Visa ett inlägg
  #28  
Gammal 2014-03-23, 10:02
Pensionär Pensionär är inte inloggad
Yotta-medlem
 
Reg.datum: Jan 2010
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 226
Standard

Citat:
Ursprungligen skrivet av Harald Visa inlägg
Öppna protokoll eller inte är ingen lösning på dåliga styrelser eller dysfunktionella föreningar.
Nej, men öppna protokoll ger oss möjligheter att se om styrelsen är bra eller dålig. Det underlättar arbetet med att finna nya och bra ersättare. Det underlättar arbetet med att utbilda och informera alla medlemmar om vad styrelsearbete handlar om. Det underlättar arbetet med att lära medlemmarna hur man bör skriva protokoll, liksom arbetet med att få medlemmarna att förstå vad det innebär att bo i bostadsrätt.

Jag har i tråden angivit 15 olika skäl varför vi behöver få möjlighet att studera dem. Protokollen enbart räcker naturligtvis inte. Denna information måste kompletteras. Men denna information finns ju där. Skapar inget merarbete.
Om revisorn tål att läsa protokollen, varför skulle deras innehåll vara skadligt för föreningens medlemmar?
Det hela är så naivt, ogrundat och sjukt det kan bli.

Citat:
Allt står och faller med vilka ledamöter ni väljer in.
. Vi är i varje fall överens om att det har stor betydelse. En okunnig styrelse kan hinna göra stor skada innan det blir uppenbart att den är olämplig. Alltså bör alla ansträngningar göras för att vi ska kunna följa och studera dem vi har valt, i deras dagliga arbete. Kontinuerligt, systematiskt och tillsammans under hela året. Ingen enskild vet vem i föreningen som först kommer att upptäcka en skevhet, ett beslut grundat på feltänk eller ett dåligt underlag. Samma skäl och tanke alltså som finns bakom instiftandet av offentlighetsprincipen.
Citat:
Kvalitén säkras genom att stämman är noggrann och ställer mycket frågor.
Den som har några år av boende i bostadsrätt bakom sig, kanske även deltagit i såväl styrelse- som valberedningsarbete, och dessutom några år av studier av de hemskheter som rullas upp här på forat, vet att stunden på stämman sällan ger några möjligheter till vare sig kvalitét eller noggrannhet i agerandet. Tiden för frågor brukar dessutom vara rätt begränsad.
Ett annat besvärligt problem är att till stämman kommer vanligtvis alltför få av de unga eller nya medlemmarna.
Och ingen av medlemmarna har med sig mer än årsredovisningen, med siffror som i bästa fall bara ett fåtal kan förstå och tolka.

Finner styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig nackdel för föreningen, skall upplysningen i stället på medlemmens begäran lämnas till föreningens revisorer inom två veckor därefter

Styrelsens tystnadsplikt enl 7 kap. 11 § LEF
förefaller mig således endast kunna röra frågor om ekonomi i föreningstyp med vinstintresse.
Undanhåller styrelsen medlemmar uppgifter som kan vara till nackdel för föreningen om dessa kommer ut, måste det kunna exemplifieras här och visas att dessa uppgifter då inte kan utnyttjas av dem som vet. Alltså brott mot likabehandlingsprincipen. Gäller alltså i praktiken inte bostadsrätt.
Bortsett från personärenden, som definitivt inte bör hänvisas till revisorn, har i varje fall jag aldrig varit med om att behandla vare sig denna eller annan typ av ärende, som skulle kunnat hemlighållas utan att då frågan även måste utredas om brott mot likabehandlingsprincipen kan begås.

Vi måste någon gång närmare kunna börja granska även denna MÖJLIGHET, att det finns information som kunde undanhållas medlemmarna, utan att informationen då skulle/kunde missbrukas av de fåtal som vet.
Detta sker ju nu frekvent, men utan laglig grund. Man bara hänvisar till en möjlig risk som förmodligen är orimligt överdriven.

3 gånger har jag bett dig ge några exempel på vad som kan finnas i "hemlig-lådan".
Här får du en chans till!
Svara med citat