Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2020-01-13, 18:35
Lärling Lärling är inte inloggad
Duktig medlem
 
Reg.datum: Apr 2018
Inlägg: 14
Standard 6 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Mer krav...


Regeringens förslag: Om det i en byggnad finns ett uppvärmningssystem
eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en
nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kilowatt, eller ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt, ska värmeeller kylsystemet regelbundet inspekteras.
I samband med inspektionen ska värmegeneratorns respektive luftkonditioneringsanläggningens storlek och verkningsgrad i förhållande till
byggnadens uppvärmnings- eller kylbehov bedömas. Rekommendationer
om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda ska också
lämnas.
Om en sådan byggnad som avses ovan omfattas av kravet på att regelbundet göra en energideklaration, ska inspektionen göras i samband med
att energideklarationen upprättas och uppgifterna anges i deklarationen.
I annat fall ska inspektionen göras minst vart tionde år och uppgifterna
anges i ett särskilt protokoll. Boverket ska föra ett register över dessa
protokoll.
En inspektion ska göras av en oberoende expert. Ett inspektionsprotokoll ska på motsvarande sätt som gäller för en energideklaration föras
över elektroniskt till Boverket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska även
få meddela vissa föreskrifter.

Källa: https://www.regeringen.se/48de6c/con...nkl-bilaga.pdfhttps://www.regeringen.se/48de6c/con...nkl-bilaga.pdf
Svara med citat