Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige
HSB-ledamoten, HSB:s strategi/prioritering, fördelar/nackdelar med att vara med i HSB/Riksbyggen/SBC, utträde, bostadspolitik, kooperativt tänkande, tillvarata/främja medlemmarnas ekonomiska intresse, certifiering, medlemsavgift, etc. Vikten av att påverka bostadsorganisationen! RSS-feed för detta forum om HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna, etc, som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2008-11-20, 23:36
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Granskning HSB Malmö lägger locket på - Inga frågor besvaras

Följande mejl fick jag från HSB-ledamot/HSB-tjänsteman Bengt idag;
Citat:
På de drygt 80 frågor du fick svar på i klump för en tid sedan, lämnas inga ytterligare svar, inte heller på följdfrågorna. Detta har jag skrivit till dig tidigare på mejl. Något som också är sanktionerat av styrelsens ordförande i HSB Malmö, Claes Caroli.

När det sedan gäller alla frågor du ställer i parti och minut rörande din förening lämnas svar av ordföranden. Även om du inte vill inse eller acceptera detta är det faktiskt en fråga du ytterst får ta med styrelsens ordförande och inte med mig enskilt.

Således kan jag inte se att du har några utestående frågor kvar hos mig.
Jag fick varierande svar på ungf 40 av 80 frågor som jag totalt ställt sedan ½ år tillbaka. Att Bengt skulle ha skrivit till mig tidigare att han inte tänker besvara de frågor han tidigare bara helt nonchalant hoppat över eller besvarat på ofullständigt sätt är bara ett rent påhitt! Något sådant mejl har jag aldrig fått.

Nu vet vi vad som gäller och att HSB Malmös ständiga upprepningar om det goda boendet och om öppenhet och insyn bara är en fasad.

Nedanstående frågor (utdrag från Frågorna HSB fasar för) var tydligen de frågor som var känsligast för HSB Malmö, så känsliga att HSB Malmö valde att lägga locket på.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menar HSB Malmö på allvar att om ett medlemsombud inte önskar sina kontaktvägar utlagda på webben så får medlemmarna inte heller reda på hur deras ombud ska kunna kontaktas?
Svar 1: Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen.
Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta.

"Om ett ombud inte vill att deras information (adress, telefonnummer eller e-post) inte ska publiceras på vår hemsida respekterar vi detta"? (Min kommentar: Dubbel negation)

1b. Så ombuden "respekteras" men medlemmarna förtjänar inte att respekteras ???
Det säger kanske en hel del om hur lågt HSB värderar medlemmarna !!!

1c. Om medlemmarnas ombud inte velat att deras namn skulle offentliggöras så hade HSB Malmö "respekterat" det också?

Frågor:
1d. Alltså inte en enda kontaktväg till ett enda ombud för medlemmarna !!! Med andra ord inte ett enda ombud som vågar vara kontaktbar? Är det verkligen sant?

1e. Vad menar du med; "Ombuden kan nås via respektive bostadsrättsförening eller genom bospargruppen"?
Man kan ju anlita en privatdetektiv också om man vill. Så visst finns det sätt att forska fram kontaktvägar för de flesta om man vill... men ska det vara så?

1f. Men då kan du ju för dessa hemliga nissar och nissor som ska föreställa ombud för medlemmarna lägga ut hur man når deras brf och inte minst hur man når "bospargruppen"... jag visste inte ens att "bospargruppen" gick att kontakta! Eller?

1g. Sedan vill jag veta vilka ombud för medlemmarna som explicit svarat att de inte vill kunna kontaktas av medlemmarna?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Hur når medlemmarna sina ombud till HSB Riksförbund och deras ersättare via deras bostadsrättsförening?
Svar: Varje bostadsrättsförening utser fullmäktigeledamöter. Hur dessa kan nås framgår som regel i den information som föreningen lämnar. Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud.
Bengt svarar som om jag frågat om fullmäktigeledamöterna, men min fråga var om ombuden till HSB Riksförbund.

Svar 2(2): Se svar under fråga 1.

Och se mina frågor under fråga 1.
2b. Speciellt vill jag för fråga 2 alltså här veta hur jag når ombudens brf...
2c. och "bospargruppen".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bengt skriver; "Och medlemmarna kan naturligtvis på stämman ställa frågor till sina ombud".
6. Vad menar du?
Svar 6(3): Att medlemmarna på sina respektive årsmöten kan ställa frågor till de som är fullmäktigeledamöter för bostadsrättsföreningen.
Vem som är utsedd framgår av årsredovisningen i bostadsrättsföreningen.
6b. Men med det system som HSB Malmö och dess brf:ar har idag så hoppas jag att du känner till att jag inte kan gå på Tapperheten 4:s årsstämma och ställa frågor till Lilian Qvarlander, kanske än mindre till Bospargruppen, etc.?
Jag har inte ställt någon fråga om fullmäktigeledamöterna så jag förstår inte ditt svar!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Vem har tagit beslutet att ersättare till ombud till HSB Riksförbund träder in i den ordning som stämman beslutade?
Svar 10(4): Fullmäktigesammanträdet.

10b. - Finns det beslut på det här?
10c. - Vilket fullmäktigesammanträde?
10d. - Jag hittar inget protokoll från HSB Malmös årsstämmor där detta beslutats, så jag skulle vara tacksam för ett utdrag från där detta bestämts.

11. Det finns inget regelverk för detta, eller hur?
Svar 11(5): Se HSB Malmös stadgar och Riksförbundets stadgar. (Min kommentar: Det står inget där om inträdesordning, det är bara en bluff!)
11b. Vilken paragraf i HSB Malmös stadgar?
11c. Vilken paragraf i HSB Riksförbunds stadgar?

12. Stämman har inte beslutat någon ordning för det val av ombud och ersättare som styrelsen gjort, och följaktligen kan inte ersättare träda in i den ordning stämman beslutade, så som du hävdar. Vad menar du?
b. Jag förutsätter att du bevakar att svar ges från styrelsen på frågorna, eftersom du ålagts att agera mellanhand här. Korrekt?

==================================================

Bengt skriver;
"Arbetstagarrepresentanterna har ännu inte utsett ett ombud".
13. I vilket regelverk står det att arbetstagarrepresentanterna ska/har rätt att utse ett ombud?
14. Vad står det i detta regelverk (från när?), exakt?
15. Vem har bestämt detta och när?
Svar:I riksförbundets stadgar står hur en HSB-förening utser sin representation. Här står inget om arbetstagarrepresentant.
HSB Malmös föreningsstämma har beslutat att av de ombud styrelsen ska utse ska en vara arbetstagarrepresentant.

16. När har HSB Malmös föreningsstämma beslutat detta?
b. Jag önskar ett utdrag från stämmoprotokollet på detta beslut.
Svar 16(7): I valberedningens föredragning på föreningsstämman den 19 maj framgår att arbetstagarrepresentanterna utser ett ombud, sida 52, § 32 stämmoprotokollet.

16c. Varför det?
16d. Baserat på vad?

16e. Valberedningen hade alltså på uppdrag av någon okänd person/del av organisationen smugit in detta i sin redovisning på själva stämman, och om det är på det viset så är det mycket, mycket fult! Är det på uppdrag av facket?

Min kommentar: Det är en ren och skär lögn att beslut tagits om detta !!!
Notera att det i kallelsen till HSB Malmös årsstämma inte fanns med något sådant beslut att ta!!!
Bara för att valberedningen läser upp 2 A4-sidor allmän text på stämman (som de flesta sov sig igenom) utan att ens lämna en skriftlig kopia av detta till någon så innebär inte detta att stämman tagit ett beslut om allt vad denna text innehöll.
Formuleringen i protokollet är rent bedräglig !!!
HSB Malmö lurar fullmäktige och HSB Malmö lurar medlemmarna!
Bara för att en person läser upp något från ett papper innebär det inte att det som läses upp blir beslut per automatik!

16f. Är valberedningen föreningens högsta beslutande organ?
Eller är facket föreningens högsta beslutande organ?
Eller är kanske stämman föreningens högsta beslutande organ?
16g. Nu uppkommer den stora frågan igen! Vad gäller; protokollet eller verkligheten?

Det som står i §32 i stämmoprotokollet från årsstämman 2008;
"Styrelsen får i uppdrag att utse fem ombud, varav ett ombud ska utgöras av arbetstagarrepresentant, till HSB Riksförbunds stämma"
är inget jag har minne av att det beslutades om. Det går att kontrollera om man vill, men dagordningen visar att sådant beslut ej tagits!

16h. Innan stämman 2008 så nämndes inte ett ord om detta! Eller hur?

16i. Då är vi i alla fall överens om att det före årsstämman 2008 inte varit så att stämman beslutat att en arbetstagarrepresentant ska utses som ombud till HSB Riksförbunds årsstämma (eftersom något sådant stämmobeslut inte funnits tidigare). Eller hur?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Så vad du säger är att det inte finns något regelverk som säger varken att arbetstagarrepresentanter har rätt eller ska utse ett ombud till HSB Riksförbunds årsstämma, eller ens vem som i så fall ska utse dessa. Inte ens från HSB Riksförbund. Korrekt?
Svar 17(8): Stämman har beslutat att ett ombud ska utses av arbetstagarrepresentanterna.

17b. Även om du inte svarade på min fråga här så kan jag uttolka att det är på det viset att det inte finns något regelverk som säger att arbetstagarrepresentanter har rätt att eller ska utse ombud till HSB Riksförbund. Korrekt?

17c. Om ett dylikt beslut hade tagits så var årsstämman 2008 den första gången, eller hur?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Om det skulle vara som du säger att styrelsen ska utse ett ombud som ska vara arbetstagarrepresentant, varför har då detta ej skett tidigare? Jag kan ju se från såväl protokoll, som från dina tidigare svar och från HSB:s webbplatsinformation att så ej skett tidigare.

Svar:16, 17, 18(9): Personalorganisationerna skickar ombud till Riksförbundets stämmor och innehar en av de poster styrelsen utser.

Fråga 18 m.fl. kvarstår helt obesvarade!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Vilka arbetstagarrepresentanter menar du har utsetts som ombud till HSB Riksförbund under de senaste 10 åren i HSB Malmö?
Svar 19(10): De framgår av årsredovisningarna för HSB Malmö.
Som regel har varit att de som varit representanter i HSB Malmös styrelse har också representerat vid Riksförbundets stämmor.

19b. Jag förstår inte. Menar du att de som varit STYRELSELEDAMÖTER i HSB Malmös styrelse också varit OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUND?
I så fall kan jag berätta för dig att du har fel! Det fungerar inte på det viset. Det finns faktiskt ett regelverk (om än luddigt och allmänt dåligt) att följa här!

19c. Jag förstår heller inte vad du menar med att det framgår från årsredovisningarna för HSB Malmö vilka av arbetstagarrepresentanterna som varit ombud till HSB Riksförbund?
Då får du nog allt peka på en sida i någon årsredovisning där detta står, för det har jag aldrig sett i en enda årsredovisning under de senaste åren (och säkert aldrig tidigare, även om jag inte kollat upp vad som stått där).

Min ursprungliga fråga kvarstår som helt obesvarad!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Efter att ha kollat upp detta så kan jag inte se att någon annan regionförening (i alla fall inte de som jag kontrollerat) har utsett någon arbetstagarrepresentant som ombud till HSB Riksförbund. Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?

Svar 20(11): Frågan får ställas till fullmäktige då de har förrättat val där förutsättningarna framgår

Nej, jag ställer frågan till HSB Malmö, eftersom fullmäktige inte vet på vems uppdrag valberedningen redovisat detta på årsstämman (om det skulle vara så att valberedningen verkligen gjort detta)

a) Med vilket skäl motiverar HSB Malmö att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
b) Med vilket skäl motiverar valberedningen att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
c) Med vilket skäl motiverar valberedningens hemliga uppdragsgivare att detta ska ske specifikt för HSB Malmö?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Vilka specifika uppgifter har dessa arbetstagarrepresentanter som ombud till HSB Riksförbund?
Svar 21(12): samma som övriga ombud.

21b. Menar du på fullaste allvar att arbetstagarrepresentanterna - TJÄNSTEMÄN - har ett ombud i HSB Riksförbund som arbetar för medlemmarna i HSB Malmö? Blotta tanken är absurd. Det begriper förhoppningsvis alla att det inte är så!

21c. Eller menar du det omvända, dvs att alla övriga ombud till HSB Riksförbund arbetar för de fackliga organisationerna, och inte för medlemmarna?
==================================================

27. Hur mycket kommer det stå i HSB Malmös årsredovisning nästa år att det utbetalats till var och en av de fyra arbetstagarrepresentanterna, och för exakt vilken period avser detta arvode då (fr.o.m. datum och t.o.m. datum)?
Svar 27(13): Informationen kommer att lämnas i årsredovisningen.

27b. Varför inte nu?

==================================================

30. Hur motiverar VD Michael Carlsson det rekordhöga arvode han tilldelar arbetstagarrepresentanterna?
Svar 30(15): Verkställande direktör följer den praxis som gällt i HSB Malmö.
Äntligen hittade jag en fråga som är besvarad! Då får vi börja arbeta för att ändra denna praxis, om Michael inte vågar ta beslut om detta själv, vilket han enkelt skulle kunna göra... och i allra högsta grad borde. Och HSB Malmös styrelse borde skämmas för att de inte sett till medlemmarnas bästa och tagit tag i denna fråga!

==================================================

28. Tillägget här med för vilken period utbetalning skett är en av de största bristerna - för att inte säga skandalerna - inom HSB. Att period inte uppges för när arvodet avses är vad som gjort det möjligt för brf-styrelsen i min brf att fuska med arvodena (vilket de fortfarande kan åtalas för, även dagens styrelse), och det är säkert likadant i många andra HSB-brf:ar... och kanske även inom HSB Malmö. Kommer detta att förbättras?
Svar 28(14): Informationen i HSB Malmös årsredovisning följer de regelverk som gäller på området och redovisningen granskas av revisorerna.

Ja, vad revisorerna släpper igenom har vi kunnat se och det är praktiskt taget allt!
Att årsredovisningen följer "de regelverk som gäller på området" är inget svar på min fråga. Det är bara ett undvikande svar i högen.
Regelverket är uselt, och att följa detta regelverk är inte precis något man kan skryta om.

Jag pratar här om att göra viktiga förbättringar som komplement till ett rejält undermåligt regelverk som mest bara är till för att dölja så mycket information som möjligt för ägarna och arbetsgivarna!

28b. Min fråga kvarstår; har HSB Malmö - VD/styrelse - för avsikt att göra denna viktiga förbättring?
28c. Eller vad exakt har VD och styrelse att säga om detta?
==================================================

41. Mycket synd att information från tidigare stämmor inte får ligga kvar på HSB Malmös webblats.
Jag vet att styrelsen tagit beslut om att stämmohandlingarna ska ligga kvar ett år - även om styrelsen tyvärr, i sin brist på öppenhet, vill hemlighålla detta beslut för medlemmarna -, men enligt den information jag fått har styrelsen inte tagit beslut om att den kan ligga kvar längre än ett år. Korrekt?
Rimligt är att stämmohandlingar 10 år tillbaka i tiden kan återfinnas på HSB Malmös webbplats. Eller hur?
b. Du skrev att stämmohandlingar från tidigare skulle vara med, men varför har denna info fortfarande inte lagts ut?
Svar 41(18): Årsredovisningar ligger ute. De nyheter som är publicerade sedan 2005 ligger ute.
Stämmohandlingar i övrigt ligger inte ute mer än vad som publicerats under nyheter från och med 2007.

41c. Gäller inte längre det du sa innan om att det var ett misstag och att stämmohandlingarna för 2007 ska läggas under fliken Årsstämma?
41d. Varför ska i så fall inte stämmohandlingarna för 2007 finnas med under samma flik som stämmohandlingarna för 2008?

41e. Vilken policy har styrelsen här? T.ex. för hur många år tillbaka ska stämmohandlingarna återfinnas på HSB Malmös webbplats?

41f. Kommer styrelsen/HSB Malmö att informera på HSB Malmös webbplats (under fliken "Årsstämma") om denna gällande policy för utläggning av stämmohandlingar?
==================================================

48. Kom det fram något bra från ledamotsträffen senast, och kommer det någon info om detta på HSB Malmös webbplats?
Svar 48(20): Det som diskuteras på ledamöternas träffar kommuniceras endast till ledamöterna.

48b. Jaha, men vad är det då för hemligheter som dryftas där?
48c. Varför skulle det inte kunna komma en rapport från dessa ledamotsträffar med vad som övergripande diskuterats?
Det torde vara av intresse för alla (man behöver man naturligtvis inte rapportera om enskilda föreningar).

48d. Ser HSB Malmö dessa ledamotsträffar som hemliga? I så fall varför?
48e. Om inte, varför då inte rapportera om dessa träffar?
==================================================

46. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag vad HSB Riksförbund kostar?
Svar 46(21): Kostnaden är inte specifikt redovisad utan ingår i kostnaderna totalt under resultaträkningen.
b. Dvs hur mycket betalar HSB Malmö till HSB Riksförbund i fasta/löpande avgifter?

46c. Hur mycket betalar HSB Malmö i medlemsavgift till HSB Riksförbund?
T.ex.;
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
46d. Och exakt var står detta (exakt i vilken post ingår detta) i resultaträkningen?
==================================================

51. Som jag tolkar det ska det på varje stämma ingå en punkt i dagordningen om en nivåbestämning av en specifik föreningsavgift från brf:arna till HSB Malmö. Men vad jag kan se så har denna punkt aldrig förekommit på HSB Malmös stämmor. Eller hur?

51b. Min fråga är alltså om HSB Malmö ska följa stadgarna och ha en punkt på årsstämmans dagordning för stämmans beslut om en specifik "föreningsavgift" från brf:arna till HSB Malmö?
==================================================

Tacksam om du ber styrelsen besvara fråga 54 - 54d, eftersom det är några av de viktigaste frågorna för medlemmarna avseende säkerheten, och medlemmarna måste veta att styrelsen tar denna säkerhet på allvar (vilket tydligen inte är fallet idag med ledning av det svar styrelsen givit här).
54. Hur inregistreras styrelsens protokoll,
b. vad ingår för data i detta register,
c. var finns detta register (elektroniskt lagrat?),
d. vem har tillgång till detta register?
Svar från styrelsen: Styrelsen protokoll och hanteringen av dessa följer lagen om ekonomiska föreningar.
Svar 54(25): Det lämnas inget annat svar på frågan. Alla vanliga medlemmar får samma svar.

54e. Vad menas? Varför?
==================================================

52. Varför får jag inte svar på i alla fall de frågor där svaren är klara?
53. Är det styrelsen som bestämt att du inte får svara mig förrän alla svar samlats ihop eller är det du själv som tycker att det ska gå till så här?
Svar 52, 53(23,24): Svaren lämnas som helhet.

Vad är det för konstigt svar? Jag förstår inte. Det finns inget "som helhet".
b. Fråga 52 och 53 kvarstår och jag vill veta vem det är som bestämt att svar till specifikt mig ska ges en gång i halvåret, eller vad det är som gäller?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66. Det finns ett antal ännu obesvarade frågor till HSB Malmö.
Det är problemet när det går ett antal månader mellan fråga och svar.
Om det nu måste ta så här orimligt lång tid så skulle det vara bra om du sammanställde frågorna i stället för att jag varje gång ska backa tillbaka och åter skicka tidigare ställda frågor... och åter vänta några månader på svar... och bara få selektiva svar ännu en gång, osv i all oändlighet. Det känns inte rimligt, eller hur?

Svar 66(35): Många frågor har fått svar. Det går att förlänga en debatt i oändlighet genom att inte känna sig nöjd med ett svar eller komma med kompletteringar.

Ja, det går också att förlänga en debatt i oändlighet genom att hela tiden
svara undvikande på frågor i stället för att svara på de ställda frågorna.
Sedan är det så att vissa frågor kräver kompletteringsfrågor även om svaret
är korrekt i sig. Det är så livet funkar, tror jag.

Det går också utmärkt att skylla dåliga svar på att den som ställer frågan
aldrig blir nöjd oavsett hur man svarar.

Du försvarar här att jag inte fått svar på frågor förrän efter fem månader
som att det inte är något konstigt med det, och det finner jag bara sorgligt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76.
b. Kommer jag fortsättningsvis att få löpande svar på mina frågor så att jag inte måste hålla på och skicka om frågorna gång på gång, bara för att de tappas bort?

==================================================

56. Är det rimligt att medlemmarna ska behöva betala 100 kr för att få reda på reda som gäller avseende vattenskador och vem som ansvarar för vad?
Svar 56(26): Affärsområdeschef har tillsammans med ansvarig för utbildningar bestämt att det till visa arrangemang ska utgå en debitering.

56b. OK, så detta är alltså inget styrelsen engagerar sig i, dvs medlemsnytta?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Hur många icke-förtroendevalda (som måste betala för detta personligen, i motsats till styrelserna) medlemmar som betalade 100 kr för seminariet om vattenskador (som borde komma samtliga medlemmar till del i detalj)?

b. Kommer det en checklista för vattenskador precis som checklistan för brand?


58. Tycker HSB Malmös styrelse inte att det hör till medlemmarnas absolut grundläggande rättighet att veta vad som gäller vid vattenskada?

Angående HSB:s informationsmöte 16/10
69. Varför begränsa informationen från HSB till enbart vissa utvalda? Dvs varför informeras inte medlemmarna om att det kommer ett höstmöte?
==================================================

70. Varför stoppade HSB Malmös styrelse mig från att gå på HSB Malmös höstmöte 2007, men för årsmötet 2008 så fick jag närvara?

71. Vad gäller i fortsättningen? Kommer HSB Malmö att fortsätta stoppa medlemmar att närvara på höstmötena som HSB Malmö känner för det?

Ett år får jag inte komma, nästa år är det ok.
71b. Innebär det att jag får komma vartannat år... eller när styrelsen känner för det?
71c. Min fråga är naturligtvis vilken policy som HSB Malmös styrelse har för framtiden om att medlemmar som ej är fullmäktige får komma på det informationsmöte som tidigare var en extrastämma?
==================================================

75.
a) Kommer HSB Malmö Nytt att fortsätta läggas ut efterhand, direkt när de kommer ut?
b) Vad är aktuell status för utläggning av HSB Uppdraget på nätet?
==================================================

78. Hur mycket låg kostnaden totalt sett på för stämmoordförande och sekreterare på årsstämman 2008?
Svar 78(38): Redovisning utöver de uppgifter som redan är lämnade kommer inte att ske.

78b. Varför inte det? Är det en affärshemlighet i stil med coca-cola-receptet hur mycket stämmoordförande och sekreterare kostat medlemmarna?
==================================================

Tre frågor till styrelsen med anledning av specifikt medlemsutskottet;
79. Exakt hur är detta medlemsutskotts uppgift formulerad, definierad och avgränsad av styrelsen?
b. Hur har styrelsens urval av de som ingår i medlemsutskottet gått till och enligt vilka urvalskriterier?
c. Varför finns det ingen öppenhet inom HSB Malmö så att värvning till de olika grupperna inom HSB Malmö sker officiellt?
Svar 79(39): Urval och arbete framgår av hemsidan och medlemsutskottet är tillsatt av fullmäktige.

De tre frågorna i punkt 79 kvarstår i princip obesvarade, men speciellt a och c.

79d. Medlemsutskottet är tillsatt av stämman, det är jag fullt medveten om, men inte deltagarna! Eller hur?

79e. Sedan har du fel i att arbete framgår av hemsidan, dvs under fliken för medlemsutskottet står det inte ett ord om detta. Eller hur?
Du säger att urvalet framgår av hemsidan, men att styrelsen "beaktat olika erfarenheter baserade på stor som liten bostadsrättsförening belägna i olika delar av vårt verksamhetsområde och representation från Bospararna" ter sig bara en aning komiskt när man vet att de flesta av dessa bara är personer som återkommer som "utvalda" hela tiden.
==================================================

81.
Varför väljer HSB Malmö medvetet att nästan ingen av de artiklar som läggs in ska kunna kommenteras?
==================================================

84.
a. Var i HSB Malmös årsredovisning hittar jag summan för medlemmarnas depositionspengar, och hur mycket ligger dessa på?
b. Var redovisas medlemsavgifterna, och hur mycket ligger dessa på?
==================================================

85.
a. Exakt vad gäller för regelverk avseende röstlängden för HSB Malmös stämmor?
b. Dvs varför får jag kopior av vissa av HSB Malmös röstlängder men inte av andra?

85c. Hur ska medlemmarna kunna veta vad som gäller om HSB Malmö(s styrelse) ändrar sig från dag till dag (och inte ens behagar informera om detta!)?
Verkar inte finnas någon kontinuitet i styrelsen, och det är beklagligt när en styrelse inte kan/vill vara tydlig.
==================================================


Frågor som rör min brf;

60. Bengt, du sitter ju i styrelsen i min brf och jag undrar därför om du är medveten om att det styrelsebeslut som du varit med om att ta avseende golvbrunn strider mot likhetsprincipen, och vet du varför det är så?

61. Frågan om styrelsens lagbrott avseende det stämmobeslut som styrelsen i min brf (inkl. du?) vägrar följa är prioriterad, och jag undrar hur du ställer dig till detta? KLART! Men stämmobeslut ännu inte utfört.

Jag förklarade så tydligt jag kunde för dig vad det högsta beslutande organet i min brf beslutat ska delas ut till samtliga medlemmar i min brf. Dvs samma stadgeförslag som jag lämnat in som motion till HSB Malmös årsstämma. Jag kan inte se hur det ens är möjligt att missuppfatta vad jag skrev till dig.

Intressant att du säger att stämmans beslut inte protokollförts.
Vad säger du om detta Bengt, med tanke på att du var protokollförare på föreningens årsstämma den 21 januari 2008?

62. Har du inte fört in detta stämmobeslut i stämmoprotokollet som sedan kontrollerats och godkänts av mötesordförande advokat Mats Engstrand, och som sedan kontrollerats och godkänts av justerarna B.L. och styrelseledamot V.J: samt P.L. - utan en enda anmärkning !!!???

63. Bengt, i detta sammanhang vill jag fråga dig varför P.L. skrivit under stämmoprotokollet som justerare, trots att han inte valts som justerare av stämman?

Inte nog med att styrelsen inte följer stämmans beslut, nu hävdar styrelsen dessutom att stämmoprotokollet är felaktigt.
Frågan uppstår nu också om stämmoprotokollet medvetet förfalskats.

Såvitt jag känner till så var du samt resten av styrelsen (med ett undantag), närvarande på årsstämman.
Har ni nu alla helt plötsligt drabbats av minnesförlust? Det låter mycket märkligt!

Detta skulle kunna ha lösts enkelt. Styrelsen skulle bara kunnat dela ut mitt stadgeförslag så som stämman bestämt utan diskussion. Att vi ens har denna diskussion om vad stämman beslutade känns därför extra märklig.

- Justeringen av stämmoprotokollet är bevisligen från protokollet felaktigt.
Du har själv skrivit att P.L. inte utsetts till justerare, men ändå har han justerat det protokoll där han inte ens anmärkt på att han inte utsetts till justerare.
64. Hur har det gått till?

- Ja, du har kanske skrivit beslutet om att dela ut stämmoprotokollet som en "notering", men att det var ett beslut är odiskutabelt.
65. Vad gäller; protokollet du skrivit eller verkligheten?

Men du har rätt i att styrelsen skulle dela ut dessa stadgar efter HSB Malmös årsstämma den 18/5 2008.

Svar 65(29,30,31,32,33,34): Alla frågor som berör mitt uppdrag i din brf är skickade till styrelsen som får behandla dem och lämna svar till dig. Det rör frågorna nr 60, 61, 62, 63, 64 och 65.

Frågorna (i alla fall de flesta) var riktade till dig, inte till styrelsen för min brf.
Det finns inget i något regelverk som säger att en enskild styrelseledamot inte kan svara på frågor från medlemmarna, eller hur?

82.
Det var ju trevligt att styrelsen kom till beslutet att styrelsen ska följa stämmobeslutet att dela ut mitt stadgeförslag till medlemmarna.

Det är så att styrelsen du ingår i redan har brutit mot lagen i denna fråga, sedan kan man diskutera semantik hur mycket man vill.
Jag skulle kunna stämma styrelsen redan nu och få rätt, oavsett om styrelsen nu ångrat sig och i stället väljer att följa stämmobeslutet... eftersom det egentligen är för sent. Mina stadgeförslag har ännu inte delats ut.
Jag vill veta ett exakt datum för deadline när stämmans beslut i denna fråga ska vara genomfört!

Hur går det med mina andra frågor?

83.
Jag vill ha utdrag från min brf:s styrelseprotkoll i all behandling i ärenden som berört mig.

.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-26 klockan 23:18.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2008-11-23, 23:28
Mia Mia är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Nov 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 30
Fråga Ombud och arbetstagarrepresentanter

Det känns som att HSB har mycket att dölja och när jag läser här hur HSB undviker att svara på frågor om arbetstagarrepresentanterna i styrelsen och ombuden till HSB Riksförbund så förstår jag att allt detta hemlighetsmakeri från HSB har ett syfte.
HSB vill att medlemmarna ska veta så lite som möjligt om hur organisationen fungerar och är uppbyggd. Ju mindre medlemmarna vet desto mindre kan medlemmarna påverka.

Jag undrar lite över ombuden till HSB Riksförbund. Har jag förstått det rätt i att HSB myglat in facket i organisationen, bakom ryggen på medlemmarna? Är det för att ta ännu mer makt från medlemmarna? Är det inte medlemmarna som själva och aktivt ska välja sina ombud, i stället för att en liten del av organisationen utser de inom sig som de vill ha in på olika poster? Vad är detta för konstig demokrati?
Svara med citat
  #3  
Gammal 2008-11-24, 11:50
Micke1 Micke1 är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 44
Standard

Anser att HSB skall svara på alla typ av frågor från en medlem.
Öppenhet och demokrati eller?
Svara med citat
  #4  
Gammal 2008-11-24, 11:57
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Skandalöst beteende av HSB Malmö att inte vilja svara på medlemsfrågor

Ja, att HSB kommit undan med att ljuga och hemlighålla saker för medlemmarna på detta sätt är skrämmande. Oavsett om HSB är rädd för att svara så måste frågorna som denna tråd inleds med besvaras av HSB. Annars är det riktig kris i organisationen, med en slutenhet och en maximalt odemokratisk styrning som är till stor skada för medlemmarna i HSB.

Det finns inget försvar för HSB:s beteende!

Alla av HSB obesvarade frågor kommer att resultera i motioner, men ska det verkligen behöva gå så långt?

Jag förstår att HSB är rädd att det ska komam fram saker som att HSB manipulerat medlemmarna och smugit in sina tjänstemän på olika positioner i medlemsorganisationen, men att inte svara på frågorna om detta leder inte till att det tystas ner. Tvärtom!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-24 klockan 14:06.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2008-11-24, 13:54
Micke1 Micke1 är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Inlägg: 44
Standard

I HSB föreningen som jag bor för man alltid svar på sina frågor.
Sen om man gillar svaret är en annan historia.
Vi kanske kan smitta av oss av vår syn på öppenhet till moderföreningen.
Borde vara åt andra hållet förstås.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2008-11-24, 14:18
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg HSB Malmös löften värda noll !!!

Ja, det är ju onekligen konstigt om bostadsrättsföreningarna ska behöva sätta press på HSB-organisationen att besvara frågor, när det egentligen borde vara HSB-organisationen som ska föregå med gott exempel.

HSB:s generella standardsvar på frågor;
  • Total tysthet
  • "Vi anser att frågan är besvarad med det svar vi givit" (oavsett om inget svar givits)
  • "Oftast räcker det med ett svar" (så när HSB svarar "blåbär" på frågan vad 2+2 är, ska medlemmen nöja sig med detta)
  • "Vi har svarat på ställda frågor. Att du sedan inte tycker om eller på annat sätt ogillar svaren är en annan fråga" (det handlar alltid bara om vad HSB tycker, och att medlemmarna ska rätta sig efter det och inte ifrågasätta något)
  • "Vi svarar inte mot bakgrund att frågorna bara tenderar att bli flera" (om frågorna tenderar att bli fler, så är ett tips att svara första gången frågan ställs)
  • "Det går att ställa hur många frågor som helst"
  • "Vi ser inte att vi kommer längre" (alltid ensidigt bestämt av HSB)
  • "Vi ska ta till oss detta" (sedan händer absolut ingenting)
  • "Vi ska se över rutinerna" (och aldrig händer det något efter detta)
  • "Se stadgar/lagar" (alltså utan att ens referera till någon bestämd lag eller någon bestämd paragraf)
är ett stort hån inte bara mot de medlemmar som ställer frågorna, utan naturligtvis mot samtliga medlemmar i HSB.

HSB:s tjänstemän beter sig emellanåt väldigt överlägset mot ägarna och dem som betalar deras ofta oförtjänt höga löner. Dagens styrelse i HSB Malmö understödjer detta.

HSB Malmös styrelse (där även arbetstagarrepresentanterna av okänd anledning närvarade) har på ett möte på Turning Torso med mig och flera andra gett ett muntligt löfte om att alla frågor ovillkorligen ska besvaras. Nu vill HSB Malmö bryta detta löfte!

Alltså inte nog med att HSB inte vill svara på frågor, så fort de börjar bli det minsta känsliga, HSB Malmö bryter dessutom givna löften. Och utan någon som helst förklaring!

Vad hände med HSB Riksförbunds framtagna kod som antagits av HSB Malmö;
"Följ eller förklara"?
Här finns det mycket för HSB Malmö att förklara!
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-11-25 klockan 10:42.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2008-11-24, 15:56
stephan stephan är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: stockholm
Inlägg: 861
Standard prokrastinering

Oavsett vad HSB:s Riksförbunds VD säger i artikeln tycker jag detta passar förträffligt in på HSB:s organisation och behandling av medlemmar.

Jag ska bara...

Senast redigerad av Admin: 2009-03-21 klockan 17:06. Anledning: Rättat upp länk
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:10.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare