Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #11  
Gammal 2013-11-08, 16:10
eugenevs eugenevs är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Inlägg: 6
Standard Riksbyggen BRF Oskarshamnshus Nr 2 stadgar §33Vad tror ni om att paragrafen stämmer med Brl eller inte?
Är lite tveksam att enligt den "måste" bostadsrättshavaren bo i lägenheten.

Senast redigerad av eugenevs: 2013-11-08 klockan 16:36. Anledning: Vad tror ni om att paragrafen stämmer med Brl eller inte?
Svara med citat
  #12  
Gammal 2013-11-08, 16:42
Adde Adde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 79
Standard

Jodå, det stämmer i stora drag med vad som står i BRL (bortsett från raden om att avsett ändamål är permanentbostad som inte finns i BRL). Men inget av vad som står i paragrafen har ju någon bäring på din situation; att den du samäger lägenheten med inte bor där. Notera att föreningen endast får åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen. Att din sambo bor på annat håll har ingen betydelse alls för föreningen.
Brf har inget att komma med för att tvångsförsälja din lägenhet.

/Adde
Svara med citat
  #13  
Gammal 2013-11-08, 17:20
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Riksbyggens stadgar

Om jag förstått det hela rätt så är det som styrelsen åberopar i §§ 33, i föreningens stadgar, följande stadgetext;
Citat:
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den skall vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.
Mening för mening:
Citat:
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat än det avsedda.
Svar: Lägenheten används inte för något annat än det avsedda.

Citat:
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Svar: Någon sådan avvikelse finns inte och har vad jag förstår heller inte åberopats av styrelsen.

Citat:
Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den skall vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.
Svar: Bostadslägenheten används som permanentbostad för dig.

Ingen annan än styrelsen kan svara på vad styrelsen menar. Du måste alltså be om en exakt stadgetext (ej hel paragraf) som styrelsen refererar till som grund, samt be styrelsen förklara på vilket sätt den inte följs av dig.

De ändrade förhållanden du beskrivit är inte grund för avhysning, precis som Adde skriver.

Aktuell styrelse verkar, förutom att vara okunnig, ha väldigt lite att göra när de kastar bort tid och energi på ett ärende som detta, och som aldrig kommer att leda till något.

Citat:
Ursprungligen skrivet av eugenevs Visa inlägg
Brf säger nu att enligt deras stadgar så MÅSTE vi bo i lägenheten bägge två annars ska vi skriva om kontraktet och i detta fall kommer jag att stå på 100% och sedan så ska jag förlora rätt till medlemskap pga jag har ingen taxerad inkomst (studiemedel räknas inte som taxerad)
Styrelsens påstående är rent nonsens, och ingen kan förlora sitt medlemskap i en brf pga att man inte har en taxerad inkomst. Det är helt uteslutet!!!


Stadgarna följer Riksbyggens mönstertadgar;
Citat:
§ 33

LÄGENHETENS ANVÄNDNING
Bostadsrättslägenheten får endast användas för
det avsedda ändamålet
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten
för något annat ändamål än det avsedda. Före-
ningen får dock endast åberopa avvikelse som är
av avsevärd betydelse för föreningen eller någon
annan medlem i föreningen. Det avsedda ändamå-
let med en bostadslägenhet i föreningen är att den
skall vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren
såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.
Om en bostadslägenhet som är avsedd för
permanentboende innehas med bostadsrätt av en
juridisk person får lägenheten endast användas
för att i sin helhet upplåtas i andra hand som
permanentbostad, om inte något annat har avtalats.

Om ingen annan överenskommelse träffats
svarar bostadsrättshavaren för;
• kostnader för lägenhetens iordningställande för
annat än avsett ändamål
• kostnader för ändringar i lägenheten som
påfordras av berörda myndigheter
• kostnader för de ökade kostnader för
föreningen som kan följa av en ändrad an-
vändning av lägenheten

Sundhet, ordning och skick
När bostadsrättshavaren använder lägenheten
skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i
sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte
skäligen bör tålas.
Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin
användning av lägenheten iaktta
allt som fordras för att bevara sundhet, ordning
och gott skick inom eller utanför huset.
Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler
som föreningen i överensstämmelse med ortens sed
meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla
noggrann tillsyn över att dessa åligganden
fullgörs också av dem som han eller hon svarar
för enligt bostadsrättslagen.
Om det förekommer sådana störningar i boendet
skall föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se
till att störningarna omedelbart upphör,
och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet,
underrätta socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen om störningarna.
Vid störningar som är särskilt allvarliga med
hänsyn till deras art eller omfattning har
föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren
utan tillsägelse.

Om bostadrättshavaren vet eller har anledning att
misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får
detta inte tas in i lägenheten.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #14  
Gammal 2013-11-08, 17:33
eugenevs eugenevs är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Inlägg: 6
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Du måste alltså be om en exakt stadgetext (ej hel paragraf) som styrelsen refererar till som grund, samt be styrelsen förklara på vilket sätt den inte följs av dig.
För styrelsen ser fallet så här ut: delägare 1 bor permanent men har för låg inkomst medan delägare 2 har faktiskt aldrig bott i lägenheten.

Dem refererar till "Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten
för något annat ändamål än det avsedda.
" med samband med "Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den
skall vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren
såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet
."
Svara med citat
  #15  
Gammal 2013-11-08, 18:10
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Skriva om kontrakt för bostadsrätt

Citat:
Ursprungligen skrivet av eugenevs Visa inlägg
För styrelsen ser fallet så här ut: delägare 1 bor permanent men har för låg inkomst
Det saknar helt relevans, både sett uitfrån stadgar och lag.

Du äger väl mer än noll procent av bostadsrätten? För i så fall sitter du säkert i din bostadsrätt.

Citat:
Ursprungligen skrivet av eugenevs Visa inlägg
medan delägare 2 har faktiskt aldrig bott i lägenheten.
Som redan förklarats (av Gusten tror jag) så kan t.ex. föräldrar köpa lägenhet till sina barn, utan att föräldrarna bor där.

Alltså ska inget skrivas om och allt fortsätter som tidigare. Du har inget att oroa dig för överhuvudtaget!

Citat:
Ursprungligen skrivet av eugenevs Visa inlägg
Dem refererar till "Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda." med samband med "Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den skall vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet."
Låt dem dra detta till rättslig prövning. Domstolar är förvisso skrämmande okunniga och domsluten som tas kan väldigt ofta ifrågasättas, men ingen normal människa skulle anse något annat än att du har rätten på din sida. Styrelsens beteende kan klassas som maktfullkomliga trakasserier av dig.

Skicka en skrivelse till styrelsen där du förklarar att du utifrån föreningens stadgar inte kan se att något behöver göras, men om styrelsen kan förklara sig lite bättre är de välkomna att återkomma till dig.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #16  
Gammal 2013-11-09, 11:30
Ariel Ariel är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Inlägg: 120
Standard Brf vill tvinga mig att sälja min lägenhet

Förstår inte hur bostadsrättsföreningen kan tvinga någon att sälja sin lägenhet. De har inte med försäljningen att göra. Ett ägarförhållande är redan fastlagt i kontraktet och överlåtelseavtalet. Min sambo reser utomlands i jobbet ibland. Jag har extremt låga inkomster. Om min sambo tvingas arbeta utomlands ett år, måste han överlåta sin ägarandel av lägenheten till mig? Jag blir skrämd av att höra hur brf-föreningar kan bete sig. Jag har tidigare bott i olika bostadsrätter i 36 år och inte ens kunnat drömma om att problem av dylik karaktär jag läser om här i forumet ens kan dyka upp. Bostadsmarknaden har blivit ett Vilda Västern-näste, där galna cowboys tydligen får skjuta hur som helst och vem som helst utan att någon ingriper.
Svara med citat
  #17  
Gammal 2013-11-09, 13:00
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 290
Standard brf vill..?

Hej Ariel,
Precis å är det och jag är helt enig med dig i allt du säger.
Jag har också som du väldigt lång erfarenhet med gemensam förvaltning och det var inte ett dugg svårt. Stor förening, men vi faktiskt tog hand om varandra, hus och trädgårdar. Hälsa på varandra och fika tillsammans på somrarna. Rena rama idyllen.

Ändringen kom abrupt och troligtvis med i HSB:s nya stadgepaket ca år 1999-2000. Det gick inte att få stopp på HSB och det gick rasande fort,
från öppna frågor och byte av information till ett läge där ingen törs säga nåt på stämmorna, dvs håll käft, - annars.

Rent historiskt påminner detta om det jag läst om från förr då hästar och ungar såldes på marknaden. Fram med pengarna, är hästen eller ungen är sjuk så är du själv ansvarig genom din egen undersökningsplikt. [b]Snacka om skuldfälla![/B
Svara med citat
  #18  
Gammal 2013-11-09, 13:20
Ariel Ariel är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Inlägg: 120
Standard

Exakt, Korsdraget! Det borde bli lagändringar på området.
Svara med citat
  #19  
Gammal 2013-11-09, 13:32
eugenevs eugenevs är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Nov 2013
Inlägg: 6
Standard

Enligt mig så handlar det snarare om storhetsvansinne och total misstro med initiala symtom på paranoia hos enskilda personer.
Svara med citat
  #20  
Gammal 2013-11-09, 13:50
Korsdraget Korsdraget är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 290
En bra idé -brf vill

Hej Ariel,
Jag jobbar på det. Tufft, hårda slag, men jag ger inte upp. Jag har blivit som de ryska dockorna du vet, lager på lager, men står upp igen
Det tar tid, men naturlagen säger: Allt kommer åter

Ett försök jag gjorde:
När ordförande öppnade stämman och innan dagordningen klubbas, anmälde jag att jag hade tillägg på punkten revisor. Ok sa han och skulle klubba: Jag sa: Läs upp ny rubrik i dagordningen nu så alla förstår vad vi godkänner.

Han gjorde precis som jag sa. Det blev noterat och skrivelsen ligger där för all framtid.

Ok säger de som inte håller med mig. Det kunde gått annorlunda och allt hade ordnat sig, men poängen är att det är anmält och noterat och att det finns en skrivelse. Det lugnade ner honom i alla fall.
Bra också i fall det blir granskning senare.
En tanke bare i all min okunnighet/Korsdraget
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Sälja lägenhet till hyresgäst achtung Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 2 2012-09-29 21:04
Styrelseledamot är mäklare och VD. Får mäklarfirman sälja föreningens lägenhet? Silva Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 7 2012-04-05 13:20
Jag vill sälja utan mäklare, vad ska jag tänka på - Svenska Dagbladet Admin Senaste Nytt 0 2010-03-01 22:31
Moderaterna vill sälja 1 000 lägenheter - Dalarnas tidningar Admin Bostadspolitik, bostadsbyggande, priser, utveckling 0 2009-03-26 10:43Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:18.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare