Forum för alla i bostadsrätt
 

Backa   Forum för alla i bostadsrätt > Huvudforum > Bostadsrättsforum
Registrera FAQ Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Bostadsrättsforum
Sveriges största och bästa samlingsplats för bostadsrättshavare! Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen. Hur fungerar det i din brf? Vad är bra/dåligt? Vilken information önskar du? Vad behöver du hjälp med? Genom att uppmärksamma de problem och frågeställningar som finns i brf:ar kan vi alla påverka i riktning mot en bättre boendemiljö. Dela med dig av Dina kunskaper och erfarenheter! Läs FAQ för att lära dig mer om alla funktioner/finesser i detta forum! De 10 senaste inläggen. Frågor om forumets användning; Brf gästbok RSS-feed för detta forum med de senaste trådarna som du kan prenumerera på, utöver den möjlighet till prenumeration på ämnen som ges i forumet!
                            Skriv motioner!

Fler nyheter Mer nyheter Webbradio

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2013-06-01, 22:46
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Är vi eniga om de största problemen (oavsett lösningen) ?

Jag skapade en liknande tråd för några dagar sedan men det har inte hänt så mycket i den tråden hittills
("Vilka krav på förändringar för bostadsrättshavare är viktigast ?")

I den tråden gick jag även in på konkreta förslag på lösningar men vill nu med denna tråd försöka få fram en reaktion kring om vi över huvud taget är eniga om vad de största problemen är?

I en annan tråd diskuteras att starta en bostadsrättsorganisation men då måste det ju också föreligga en hyfsad enighet kring vilka frågor man ska driva.
Det duger t.ex. inte att bara tycka att man generellt behöver förbättra situationen för bostadsrättshavare utan man måste börja med att konkretisera vilka problem man vill lösa
(men därefter bör man också vara någorlunda överens om vilka konkreta lösningar man vill lobba för)

Personligen tycker jag att det mest grundläggande problemet (dvs den bakomliggande orsaken till många andra problem) är att det är svårt för den enskilde medlemmen att kunna påverka vilka personer som sitter i styrelsen och vilka som inte borde sitta i styrelsen.
Detta beror i sin tur på att en bostadsrättsförening är enligt lagen en ekonomisk förening, och lagen förutsätter felaktigt (enligt mig, och kanske enligt dig också?) att den ekonomiska föreningens demokrati skall kunna fungera även i en bostadsrättsförening.

Det finns flera väsentliga skillnader och problem med att göra en sådan liknelse i lagstiftningen (dvs att betrakta bostadsrättsföreningen som ett ett företag):

* Människor som blir delägare i en bostadsrättsförening är vanligen mindre kompetenta och mindre engagerade i föreningen än dem som aktivt blir medlem i ett vanligt företag (t.ex. ekonomisk förening).
Detta är en konsekvens av anledningen till att man alls blir delägare i en bostadsrättsförening.
En person som går med i en bostadsrättsförening gör det för att hen vill ha en bostad och vanligen inte för att hen vill engagera sig eller är duktig på kritiskt och ekonomiskt tänkande
(men inte heller för att hen egentligen vill bli delägare med kreti och pleti och tvingas ge sitt förtroende till någon okänd granne).
Den som engagerar sig i ett vanligt företag har säkerligen (i allmänhet) en bättre förmåga till ekonomiskt och kritiskt tänkande än folk i allmänhet (medlemmar i en borättsförening).
När en förening bildas så måste en ekonomisk plan registreras vid Bolagsverket och den skall granskas av intygsgivare godkända av Boverket, men styrelsen kan senare (inom kort tid) frångå den ekonomiska planen.
Medlemmarna kan (teoretiskt sett) visserligen rösta emot (t.ex. i frågor om stora avvikelser från en ekonomisk plan) styrelsen på en stämma men det är ju det som är problemet dvs att alltför många har svårt att förstå att föreningens pengar är deras egna pengar.
Det är tydligen inte så lätt för alla att förstå att styrelsen inte är generösa och att de inte bjussar på något när de använder medlemmarnas pengar.
En styrelsemedlem kan ha sin egen kortsiktiga (jämfört med byggnadens/föreningens förväntade livslängd) agenda med att verka för att spendera medlemmarnas/föreningens pengar på dyra åtgärder (t.ex. ett föga nödvändigt fönsterbyte) för att kunna sälja sin lägenhet (och t.ex. kunna visa spekulanterna att man har nya fina fönster) när pengarna börjar ta slut och medlemmarna reagerar över att det krävs nya lån och högre avgift för att betala räntorna.
Staten ställer alltså krav på att det initialt skall existera en ekonomisk plan (underskriven av behöriga personer) men ger sedan en lekmannastyrelse ett tämligen fritt spelrum att frångå den planen med hjälp av det okunniga kollektivets medgivande till det mesta som styrelsen föreslår.
Den medlem som ifrågasätter styrelsens förslag kan tvingas konstatera att hen är tämligen ensam om att alls vilja försöka använda sina egna hjärnceller.

* I ett vanligt företag finns det inte alls samma utrymme för konflikter mellan styrelsen/föreningen och den ekonomiska föreningens enskilda medlemmar (med ett egoistiskt medlemskollektiv där majoriteten inte bryr sig om sådant som endast någon annan medlem har drabbats av).
Exempelvis om det uppstår en konflikt angående en vattenskada, vem är skyldig att betala dvs medlemmen eller föreningen?
Den typen av konflikt (där endast en eller ett fåtal medlemmar är drabbade och bryr sig) uppstår sällan i ett vanligt företag.
Om man har en konflikt med ett vanligt företag blir inte konsekvenserna heller lika stora som det kan bli i en bostadsrätt med den provokativa (men tyvärr inte helt ovanliga) föreslagna lösningen "passar det inte så flytta".
Att flytta till en annan bostad är en stor process och det är dessutom en egoistisk lösning att fly problemet om du vet att din styrelse har agerat på ett oacceptabelt sätt.
(det de har gjort mot dig kan de självklart även göra mot andra)
Köparen av din lägenhet kommer nämligen att få styrelsen på köpet dvs den styrelse du flydde från genom att flytta.

* Lagstiftaren har antagligen tänkt sig att självsanering borde kunna fungera i en ekonomisk förening dvs sanera bort inkompetenta/olämpliga styrelsemedlemmar genom demokrati på medlemsstämmorna.
Detta kan dock inte förutsättas fungera i en bostadsrättsförening bl.a. pga ovanstående två punkter, dvs majoritetens bristande engagemang/kompetens samt majoritetens principlöshet/egoism dvs de flesta bryr sig endast om det de själva har drabbats av och är över huvud taget inte intresserad av att ens lyssna på en medlem som försöker påkalla uppmärksamhet


* Det bristande engagemanget bland majoriteten i en bostadsrättsförening bidrar till en stor risk för att fel sorts personer sitter i styrelsen.
En vanlig hederlig person som köpte en bostad gjorde det oftast för att hen ville ha en bostad och inte för att hen ville engagera sig i styrelsearbete.
Då finns en stor risk för att sådana personer röstar in (aktivt alternativt passivt med frånvaro från stämman) någon som tillhör det fåtal kandidater som är frivlliga istället för att själva kandidera.
Många vanliga personer känner sig säkert osäkra och är rädda för att att göra fel, men det är synd när en sådan person inte kandiderar.
Om någon är rädd för att göra fel så betyder det nämligen att vederbörande faktiskt är intresserad av att göra rätt!
En sådan önskan om att göra rätt kan alltså jämföras med sådana personer som inte alls drar sig från att ofta göra fel och som gärna vill vara med i styrelsen och kandiderar och blir invalda.
Anledningen till att fel personer bli invalda kan dels vara att det är brist på bättre kandidater men det kan också bero på att kollektivet i allmänhet vet väldigt lite om kandidaterna och kan lätt låta sig luras av någon med en god verbal förmåga.
Detta problem förekommer inte på samma sätt i ett vanligt företag (ekonomisk förening) dvs om en person t.ex. inte tycker att den sittande styrelsen förtjänar fortsatt förtroende så kan hen enkelt lämna den föreningen men i en bostadsrättsförening
så vill hen kanske inte flytta från sin bostad, men vill inte heller alltid själv sitta i styrelsen men hen vill inte heller att föreningen ska likvideras om ingen styrelse finns, så då blir alternativet att rösta på en person som hen egentligen inte tycker förtjänar sitt förtroendeuppdrag.
(Obs! Den passiva medlem som resonerar enligt föregående mening får skylla sig själv enligt vissa skribenter på detta forum, men de som tillhör den minoritet som vågar ifrågasätta den allsmäktiga styrelsen kan inte rå för att en majoritet är passivt oengagerade)
Det kanske kan finnas en eller några enstaka medlemmar i föreningen som öppet har vågat visa sin förmåga och vilja att använda sina hjärnceller men är uppenbart i konflikt med befintlig styrelse.
Då måste var och en av övriga medlemmar bestämma sig för om man vill eller inte vill stödja de "bråkiga" medlemmarna dvs sådana som inte rättar in sig i (det passiviserade) ledet och håller käften och röstar ja och amen till allt som styrelsen föreslår.
Om man vågar stödja sådana personer så kan man få styrelsen emot sig, dvs den styrelse som sannolikt kommer att bli återvald eftersom alla vet att majoriteten är passiva.
Då är det säkrast för en medlem att bara knipa käft i likhet med den majoritet av medlemskollektivet som inte vågar uttrycka en åsikt som skiljer sig från sittande styrelse.


Min fråga till dig som har orkat läsa ovanstående och som tycker att det borde finnas en bostadsrättsorganisation, håller du med om ovanstående problembeskrivning ?
Om inte, hur skulle du själv vilja beskriva de främsta problemen som du vill se en lösning på ?
Svara med citat
  #2  
Gammal 2013-06-03, 11:22
Mumien Mumien är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2012
Ort: Skoghall
Inlägg: 554
Standard Problem i brf

Instämmer självklart.

Ett stort problem i brf är styrelsers egenmäktiga beslut om icke nödvändiga åtgärder. Det kan få den ödesdigra konsekvensen att då ett nödvändigt underhåll blir tvingande finns inte medel att tillgå. Åtgärderna får antagligen istället finansieras med stora avgiftshöjningar. Anser att det är mycket angeläget att styrelser upphör att ta beslut om åtgärder som inte är behövliga på bekostnad av medlemmarnas pengar. En del styrelser tror på fullt allvar att det är de som bestämmer vad som ska göras i brf.

Det minsta man kan begära av en sittande styrelse är en viss insikt i stadgar/lagar? Följer man denna princip och öppenhet råder i föreningen, som förordas alltjämt här på Forumet, har man som styrelseledamot ingenting att frukta. Om ingen öppenhet existerar i brf blir stämningen till slut mycket infekterad i form av misstankar och dyligt.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2013-06-04, 11:22
beko beko är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Ort: Stockholm
Inlägg: 107
Standard

Jag håller också med. Den utbredda okunskapen och egoismen och bristen på engagemang innebär att en vanlig medlem är nästan helt hjälplös/rättslös i kampen mot majoritetens passiva stöd till amatörstyrelsen.
Okej man kan vända sig till domstol och processa men det kan bli dyrt med otydlig lagstiftning och ett oförutsägbart rättssystem.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2013-06-04, 12:08
qada qada är inte inloggad
Exa-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stor Stockholm
Inlägg: 165
Fråga En BO kanske

Det borde finnas ett BO (Bostadsrättsombud) men det är ju en utopi. Kanske kunde en dylik organisation läggas under någon annan ombudsorganisation?

Alternativt borde BRL omfatta en paragraf att en intern BO skall finnas inom varje förening. Eventuellt liknande en intern revisor, som har mandat att kontakta t ex ekonomisk förvaltare, branschorganisationer (SBC o likn) och auktoriserad revisor. Var hittar man en sådan person då det krävs integritet, objektivitet, gott omdöme mm? En förutsättning är att stämman väljer ekonomisk förvaltare och branschorganisation.

Jag vägrar att tro att våra branschorganisationer och ekonomiska förvaltare består av mammons slavar. Fördelningen mellan hyvens personer och rötägg är väl samma som i samhället i stort. Ibland tänker jag: Det kan inte vara lätt att sitta som extern mötesordförande eller som ekonomisk förvaltare tvingas mörka och frisera sina svar. Vilket dilemma man kan hamna i! Vem är inte rädd om sina jobb/familjer i dagens samhälle!?

Enligt BRL eller LEF avgör lotten vid lika röstetal, vilket även borde gälla vid styrelsemöten. Bäst vore om att styrelsen enligt lagen skall bestå av ett udda antal ledamöter.

Egentligen är jag något av anti-byråkrat. Men ett visst mått av byråkrati måste ändå finnas, anser jag. I 'min' förening kräver styrelsen att vi medlemmar slaviskt skall följa lagar, stadgar och - ibland oskrivna - regler. Medan man är i mitt tycke är vidlyftig när det gäller att själv följa dessa.

Ibland är det inte lätt att vara människa ........
__________________
Ha det!
Qada
Kattälskare
Svara med citat
  #5  
Gammal 2013-06-04, 12:08
clabbe clabbe är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Sep 2008
Inlägg: 2 599
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av beko Visa inlägg
Jag håller också med. Den utbredda okunskapen och egoismen och bristen på engagemang innebär att en vanlig medlem är nästan helt hjälplös/rättslös i kampen mot majoritetens passiva stöd till amatörstyrelsen.
Okej man kan vända sig till domstol och processa men det kan bli dyrt med otydlig lagstiftning och ett oförutsägbart rättssystem.
Mycket märkligt uttalande av någon som samtidigt säger att
Citat:
Mycket viktig punkt! Inga advokater. Parterna får föra sin egen talan.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2013-06-04, 12:29
beko beko är inte inloggad
Tera-medlem
 
Reg.datum: May 2013
Ort: Stockholm
Inlägg: 107
Standard

Angående kommentaren från clabbe, se min kommentar i annan tråd
http://www.hotpot.se/php/vb/showthre...4122#post44122
Svara med citat
  #7  
Gammal 2013-06-06, 09:05
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av qada Visa inlägg
...I 'min' förening kräver styrelsen att vi medlemmar slaviskt skall följa lagar, stadgar och - ibland oskrivna - regler. Medan man är i mitt tycke är vidlyftig när det gäller att själv följa dessa...
I min förening röstade vi (mars 2012) om ordningsreglerna om att i trapphusen får det inte finnas någoting över huvud taget för att förvärra vid eventuell brand och/eller ambulansutryckning.
Det var mycket viktigt med detta strikta krav för att undvika diskussioner om exakt hur mycket man får ha där. Man skulle alltså inte ens få ha en matta i trapphuset.
Jag frågade hur det var meningen att reglerna skulle efterlevas. Om jag t.ex. åker i hissen och genom rutan i hissdörren ser att det i någon våning nedanför mig står en kundvagn, var det då meningen att jag skulle gå ner och bråka med grannen om saken.
Svaret på den frågan var i alla fall att man skulle kontakta styrelsen. En av ledamöterna påpekade att om man skickar ett mejl så plingar det till omedelbart i hans mobil.
Det framstod alltså som att den här ledamoten var villig att aktivt upprätthålla de regler hans styrelse ville driva igenom.
I vintras var jag en gång inne i den ledamotens trapphus och våningsplan, och hans granne mitt emot hade då en stor skohylla som tog upp mycket plats. En pulka var också parkerad där mellan deras dörrar.
För några dagar sedan var jag i samma trapphus/våning igen. Då hade ledamoten (som numera är ordförande) själv en matta utanför sin dörr och en kruka bredvid.
Visst är det småsaker med en matta och kruka kan man tycka men eftersom styrelsen nu ville ha dessa strikta regler så ska även småpåvarna själva följa de regler som de själva har drivit igenom.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2013-11-03, 17:47
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Tomas Visa inlägg
Min fråga till dig som har orkat läsa ovanstående och som tycker att det borde finnas en bostadsrättsorganisation, håller du med om ovanstående problembeskrivning
Jag håller med dig om det mesta i din utmärkta genomgång av problematiken i bostadsrätt. Jag tror att flertalet gör det. Men jag kan inte se eller förstå hur en ny organisation skulle kunna lösa något av dessa problem du radat upp. Jag kan bara se en möjlig lösning, eller i varje fall förbättring av situationen. Stopp för styrelsernas smussel, genom korrigering av lagstiftningen.
Jag tror att man då äntligen kan börja förstå att framtiden ligger i att utveckla detta som nu pågår här på forat. Samarbete mellan föreningar. Om föreningarna kunde börja att öppet bjuda på fler av sina kompetenser. Det skulle ge mångfalt igen. I de flesta föreningar finns alltid några som är glada över att kunna hjälpa andra, och med en livssituation som gör det möjligt. Utvecklingen kan påverkas genom att alla som deltar här motionerar om att föreningar ska länka sina hemsidor till forat. Varje förening som kan lockas att släppa till någon engagerad kunnig och erfaren medlem ökar värdet och kvalitéten på det vi gör här. Ju bättre vi sköter oss, desto närmare ett genombrott bland allmänheten. Då kan vi också bli intressanta för dem som kunde accelerera utvecklingen. Journalister, politiker.

En annan fråga:
Citat:
I min förening röstade vi (mars 2012) om ordningsreglerna om att i trapphusen får det inte finnas någoting över huvud taget för att förvärra vid eventuell brand och/eller ambulansutryckning.
Detta är ett exempel på föreningens brist på kompetenser. Det är ingen fråga att rösta om. I själva verket ett krav från myndigheter om att utrymningsvägar måste hållas rena.
Citat:
Jag frågade hur det var meningen att reglerna skulle efterlevas.
Det är styrelsens skyldighet att se till att detta genomförs, och genom årliga s k skyddsronder kontrollera att ordningen upprätthålls.
Citat:
Om jag t.ex. åker i hissen och genom rutan i hissdörren ser att det i någon våning nedanför mig står en kundvagn, var det då meningen att jag skulle gå ner och bråka med grannen om saken.
Svaret på den frågan var i alla fall att man skulle kontakta styrelsen.
Helt rätt.

Det här vet jag! P g a min förvärvade kompetens. Som jag naturligtvis kan dela med mig av även som pensionär. Och jag skulle kunna tala om det för varje bostadssrättsförening i landet, om de vore uppkopplade hit.
Tror någon att föreningar skulle förlora på en sådan utveckling, istället för det idiotiska smussel som pågår?
Jobba på Tomas, du är en tillgång för forat
Svara med citat
  #9  
Gammal 2013-11-16, 14:08
Tomass avatar
Tomas Tomas är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: May 2012
Inlägg: 273
Standard Är vi eniga om att många människor (både styrelse och medlemmar) saknar civilkurage ?

Citat från tråden 'Stämmoprotokoll', där en styrelsesuppleant t.o.m. öppet erkände vilken ryggradslös människa vederbörande är, som tror att det är okej att sitta och tycka likadant som en majoritet utan att våga ta ställning:
Citat:
Ursprungligen skrivet av Mumien Visa inlägg
Det är inte lätt att veta hur man ska gå tillväga när problem av nämnda sort uppstår. Vi förutsätter att sådant inte kan hända. Nu vet jag att det mest osannolika kan hända i brf:ar.

Det försökte jag till att börja med och hade nästan alla berörda med mig. Styrelsen lyckades dessvärre vända medlemmarna mot mig, inklusive innehavare i markplanslägenheter.

Jag frågade faktiskt en suppleant som ingår i styrelsen, som också har något annat än en inglasning utanför sin lägenhet, varför denne plötsligt ändrat sig. Suppleanten svarar; "Jag vill vara lojal mot styrelsen".
Några citat från tråden 'Styrelsen föreslår att Stämman avslår Motionen':
Citat:
Ursprungligen skrivet av Minkowski Visa inlägg
När jag pratar enskilt med mina grannar tycker de att jag har rätt.
När samma personer ska rösta på stämman då gör de det precis som Styrelsen vill dvs avslår motionen.
Det kallar jag "hyckleri". Eller "feghet"
Citat:
Ursprungligen skrivet av Korsdraget Visa inlägg
Beträffande de som håller med dig bakom ryggen på styrelsen, det problemet har vi alla. Det är du inte ensam om. Att den som försöker blir utsatt är också välkänt. Vuxenmobbing är utbrett och det vet jag.
Intressant påstående, det där om att "alla" skulle vara medvetna om problemet...
Jag menar om det verkligen är ett välkänt och allmänt accepterat faktum att folk i allmänhet saknar civilkurage ja då borde det inte heller vara svårt att komma fram till att den s.k. demokratin är en illusion.
Eller kan man verkligen säga att man har en fungerande demokrati om de röstande medlemmarna inte vågar ta ställning ?
Om inte, ja då är det verkligen på tiden att komma fram till krav på förändringar och att påverka politikerna (även indirekt via massmedia) till att försöka motverka problemen.


'Civilkurage' enligt Wikipedia (2013-11-16):
Citat:
Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk, förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen.
...
En individ som ger uttryck för civilkurage genom att vara väckarklocka om missförhållanden kan lätt stämplas som förrädare eller bråkstake.
...
I Sverige, liksom i de flesta andra samhällen, har traditionellt en konsensuskultur varit tongivande, där idealet är en gemensam strävan att uppnå enighet i en kollektiv beslutsprocess. Detta kan leda till en särskilt svår sits för personer med starkt civilkurage.
Frågan är alltså om det inte måste betraktas som ett mycket stort problem att folk i allmänhet (som flyttade till en Brf för att man ville ha en bostad och inte för något annat) inte har förmåga och intresse för att visa civilkurage, utan man bara vill ha "lugn och ro" samt betala en låg "hyra" (dvs ser sig som hyresgäster) ?
Om det är ett problem, ska då lösningen vara att tillämpa metoden "passar det inte så flytta" (som regelbundet förslås av en viss användare på detta forum) eller ska vi försöka påverka beslutsfattarna till att komma till insikt om att andra lösningar behövs ?

Svara med citat
  #10  
Gammal 2013-11-16, 16:39
Harald Harald är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Mar 2008
Ort: Göteborg
Inlägg: 3 136
Standard

Alltid enkelt när man kan rycka citat ur sitt sammanhang, och på så vis lägga åsikter i mun på andra.

Jag tycker alltid att man skall försöka engagera sig i sin förening. Finns där en bra styrelse, kan man göra mycket som medlem. Finns där en dålig styrelse, så ska man försöka tillsätta en bättre, och om man själv är lämplig, kandidera till en plats.

Om detta inte fungerar, och föreningen med dess medlemmar verkligen förlorar på det, ja då hade i vart fall jag övervägt att flytta. Ett råd som jag heller inte är rädd för att ge andra.

Hemmet är och skall vara varje människas trygga borg. Det finns i vår del av världen inte utrymme eller anledning till att ha det sämre än så. Livet är helt enkelt för kort, och de ekonomiska riskerna är idag otroligt höga.

Sedan finns alltid ett antal människor som behöver/tror sig behöva något att klaga på. I samhället blir det gärna kollektivtrafik, politiker eller vården. I föreningarna är det lätt att det blir styrelsen. Tänk om, bara tänk om, det faktiskt är så att i de flesta föreningar som förekommer här på forumet, så är de flesta medlemmarna nöjda? Men den som är missnöjd, det är den som hittat hit, och hörs här? I så fall blir det ju en väldigt skev bild av verkligheten som visas upp här.

Många trådskrivares undlåtenhet att se lösningar, utan endast problem, gör att det troligen förhåller sig just så.
Svara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 
Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att skriva inlägg
Du får inte skriva nytt inlägg
Du får inte besvara inlägg
Du får inte bifoga filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Gå direkt till;

Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Kameraövervakning i brf otillåten oavsett om ok från boende, men... Admin Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF 1 2011-12-09 14:56
Föreningsstyrningskod inte lösningen på något! Admin Bostadsorganisationerna HSB, Riksbyggen, SBC - Fullmäktige 1 2008-05-27 15:04
Lösningen på alla problem? Admin Bostadsrättsforum 0 2008-02-25 16:36Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 09:13.


vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare