Visa ett inlägg
  #22  
Gammal 2014-01-10, 19:10
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard Varför medlemmarna själva måste kunna kontrollera styrelsens arbete

Ny sammanfattning av goda skäl för öppenhet i protokollsfrågan.


1 Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv (läs styrelsen) väljer att informera om.

2 Dessa av regeringskansliet angivna skäl ovan bakom grundandet av offentlighetsprincipen gäller fullt ut, och är t o m starkare skäl för oss i bostadsrätt än för myndigheter, eftersom vi saknar stöd av andra fria granskare och press.

3 Alla i föreningen måste kunna se, följa och lära hur föreningen styrs, och vilka dess problem är, eftersom alla medlemmar är/förutsättes vara potentiella blivande ledamöter. En fråga om intern utbildning.

4 Alla i föreningen bör därför även ha möjlighet att lära sig hur protokoll ska utformas, och hur man hanterar ev -känsliga frågor.

5 Öppenhet i redovisningen underlättar valberedningarnas arbete att finna goda krafter för nyrekrytering.
Medlemmar kan förberedas för rollen som ledamot, om man kunnat följa, fundera över och diskutera löpande ärenden.

6 De kompetenta (liksom även de mindre lämpade) reagerar och avslöjar sig ibland genom sina reaktioner på vad de läser, till skillnad mot hyresgästernas kompakta tystnad.

7 Öppna protokoll ger medlemmarna insyn i vilka frågor styrelsen ägnar sig åt. Vilka beslut man tar, på vilken grund. Om man frekvent drar frågorna i långbänk är det av betydelse för alla att kunna följa styrelsens beslutsångest. Kanske kan en medlem komma med det förlösande bidraget/förslaget.

8 Lagstiftarna har förstått att revisorn inte kan avgöra huruvida styrelsen sköter föreningens ekonomi korrekt, utan tillgång till protokollen, med bif handlingar. Inte heller föreningarnas medlemmar kan granska sin styrelses förehavanden i viktiga frågor utan att få se protokollen.

9 Revisorn hjälper ibland medlemmarna att kontrollera styrelsens förehavanden, men förefaller oftare fungera som en mur mellan medlemmar och styrelsen.

10 Om alla i föreningen kan följa och fundera över protokollstexterna, har de möjlighet att reagera om någonting förefaller döljas eller felbehandlas. De kan då ibland även se spår av aktivitet från revisorn, eller direkta bevis för att han inte reagerat på uppenbara fel.

11 Stämman ska ju också ta ställning till frågan om arvodets storlek till styrelseledamöterna.
Vilken arbetsgivare skulle acceptera att diskutera lönens storlek för anställda vars prestationer de inte på något sätt kan kontrollera?

12 Medlemmar måste kunna se och försvara sig mot handläggning av ärende och beslut som berör dem personligen, som kan bygga på falsk eller felaktig grund?

13 Om det finns risk för jäv så skall styrelse- medlem/medlemmar inte delta i beslutsfattandet. Hur vet man som enskild vem eller vilka som deltagit i beslutet om man inte får ta del av protokollet. Det är till väsentlig nackdel för den enskilde som ingenting kan göra.

14 För den styrelseledamot/suppleant som vill bli återvald i ett personval, är det önskvärt (för väljaren) att enkelt kunna kontrollera historiken av beslutsfattandet dvs hur sittande förtroendevalda har röstat i olika tidigare ärenden.

15 protokollen utgör ett koncentrat av de frågor och beslut som tagits under åren. Av många skäl bör det vara möjligt för varje medlem att vid behov kunna göra snabba tillbakablickar. Ibland flera år bakåt i tiden.Jag har säkert missat ett antal argument ytterligare i denna fråga.
Har givetvis inte koll på allt som serverats i olika trådar.
Kom med fler goda skäl.
Därefter bearbetar vi dem alla till större enkelhet och klarhet, och använder dem bl a i skrivelser till lagstiftarna, politiker och press.
Svara med citat