Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2009-01-12, 18:04
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Standard Extra föreningsstämma

Hej jag undrar om ngn kan hjälpa mig med en del frågor gällande extra föreningsstämma. Vi vill byta ut styrelsen och ska rösta om det på stämman.

Har den sittande styrelsen rösträtt när det gäller frågan byte av styrelse?
Får de rösta på ev ny styrelse på samma stämma?


För mer information om röstning och röstlängd i brf, se bl a;
Beslut på stämman - olika typer av majoritet - Faktabanken

Stämma - Beslut på stämman, votering - Faktabanken

Rösträtt för medlem, stämma - Röstlängd - Faktabanken

Beslut i brf - Hur och med vilken majoritet på stämma? - Hur röstar man i en brf? Med hur stor majoritet måste beslut tas vid röstning för att beslut ska gå igenom. Med exempel. Faktabanken

Röstning 2/3 beslut, hur räknas det? - Hyresnämnden tror att blankröster ska räknas in i majoritetsbeslut vid röstning på stämma

Olika typer av majoritet vid röstning på stämma - Röstning med enkel majoritet

Hur avgörs beslut på stämma vid lika röstetal?

Vem får rösta på en bostadsrättsförenings stämma (årsstämma eller extrastämma)? - Vem har rösträtt i en brf? Rösta via ombud. Exempel på jävsituationer vid röstning på föreningsstämma

Får sambo till styrelseledamot rösta på stämman i föreningen? - I vilka frågor får styrelsen inte rösta på stämman?

Ombud och biträde på stämman - Faktabanken
Regelverk för ombud på stämma i brf, hur många röster? - I röstlängden ska framgå vem som utövar rösträtt

Exempel på fullmakt i brf - En genomtänkt mall för fullmakt vid röstning i bostadsrättsföreningen
Mall för fullmakt till ombud - Exempel på hur en giltig fullmakt ska se ut i en brf. Regelverk för ombud. Vem får vara ombud i föreningen?
Vad gäller för fullmakter? - Frågor och svar om röstning via fullmakt? Hur länge gäller en fullmakt?
Fuska med fullmakt i brf
Hur ska giltig fullmakt se ut? - Vad ska fullmakt för röstning innehålla?
Regelverk för röstning via fullmakt - Kan två medlemmar i samma familj (samma bostadsrätt) ta var sin fullmakt?

Vem får rösta på stämma i brf för avliden medlem? - Hur styrker den som röstar för avliden medlem sin legitimitet och hur ska detta redovisas av styrelsen?

Får medlem som äger två lägenheter rösta två gånger på föreningsstämma i brf? - Har medlem lika många röster som bostadsrätter?
Rösträtt per medlem eller per bostadsrätt i brf? - Möjlighet att köpa sig mer makt i en brf, jämfört med andra medlemmar
Hur många röster har medlem som äger fler än en bostadsrätt?
Två röster tillsammans trots gifta/sammanboende i två lägenheter i samma brf? - Hur stor andel som innehas av bostadsrätt ej relevant för rösträtt
Har ordföranden, som äger tre lokaler i föreningen, tre röster på stämman? - "En röst per medlem som innehar bostadsrätt gemensamt"

Är frågan om ansvarsfrihet ett majoritetsbeslut? - Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf?
Är röstning på stämma om ansvarsfrihet för styrelsen ett minoritetsbeslut?
Vem får rösta på föreningsstämman i frågan om ansvarsfrihet? - Kan medlem som ingått i styrelsen rösta mot ansvarsfrihet eller är denna medlem jävig vid röstning?
Styrelsen röstar i egen sak vid frågan om ansvarsfrihet - Är styrelsens ledamöter röstberättigade om styrelsens ansvarsfrihet?

Kan man rösta i ett ärende som finns på dagordningen men endast som diskussions/informationspunkt? - Kan beslut tas under diskussionspunkt i dagordning?

Kan stämman rösta om att få in en ny punkt i dagordningen?

Förfalskade fullmakter, mutade ja-röstare och slagsmål på stämman - Artikel i SDS om hur det kan gå till vid röstning i samband med ombildning
Fusk vid rösträkning på stämma i samband med ombildning - Hur vet man att rösträkning gått rätt till?

Har HSB 1 eller 2 röster i bostadsrättsförening hörande till HSB? - Har HSB-ledamot rösträtt på föreningsstämma?

Röstning på föreningsstämma om inglasning, socialens röster inräknade?

Kvalificerad majoritet vid röstning om stamrenovering/badrumsrenovering i brf?

Röstning i samband med balkongbygge - Hur stor majoritet måste det vara vid röstningen för att balkongbygge ska gå igenom?

HSB/Mötesordförande, tillika advokat, hittar på vad som gäller avseende röstning om nya stadgar

Exempel på stämma med sluten röstning där röstning ändå genomförs öppet

Måste inte större förändringar i brf röstas om på stämma? - Styrelsens rättighet att ta beslut om TV/bredband/telefoni

Vid röstning på stämma, måste ej närvarande medlemmar också tillfrågas? - Röstning om tillbyggnad av entré

Vid röstning på stämma om garage fick de med garage inte rösta - Fick ej rösta "i egen sak"

Illojal styrelseledamot - röstar mot sig själv på stämman - Illojalt för ledamot att rösta mot styrelsens förslag?

Får styrelsen rösta om motion? - Får styrelseledamot rösta i motion som innebär ändring av styrelsebeslut?

Rösta på sin egen motion - Styrelsens ordförande säger att medlem inte får rösta på sin egen motion

En nej-röst räcker för att beslut ej ska genomföras? - Veto-rätt i brf? Röstning per capsulam

HSB:s kod för föreningsstyrning - - 2:a principen; "Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst)".
1.3.4 "Röstning ska genomföras på ett formellt, noggrant och tillgängligt sätt. Vid föreningsstämman ska det användas en rättvis och tydlig metod för rösträkning och stämmoordföranden ska förklara denna metod".


Arbetsordning för styrelse i en brf - Majoritetskrav vid styrelsebeslut

Styrelsemöte brf - Lägga ner sin röst/reservera sig

HSB-ledamotens rätt att rösta om inträde i brf på styrelsemöte - HSB Riksförbund svarar

Rösta in vicevärd i styrelsen - Jäv?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 21:47. Anledning: Kompletterat med länkar till information om röstning och röstlängd på stämma
Svara med citat
  #2  
Gammal 2009-01-12, 23:39
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Medlemmar får rösta

Styrelseledamöterna är förmodligen medlemmar i föreningen. Om leamöterna är medlemmar får de rösta i egenskap av medlem i föreningen.

Du säger att ni ska "byta ut" styrelsen. Men detta stämmer inte om man ska vara lite formell. Ni ska helt enkelt välja en ny styrelse, det fungerar på samma sätt om det är en stämma eller en extrastämma.

Alla medlemma har en rösträtt (en röst per lägenhet är vanligast).

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:52.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2009-01-12, 23:59
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Standard

Vi har begärt extra föreningsstämma för att vi anser att styrelsen misskött sig och inte följt lagar och stadgar. Länsstyrelsen har kallat till extra föreningsstämma för att styrelsen inte följt lag och stadgar.
Och det är på detta möte vi undrar om styrelsen verkligen får rösta mot vårt misstroende mot dom.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:52.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2009-01-13, 10:26
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Får tyvärr rösta ändå

Jag förstår er tanke, och jag hoppas att styrelsen inte ska bli omvald, om styrelsen inte följt lagar och stadgar, samt inte kallat till extrastämma när ni medlemmar (minst 10 % av er) har krävt det.

Det finns faktiskt en paragraf i lagen som definierar när en medlem blir fråntagen sin rätt att rösta på föreningsstämma (eller extrastämma), men jag tror inte det kan användas i detta fall. Och det är när denna medlem inte fullföljt sina plikter mot föreningen.

Jag är osäker på vad "inte fullföljt sina plikter mot föreningen" innefattar. Jag tror att det innefattar medlemmar som inte betalar sina avgifter. Det innefattar i alla fall inte dåliga styrelseledamöter. Slå upp det gärna i brf-lagen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:53.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2009-01-13, 12:41
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Standard

Jag har fått annan upplysning om detta. Nämligen att styrelsen inte får rösta i detta eftersom de är jäviga. Eftersom talan är mot styrelsen är de jäviga och får inte rösta på sig själva. Allt enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:54.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2009-01-13, 14:12
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard Intressant

Det hade jag inte tänkt på. Får jag fråga dig vad ni har skrivit i kallelse till extrastämman?

Har du en referens till paragrafen i lagen om ekonimiska föreningar?

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:54.
Svara med citat
  #7  
Gammal 2009-01-13, 15:46
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Standard

Vi har skrivit att vi vill byta ut styrelsen och ev välja ny styrelse.
Jag kommer inte ihåg kapitlet i föreningslagen. Är på jobbet och har inte med det här. Men det står under rösträtt på stämmor.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:54.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2009-01-13, 20:02
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard Det stämmer inte

Citat:
Ursprungligen skrivet av karintaavo52 Visa inlägg
Jag har fått annan upplysning om detta. Nämligen att styrelsen inte får rösta i detta eftersom de är jäviga. Eftersom talan är mot styrelsen är de jäviga och får inte rösta på sig själva. Allt enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Det stämmer inte. Att välja styrelseledamöter är inte samma sak som en talan mot en styrelseledamot utan det är två skilda saker.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:55.
Svara med citat
  #9  
Gammal 2009-01-13, 20:40
Francois Francois är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: tyresö
Inlägg: 803
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av karintaavo52 Visa inlägg
Jag kommer inte ihåg kapitlet i föreningslagen. Är på jobbet och har inte med det här. Men det står under rösträtt på stämmor.
Jag hittar fortfarande inget om detta i varken brf-lagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Jag vill gärna veta om detta verkligen stämmer.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:56.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2009-01-13, 22:10
karintaavo52 karintaavo52 är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Jan 2009
Inlägg: 14
Standard

Jag förstår inte hur du menar? För i första hand gäller detta talan mot den sittande styrelsen.

Senast redigerad av Admin: 2012-03-24 klockan 18:56.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Ordinarie föreningsstämma tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 13 2009-03-23 20:33
Extra stämma berndt skåne Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 7 2009-01-09 12:54
Extra föreningsstämma kubben Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 3 2008-10-29 00:16
Extra föreningsstämma tractors Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 4 2008-09-24 20:17
När måste styrelsen kalla till extra stämma? lee Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 8 2008-03-31 21:20Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:51.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2023.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare