Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma
Valberedning, mötesordförande, dagordning, "omedelbart justerat", ansvarsfrihet, klander/ogiltigförklaring av stämma, votering, rösträtt, röstningsordning, fullmakt, röstlängd, medlemsförteckning, tolka årsredovisning, o.dyl. RSS-feed för detta forum om stämmor, motioner, etc som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
Berätta gärna hur stämmorna går till i din brf. Vad fungerar bra/dåligt?

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2010-06-03, 13:47
Tiha Tiha är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 3
Standard Årsredovisning. Ska inte medlemmarna har tillgång till den?

Hjälp, hjälp...
vi har föreningsstämma nästa vecka. Ska inte årsredovisningen vara utskickat till alla medlemmarna före den? Verkar mysko...
På agendan står ingenting om att godkänna årsredovisningen. Är det inte just för den anledningen man har en årsstämma?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2010-06-03, 14:29
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Såhär säger lagen om ekonomiska föreningar (7 kap 8§):
Citat:
Under minst en vecka före den stämma som avses i 4 § skall redovisningshand- lingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna .. och genast sändas till medlemmar... som begär det
Den behöver alltså inte vara utskickad men ska finnas tillgänglig.
Att inte ha en punkt om beslut om årsredovisningen kan fastställas verkar mkt märkligt. Det är om inte den enda men ändå en av de viktiga anledningarna att ha årsstämma.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2010-06-03, 14:41
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard Kallelse till stämma

Styrelsen i föreningen kallar till stämma. föreningenslagen anger att. Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. I kallelsen skall det tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman.

Föra att kallelsen ska var korrekt ska det framgå klart och tydligt vad som ska behandlas på stämman. Styrelsen ska förmedla dagordningen till stämman i kallelsen och i vissa fall göra årsredovisningen tillgänglig för medlemmarna i god tid innan stämman. Att styrelsen inte förmedlar årsredovisningen till samtliga medlemmar kan tolka som en inskränkning i den så viktiga informationsplikt som styrelsen har. Vad som ska ingå i dagordningen brukar anges i stadgan, så jag rekommenderar att du granska er stadga. I vår stadga står det så här när det gäller dagordningen.
Citat:
På ordinarie stämma skall förekomma:
 • val av stämmoordförande
 • anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • godkännande av röstlängd
 • fastställande av dagordningen
 • val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 • fråga om kallelse behörigen skett
 • styrelsens årsredovisning
 • revisorernas berättelse
 • beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 • beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen
 • beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 • val av styrelseledamöter och suppleanter
 • val av revisor/er och suppleant
 • val av valberedning
 • erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
 • övriga i kallelsen anmälda ärenden.
På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Om nu inte styrelsen skickar ut en korrekt kallelse med dagordning och erforderlig information som motioner och i vissa fall årsredovisning. Då kan det finnas skäl att klandra stämman, att kallelsen till stämman inte har skett behörigen. Så vid stämman så bör man ange på punkten 6 som i vår dagordning, att styrelsen inte har sammankallat stämman enligt föreningens stadga och förenings lagen kap 7 § 4 & 8 som anger vad som ska ingå i kallelsen och vad som enligt lag ska behandlas på stämman. Det är viktigt att man får detta antecknat till protokollet om man motsätter sig de grunder som styrelsen har företagit vid sammankallandet av stämma
Svara med citat
  #4  
Gammal 2010-06-03, 14:46
Tiha Tiha är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 3
Standard

Tack för ett snabbt svar.
Detta med att inte ha punkten gällande årsredovisningen är verkligen skumt.
Ska jag påpeka detta till styrelsen?
Finns det några andra dokument som ska vara tillgängliga före årsstämman? Ekonomisk plan, verksamhetsberättelse osv? Som medlem i föreningen, vad har jag rätt att ta del av?
Vad händer om styrelsen vägrar att lämna ut årsredovisningen? Eller rent ut sagt struntar i det? Varifrån jag, som medlem i föreningen kan få mera hjälp?
Svara med citat
  #5  
Gammal 2010-06-03, 15:07
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 584
Standard

Verksamhetsberättelsen ingår normalt i årsredovisningen tillsammans med resultat- och balansräkning, så det är ett dokument som ska vara tillgängligt.
Befintlig ekonomisk plan är inte ett sådant dokument som behandlas på årsstämman, så den behöver inte vara tillgänglig av den orsaken. Men du borde få titta på den som medlem oavsett.
Om styrelsen vägrar lämna ut årsredovisningen finns det ingen årsredovisning att ta ställning till på stämman, och stämman kan därmed inte genomföras fullt ut. Ni kan inte ta ställning till att bevilja ansvarsfrihet utan att ha sett årsredovisningen t.ex.
En extra stämma måste ordnas.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2010-06-03, 15:13
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
OBS! OBS! OBS! Ingen årsstämma utan punkten om årsredovisning

Ja, som påpekats kan stämman inte hållas om det är sant som du säger.
Stämman blir inte giltig eftersom den obligatoriska punkten för godkännande av årsredovisning inte är med.

För sent att åtgärda detta nu. Inget att göra, annat än att styrelsen sätter ut ett nytt datum för årsstämman.

Glöm inte att inför årsstämman skriftligen (med vittne eller via epost) begära en kopia av årsredovisningen så att du säkert får den.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE
Svara med citat
  #7  
Gammal 2010-06-03, 15:18
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Att en styrelse inte redovisar eller upprättar den så viktiga årsredovisningen är att betrakta som ett ekobrott och/eller ett bokföringsbrott. Om nu inte styrelsen upprättar en årsredovisning, så föreslår jag att du vänder dig till ekobrottsmyndigheten via denna länk http://www.ekobrottsmyndigheten.se/t...e____2306.aspx. Eller tar kontakt med polisen på din ort för konsultation, du kan även kontakta Länsstyrelsens rättsenhet och Bolagsverket i ärendet.

Styrelsen ska på förfrågan delge medlemmar ek-plan och utdrag ur lägenhetsförteckningen. Om inte detta hörsammas har du möjlighet att stämma föreningen vid tingsrätt. Du kan även ta kontakt med hyresnämnden som har till uppgift att medla i tvister mellan förening och medlem.

Om styrelsen redovisar en ofullständig årsredovisning, då kan medlemmarna vid stämman påtala att en granskning och eller en tredjepartsrevisorn ska tillsättas. Det som krävs är att en minoritet av medlemmarna bifaller en sådan begäran. En minoritet ska bestå av 10 % av medlemmarna med förlagsandelar/rösträtt.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2010-06-03, 15:28
Tiha Tiha är inte inloggad
Medlem
 
Reg.datum: Jun 2010
Inlägg: 3
Standard

Alltså, ska jag påtala styrelsen i förväg att jag tänker yrka boläggning av årsstämman innan själva mötet (med t.ex. e-mail) om årsredovisningarna är inte tillgängliga för oss medlemmar minst en vecka innan?
Svara med citat
  #9  
Gammal 2010-06-03, 15:49
Trötters avatar
Trötter Trötter är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Feb 2009
Ort: Ängelholm
Inlägg: 749
Skicka ett meddelande via MSN till Trötter
Standard

Du kan påtala detta innan stämman men det går även att vecka frågan på stämman, vid den punkt på dagordningen som behandlar stämmans legitimitet när det gäller om styrelsen har följt regelverket för att kalla till stämma.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Tillgång till styrelseprotokoll i brf Einar Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer 29 2018-07-13 23:47
Att tolka en årsredovisning - Årsredovisning HSB Brf Näset Höllviken, Claes Caroli Admin Motioner, årsredovisning, årsstämma, extrastämma 12 2011-05-12 17:37
HSB Stockholms hemsida. Viktigaste informationen till medlemmarna? stephan Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 2 2009-04-01 22:39
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar KIM Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 8 2009-04-01 19:42Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:49.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare