Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer
Konstituering, ordförande, sekreterare, studieorganisatör, ledamöter, suppleant, reservationer, styrelsemöten, maktmissbruk, vicevärd & vaktmästare, anställda RSS-feed för detta forum om styrelse, protokoll, arbetsordning, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2018-05-03, 14:39
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Hur kan en medlem "lägga sig i" styrelsens arbete?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Nej jag skrev ingenting om medlems motionsrätt till stämma.
Men du vet att det är det enda sättet för en bostadsrättshavare/medlem att göra det som du skriver;
"Denna förening kan ha ett tufft förflutet där personer utanför styrelsen lagt ner mycket möda på att påverka styrelsen eller lägga sig i deras arbete." är via motioner (inte via skrivelser till styrelsen som styrelsen obehindrat kan ignorera... även om det står var och en fritt att göra fruktlösa försök att påverka styrelsen att göra rätt på detta sätt)?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Som jag uppfattade din fråga så gällde det möjligheten att komma i kontakt med sina valda ledamöter under styrelseåret. Det är vad jag har svarat på.
Jag hade ingen fråga, jag bara beskrev verkligheten som den är och så detaljerat, sakligt och objektivt jag kan, men annars är det korrekt uppfattat.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #12  
Gammal 2018-05-03, 15:15
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 026
Standard

Citat:
Men du vet att det är det enda sättet för en bostadsrättshavare/medlem att göra det som du skriver
Nej det stämmer verkligen inte.

Jag har som förtroendevald och engagerad alltid haft dörren öppen för medlemmar som har ärenden eller vill snacka förening. Samt självklart både e-post och telefon vilka tider som helst. Kontoret är öppet för medlemmar som har frågor eller vill se fakturor eller andra underlag (dock ej protokoll).

För det mesta har detta fungerat bra men det blir ibland jobbigt när enskilda medlemmar som egentligen inte vill veta fakta istället väljer att sprida rykten eller skicka lappar i andra medlemmars brevlådor med skitsnack och allehanda beskyllningar.

Samtidigt bör man som förtroendevald tåla lite sådant men alla har vi en gräns.

För några år sedan hade min förening en medlem som vägrade rätta sig efter styrelsens beslut och startade igång allehanda aktiviteter för att skada föreningen och styrelsen. Det blev personliga påhopp, falska rykten, anmälan till kommun och byggnadsnämnd, sabotage you name it. Givetvis en räcka motioner också men dessa behandlades av stämman enligt konstens alla regler. En del av konflikten hamnade till slut i domstol där föreningen ingick en förlikning som visserligen innebar att föreningen fick ta på sig en viss kostnad, men mot att alla krav styrelsen haft gick igenom. Strax därefter flyttade denne medlem.

Den processen var mycket tuff för sittande styrelse och många ledamöter mådde väldigt dåligt. Trots att vi i min förening hade (och har) en krisplan så uppfattade inte alla ledamöter i tid att det var en kris vilket gjorde att planen togs fram lite för sent. I krisplanen finns uttryckliga instruktioner hur styrelsen skall agera ifall någon medlem uppenbarligen är ute efter att skada föreningen. En av instruktionerna är att styrelsen skall sluta sig, endast ta emot skriftliga frågor samt endast svara skriftligt i gemensamma uttalanden efter varje styrelsemöte.

För styrelsen är en sak, och föreningen en annan. Men vi får aldrig glömma att de enskilda ledamöterna är vanliga människor och medlemmar de också och de har också rätt att känna trygghet där de bor. Om ledamöter inte känner att de kan utföra sitt jobb så riskeras ju i förlängningen hela föreningen.

Så det borde ligga i alla medlemmars intresse att vi får fungerande styrelser som medlemmarna känner förtroende för och som arbetar för föreningens bästa. Alla hot mot den ordningen, vare sig det är en korrupt ledamot eller en konfliktsökande medlem behöver därför bekämpas. Och självklart har stämman ett stort ansvar för detta, men under pågående styrelseår kan sittande styrelse behöva ta lite knepiga beslut för att skydda föreningen.

Stämman skall givetvis delges så mycket information som bara går i efterhand ifall styrelsen tvingats att "sluta leden".
Svara med citat
  #13  
Gammal 2018-05-03, 15:16
Karmenella Karmenella är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2017
Inlägg: 242
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Jag tror att vi alla vet att styrelsen inte väljer sig själva, och vi vet hur val går till.

Vad vi också vet är hur föreningsstämmor fungerar.
Det är ett systemfel...
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=29267
Svara med citat
  #14  
Gammal 2018-05-03, 15:19
Karmenella Karmenella är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2017
Inlägg: 242
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Styrelsen i min brf har under sin mandatperiod gjort allt för att fjärma sig från medlemmarna och undvika kontakt med andra än de som står styrelseledamöterna närmast.

Nu tar de steget ännu längre och lägger följande proposition till årsstämman;


Proposition

Styrelsens yrkande:
Medlemmarna får inte utan medgivande kontakta styrelsen genom styrelseledamöters eller suppleanters privata email-adresser och/eller jobbmailadresser. Detsamma gäller telefonnummer och hemadresser. Ett sådant medgivande kan när som helst dras tillbaka.


Styrelsens juridiska kunskaper är uppenbart starkt begränsade, för att inte säga obefintlig, så de förstår inte att föreningsstämman inte kan ta ett dylikt beslut... och även om en okunnig stämma inte begriper detta så skulle ett sådant beslut vara helt utan värde eftersom stämman saknar kompetens i frågan.

Styrelsens proposition förra året var att stämman skulle besluta att styrelsen ska besluta vad som ska läggas upp på den hemsida som endast styrelsen förfogar över. Stämman röstade ja till detta.

Dylika galna propositioner läggs av styrelsen med HSB-ledamotens (HSB:s förlängda arm i styrelserna) goda minne... eller eventuellt på inrådan av honom.
Demokrati som upprätthålls genom ett kommunikationslöst samhälle säger väldigt mycket om styrelsens förhållningssätt till diktatur och transparens.

Även om alla i föreningen är emot styrelsens motion så kan det vara svårt att vara den som tar första steget att ge avslag, om så skulle ske är det inte säkert att man får med sig alla ändå. Bättre med sluten omröstning, utan stress och press. Vad hade hänt om den märkliga motionen om hemsidan fått avslag? Beslut som ska fattas på en föreningsstämma är ett stort psykologiskt spel!

Om styrelsen inte muntligen redogör för sin motion under föreningsstämman om att de inte vill ha en direktkontakt med medlemmarna ska det inte finnas förväntningar på att medlemmarna ska stå för sina åsikter öppet. Vill styrelsen bryta all direktkommunikation med medlemmarna bör det rimligen fattas beslut genom sluten omröstning, då slipper styrelsen få förslaget besvarat genom direktkommunikation.

Redogör styrelsen för om styrelsens egen motion fattats i behörig ordning med beslutsför styrelse innan motionen behandlas på föreningsstämman? Det borde vara samma regler som vid ett styrelsebeslut. En styrelsemedlem kan annars lätt fatta beslut om medlemmarnas motioner på eget bevåg om vilka motioner som ska bifallas eller avslås.
Svara med citat
  #15  
Gammal 2018-05-03, 16:50
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Vad föreslår styrelsen för förfärligt straff om medlemmarna bryter mot förbudet?
Svara med citat
  #16  
Gammal 2018-05-03, 17:23
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Straff för medlemmar som kontaktar styrelseledamöter?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Karmenella Visa inlägg
Även om alla i föreningen är emot styrelsens motion så kan det vara svårt att vara den som tar första steget att ge avslag, om så skulle ske är det inte säkert att man får med sig alla ändå.
I det fall styrelsens förslag på stämmoordförande har någon kunskap om regelverken så kommer denne att klargöra att stämman inte har kompetens att rösta i denna fråga. Propositionen är ogiltig och kan inte beslutas om. Och även om röstning skulle ske, för att stämmodeltagarna är lika okunniga som styrelsen, så är röstresultatet utan något som helst juridiskt värde.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Karmenella Visa inlägg
Redogör styrelsen för om styrelsens egen motion fattats i behörig ordning med beslutsför styrelse innan motionen behandlas på föreningsstämman?
Detta kommer styrelsen inte att göra och ingen styrelseledamot kommer att erkänna om de varit av avvikande mening... även om de är skyldiga enligt lag att svara på stämmofrågor.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Karmenella Visa inlägg
Vad hade hänt om den märkliga motionen om hemsidan fått avslag? Beslut som ska fattas på en föreningsstämma är ett stort psykologiskt spel!
Ja, det är lite som Clabbes undran om straff för den medlem som dristar sig till att kontakta någon ledamot. Det finns liksom inga alternativ för hemsidan. Och styrelsens proposition kan inte ens överrida ett efterföljande yrkande om något annat (vilket det framgår av årets motioner att styrelsen inte begriper).

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Vad föreslår styrelsen för förfärligt straff om medlemmarna bryter mot förbudet?
Lol, ja det är en himla bra fråga. Kanske en straffavgift? Eller förbud att rösta på stämmor? Vem vet?
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #17  
Gammal 2018-05-03, 17:34
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Förbud utan konsekvens vid överträdelse är ju en så vääldigt bra idé.

Men hela idén är ju så totalt korkad. Sektbeteende. Vi sluter oss mot den onda omvärlden.
Svara med citat
  #18  
Gammal 2018-05-03, 17:52
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
....Denna förening kan ha ett tufft förflutet där personer utanför styrelsen lagt ner mycket möda på att påverka styrelsen eller lägga sig i deras arbete. I en sådan situation kan det vara sund krishantering för att skydda föreningen att avskärma styrelsen från informella ledare som gärna vill styra och ställa utan att ta personligt ansvar.
.
Admin ger en beskrivning av förhållandet i sin förening som överensstämmer väl med mina egna erfarenheter.
Harald svarar:
Denna förening kan ..etc.
Harald anser uppgiften att -avskärma/skydda styrelsen från "informella ledare",är större och viktigare än att skapa insyn och engagemang från flertalet.
Att det beteendet sannolikt också leder till minskat deltagande av medlemmarna på stämman, är troligt. Jag har själv nämnt saken i tidigare inlägg.
Argumentets styrka kan väl enklast prövas genom att överföra resonemanget till det större perspektivet, samhället, kommunen etc.
Det håller inte. Inte i något demokratiskt sammanhang!
Eftersom det passivicerar resten av föreningens medlemmar. Ingen insyn, ger ingen kunskapsinhämtning, ingen utveckling av övriga medlemmars vilja/ förmåga att inträda i aktiv tjänst. Efter ett antal år är resultatet, just det som admin ser, endast några gamlingar kvar som går till stämman. Motioner från medlemmar är sällsynta företeelser.
De flesta av oss svenskar anser nog att en sådan utvecklingen i vårt samhälles styre skulle vara en katastrof. Varför skulle slutenhet och smussel vara bra just i bostadsrättssammanhang?
Medlemsinformationen blir bristvara, vilket leder till att tillvaratagandet av föreningens hela kompetens inte kan ske. Ju passivare medlemskår, desto större marknad för HSB och konsulter. Ju ineffektivare/okunnigare styrelse, desto större marknad för konsulter.
Svara med citat
  #19  
Gammal 2018-05-03, 18:41
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Se här... En styrelse som ser medlemmarna som något ont

Citat:
Ursprungligen skrivet av clabbe Visa inlägg
Sektbeteende. Vi sluter oss mot den onda omvärlden.
Ja, istället för att se ett värde i medlemmarna och dra nytta av kompetensen i föreningen så vill styrelsen bygga upp Berlinmurar mellan styrelsen och medlemmarna, primärt de medlemmar som har åsikter och som är kunnigare än styrelsen.

Idag vet jag rutinerna för stämmorna där det för styrelsen inte handlar om att vara transparent och inte om att lyssna på medlemmarna eller att svara på frågor utan om att försöka smutskasta dem som har förbättringsförslag. Men om styrelsen tror att det ska få mig att sluta föra fram viktig information via motioner så tror de fel.

Detta är en strategi som förs vidare i generationerna inte minst genom HSB-ledamoten i HSB-föreningar.


Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Harald anser uppgiften att -avskärma/skydda styrelsen från "informella ledare",är större och viktigare än att skapa insyn och engagemang från flertalet.
Ja, det grundläggande problemet i många föreningar - även om det inte är så i Haralds brf - är just att styrelserna är rädda för att medlemmarna ska upptäcka att styrelsens kunskap är bristfällig. Styrelserna vill passivisera medlemmarna, bl a genom att visa att det inte lönar sig att framföra förslag på stämmorna. Det hade aldrig fungerat om det inte varit för den okunskap som styrelserna av personliga skäl vill bibehålla bland medlemmarna. En ond cirkel.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
Ingen insyn, ger ingen kunskapsinhämtning, ingen utveckling av övriga medlemmars vilja/ förmåga att inträda i aktiv tjänst. Efter ett antal år är resultatet, just det som admin ser, endast några gamlingar kvar som går till stämman. Motioner från medlemmar är sällsynta företeelser.
Så är det. Då blir det som HSB Brf Ida i Malmö. En kombination av inkompetent/oärlig styrelse, zombiemedlemmar, inkompetenta valberedare, samt okunniga revisorer som bara ser som sin uppgift att skydda styrelsen, är sällan ett lyckat recept för en fungerande brf.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #20  
Gammal 2018-05-04, 19:43
Thomas_A Thomas_A är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2012
Inlägg: 1 219
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg

Ja, det grundläggande problemet i många föreningar - även om det inte är så i Haralds brf - är just att styrelserna är rädda för att medlemmarna ska upptäcka att styrelsens kunskap är bristfällig.

[/color]
Det är ett psykologiskt fenomen som finns överallt där det finns en gräns, mer eller mindre. Så fort någon får en roll eller en grupp bildas så bildas också en gräns och tankarna hos de som blir berörda förändras. Problemet är att få har en naturlig fallenhet för att se sådant och få har gått sådana utbildningar för att hantera gränsproblematik. Det handlar inte bara om kunskap utan föreställningen om kunskap. Eftersom man inte vet hur det ska hanteras blir resultatet ofta en konflikt. Den börjar ofta inom en själv, sedan mellan individer, grupper, organisationer, länder.

Lite off-topic kanske, men lösningen är dialog. Den är inte enkel om det gått långt men den måste göras och är ofta djup, plågsam och känslosam hos de inblandade. Så löstes konflikten i Nordirland (Belfastmodellen) och ses som ett av de bästa exemplen på hur dialog kan föras för att lösa konflikt.

https://www.independent.co.uk/news/u...-a6997981.html

Även om detta är på en annan nivå så är mekanismerna vid konflikt ungefär likadana i en förening.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Motioner till brf - Styrelsen vill bestämma vad motioner ska innehålla Admin Bostadsrättsforum 2 2014-03-04 09:06
Trött som tusan på enskilda medlemmar som faktiskt förstör! Nöjd boende Bostadsrättsforum 19 2013-04-16 17:43
Kan styrelsen låna ut pengar till enskilda medlemmar? Kostamus Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 1 2012-10-22 19:47
Gemensamma utrymmen ges bort till enskilda medlemmar Vhisla Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 11 2012-07-03 23:13Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:36.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare