Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-01-17, 21:09
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning?

Alltså, Lagen är inget oöverstigligt hinder, trots sin bristfälliga utformning och oklara tolkning.
Denna "skrivning" att "styrelserna (inte stämman) ska fatta beslutet...är måhända ett svårare hinder. Betyder i alla fall (med största säkerhet) stora gropar i vägbanan.

Vem har inte sett och förstått att här råder samma lagar som överallt annars i samhället. Makt korrumperar.
Den som suttit för länge, börjar känna sig hemmastadd, trivs allt bättre med att själv avgöra saker utan diskussion, berättar så lite som möjligt. Ty det ger minst problem och arbete etc...Gammalt, välkänt beteende. Så har också många förståndiga sällskap och demokratiska samhällen stipulerat om maximal tid för ordförandeskap. Ännu en brist i vår lagtext. Oklokt och onödigt. Men det finns andra svårigheter.

Huvudskälet till styrelsernas tvekan att offentliggöra sina protokoll, dvs börja uppträda förnuftigt och rationellt genom att för alla medlemmar berätta vad som pågår eller planeras, är nog rädslan för felbedömningar i sekretessfrågor.

HSB:s juristers varningar för att publicera det som inte får eller bör publiceras är beaktansvärt och på sin plats, men inte heller detta borde tillåtas vara något hinder.

Vad är, (eller borde då vara) HSB:s nästa steg och uppgift i sammanhanget?
A att i det längsta försvåra den utveckling som aldrig kan stoppas i det långa loppet,(eftersom den är nödvändig för att vi ska kunna dra nytta av den nya fantastiska tekniken, och effektivisera föreningarnas arbeten),
eller
B att lyhört gripa in och ge stöd i utvecklingsprocessen? Visst lutar det åt att man fastnat i A !?

Är det inte dags för HSB att sätta sina "Jurister" i nyttigt arbete? Se till att de snabbt i samarbete med sina tjänstemän utarbetar en hjälpmall och rutin för föreningarna att rensa sina dokument och protokoll från deras ev "känsliga" innehåll, innan dessa publiceras? Antalet typ-ärenden kan inte vara större än att det borde vara en skäligen enkel uppgift.

Ytterligare en broms är att föreningar kan sakna webbkunniga medlemmar. Har man inte datanördar med i styrelsen, blir det enkla steget att överföra dokumenten till webb-hemsida, ett tekniskt hinder för många föreningar.
Således. HSB borde känna trycket av ett massivt krav på att de omedelbart utvecklar och förenklar arbetet med den hemsida som man i alla föreningar behöver.
I min egen förening finns (sedan något år) vår hemsida knuten till HSB:s hemsida. Men uppenbarligen är "mallen eller skalet" så illa utvecklat att nästan inga dokument ännu kunnat läggas ut. Orsaken uppges vara tekniska svårigheter.
Man skulle vilja skrika, lös problemen snabbt! Vi betalar ju inga småsummor för HSB:s förvaltning.

Slutligen. På varje förenings hemsida borde finnas en länk även till detta forum.
Ingenting torde vara mer effektivt och hälsosamt för våra föreningars utveckling, än att vi fritt, snabbt och på enkelt sätt kan utbyta såväl negativa som positiva erfarenheter. Webben som mötesplats är ett oerhört kraftfullt instrument för att kunna lära av varandras välfunna lösningar eller svåra misstag.
En faktabas kommer ju då att kunna växa fram där vi kan gå in och få klargöranden eller instruktiv vägledning i frågor som uppstår i styrelser och medlemmars vardag. Exempelsamlingen av felaktiga handläggningar, missförstånd och lömska påhopp som man här idag kan ta del av, är både imponerande och förfärande.
Vad tror vi, har HSB något på gång, eller sitter man nöjd?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-01-30, 14:29
kluringens avatar
kluringen kluringen är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Dec 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 608
Standard Pensionär, låt inte det här vara slutord fast du har lovat!

Förutsättning för all problemlösning är att man identifierar källan och orsaken till problemet. Du har gjort en förträffligt bra analys Pensionär. Istället för att låta detta vara slutord önskar jag att du strukturerar det hela till delproblem och lägger ut nya trådar om möjliga vägar för att komma tillrätta med vad feltolkade lagar som har blivit mer eller mindre vädertagna praxis, ofta grundade på de stora organisationernas felaktiga rekommendationer. Att både HSB och SBC förordar exempelvis hemliga styrelsemötesprotokoll som ställer till med mängder av följdproblem och sätter demokratin ur spel, det är grovt.

Hela bostadsrättsidén bygger på att makten ska ligga på de boende medlemmarna enligt lag. ”Stämman är högsta beslutande organet” vilket måste innebära att stämman har rätt att ha invändningar även mot beslut som styrelsen beslutar om tillika enligt lag. T ex dåliga budgetar och avgiftshöjningar utan relevanta orsaker.

Till alla på forumet: Fotsätt att föra denna debatt!
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-01-31, 14:48
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Löftesbrytare?

Det blev fel ordval. Vad jag ville utlova var nog innerst inne detta att nu det får vara slut på "romanskrivandet". Men det var ju tankar som legat och skavt så många år, och glädjen blev ofantlig när jag upptäckte detta forum. Min bild är given och sammanfattad.
Men det vore nog ologiskt att inte någon gång delta och utnyttja de möjligheter som forumet ger oss att samlas i vår ädla kamp för en bättre värld. Men hur ska vi slåss? När så mycket handlar om psykologi. Vem orkar resa sig på stämman och ställa krav på, och kompletterande frågor till en (som man tycker undermålig, ljusskygg och odemokratisk) styrelse, när de närvarande medlemmarna (i huvudsak i min egen ålder, dvs gamla trotjänare) med hunger och längtan i blick mest stirrar bort mot den hägrande maten och vinerna. Det är klart att även detta är ett inslag i den psykologiska krigföringen. Bråka inte, menar de flesta nog. De resonerar nog som den jurist som svarade på en av mina motioner för några år sedan. Jag citerar ordagrant:
"Man får anta att styrelsen är vald av stämman och ska då ha den kompetens som krävs för att fatta kompetenta beslut för föreningens bästa".
Visst, för fan här ruttnar maten på tallrikarna.
Jo jag vill fortsätta slåss, det finns intressanta detaljer att ge.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-01-31, 17:33
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning Retorik á la HSB

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
"Man får anta att styrelsen är vald av stämman och ska då ha den kompetens som krävs för att fatta kompetenta beslut för föreningens bästa".
Du är inte ensam. Det där är en retorik som jag hört så många gånger förr.
Jag kan bara inte låta bli att undra hur korkad man måste vara för att låta sig luras av dylik retorik.

Det krävs ju inte särskilt mycket hjärnkapacitet för att begripa att bara för att man blir vald till något (ofta t.o.m utan valberedning eller med en valberedning som inte bryr sig om att undersöka kompetens) så erhåller man inte per automatik en kompetens och erfarenhet som innebär att man blir felfri... eller för den sakens skull, oantastbar!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-02-01, 12:55
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Ja man blir förbannad, och känner sig ensam och missförstådd. Men i skydd av bröder och systrar på denna förnämliga plattform (som om jag fattat rätt, du skapat) borde en kamp kunna föras till framgång. Men i stället för att försöka slita tarmarna ur kroppen på de "vettlösa" kanske en återhållsam, resonerande stil leder till målet snabbare. Trots allt tror jag att den atmosfär som jag beskrev, och numera vanligen råder på stämman i vår förening, är ett resultat av att flertalet medlemmar mått ganska bra genom åren. De stannar kvar, blir gamla och allt mindre stridsvilliga. Stämman är kanske den enda festen man blir bjuden till i slutskedet av ett strävsamt liv. En stridshingst löper risken att bli utkastad. Men dumheten måste på något sätt ändå bekämpas. Din insats är ju då föredömlig. Ett forum för likasinnade (eller avvikande? :-). En plats för "staben" att planera nya attacker! Som jag ser det borde huvudpunkten vara att få osäkra styrelser att förstå att offentliggörande av protokollen inte med automatik leder till domstolen, utan tvärtom till vänligare attityder, medverkan av de intresserade och inskolning av nya krafter. I princip kan jag heller inte acceptera grundtanken att protokollen ska behöva förses med lösenord om de läggs på hemsida. Det borde enbart vara fördelar med att låta varje intresserad medborgare få ta del av andra föreningars problem och lösningar. Vari skulle faran ligga? Att mörklägga en illa skött förenings förehavanden och tillstånd, -kan bara skada. Det är märkligt att inte HSB, som ju gått på några feta smällar själva pga allt hemlighållande, tar någon lärdom.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-02-01, 16:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Maktlös medlem

Ja, man måste vara införstådd med att en bostadsrättsförening är en oligarki, ibland t.o.m. i sin extremaste form.

Jag är definitivt en förespråkare för en återhållsam diskussion, där man kan resonera sig fram till lösningar. Med den erfarenhet jag har här så kan jag dock säga att det är en metod som med 100 % säkerhet inte fungerar mot en maktfullkomlig styrelse.

Det stämmer att det är jag som skapat denna sajt och byggt upp detta forum. Jag tror att med information om hur det går till i vissa föreningar så kan man långsamt men säkert bygga upp en förståelse och kunskap för vikten av engagemang från medlemmarna.
Det räcker sällan att bara vakna till först när man blir personligt drabbad.

Jag instämmer med din teori till varför det är så dåligt engagemang och varför man inte utnyttjar sin möjlighet att göra sin röst hörd vid det enda tillfälle på året som man har möjlighet till detta.
Man har 2 timmar av 8.760 att förbättra sin egen situation i bostadsrättsföreningen, men ändå är det bara någon promille av bostadsrättshavarna som tar tillfället i akt.

Det är dock långt mer komplicerat än så och jag tror jag skulle kunna skriva en hel bok enbart i denna specifika fråga.

Jag instämmer också i att dumhet måste bekämpas. De som inte gör detta har jag inte mycket till övers för. Det finns alltid något litet strå man kan dra till stacken och det duger inte att skylla på att man inte har tid eller något dylikt.

Du tar upp frågan om offentliga protokoll och just denna specifika fråga kanske man skulle kunna säga är den mest grundläggande i bostadsrättsföreningarna... om man nu måste plocka ut en enskild fråga.

Dock tror jag det är närmast helt uteslutet att lyckas få en styrelse att offentliggöra styrelseprotokol om styrelsen nu inte vill detta. Man måste i stället få övriga medlemmar att förstå nyttan och nödvändigheten av offentliga protokoll så att det tas ett stämmobeslut om att protokollen ska vara helt öppna.

Här är ett stort problem att de stora bostadsorganisationerna inte drar sig det minsta för att antingen helt öppet ljuga om vad som egentligen gäller, alternativt att kraftigt förvränga sanningen.
Jag har många exempel på hur HSB Malmö stött den maktfullkomliga styrelsen i min egen brf med olika sätt att lura stämman till att det antingen inte är lagligt med offentliga protokoll eller att offentliga protokoll skulle ruinera föreningen.

HSB är själva fullständigt livrädda för offentliga protokoll och kämpar med näbbar och klor för att såväl brf:ar som HSB-regionen inte ska behöva visa vad som händer bakom de lyckta dörrarna.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2012-03-13 klockan 14:56.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-07, 23:30
ulfkorman ulfkorman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: malmö
Inlägg: 2
Fråga Offentliga Protokoll

Hej! Sedan några år bor jag i en liten bostadsrättsförening och har precis stött på detta forum. Styrelsen i föreningen hänvisar till Julius och Victorin och menar att styrelsens protokoll inte ska kunna läsas av föreningens medlemmar, helt utan förbehåll. Således vet nu 1/3 av föreningen något om föreningens arbete under verksamhetsåret medan 2/3 inte har rätt till inf. Detta är märkligt och jag undrar nu , efter att ha läst en hel del inlägg, om rättsläget är oklart fortfarande. Vissa hävdar att stämman kan besluta att protokollen ska vara tillgängliga förmedlemmarna och andra, som ex styrelsen i min förening, anser sig ha stöd för sekrettess!? Är Julius o Victorin relevanta?
Vet någon mer om saken?
Hälsningar
Ulf Korman, Malmö
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-08, 12:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Fråga Julius och Victorin, vad säger de?

Rättsläget avseende om stämman kan besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga för medlemmarna har aldrig varit oklart.

Det finns ingen expert på området som kan eller har hävdat att stämman inte kan besluta att styrelseprotokollen ska vara offentliga för medlemmarna.

Däremot har bostadsorganisationer som HSB, SBC och Riksbyggen försökt vilseleda medlemmarna om vad som gäller via luddiga formuleringar.

Vad författarna Håkan Julius och Anders Victorin hävdat kan jag inte bemöta eftersom det inte framgår vad de sagt.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-06-11, 22:47
ulfkorman ulfkorman är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Ort: malmö
Inlägg: 2
Standard

Tack för svar! Trots att vi är en mkt liten förening känner jag igen alldeles för mkt av det som det skrivits om på forat. Man blir lätt mkt besvärlig om man ställer några krav på inf. Helst ska styrelsen sitta där o pula lite för sig själv och alla frågor bemöts med en rejäl portion arrogans.
Hälsningar
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 21 2010-12-03 23:31
Grundfel i bostadsrättslagen, eller dess tolkning? Tillägg Pensionär Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2010-01-17 20:26
Fuktskada i bostadsrätt - Bostadsrättslagen och särskilt avtal med brf ärtan Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 8 2009-09-23 16:33
Tvinga medlem i brf att renovera badrum, med stöd av lagen? SydBeata Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 2 2009-04-07 16:04
Tolkning av Rotavdraget steiermark Administration, förvaltning - Upphandling & Anbud - Ekonomi 9 2008-12-10 08:04Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:07.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare