Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF
Tolkningar av lagar och stadgar, Likabehandlingsprincipen, Lagen om ekonomiska föreningar (LEF), Bostadsrättslagen (BrL), vårdplikt, lydnadsplikt, lojalitetsplikt, informationsplikt, jäv (styrelse/stämma, för revisorer, HSB-representant, ledamöter, mötesordförande, m.fl.), trivselföreskrifter. Faktabanken innehåller många viktiga tips! Faktabanken RSS-feed för juridikforumet som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #21  
Gammal 2013-11-03, 13:03
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Dia Visa inlägg
Ska man informera de två som nu inte längre sitter kvar om den väsentliga nackdelen blivit en ännu större väsentlig nackdel för föreningen. En väsentlig nackdel är väl en väsentlig nackdel oavsett hur stor eller liten föreningen är.
Finns det något enkelt svar...
Låt oss grubbla vidare på saken.
Alldeles uppenbart är alltså att de mindre föreningarna kan leva, och leva gott, även om all information blir känd av alla.
Lagen fungerar och gäller inte lika för alla.

11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman...
Förbehållet - och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,- gäller utan tvivel föreningens ekonomiska situation.

Det kan då innebära att föreningens ekonomiskt prekära läge skulle kunna hemlighållas för föreningens medlemmar. Men styrelsen måste ju förr eller senare ta itu med ev skador på huset, liksom det förr eller senare måste redovisas i den ekonomiska rapporten att ekonomin är körd i botten? Upplysningar om detta kan bara fördröjas, och problemen därmed försvåras.
Någon bortre gräns finns inte angiven för hur länge man får fortsätta dölja. I praktiken kan det handla om den punkt då medlemmar upptäcker att styrelsen börjar sälja och avlägsna sig.
Befängd skrivning och tolkning av lag.
Dessutom i direkt kollission med Svea rikes lagar och regelverkens tankar i övrigt om informationens betydelse.
Svara med citat
  #22  
Gammal 2013-11-03, 14:30
Adde Adde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 79
Standard Lite blandade synpunkter på tråden

Att rösta om ansvarsfrihet i en liten förening där de flesta sitter i styrelsen:
Se LEF 7kap 3e paragrafen om att man inte får rösta om ansvarsfrihet för sig själv. Sitter alla medlemmarna i styrelsen så kan man således inte beviljas ansvarsfrihet.

Angående att lämna information:
Det verkar råda viss förvirring om detta. Det lagen säger om vårdnadsplikt är att information inte ska lämnas om detta skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen, men inga exempel ges.
Det borde vara självklart att det inte är till nackdel för föreningen att informera medlemmarna om ev dålig ekonomi (bank och andra långivare lär redan känna till situationen, om inte styrelsen ägnar sig åt rent bedrägeri, vilken lagen inte är ämnad att underlätta), renoveringsbehov etc. Inte heller att t ex störningarna från en viss medlem som det klagats på är ett ärende som styrelsen försöker lösa, etc.

Jag kan komma på ett exempel som får illustrera när vårdnadsplikten blir aktuell:
Föreningen håller upphandling, och har fått in ett anbud. Någon medlem undrar vad projektet ska kosta och vad anbudet säger. Styrelsen väntar på flera anbud, och under upphandlingstiden så ska ju inte de andra entreprenörerna veta vad det första anbudet är på (ganska mycket ett standardförfarande). I det läget bör nog styrelsen inte tala om vad anbudet är på, eftersom det skulle kunna skada upphandlingsprocessen (och alltså föreningen) om det spreds alltför mycket. När alla anbud kommit in är det en annan sak.

Mvh,
Adde
Svara med citat
  #23  
Gammal 2013-11-03, 17:00
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Adde Visa inlägg
Jag kan komma på ett exempel som får illustrera när vårdnadsplikten blir aktuell:
Föreningen håller upphandling, och har fått in ett anbud. Någon medlem undrar vad projektet ska kosta och vad anbudet säger. Styrelsen väntar på flera anbud, och under upphandlingstiden så ska ju inte de andra entreprenörerna veta vad det första anbudet är på (ganska mycket ett standardförfarande). I det läget bör nog styrelsen inte tala om vad anbudet är på, eftersom det skulle kunna skada upphandlingsprocessen (och alltså föreningen) om det spreds alltför mycket. När alla anbud kommit in är det en annan sak.
Ja du har medhåll i allt du skriver.
Detta exempel är dessutom en situation där öppna protokoll skulle kunna vara föreningen till gagn och nytta.
Antag att föreningen har en person, van att behandla anbud inom visst område. Han ser i protokoll att saken är på gång. Jag skulle själv (med vissa erfarenheter i bagaget) omedelbart kunna erbjuda mig att hjälpa till med granskningen. Man kan alltså mycket väl hjälpa till i specifika frågor, utan att sitta i styrelsen. Ansvaret vilar dock fortfarande på sittande styrelse. Men situationen kan inte uppstå hos oss. Vi får ingenting veta. Smusslet skadar alltid.
Svara med citat
  #24  
Gammal 2013-11-04, 12:03
Dia Dia är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Inlägg: 473
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Pensionär Visa inlägg
11 § Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman...
Förbehållet - och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen,- gäller utan tvivel föreningens ekonomiska situation.
Om man gömmer alla problem från delägare (och utomstående) räknas inte det som dolt fel vid köp? Informationsplikt & upplysningsplikt?

Senast redigerad av Dia: 2013-11-04 klockan 13:05.
Svara med citat
  #25  
Gammal 2013-11-04, 13:53
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Bra fråga av Dia: Vilka problem i föreningen omfattas av upplysningsplikten ?

Citat:
Ursprungligen skrivet av Dia Visa inlägg
Om man gömmer alla problem från delägare (och utomstående) räknas inte det som dolt fel vid köp? Informationsplikt & upplysningsplikt?
Om styrelsen har gömt information från övriga delägare (dvs vanliga föreningsmedlemmar) så bör det rimligen inte kunna räknas som att en säljande medlem har dolt något för köparen om det inte kan bevisas att säljaren kände till det som styrelsen har undanhållit.

Om styrelsen producerar en årsredovisning där de inte tydligt har informerat om stora avvikelser (som föreningens amatörer har beslutat om) från den ekonomiska planen (som var underskriven av icke-amatörer godkända av Boverket innan en ombildning skulle drivas igenom) så är det inte särskilt schysst mot potentiella köpare, men gissningsvis är det inte något som någon kan klandras för med hänvisning till ett dolt fel.
Även om kostnaden för en dyr renoveringsåtgärd inte är explicit nämnd i årsredovisningen så kan jag tänka mig att samhället/domstolen ändå lägger ansvaret på köparen att ta reda på vad som faktiskt döljer sig bakom stora siffror som inte är tydligt specificerade i t.ex. en not. Sedan förväntas man nog själv sitta och jämföra alla årsredovisningar med vilka kostnader som finns i den ekonomiska planen. Om kostnaderna har överskridits ordentligt med nya åtgärder (som inte fanns i ekonomiska planen) så får man räkna med avgiftshöjningar framöver när man även ska ha råd med allt annat som finns med i den ekonomiska planen.
Min hypotes är alltså att samhället lägger ett mycket stort ansvar på köparen att utföra detektivarbete med siffror i gamla årsredovisningar jämfört med ekonomiska planen.
Men den som vet att jag har fel får gärna korrigera mig och informera forumläsarna om föreningens/säljarens upplysningsplikt angående sådant som är teoretiskt möjligt att luska fram via årsredovisningarna.

Angående upplysningsplikt om "fel" som inte är fysiska fel i själva lägenheten kan jag även passa på att nämna att enligt Fastighetsbyrån kan undanhållande av information om störande grannar vara anledning till att reklamera köpet.
Jag misstänker dock att det du frågade om kanske var andra typer av fel eller problem.
Kanske du kan ge något konkret exempel på vad du tänkte på för problem som skulle kunna anses omfattas av upplysningsplikten ?
Svara med citat
  #26  
Gammal 2013-11-04, 14:15
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Ansvarsfrihet och upplysningsplikt

Citat:
Ursprungligen skrivet av Adde Visa inlägg
Att rösta om ansvarsfrihet i en liten förening där de flesta sitter i styrelsen:
Se LEF 7kap 3e paragrafen om att man inte får rösta om ansvarsfrihet för sig själv. Sitter alla medlemmarna i styrelsen så kan man således inte beviljas ansvarsfrihet.
Ja, det uppstår då en märklig situation där en lagstadgad punkt i dagordningen inte kan röstas om.

Sedan kan man tänka sig att det i en liten brf finns en medlem som inte sitter i styrelsen. Då blir det alltid såsom denna medlem utanför styrelsen röstar i frågan om ansvarsfrihet.

Ett bra exempel på att lagstiftarna inte riktigt förstått hur det fungerar i en brf.


Upplysningsplikten (i alla fall inte styrelsens upplysningsplikt, det finns nog mer skrivet om säljarens upplysningsplikt, även om denna info är undermålig) är egentligen inte definierad någonstans. Det är bara något lagstiftaren dragit till med för att det ska låta som att det finns en upplysningsplikt som delägarna kan förlita sig till.

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Angående upplysningsplikt om "fel" som inte är fysiska fel i själva lägenheten kan jag även passa på att nämna att enligt Fastighetsbyrån kan undanhållande av information om störande grannar vara anledning till att reklamera köpet.
Svaret var egentligen inte att störande grannar kan vara skäl för att reklamera köp;
Enligt 19 § i köplagen så är en bostadsrätt att anse som felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Å andra sidan har vi 20 § som säger att en köpare inte får åberopa et fel som han hade kunnat upptäcka om han hade undersökt varan ordentligt före köpet. Frågan blir då om ni hade kunnat få reda på dessa problem genom att kontakta föreningen.

Ni får helt enkelt reklamera köpet omgående till säljaren och där framställa ert krav. Om säljaren avvisar ert krav skulle jag råda er att kontakt ett ombud för att se om det är värt att driva frågan vidare då säljaren helt uppenbarligen har undanhållit viktig information från er
.
De spekulerade bara och ger bara en rekommendation baserad på köplagen. Nog inte särskilt troligt att det skulle fungera i en rättslig process.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #27  
Gammal 2013-11-04, 14:34
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Admin Visa inlägg
Ja, det uppstår då en märklig situation där en lagstadgad punkt i dagordningen inte kan röstas om.

Sedan kan man tänka sig att det i en liten brf finns en medlem som inte sitter i styrelsen. Då blir det alltid såsom denna medlem utanför styrelsen röstar i frågan om ansvarsfrihet.

Ett bra exempel på att lagstiftarna inte riktigt förstått hur det fungerar i en brf.
Det är inget unikt för Brf:er utan detsamma i alla sammanslutningar där alla röstberättigade också sitter i styrelsen. I ett AB där alla ägare sitter i styrelsen uppstår samma situation. Man får helt enkelt leva med att ha en punkt på dagordningen som inte kan genomföras.
Det förtar naturligtvis inte styrelsens ansvar gentemot föreningen att agera så att ansvarsfrihet skulle ha beviljats om det fanns icke styrelsemedlemmar som var medlemmar i styrelsen. Det kan ju tänkas att någon styrelsemedlem lämnar föreningen efter årets slut och det kommer en ny medlem som ska ta ställning till ansvarsfriheten.
Eller för den delen att styrelsen fattar ett beslut som binder föreningen efter det att de lämnat. det finns nåt av de rättsfall som Admin listat som handlar om något liknande.

rättsfallet som jag nämner ovan heter
Domstol: Högsta domstolen
Målnummer: Ö3977-11 Avdelning: 1
Referat: NJA 2013 s. 117 (alt. NJA 2013:17)
Avgörandedatum: 2013-03-21
Rubrik: Fråga om ett beslut av styrelsen i en bostadsrättsförening, som fattades med samtycke från alla som då var medlemmar, kan leda till skadeståndsskyldighet för styrelseledamöterna i förhållande till föreningen.
Lagrum:
• 6 kap. 10 § och 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
• 9 kap. 12 § bostadsrättslagen (1991:614)
Rättsfall: NJA 1981 s. 1117
Sökord:
• Bostadsrättsförening
• Hänskjutning av fråga till prövning av HD
• Samtycke
• Styrelseansvar

Senast redigerad av clabbe: 2013-11-04 klockan 14:40. Anledning: La till info
Svara med citat
  #28  
Gammal 2013-11-04, 14:51
Adde Adde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 79
Standard Om ansvarsfrihet

I en Brf räcker det med att 10% av medlemmarna röstar mot ansvarsfrihet för att det inte ska beviljas (LEF 13 kap 5 paragrafen). Så i alla föreningar med 10 medlemmar eller färre så räcker det med en nej-sägande medlem.

Andra sättet att lösa det på är att rösta om varje styrelsemedlems ansvarsfrihet individuellt (vilket är möjligt om än ovanligt) och då kan de andra styrelseledamöterna rösta. Det kan ju vara att en styrelsemedlem har gått utanför sina befogenheter och då vill de andra inte bevilja ansvarsfrihet. Eller så anser alla styrelsemedlemmar att alla har skött sig och så beviljar man ansvarsfrihet åt varandra (om det inte finns några andra medlemmar så är det ju inga problem).

Mvh,
Adde
Svara med citat
  #29  
Gammal 2013-11-04, 15:07
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Adde Visa inlägg
I en Brf räcker det med att 10% av medlemmarna röstar mot ansvarsfrihet för att det inte ska beviljas (LEF 13 kap 5 paragrafen). Så i alla föreningar med 10 medlemmar eller färre så räcker det med en nej-sägande medlem.

Andra sättet att lösa det på är att rösta om varje styrelsemedlems ansvarsfrihet individuellt (vilket är möjligt om än ovanligt) och då kan de andra styrelseledamöterna rösta. Det kan ju vara att en styrelsemedlem har gått utanför sina befogenheter och då vill de andra inte bevilja ansvarsfrihet. Eller så anser alla styrelsemedlemmar att alla har skött sig och så beviljar man ansvarsfrihet åt varandra (om det inte finns några andra medlemmar så är det ju inga problem).

Mvh,
Adde
intresant teknik, men skulle inte det oundvikligen leda till att den styrelseledamot som inte beviljas ansvarsfrihet som konsekvens inte heller beviljar övriga ansvarsfrihet? :-)
Vilken soppa det kan bli...
Svara med citat
  #30  
Gammal 2013-11-04, 15:23
Adde Adde är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: Jun 2012
Inlägg: 79
Standard

Jovisst kan styrelseledamöterna hålla på så, men att ansvarsfrihet inte beviljas spelar ju ingen roll om ingen går till domstol med ett skadeståndskrav.

/Adde
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Är vi eniga om de största problemen (oavsett lösningen) ? Tomas Bostadsrättsforum 14 2014-04-05 18:39
Kameraövervakning i brf otillåten oavsett om ok från boende, men... Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-12-09 15:56
Avgöra vid lika röstetal på stämma Francois Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 6 2009-04-03 13:54Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:13.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare