Link Popularity Checker

Link Popularity Checker by Webmaster Toolkit
This utility can give you an impression of how many websites are linking to yours. Enables you to enter your URL. Shows the number of links your site has in Google, Altavista, MSN, AlltheWeb and Yahoo.
Enter URL - Displays backlinks on 5 Search Engines.

Link Appeal

Link Appeal by Webmaster Toolkit
will calculate the desirability rating of having a link on the URL you specify. This calculation includes factors such as pagerank, number of outbound links and the overall percentage of links to html. It is intended as a guideline for evaluating whether you should ask for a link on a certain page or not.
Enter URL - Rates for link appeal.


Prsearch.net - Page Rank
Shows Google rank position, PR, numbmer of entries indexed, DMOZ and Google Dir status.
Link Popularity | Google Position | Yahoo Position | MSN Position |

Reciprocal Link Check

Reciprocal Link Check
This tool helps you ensure that your link partners are linking back to your website. It also determines the anchor text used by your link partners to link to your website.

Reciprocal Link Checker

Online Free Reciprocal Link Checker
Online Free Reciprocal Link Checker by recip-links.com
checks the list of reciprocal you cut & paste into there form. It checks the page, not the whole site and reports back the URLs that it found had a link to your domain, the URLs that didn't have a link to your and any URLs that errored out.
Enter links - Reports back which ones are up, down or unreachable.

Link Popularity Check Reciprocal Links (MSN)


Back links

Back link Checker (funkar?)

Back Link Tracking Tool (död länk?)
Track backlink fluctuations to your web pages historically.

Backlink Summary (???)
This tool will give you get a summary of your competitors backlinks.

Backlink Builder (???)
This tools help you build a LOT of quality backlinks, it searches for websites of the theme you specify that contain keyphrases like "Add link", "Add site", "Add URL", "Add URL", "Submit URL" etc. Most of the results could be potential backlinks. Text links are important for ranking well in search engines.

Backlink Checker
Backlink Checker by ThinkBLING (Google API Key måste anges!)
checks your webpage for backlinks and returns the number of backlinks for each PR position. Requires Google API key.
Input webpage - Returns number of inbound links for each PR position.

Backlink Anchor Text Analysis (???)
It is not enough just to have a lot of backlinks, it is the Quality of backlinks along with the Quantity that help you rank better in Search Engines. This tools help you determine the backlinks of your website and the link text used by your backlinks to Link to your wesbite.


Search Engine Spider Simulator

Search Engine Spider Simulator (???)
Detta verktyg visar bl.a. den text och de länkar som en sökmotor skulle se om den läste av sidan.
This tool Simulates a Search Engine by displaying the contents of a webpage exactly how a Search Engine would see it. It also displays the hyperlinks that will be followed (crawled) by a Search Engine when it visits the specified webpage.

Search Engine Spider Simulator
This utility strips out the html tags from the page you specify and shows you how the page would look to search engine spiders.


Keyword Density

Gorank.com - Keyword Density Analyzer

Keyworddensity.com
Keyword density and word depth calculator.
Exempel;
 
HTML
Title
Meta_Description
Meta_Keywords
Visible_Text
Alt_Tags
Comment_Tags
Domain_Name
Image_tags
Linked_Text
Option Tags
Reference_Tags
Total
http://hotpot.se/bo.htm
Keywords Total %
6 6 0
44 44 0
57 57 0
7695 8051 0
0 182 0
211 208 0
0 3 0
0 127 0
774 774 0
18 18 0
0 618 0
8805 10088 0


Keyword Density (klarar svenska tecken!)

Markhorrell.com - Keyword Density Analyser
Another tool aimed at SEO professionals. Cut and paste some text into the box or submit your URL, and the keyword density analyser will count the number of occurrences of each word in the document, and calculate the percentage density of each word with respect to the rest of the document.

Keyword Density
Keyword Density Tool by SEO Chat will analyze your entered URL, and return a list of key phrases with their corresponding density values for one, two, or three word key phrases. You can choose whether you want the longs key phrase to be 1, 2 or 3 words long. Enter URL - Generators keyword phrases from your webpage and displays density.

Keyword Analysis Tool
This tool will read the page you specify and give a report on what words are used, and how many times they are used.

Keyworddiscovery - Keyword Density

Keyword Density Checker (???)
Keyword Density is the percentage of occurrence of your keywords to the text in the rest of your webpage. This tool will crawl the specified URL, extract text as a search engine would, remove common stop words and Analyze the density of the keywords.

Keyword Density Search Engine Spider Simulator ("Fatal error")
Check your keyword density with your Spider Simulator.
Analyze your webpages for keyword density. The keywords and search phrases that have a higher density will help increase your webpages position within the search engines.

Searchengineworld.com - Tools (???)
Check the keyword density of your pages.
Exempel;
Total Words: 755
Occurrences : 4393
Count Word Density
149 till 3.39%
105 inte 2.39%
68 eller 1.55%
61 adsl 1.39%
60 post 1.37%
56 denna 1.27%
52 detta 1.18%
52 leverant 1.18%
47 operat 1.07%
46 modem 1.05%
38 mbps 0.87%
36 bredband 0.82%
2 Word Phrases: 473
Occurrences : 1260
Count Word Density
28 adsl modem 2.22%
18 activate onmouseout 1.43%
18 onmouseout deactivate 1.43%
17 denna sida 1.35%
15 upps gningstid 1.19%
8 denna webbsida 0.63%
8 operat rerna 0.63%
7 dynamisk adress 0.56%
7 hemsida post 0.56%
7 post konton 0.56%
7 till internet 0.56%
3 Word Phrases: 242
Occurrences : 552
Count Word Density
18 activate onmouseout deactivate 3.26%
6 bindningstid upps gningstid 1.09%
5 obegr nsat antal 0.91%
5 till denna sida 0.91%
4 eller ingen bindningstid 0.72%
4 ingen bindningstid upps 0.72%
4 kort eller ingen 0.72%
4 ruts ttningar ller 0.72%
4 till ggstj nster 0.72%

Keyword Popularity Checker

Keyword Popularity Checker

Keyword Research Tool
This utility will help you research appropriate words and phrases to include in your webpage's body text to aid in promotion.


Keyword suggestion

Keyword Suggestion Tool

Google Keyword Suggestions
Keyword Suggestions for Google by SEO Chat
give you relevant and popular terms related to the keyword you search for. This tool queries information from Google searches for your keyword and determines popular and re-occurring terms and displays them with a field that shows there relevent per cent. Very good tool.
Queries Google for related relevant and popular terms.

Keyword Research Tool

Webmaster-toolkit.com - Verktyg för undersökning av nyckelord
Detta verktyg hjälper dig att hitta lämpliga ord och fraser att inkludera på webbsidorna som stöd i marknadsföringen av dessa. Ange det ord eller dern fras som du vill hittas på vid sökning, och verktyget föreslår ytterliggare ord och fraser som du kan tänkas använda.

Search Engine Optimising - Simple Keyword Generator
("The keyword generator is currently down for maintenance")
This tool will attempt to give you the best keywords to use any piece of text entered, a web site url or a file uploaded. Please note that this tool is in it's early development stages and the results may need to be adjusted.

Keywords (Free)
Meta Tags and Keywords are a very important part of your website. Use this utility to find the most popular keywords in your field and to add them to your page's Meta Tags and copy.

Website Keyword Suggestions (???)
This tools tries to determine the theme of your website and provides keyword suggestions along with keyword traffic estimates.

Digitalpoint.com - Keyword Suggestion Tool (???)
Quickly see which phrases are searched upon the most (for determining the best phrases to target for your website).
Verktyg för förslag av nyckelord
Detta verktyg för att se vilka fraser som det oftast söks på visar dig resultatet av din fråga från både Wordtracker och Overture. Se hur ofta det söks på en viss fras och få förslag på alternativa (men liknande) sökord.
Ger resultat (för sökordet bredband) i stil med följande;
Wordtracker
bredband12.0/day
bredband satelite broadband dsl6.0/day
bredband vallentuna6.0/day
larm via bredband6.0/day
billigt adsl bredband5.0/day
billigt bredband3.0/day
bredband i sverige3.0/dayFree Meta Keywords Tool
Free Meta Keywords Tool by Apogee Web Consulting
reads the meta keywords and gives you a hotlink with each keyword to Overture Keyword Selector Tool, Google AdWords Keyword Tool and Nichbot Free Keyword Identification Tool.
Reads meta keywords and hotlinks them to 3 keyword mining tools.
Keyworddiscovery (brf)


Espotting.com - Keyword Generator
För sökordet bredband så blev resultatet;
Generated Keywords - searches made in the last 30 days
Keyword (click on keyword to refine your search) Searches
bredband 67
adsl bredband 43
http//hem.bredband.net/67marie67/shak.. la tortura.mp3 4

Web Page Analyzer

Web Page Analyzer

Web Page Analyser
This Web Page Analyzer utility will read the page you specify, and put it through a few basic tests to see if qualifies as 'search-engine-friendly' for the phrase you specify. it then gives a report on the good, and the bad points of the page in SEO terms.
Web Page Analyzer by Webmaster Toolkit checks your webpage To make sure to see if you have you keyword in bold text, in link text, in header text, in document title, in meta description and in meta keywords. It's a simple tool but using for entry level checking.
Enter URL/Keyword - Checks copy for optimization.


Similar Page

Copyscape

Similar Page Checker (???)
It is known that Search Engines penalizes when it determines that content of a page is duplicated somewhere else. This free tool allows you to determine the similarity between two pages.
Search Engines are known to penalize websites that contain Duplicate / Similar content. Your content could be similar to other websites on the Internet, or pages from within your own website could be similar to each other. This tool allows you to determine the percentage of similarity between two pages.


Sökord

Google AdWords sökordsverktyg
Get ideas for new keywords that can help you improve your ad relevance.
Google visar dels;
- mer specifika sökord, dvs populära sökfrågor som inkluderar ditt sökord. Om dina annonser visas genom brett matchade sökord kan dessa sökfrågor visa annonserna. Om du vill öka klickfrekvensen bör du överväga att ersätta de allmänna sökorden med några av de relevanta, mer specifika alternativen som visas här.
Exempel;
bredband, bredband net, telia bredband, adsl bredband, www bredband net, bredband test, bredband adsl, bredband hastighet, bredband com, trådlöst bredband, testa bredband, sydkraft bredband, hastighet bredband, bredband telia, billigt bredband, bredband satellit, etc.
och;
- ytterligare sökord som kan användas. Användare som sökte efter ditt/dina sökord sökte även efter angivna termer. Du kan lägga till de relevanta termer du ser här i din sökordslista eller kombinera dem med de aktuella sökorden så förbättras din inriktning. (Lägg märke till att dessa termer inte är utökade breda matchningar.)
Exempel;
adsl, skrivare, snabbt, snabbaste, datakommunikation, automatisk, nätverk, hastighet, bostream, internets historia, bredbands, algonet, bredbandsbolaget, uppkoppling, mätning, optimera, etc.
- samt eventuellt Utökad bred matchning

KwMap.net - browse the Keyword Map of Ir-ware.biz
A keyword map for the whole Internet.


Redirect

Redirect Check (???)
Search Engine Friendly Redirect Checker
It is very import that when a search engine comes to crawl your website it is able to follow any redirects you have set up. This tools help you determine if the redirect you have created is Search Engine Friendly.
Search Engine Friendly Redirect Checker by webconf will check to see if your redirect of a URL is search engine friendly. Will also tell you if you have a redirect. Enter URL - Check your redirect to see if it is SE friendly.

Free Meta Tag Builder / Meta Tag Generator

Meta Tag Generator
This tool will read the page you specify, remove common words from it, and pick the most used words on the page. it will then generate a meta keywords tag using the words it has found.

Meta Tags Generator

Scrub The Web - META Tag Builder
Use the Scrub The Web META Tag Builder to generate your "robot friendly" Title and META Tags.
FreeWebSubmission.com - Meta Tag Generator
This seo tool generates the properly formatted META tags that you can copy/paste into your pages.
AddPro - META Tag Generator
Use AddPro META tag generator to create META tags for your site.

AddMe - Meta-Tags Generator
Meta-Tags Generator helps you add Meta-Tags to your site. Meta Tags are very important for your website's visibility. Many search engines read them from your site when you submit it to them. To generate the Meta-Tag code for your site, fill out the form below and press the button.
Get help adding Meta Tags to your site. Meta Tags play a very important role in the ranking of your website in the search engines.

Submit Express - Meta-Tags Generator
Free meta-tags generator.
Submitshop - Meta-Tags Generator
Meta-Tags Generator helps you add Meta-Tags to your site.


Analysera meta-taggar

Metatag Analyzer

Meta Tags Analyzer

Meta Tag Analyser

(Scrub The Web - Analysera meta-taggar)
Kontrollera dina metataggar;
-TITLE Tag Analysis
-META Description Tag Analysis
-META Keywords Tag Analysis
-Basic Example of a Robot Listing


Validering

WDG HTML Validator
The Web Design Group was founded to promote the creation of non-browser specific, non-resolution specific, creative and informative sites that are accessible to all users worldwide. To this end, the WDG offers material on a wide range of HTML related topics. An online HTML validator is also offered.
W3C MarkUp Validation Service
To further promote the reliability and fidelity of communications on the Web, W3C has introduced the W3C Markup Validation Service. Content providers can use this service to validate their Web pages against the HTML and XHTML Recommendations, thereby ensuring the maximum possible audience for their Web pages. It also supports XHTML Family document types such as XHTML+MathML and XHTML+MathML+SVG, and also other markup vocabularies such as SVG. Software developers who write HTML and XHTML editing tools can ensure interoperability with other Web software by verifying that the output of their tool complies with the W3C Recommendations for HTML and XHTML.
W3C Markup Validation Service

W3C CSS Validation Service
You can validate your cascading style sheet by URL, with a text area or by upload.
WDG CSSCheck
The Web Design Group was founded to promote the creation of non-browser specific, non-resolution specific, creative and informative sites that are accessible to all users worldwide. To this end, the WDG offers material on a wide range of HTML related topics. An online Cascading Style Shett Checker is also offered. CSSCheck is primarily a CSS1 checker. Many CSS2 properties are supported.

HTML Validator

HTML validator (kraschar)
This tool will validate the html on your site and return any errors that may cause problems with search engine spiders.


Sitemap

Google Sitemap Generator (Free)
A powerful sitemap creation tool, create a Google Sitemap for submission into Google sitemap program.
Sourceforge

Alexa

Alexa Ranking Tool (???)
This tools allows you to get the Alexa Traffic Rankings of you and your competitors.

Yahoo

Check Yahoo WebRank (???)
This tool help you evaluate the importance of a URL as perceived by Yahoo and Google.
Its one of our Yahoo seo tools.

seo-guy.com - Yahoo Rank Checker (???)
Use this free SEO Tool to check your rankings on YAhoo for a particular keyword phrase. Works a lot like the Google rankings tool but does a screen scrape on yahoo.

Yahoo Hubfinder (???)


Google Page Rank

PR Checking Tool

Top25web.com - Google PageRank
PageRank Lookup. Ger resultat enligt följande;
PageRank Report Statistics
URL PageRank
http://hotpot.se/bo.htm 0
http://hotpot.se 0


Page Rank Tool
Page Rank Tool by pagerank.net
shows PR on the different Google datacenters. Good for monitoring a PR update.

googlerankings.com - Google Rankings
Enter URL/Keyword - Searches the first 1000 entries (Google API-key måste anges!).


Google PageRank Calculator
Google PageRank Calculator by ThinkBLING
lets you search on keywords and give you the top tem pagerank and backlinks.
Input keyword - Shows PR and Backlinks.

Google PageRank Calculator - The PageRank calculator models the behaviour of the PageRank algorithm used by the Google search engine for measuring the importance of pages on the web. The tool is aimed at SEO professionals wishing to find the optimum linking strategy for their web sites in order to rank highly on Google.

WebWorkshop: Google's PageRank - Calculator
Detta verktyg kan användas för att se effekten av länkar till andra sajter.


Pagerank Checker - Key tracker - Keyword suggestion


Google Page Rank Checker (???)

Multiple Google Page Rank (Namn och e-post måste anges!)
Query multiple Google Page Rank data centers, helping identify any inconsistencies with your SEO campaign.

PR Update Monitoring Tools:
Future PageRank Tool (???) Future PageRank Tool by SEO Chat
will query all of Google's various data-centers and display your Pagerank value for each one. If queried during a Google update you will get a glimpse of upcoming PR changes.
View PR during updates on 18 data-centers one screen one search.


PR Related Tools:
PageRank Search Prog PageRank Search by SEO Chat
allows you to do Google searches and arange them by relevance or pagerank, and up to 100 at a time. This tool displays the results highest rank first and also allows you to search allintitle:keyword etc. There is a link to search inbound links for each entry of the results which is very helpful also. This is Webmaster Brian's Prog tool repackaged and owned by SEO Chat.
Displays Google by pagerank - IMPROVED Prog Tool.
Page Rank Search Results Page Rank Search Results by ThinkBLINK
allows you to do Google searches with the PR reported with the search results.
Displays Google results with PR - Simular as the Prog tool.


Indiabook.com - Position Analyzer
Check your Web site position on Top Ten Search Engine for a particular keyword.
Exempel på resultat;
Alta Vista: Not in top 50
Excite: Not in top 50
HotBot: Not in top 50
Google: Not in top 50
Infoseek: Not in top 50
LookSmart: Not in top 50
Lycos: Not in top 50
Magellan: Not in top 50
WebCrawler: Not in top 50
Yahoo!: Not in top 50


Google Dance

Markhorrell.com - Google Dance Viewer
Although the Google Dance is no more, the search engine still operates its system of distributing its results across multiple data centres. This tool allows webmasters to query each of Google's data centres from one convenient interface, and compare the results against those of the main Google site.
WebWorkshop: Google Dancemaster
This tool shows the "Google Dance".
seo-guy.com: Google Datacenter Checker - Google Datacenter tool
Works Just like Google Dance used to however you can check the datacenters via IP as the alias URL's at Google Dance no longer work. Type in your search keyword, choose the servers to query and presto instance datacenter rankings.
Works just like the MCdar or Google Dance tools of the past, however unlike the now defunct Google Dance this tool works VIA IP not domain alias.

Google Dance


Web site submission

Web Site Submission and Promotion
In the Web Site Submission Tool is a collection of categorized places to submit you webpage.
FreeWebSubmission.com
Search engine submission service, free web submission tool.
Exempel på resultat (för sökordet bredband till http://hotpot.se/bo.htm);
Search Engine Position Listed  
Alltheweb 28 Yes  
Alta Vista 32 Yes  
Entire Web - - No  
Exactseek - - No  
Google 05 Yes  
MSN - - Yes  
Netscape 05 Yes  
ODP - - No  
SearchHippo - - No  
Scrubtheweb - - No  
WhatUSeek - - No  
Yahoo - - Yes  


Free Search Engine Submission (Free)
You have a great website but no one knows it even exists? You have come to the right place. Add Me! lets add your site to 20 popular search engines in less than 1 minute for free.

Product Feed Submission BETA Product Feed Submission is a new free service that helps you submit your products to the shopping search engines. Just like website submission helps you submit your website to several search engines using one form, Product Feed Submission helps you submit your products to several shopping engines using one feed.

Professional Search Engine Submission Software
Search engine submission software used by many professional submission services. Manage your own search engine submission and optimization campaigns with SubmitWolf.

In-Depth Search Engine Submission If you want a deeper and faster submission of your website across the web, this is the service you need. For a low fee, your site will be submitted to over 1,500 search engine and classifieds.

Free Submission

Free Auto Submitter

Search Engine Submission

SE Submmission Guide


Search Engine Saturation

Search Engine Saturation Tool
Search engine Saturation is basically a measure of how many pages you have within a search engines index. Find out how many pages you have listed in the major search engines.

Search Engine Saturation (Funkar ej?)
"Search Engine Saturation" simply refers to the number of pages a given search engine has in its index for your website domain. Check your Search Engine Saturation and compare your website to competitors. Check this information on a regular basis to see if your Search Engine Saturation is climbing or falling.

Cloaking - Doorway

AddMe Link Cloaker
Hides both affiliate and tracking links and lets you specify what you would like to be displayed in the status bar via a mouse over. Increases click throughs.
Link Cloaker helps you hide your affiliate program link from your visitors. If it's too obvious that your link is an affiliate link, people might not click on it or they might go straight to the main url of the link. This means you will not receive a commission from these users eventhough you were the one who refered them. To solve this problem you can cloak your link; the link will point to the same url, but the status bar will not show that url to your visitors.

Doorway Generator (Endast info)


Domain - IP - Workstation

Domain Stats Tool
This tool helps you get all kinds of statistics of your competitor's domains. The statistics include Yahoo WebRank, Pages Indexed by various Searcb Engines, Backlink count, Alexa Taffic Rank, and Age of the domains.

Domain Age Tool
This tools displays the approximate age of a website on the Internet and allows you to view how the website looked when it first started. It also helps you find out the age of your competitor's domains, older domains may get a slight edge in Search Engine Rankings.


Domain Info


Keyword-Rich Domain Suggestion Tool
Having a KEYWORD-RICH domain name is an important factor of Search Engine Optimization. This tools will suggest keyword rich domain names.


Class C Checker
This utility will allow you to check if 2 domains are hosted on the same Class C IP range.


Top25web.com - DNS Server/IP Domain Pings
DNS/IP Lookup

Domain Lookup Funkar inte !
This tool will search various international domain registration whois databases to give you information on whether a domain name has been registered and, if so, by whom.

IP Address Name Lookup
Input any IP address and this tool will return the associated domain name.


IP Address Report

IP Address Report by ip-report.com
gives you report on domains you either add to a field or load up from a file. It tells you which domains are in the same Class C block. If you enter the domains into the field you can save them to a file to use next time.
Bulk class C IP address checker.

HTTP Header Viewer

HTTP Header Viewer by Webmaster Toolkit
gives shows you the the HTTP headers that the web server is sending. Shows Cookies being sent, re-directs and mini-type.
Shows HTTP headers the web server is sending.
Domain Dossier Domain Dossier by CentralOps.net
resolves IP to host, host to IP, runs a traceroute, and displays the zone file and does a whois look up.
IP to host, host to ip, traceroute, whois zone file. Hot Tool!


HTTP Viewer


Websites on Server


Browser Screen Resolution Checker - This tool shows you what your web page looks like at different screen resolutions. Submit your URL, choose from a list of commonly used screen resolutions, and the checker will open the page for you at the selected resolution.

My Workstation Setup - This tool will give you details about the workstation you are browsing the web from through the browser's user agent information. This information includes platform and browser, as well as your IP address.


Word Count

Word Count (Free)
Page Word Count is a free tool that displays the number of times each word is displayed in a body of text.


WordCounter
Wordcounter ranks the most frequently used words in any given body of text. Use this to see what words you overuse (is everything a "solution" for you?) or maybe just to find some keywords from a document. Coming soon: do the same for Web sites, and uploaded documents.


Spell check

Online Spell Checker - The online spell checker is a simple web based form which will highlight any misspelled words in a block of text you have pasted into it, or from a URL you have submitted, and come up with a list of recommended replacements based on common typing and phonetic errors.

Searchspell.com
Spellcheck portal to the top search engines on the web.

Website To Country

Website to Country
Find the physical country that any website is in.
Many people wonder why their websites dont rank well in Country specific Search Engines, most of the Search Engines determines country of the website based on the physical location of the website's IP Address. You would probably rank well in a Country Specific Search Engine if your website is hosted in the same country. This tools helps determine the Country in which the specified website is Hosted.


Search Position Checker Tool

Search Position Checker


Robots.txt Tools

Robots.txt Syntax Checker
Robots.txt Syntax Checker by sxw.org.uk
checks your robots.txt file and informs you of any errors that it finds.
Checks your robots.txt file for errors.


Kontera Ads Preview
Allows you to preview Kontera ads on your website.
Link Price Calculator
This tools will help you determine the appropriate amount you should be paying (or charging) per month for a text link (ad) from each and every page of the specified website.


Keyword Playground
Users enter keyphrases in Search Engines to get information they need, It is VERY important that you optimize for such keyphrases. This tools help you determine key phrases and report on its monthly search estimate.


URL Rewriting Tool
This tool helps you convert dynamic URLs into static looking html URLs.
(Linktree.info - Link Checker)
This free tool shows you link opportunities.


Website URL Checker E-post måste anges
Meta Search Engine Tool Funkar ej


xxx
Free Stuff

(Free)
Here you will find a collection of free web tool downloads, free web scripts and software utilities for download.

Local Business Advertising

Promote your small business with local search business listings. We will professionally optimize and submit your business listing to Google Local, Yahoo Local and MSN Local. All three local search engines powered by the top search providers, ensuring your business gets maximum traffic and exposure.

Sitecook.com - Se hur många indexerade sidor det finns, etc - Altavista, Google och Fast
Check the status of a site in selected search engines: See how many pages of a site are indexed; find the best ranked page on selected search phrases; and check individual pages for keyword density. No registration necessary. Results in about 10 seconds.
Kontrollera status för en webbplats i olika sökmotorer. Se hur många sidor av en sajt som är indexerade, hitta den bäst rankade sidan för valda sökord, och kontrollera individuella sidor för "keyword density".
Exempel på resultat (med sökordet "bredband");
Results for bossew.1go.dk
search density 3 (max 4)
match density 4 (max 4)
Total number of pages indexed: AltaVista=9, Google=13 Fast(dvs "Alltheweb")=2
Top page position for selected search phrases "bredband": Altavista:3 Google:6 fast: 100
Search Density : Frequency of searches made for this phrase
Match Density : Number of sites returned for this phrase
Open Directory : No entry

Online Tools

- Prsearch.net - Page Rank
Shows Google rank position, PR, numbmer of entries indexed, DMOZ and Google Dir status.
Link Popularity | Google Position | Yahoo Position | MSN Position |
Ger PageRank-resultatet i följande format (vid sökning på site);
Web Results
3/10 Allt om val av internetleverantör leverantör bredband/ADSL |Inbound links 21 |
ADSL, bredband och internet. Tips att tänka på i val av svenska bredbandsleverantörer
i Sverige! ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL. Testa hastighet, hastighetstest.
hotpot.se |similar pages| |cached pages|
Web Results
2/10 Bredband - allt om att välja internetleverantörer |Inbound links 0|
Tips att tänka på i val av svenska bredbandsleverantörer.
www.hotpot.se/ |similar pages| |cached pages|

SEO Tools - Webmaster ToolsTop PPC Bids Checker This tool will display the current bids for top positions on a number of ppc search engines for a keyword or phrase you specify.
mod_rewrite RewriteRule Generator This utility will take a dynamic url given to it, and generate the correct syntax to place in a .htaccess file to allow the url to be rewritten in a spiderable format. the apache module mod_rewrite converts urls in a certain format to another format, and can be very useful in helping a site with dynamic content to be indexed


seo-guy.com - Search Engine Positioning Tool
THE SERPS TOOL.
Check your Search engine positioning (SERPS) on Yahoo, Google, All The Web. MSN and Hotbot.
Check your SERPS (Search engine results pages) in multiple engines

SEO Tools PDF Print E-mail

Google Suggest Scraper
Ranking Metasearch

 


markhorrell.com Webmaster Tools
Ranks.nl - Webmaster Tools
Keyword Density Analyzer: Shows your keyword density and placement (prominence). The tools features options to show the page's headers, page elements, outgoing links and more. It will warn you when it detects possible stopwords, adult words and 'poisonwords'.

Search engine comparison tools: Tool to compare up to 5 result sets. How does msn.com compare to msn.nl to msn.de? Altavista.com to Altavista.fr? Findwhat to Overture? What's up with the Google update? Does Lycos show pure Fast results? Find out there.

Keyword Proximity Analyzer: This tool is made for analyzing the use of a specific phrase in the body of the html of a webpage. It will tell you the proximity of one part of a phrase to the other part, the exact matches and other statistical data. Even better, it allows you to compare two pages to each other on their usage of the phrase you want to analyze.

Keyword Combinations: A keyword list generator. The Keyword Combinations tool is made to create phrase / keyword lists by combining keywords. The generated lists can be useful when advertising on PPC search engines such as Google Adwords or Overture. It will optionally surround selected words and/or phrases with "quotes" or [brackets] if you like.

File Differences: Compare two files and see the differences. Compare your homepage to last month's homepage to see why you might have gained or dropped search engine positions (you did save last month's homepage now didn't you?)....find a mistake that is in one file but not in the other by finding the difference...compare cgi script versions... A universal webmaster tool.

Environment Variables: See what your browser tells about you when you visit a web site. You can also use this address to test if your proxy is anonymous.

Validate Email: Look for free email address providers here. This tool is intended to help you reduce credit card fraude by checking if an email account is a known free email account.

Link Validator: Outgoing links require maintenance. Do all links on your website still validate today? Use this tool to check for broken links.
Stargeeks.com - SEO Tools
Code to Text Calculator: This tool allows you to check what percent of your page is made of plaintext, as opposed to html, css or javascript. The more text the better.
Search Engine Crawler Simulation: See exactly what the search engine spiders see when they view your page.
Keyword Density & Stopword, Noun and Verb Density Analyzer: Stargeek's own keyword density analyzer (it also features stopword, noun and verb density analyzing). This keyword density tool will generate a report on the density and diversity of keyword, stopwords nouns and verbs on a given url.
goRank.com - Online SEO Tools
Keyword Density Analyzer: Enter an URL and goRank will automatically analyze the keyword density of all words and phrases in the web page.
Link Popularity Analyzer: This link popularity tool will detect up to the first 30 links currently present in Google as backlinks for the URL you enter. This tool then analyzes the contents of each of these pages for the specific link text to the URL you selected. The text of each link is displayed in the final report as well as the title of each linking page.
Top10 Keyword Analyzer: Check the top 10 results for any keyword. goRank will automatically compare the keyword density of the current top 10 Google or Yahoo results for the keyword you enter.
Marketleap Tools - Link Popularity Report + Search Engine Saturation + Keyword Verification
Keyword Verification: The verification tool checks to see if your site is in the top three pages of a search engine result for a certain keyword.
Aleksika.com - Search Engine Optimization Tool
Search engine optimization tools consist of two professional tools that enable you to modifying your web page to achieve higher rankings. The two web site optimization tools are Link Manager and Search Engine Optimizer.
Aleksika.com - Search Engine Optimizer
The Search Engine Optimizer will analyze a web page and enables you to read your web page just like a search engine.
Top25Web.com: Free Search Engine Optimization Ranking Report and Web Site Ranking Checker
Find out where your web site ranks in Google, Inktomi, and AltaVista free! Discover your domain's page ranking and analyze the results of a particular keyword search! It's an easy to use, free tool. All you have to do is specify a keyword search, a domain to match the results against, and the number of results to match in the "result set".

Find Forward
Enter 2-5 keywords to calculate a two-dimensional result grid.
Infotiger Keywords
Keywords as used by Infotiger visitors; you have to decide if you want full access to searched keywords, or whether you prefer a censored version.

RankPulse
RankPulse tracks the Google search-rankings of 1,000 keywords; access to the results is completely free via numerous and informative charts. Since search rankings are tweaked frequently, the database is updated daily.


Web Mining Spider
Web Mining Spider collects, stores and analyzes massive amounts of unstructured and semi-structured text. Webmasters or website owners can use this web application to gain insight about their company's reputation and emerging marketplace issues to confidently develop competitive strategies. It searches internet data, weblogs, bulletin boards, enterprise data, legacy data, licensed content, newspapers, magazines and trade journals.

Yahoo! vs. Google
Langreiter - Graphic Compare of Google & Yahoo top 100 results.
This tool compares Google and Yahoo! Search results 1 - 100 for a given search term.


ranking.thumbshots.com
Based off the Langreiter tool but lets you compare 6 different Search Engine Results with each other.

yahoo-watch.org
Shows top 100 Yahoo/Google results together.

Google One Line Results
Google displays each results as one-liners with anchor text the title.

Site popularity meta-search
Site popularity meta-search uses logs generated by a network of proxy cache servers to build a static database of URLs. For every URL, this database allows to determine the relative popularity of a corresponding web page in real time. This information is used to re-rank results of web engines (Google, Hotbot, etc.).
ARTFL Project: ROGET'S Thesaurus Search Form
Search the headwords or full text of Roget's Thesaurus, 1911, version 1.02 (supplemented: July 1991) released to the public domain by MICRA, Inc. and the Gutenberg Project. Internal cross references are represented as clickable hyper-text links.

Searchengineworld.comToolbarBrowser - FREE Search Toolbar

(Free)
The new leased ToolbarBrowser is a complete Toolbar Authoring and Management tool. You can use it to manage dozens of toolbars in a simple tabbed control to save valuable browser space. 

New Tools (1) Back to the top

Advanced Google Search Methods Advanced Google Search Methods by AlgoTech
enter domain and keyword and select numberous searches includeding allintitle, allinurl, allinanchor, allintext, site, define, sponsored links and results with sandbox penalty suspended.
Enter domain/keyword and do different Google searches like site etc.

Google Suggest Google Suggest by Google
will offer completions when you type in your keyword for searches. I have found this very helpful in keyword mining.
Google keyword completions when searching.
Search Term Research (kräver inloggning) Search Term Research by PrioritySubmit
requires an username and password but it has lots of features. They claim to have the biggest database, with over 9 billion searches compiled from 37 sources that include major international, pay per click, meta and regional engines. You can search on spell:keyword, related:keyword, like:keyword and crawl:keyword . The tool will search Overture's data from 16 different countries. There is just too much to list here. Go sign up and get take a peek.
Searches Overture data for 16 countries and more.

Keyword Tools (3) Back to the top

GoogleDuel Orginal GoogleDuel Orginal Tool by GoogleDuel
enables you to compare two different words to see which is more popularity on the internet. This tool is a fast way to check you keywords to see where plural or singlar is the more common form used on the internet.
Compares the popularity of two words - Good for checking Plural/Singlar.
Ontology Finder Ontology Finder by goRank
gives you synonymous words of your keywords to consider for possible keywords or just to add to your webpage.
Provides synonymous terms to keywords - Use these in your webpage text.

Position Analysis Tools (9) Back to the top

Page Report Page Report by We Build Pages
reports pages indexed, PR, Yahoo backlinks, unique linking domains, Alexa ranking, internal link, external links and where the page is in the Yahoo or DMOZ directory. Requires Google API Key.
Shows pages, BL, PR, unique domains etc.
Pages Indexed Backlinks Domain Pagerank Allinanchor Keyword Density Tool (Tool #5) Pages Indexed Backlinks Domain Pagerank Allinanchor Keyword Density Tool by We Build Pages
checks the top 10 sites for any keyword search in Google and shows number of pages indexed in Google & Yahoo, backlinks for the page and site from Yahoo, PageRank, Allinanchor, body keyword density and text link keyword density. Requires Google API Key.
Shows pages, BL, PR, Allinanchor, keyword density, etc.
SERP Checker SERP Checker by ThinkBLINK
enter keyword and this tool displays the top ten websites for the entered keyword phrase and displays their pagerank and backlinks.
Enter Keyword - Displays PR and backlinks for top 10.

Toolbars (13) Back to the top

Google Toolbar

Google Toolbar by Google
is a toolbar that installs on Internet Explorer and shows you the pagerank number for each webpage you visit. Beware - this tool bar will make you more PageRank conscience.

Download File - Toolbar displays PageRank has Google Search.

Mozdev GoogleBar

Mozdev GoogleBar by mozdev.org
has all of Google's specialty searches in one convenient location. This toolbar works both on Mozilla 1.7.3 and FireFox 1.0 .
PRGoogleBar by NickStallman.net
is a modification for the Mozdev Googlebar extension for Mozilla and Firefox. It adds the PageRank bar to the toolbar. There are different files for Mozilla and Firefox.

Download Files - DL the Mozdev Googlebar and add the PR bar for both Mozilla and Firefox.

PR Toolbar Widget For Macintosh

PR Toolbar Widget For Macintosh by Digital Point Solutions
is a PR Toolbar Widget that runs on Mac OS X. You will need Konfabulator (JavaScript runtime engine for Mac OS X that lets you run little files called Widgets) to run this PR Toolbar Widget.

Download File - PR Toolbar Widget for Macintosh.

Yahoo Toolbar

Yahoo Toolbar by Yahoo
is a toolbar that installs on Internet Explorer and shows you the webrank number for each webpage you visit. This tool bar will make you more webrank conscience.

Download file - Toolbar displays WebRank has Yahoo Search.
SEO - Sökmotoroptimering

SEO - verktyg för sökmotoroptimering


Tipsa en vän

FORUM

BOR DU I BOSTADSRÄTT?

Vad fungerar bra/dåligt i din förening?

Om du har några synpunkter om din brf, om din bostadsorganisation (HSB, Riksbyggen, etc) eller frågor om att bo i bostadsrätt, dela gärna med dig av dessa genom att klicka här!
Senaste inlägg
(rss-reader för Google Chrome)
Sajtkarta för sidor om bredband, webbhotell och IP-telefoni
Bredband / ADSL - Sanningen om Sveriges internetleverantörer !
Klicka på bannern här för att läsa om bredband, ADSL och internetleverantörer.