Visa ett inlägg
  #11  
Gammal 2009-04-01, 16:37
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Glad Hur skriver man öppna styrelseprotokoll i en brf?

Francois tar upp en viktig sak här (och som du själv också nämner, BigM).

Det finns tre typer av bostadsrättsföreningar;
1. De som informerar medlemmarna.
2. De som informerar medlemmarna mycket selektivt och allmänt, utan substans, och undanhåller viktig info.
3. De som inte informerar medlemmarna (tyvärr majoriteten).

Att informera medlemmarna ger föreningen en uppenbart utökad säkerhet, men det kan ändå inte jämföras med den säkerhet offentliga styrelseprotokoll ger.

Med bara medlemsinformation, i form av t.ex. nyhetsbrev, kan styrelsen välja fritt vad som ska informeras om avseende det som händer i föreningen. Styrelseprotokollen däremot tar upp allt (eller ska i alla fall göra det).

Det ena utesluter inte det andra. Bara för att man har offentliga styrelseprotokoll så innebär det inte att man i övrigt kan sluta informera medlemmarna. Styrelseprotokoll säger långt ifrån allt och styrelsen måste ge utökad information om vissa protokollpunkter.

Allt fler föreningar gör på detta sätt, och vad jag kan se så hör dessa föreningar också till de mest välfungerande föreningarna i Sverige, med nöjda och glada medlemmar.
Med öppenhet så får medlemmarna förtroende för styrelsen på ett helt annat sätt än tidigare.

PUL kan du glömma.
Det var inga problem ens tidigare, men här har regelverket dessutom förtydligats och öppnats upp för ett par år sedan.

Vad ni inte kan informera om är om enskild medlems personliga förhållanden;
- störningsärenden
- betalningssvårigheter
- avhysning
- personliga uppgifter om enskild medlem (pnr, etc)
- och dylikt (jag vet inte om någon kan komma på fler exempel just när det gäller info om enskilda medlemmar).

Notera att det går utmärkt att t.o.m. informera om t.ex. aktuella störningsärenden och betalningssvårigheter i mer generella ordalag så länge ingen, med stöd av den text som skrivs, kan härleda detta till någon särskild medlem.

Ger sedan alla involverade sitt uttryckliga skriftliga tillstånd går det t.o.m. att uppge namn i störningsärenden och betalningssvårigheter (men det finns väl som regel inget behov av detta?).

I övrigt är det fritt fram att informera om allt, exklusive viss känslig information avseende ej avslutade upphandlingar.

Jag skulle vilja göra ett litet tillägg till Francois metodik.
I de fall protokollpunkter suddas ut kan protokollpunkten ersättas med vad punkten handlat om.
T.ex.
- "Störningsärende"
- "Avgiftsfråga, enskild medlem"
Etc.
Då vet medlemmarna att protokollpunkten tagits bort legitimt.

Efter ett par öppna styrelseprotokoll så blir detta rutin och går snabbt och enkelt att publicera.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2013-04-14 klockan 10:07.
Svara med citat