Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-06-30, 12:29
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Arg Styrelsens rätt att övervaka medlemmarna - integritetskränkande!

En medlem har ställt följande bredbandsfråga till HSB;

I min bostadsrättsförening har vi installerat ett eget nät för bredband. Vi har även en grupp som övervakar nätets drift. Får någon, utanför styrelsen, övervaka boendes internetanvändande?

HSB svarar;

Citat:
Föreningen är skyldig att ha viss kontroll över internetanvändningen, främst för viss kontroll av ADB-säkerheten. De boendes internetanvändande får däremot inte övervakas slentrianmässigt eller av ren nyfikenhet.

Kontroll får endast ske om det finns brottsmisstanke eller om det är ovanligt mycket trafik som kan bero på att en boende laddar hem filmer eller annat som kan vara tvivelaktigt ur upphovsrättslig synvinkel.

Föreningen kan genom att gå ut med information ha rätt att övervaka internet-användandet i större utsträckning.

Styrelsen har inte en allmän rätt att kontrollera de boendes internetanvändande. Det är vanligtvis de eller den som är ansvarig för ADB-säkerheten som har rätt att kontrollera de boendes Internetanvändande.
HSB menar alltså på fullaste allvar att en lekmannastyrelse skulle ha rätt att kontrollera medlemmarnas användning av internet för att se om de laddar ner något som är olagligt eller "tvivelaktigt ur upphovsrättslig synvinkel" !

Brottsmisstanke?
Jag som trodde att det var polisens uppgift att utreda brott... men då hade jag väl fel, eller?

Sedan kan man fråga sig vad styrelsen har att göra med hur mycket trafik respektive medlem genererar, inte minst eftersom denna trafik ändå begränsas per automatik.

Och detta lär HSB ut till lekmannastyrelserna runt om i landet, som säkert ofta inte begriper bättre än att tro på vad HSB säger och tycker.

Jag säger bara, 1984 !!!
.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-06-30, 13:42
bostadsrättsinnehavare bostadsrättsinnehavare är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 78
Standard

Den dag styrelsen agerar medborgargarde är det hög tid att flytta till hyreslägenhet
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-06-30, 18:02
MikHo MikHo är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2009
Ort: Malmö
Inlägg: 690
Skicka ett meddelande via MSN till MikHo
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av bostadsrättsinnehavare Visa inlägg
Den dag styrelsen agerar medborgargarde är det hög tid att flytta till hyreslägenhet
Tror du det blir bättre där? Att ingen skulle övervaka dig då?

Admin skriver att HSB är '1984' och det kan jag hålla med om när de använder ord som "ADB-säkerheten"
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-06-30, 19:02
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Standard HSB anser att medlemmarna ska övervakas

De som bor i hyresrätt har i alla fall någon som bevakar deras intressen. Detta finns ju som bekant inte för dem som bor i bostadsrätt. Det är ju t.o.m. så illa att bostadsorganisationerna som regel är mot användarna. Bostadsorganisationerna har aldrig gjort annat än att stötta maktfullkomliga styrelser, och det kommer de att fortsätta göra till dess att folket sätter sig upp mot systemet.

Ja, det är intressant att HSB idag - på 2000-talet - fortfarande använder sig av en terminologi från när jag började jobba med IT, och som jag inte hört användas under de senaste 20 åren eller så.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-06-30, 19:02
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
OBS! OBS! OBS!

Ingen får i förebyggande syfte övervaka de boendes normala internetanvändande. Inte ens staten eller de som äger nätet.


För ytterligare information, se bland annat nedanstående utdrag ur "Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation" och dess sjätte kapitel:


6 kap. Integritetsskydd


"
3 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlade uppgifter skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna skall vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsintrång.
"

"
5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som anges i 6 eller 13 §.
"


"
6 § Trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften.
...
"


"
7 § Behandling av trafikuppgifter enligt 5 och 6 §§ får utföras endast av den som fått i uppdrag av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig att sköta fakturering, trafikstyrning, kundförfrågningar, marknadsföring av elektroniska kommunikationstjänster eller tillhandahållande av andra tjänster där uppgifterna behövs. Behandlingen skall begränsas till vad som är nödvändigt för verksamheten.
"


"
8 § Bestämmelserna i 5-7 §§ gäller inte

1. när en myndighet eller en domstol behöver tillgång till sådana uppgifter som avses i 5 § för att lösa tvister,

2. för elektroniska meddelanden som befordras eller har expedierats eller beställts till eller från en viss adress i ett elektroniskt kommunikationsnät som omfattas av beslut om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller med hemlig teleövervakning, eller

3. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst. Lag (2005:493).
"
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-07-01, 13:21
eldaren eldaren är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 26
Standard

Det är självklart att man inte övervakar internetanvändandet i en bostadsrättsförening skulle man vilja tro, men om man är ansluten kollektivt sk. gruppavtal (Bredbandsbolaget) hur vet då den enskilde medlemmen att man inte övervakas av avtalsägaren dvs styrlsen. Många (alltför många) styrelsen vill övervaka och kontrollera medlemmarna in i absurdum, men om de gör detta i smyg....
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-07-01, 20:02
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Cool

Det är inte helt busenkelt för lekmän att övervaka nätverkstrafik, därmed inte sagt att det inte kan pågå för det. Det kräver dock lite kunskap och verktyg innan man kan påstå att det är någon övervakning värd namnet.


I vilket fall som helst så är jag ganska övertygad om att

a) den som har intresse av att övervaka andras internetanvändning inte besitter kunskapen att göra det på ett tillförlitligt sätt

och

b) den som har kunskapen att övervaka andras internetanvändning inte har något intresse av att övervaka den.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-07-01, 20:43
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

För vad nu din övertygelse kan vara värd i sammanhanget, menar du?

Eller har du ytterliggare kännedom om HSB styrelser (a) och HSB centralt (b) som du inte har möjlighet att utveckla tydligare av integritetsskäl?
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-07-01, 22:08
Henric Lellky Henric Lellky är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2008
Inlägg: 102
Glad

totiki >>

Jag har tidigare jobbat som nätverksadministratör. Min erfarenhet i HSB-världen har knappast gett mig någon indikation på att det varken från HSB:s håll eller från nätverksadmins håll bedrivs övervakning av användare för att spionera på dem. Man har liksom annat att lägga sin tid på än att hålla på och glo på ointressant datatrafik...


Det första steget mot ökad datasäkerhet är dock förståelsen att inget är 100% säkert och att den absolut största andelen dataintrång (typ >95%) sker genom att man kommit över inloggningsuppgifter via andra sätt än sniffning.

Sedan är det nog så att den "sniffning" som oftast pågår i ett helt vanligt datanätverk utförs snarare för att förhindra än för att bedriva dataintrång. Alltså den bedrivs av nätverksadministratören för att skydda nätverket.

http://sv.wikipedia.org/wiki/SnifferOm man är en vanlig internetanvändare så kan man vara hyfsat lugn.

Jag har en FTP-server igång hemma hos mig som då och då brukar få inloggningsförsök på sig. Men det är mer troligt att detta är slumpvisa/sporadiska/automatiserade inloggningsförsök än ett medvetet försök att göra ett riktat intrång mot precis mig. Sen om de hade sett vad jag har på min FTP-server så hade de förstått att det inte ens är mödan värt att komma åt den.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-07-02, 10:47
totiki totiki är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Aug 2008
Ort: sthlm
Inlägg: 2 204
Standard

Det var ett mer skämtsamt inlägg från min sida. Med visst allvar eftersom jag inte hade en aning om din erfarenhet av internetövervakning. Men på detta viset fick jag det förklarat för mig.

I grund och botten är väl ändå saken den att BRF styrelser inte har minsta anledning att övervaka trafiken oavsett om de kan eller inte. Dessutom är det olagligt.
__________________
STÄMMAN JUBLAR!! FANTASTISKT!! TROLLERI!! GÖR DET IGEN!!
Och När tycker Man? Att Evigheten Ska gå och Lägga sig?
Grottekvarnen ett Levande Slukhål!
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Styrelsens rätt att lägga sig i andrahandsuthyrning i brf Peter B Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 3 2009-05-04 15:58
HSB behandlar medlemmarna respektlöst! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-10-15 13:29
Rätt för styrelsen i brf att ta beslut? freddee Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 2 2008-08-28 23:27
HSB har hemliga ombud för medlemmarna ! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 5 2008-07-09 18:28
HSB Malmö - Styrelsens svar på motion #34-49 med kommentarer till styrelsens svar Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 0 2008-04-24 01:02Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:12.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare