Visa ett inlägg
  #14  
Gammal 2018-05-06, 21:16
brf_titanic brf_titanic är inte inloggad
Giga-medlem
 
Reg.datum: May 2018
Inlägg: 85
Standard

Våra stadgar:

"...Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening..."

"...En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen..."

Jag tolkar det som att det är en stämma som beslutar om att välja in en ledamot som inte uppfyller kravet om medlemskap. När ordföranden valdes till ledamot/ordförande uppfyllde han kraven om medlemskap. När han upphörde att vara bostadsrättshavare upphörde han också att vara medlem och då är det enligt min mening/tolkning upp till stämman att besluta om vi vill ha en ledamot utifrån eller inte. Men hans ordförandeskap har bara glidit över...

Våra stadgar:
Beslutsförhet och röstning
"...Styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat... För giltigt beslut krävs enhällighet när minsta antalet ledamöter är närvarande..."
Svara med citat