Visa ett inlägg
  #7  
Gammal 2018-05-06, 12:57
brf_titanic brf_titanic är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: May 2018
Inlägg: 85
Standard

Pensionär:

Här en konversation mellan mig och "styrelsens" revisor.

Jag "Hej. Kan du hjälpa mig (i egenskap av minoritetsmedlem och 16,6%) att få ut protokollet med nödvändig information så jag kan skicka ansökan om särskild granskning till Bolagsverket?! Behöver hjälp med detta asap tack!"

Revisorn: "Tack för informationen som därmed ingår i min revisorsdokumentation kring föreningen.
Jag har tyvärr ingen möjlighet att ge hjälp att få ut protokollet, utan hänvisar till styrelsen här."

Jag: "Det är alltså inte styrelseprotokoll utan stämmoprotokoll jag ber om. Medlemmar har ju rätt att få se stämmoprotokoll. Dessutom var jag vald till justerare av stämmoprotokollet i detta fall.
Har inte föreningens revisor rätt att få ta del av alla dokument som styrelsen/föreningen ”producerar”?
Om du inte kan begära ut stämmoprotokoll och delge medlemmar dom, vad är det som hindrar det? Är det tystnadsplikt? Kan du utveckla så jag förstår varför...?
Poängen var att jag redan vänt mig till styrelsen men inte fått ut protokollet, därför vände jag mig till dig istället."

Revisor: "Tack för ditt mail. Jo det stämmer att jag har rätt att begära in stämmoprotokoll för min granskning. Däremot är jag förhindrad att ha kommunikation med och delge information till någon annan än styrelsen. Revisorn förväntas endast kommunicera med styrelsen och via revisionsberättelse, detta regleras i lag, etik och krav på tystnadsplikt."

Jag: "Jag har uppfattat det så, att revisorns uppgift är att vara medlemmarnas ”ombud” och granska styrelsens arbete. Dvs ekonomisk kontroll men även att styrelsen sköter sitt uppdrag (förvaltningskontroll = teknisk förvaltning, att styrelsen ser till att byggnader och mark sköts på tillfredsställande sätt, granskning av protokoll, att nödvändiga beslut har fattats på rätt sätt och att fattade beslut har utförts mm.) Revisionen utmynnar sedan i en revisionsberättelse där revisorn även rekommenderar om medlemmarna ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, eller inte.
Revisorn har en lagstadgad tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar om föreningens angelägenheter som kan vara till nackdel för föreningen. Men revisorer har även en upplysningsplikt mot föreningsstämman (= medlemmarna) och får enbart i sällsynta undantagsfall vägra upplysa stämman (gäller tex om upplysningen är av väsentlig nackdel för föreningen).
Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rätt att få sina frågor besvarade av styrelsen, dvs styrelsen har en långtgående skyldighet att svara på medlemmarnas frågor. Om styrelsen vägrar lämna ut uppgifter har man rätt att begära av styrelsen att uppgiften lämnas till föreningens revisor, som sedan har en månad på sig att avge skriftligt yttrande till styrelsen huruvida den begärda upplysningen borde ha lämnats osv.

På vilket sätt är utlämnande av ett stämmoprotokoll till väsentlig nackdel för föreningen, dessutom när jag är vald att justera just detta stämmoprotokoll?! Utveckla gärna...

Revisorn är medlemmarnas kontrollorgan inte konsulter åt styrelsen. Eller har jag missuppfattat en revisors roll i en bostadsrättsförening?!

Som jag nämnt tidigare är jag en minoritet i föreningen, eftersom alla andra medlemmar sitter i styrelsen. Jag är den enda medlemmen i Brf xx:xx som inte har tillgång till samma information som alla andra medlemmar…"

Efter denna konversation valde visst revisorn att inte åta sig uppdraget. Det fick jag dock inte information om från styrelsen, utan från Bolagsverket...
Svara med citat