Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar
Vatten, avlopp, golvbrunn, relining/partiellt, våtrum/kök, ballofixer, handdukstork, termostat, element/radiatorer, ventilation, mögel, vattenskada/fuktskada, brand/checklista, ombyggnad/renovering, yt- och tätskikt, skadestånd, försäkringsregler/självrisk/åldersavdrag RSS-feed för detta forum om badrum, stamrör, vatten- och fuktskador, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-12-22, 10:46
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Tvingades betala 50.000 kr för grannens vattenskada i brf

En bostadsrättshavare i en HSB-brf fick betala 50 000 kr för en ofrivillig renovering av sin bostadsrätt. Detta efter att hans granne klantat till det och, genom att ha slagit en spik genom ett elementrör, orsakat vattenskador hos både sig själv och grannen. Bägge parter var fullt försäkrade, men det hjälpte inte.

Det är ett exempel på hur farligt det är att bo i bostadsrätt när man som helt oskyldig tvingas betala stora summor för skador som grannen orsakar! Regelverket för bostadsrättshavare är helt orimligt utformat i grunden och försäkringsbolagen tar som vanligt inget ansvar.

Om bostadsrättshavarna haft en organisation som arbetar för dem hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. Som bostadsrättshavare står man med dagens system helt ensam mot bostadsrättsföreningens styrelse, bostadsorganisationen (HSB, Riksbyggen, SBC) samt försäkringsbolagen (och t.o.m. andra medlemmar i föreningen).
Tre tunga motparter som gemensamt arbetar mot bostadsrättshavaren i ett fall som detta.

Det egna försäkringsbolaget sa att det var grannens försäkringsbolag, Trygg-Hansa, som skulle stå för kostnaderna. Trygg-Hansa såg då att grannen varit vårdslös och skulle därför betala skadeståndsrättslig ersättning. Men Trygg-Hansa vägrade betala och ville inte ens besvara bostadsrättshavarens brev till försäkringsbolaget.
Bostadsrättshavaren vände sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). De avslog hans ärende pga att de ansåg att tvisten var mellan två privatpersoner. Detta trots att tvisten i realiteten var mellan bostadsrättshavaren och grannens försäkringsbolag.

Bostadsrättshavaren tog då kontakt med en advokat, men Trygg-Hansa stod på sig.
Håkan Franzén, produktansvarig för Hus och Hem på Trygg-Hansa, säger att enligt bostadsrättslagen är man inte skyldig att betala någon del av skadan om det är en vattenledningsskada, och det är det i det här fallet i och med att en vattenledning gått sönder [Admins kommentar: Nej, det var det inte, det var ett radiatorrör]. Bostadsrättshavaren har betalat en kostnad till sin brf som Trygg-Hansa anser att han inte skulle betalat. Bostadsrättshavaren har riktat ett skadeståndsanspråk till grannen och tolkningen av bostadsrättslagen är att bostadsrättshavaren inte är skyldig att betala någon del av sin underhållskostnad [Admins kommentar: Det är inte att definiera som underhållskostnad!], utan det är bostadsrättsföreningen som ska stå för kostnaden.

Ola Torhed, fastighetsjurist/husjurist på HSB Riksförbund/HSB Norr, ser inget konstigt i att bostadsrättshavaren tvingats betala. Han säger att det är inget juridiskt fel och enligt honom ska denna kostnad falla på bostadsrättshavaren. Hans lägenhet har kommit i ett bättre läge än före skadan, säger Ola Torhed. Föreningen tar utrivning och uttorkning [Admins kommentar: Ola Torhed glömde det första, nämligen Undersökning!], och sedan är föreningens ansvar över [Admins kommentar: Ja, det är HSBs personliga åsikt, eftersom de i egenintresse undantagslöst står på styrelsens sida, men HSB har inget stöd i lagen för detta påstående!].

Hur ska man återställa en skada av denna typ i ursprungligt/beboligt skick utan att lägga nya golv , etc?
Det går inte, svarar Ola Torhed. Man kanske måste sätta in nytt kök och lägga nytt golv. Då kommer lägenheten att vara i ett bättre skick och då får bostadsrättshavaren betala för detta även om renoveringen var helt ofrivillig.

Men det är inte alltid så att en standardförbättring leder till en värdeökning [Admins kommentar: Varför ska en bostadsrättshavare betala för en värdeökning som bara finns i teorin!]!

Gunnar Olsson på Konsumenternas Försäkringsbyrå;
När det gäller skador i en bostadsrätt så är det svårt att reda ut vem som är ansvarig eftersom det är så många aktörer inblandade (granne, brf, olika försäkringsbolag, bostadsrättstillägg, fastighetsförsäkring, etc).
Bostadsrättshavaren ska inte betala detta, utan han ska hållas skadeslös och sedan är frågan vad som menas med hållas skadeslös. Dvs standardförbättring måste tas hänsyn till.
Försäkringsbolagen har sin tolkning, HSB har sin, etc.
Föreningen ska svara för skador som orsakats av vattenledningsskador, och lagstiftningen ger inte klarhet i hur stor del vilken part ska betala. Gunnar Olsson menar att om brf:en anser att det är bostadsrättshavaren som skulle stå för detta så borde brf:en klargjort detta i sina stadgar, och då hade bostadsrättshavaren tvingats stå för detta.

Det finns frågetecken i tillämpningen av lagen, och detta är nu en fråga som Högsta Domstolen ska pröva i ett annat likartat fall. Då rör det sig om en brandskada. Brandskador och vattenledningsskador tolkas på samma sätt. Hovrätten var av uppfattningen att bostadsrättshavaren inte skulle stå för standardförbättringen. Prövningsbesked begärdes i detta fall för ett år sedan, så under 2011 bör det stå klart vad HD anser om vem som ska stå för dessa kostnader.

Vart ska man vända sig?
I tvister med försäkringsbolag ska Allmänna Reklamationsnämnden pröva dessa frågor, men varför Trygg-Hansa inte ville göra detta är oklart. När det gäller bostadsrättsfrågor måste man begära att få ärendet prövat i domstol. En bostadsrättshavare borde inte behöva anlita jurist i en dylik fråga utan här skulle rättsläget vara klart redan från början.
Bostadsrättshavaren måste kräva föreningen att återbetala pengarna och detta måste han göra löpande så att ärendet inte preskriberas. Bara för att man betalat så innebär det inte att man påtar sig själva betalningsansvaret.

Vad man missade ta upp i programmet var att man även kan klaga till försäkringsbolagets egen "klagotjänsteman".

Sveriges Radio:

Peter Åberg fick betala för grannens miss (9:17)

Gunnar Olsson, Konsumenternas försäkringsbyrå om Peters fall (17:02)
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2011-11-28 klockan 12:32.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-12-22, 11:26
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Som jag förstod det handlar fallet om en vattenledningsskada: grannen slog en spik igenom ett element och orsakade översvämmning hos bostadsrättshavaren.
När det gäller vattenledningsskador vilar ansvaret på bostadsrättsföreningen som också betalat för återställandet av lägenheten. Men eftersom återställandet innebär en standardhöjning för bostadsrättshavaren, bl a ommålning av väggar och nya golv, har föreningen krävt att få ersättning för en del av återställandet. I det här fallet 50 000 kr.
Ett argument för att det är rimligt att bostadsrättshavaren själv ska betala en del av återställandet är att standardhöjningen ger en värdeökning av lägenheten. Mot detta kan man argumentera att bostadsrättshavaren inte själv valt att renovera utan tvingats göra det pg a vattenskadan.

När det gäller detta fall och liknande finns det en strimma hopp:
HD väntas komma med ett avgörande nästa år gällande ett fall gällande en brandskada. Frågan här är om bostadsrättshavaren ska betala en del av återställandekostnaden pga standardhöjning eller om bostadsrättsföreningen ska stå för hela återställandet. Hovrätten menade att bostadsrättsföreningen ska stå för hela återställandet.

Brandskador och vattenledningsskador bedöms enligt lagstiftningen likadant.

Så kan kanske finnas en möjlighet att bostadsrättshavaren kan få tillbaka de 50 000 kr som han betalat av bostadsrättsföreningen.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-12-22, 11:35
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Bostadsrättshavarens rättigheter

Ja, i teorin finns det definitivt en möjlighet till att bostadsrättshavaren kan få tillbaka pengar från bostadsrättsföreningen. Han har utan tvekan rätt till återbetalning av i alla fall en del av dessa pengar. Men som bostadsrättshavare utan någon som stöttar en, och utan någon organisation i Sverige som bevakar bostadsrättshavarnas intressen, så är det en lång, tung och ensam process mot att få dessa pengar.
Få personer orkar driva en sådan process.
Han skulle ha bestridit kravet från föreningen från början.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-12-22, 11:48
Sandlådans avatar
Sandlådan Sandlådan är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: Sep 2010
Inlägg: 150
Standard

Jag håller helt med Admin om att det är få personer som orkar utkämpa ett trefrontskrig mot föreningen, det egna försäkringsbolaget och grannens föräkringsbolag.
Bostadsrättshavaren hade visst en advokat men när denne hastigt avled tappade han orken. Kostnaderna för rättshjälp går på bostadsrättshavarens hemförsäkring i ett sådant här fall (upp till ett visst belopp)

Självklart borde det finnas en intresseorganisation för bostadsrättshavare. När det händer något som i det här fallet är man helt ensam och utelämnad. Man kan inte heller förvänta sig något stöd av de andra medlemmarna i föreningen är min erfarenhet, eftersom de enbart värnar om sitt och sin investering.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-12-22, 16:33
Didos avatar
Dido Dido är inte inloggad
Avancerad medlem
 
Reg.datum: May 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 32
Standard En BRO- Bostadsrättsorganisation

Jag håller också med Admin och Sandlådan, man måste klona sig för att orka med att driva frågor gentemot maffian/styrelsen om man haft oturen att bosätta sig i en förening där styrelsen kör över och fryser ut enskilda medlemmar som engagerar sig för allas välbefinnande i demokratisk anda!

En BRO - Bostadsrättsorganisation som bevakar våra intressen borde skapas!
Vore inte det ett passande och värdefullt arbete för vår Admin och alla kunniga medlemmar på detta Forum?
__________________
Dido

Senast redigerad av Admin: 2011-11-28 klockan 12:34.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Grannens häckavfall i brf PeaceOfCake Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 0 2011-08-22 22:31
Vattenskada, element, avlopp, ledningar - vem ska betala vad vid skada i en brf? Admin Badrum/badrumsrenovering, Stamrör/stamrörsbyte, Rör/ledningar 29 2010-02-05 10:57
Köpa del av grannens lägenhet i brf Solen Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 5 2009-06-11 12:14Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 03:24.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare