Visa ett inlägg
  #4  
Gammal 2008-03-14, 13:08
Admins avatar
Admin Admin är inte inloggad
Systemadministratör
 
Reg.datum: Feb 2008
Ort: Malmö
Inlägg: 6 423
Tummen upp Även styrelseledamot får motionera!

Alla medlemmar har rätten att skriva motioner, det spelar ingen roll om man sitter i styrelsen eller ej.

Det är alltså inget som har med etik och moral att göra, utan det är bara en självklarhet att varje medlem innehar rätten att motionera, även om jag har viss förståelse för att övriga styrelseledamöter kanske upplever detta som en lite prekär situation.

Det finns heller inte några begränsningar för vad en motion kan handla om. Däremot kan stämman bara fatta beslut inom det som kallas "stämmans kompetensområde" (det som hör till föreningens angelägenheter, och som är enligt lag och stadgar).

Denna styrelseledamot har tydligen inte fått gehör för sina frågor i styrelsen och bara för detta så ska medlemmen inte straffas för att han sitter i styrelsen.

Tänk på att styrelsen bara är en liten procentandel av medlemmarna i föreningen. Ju fler beslut som medlemmarna involveras i desto mer demokratisk är föreningen.

Även om föreningar kan tyckas vara extremt odemokratiska på många sätt så är fri motionsrätt en av de absoluta grundstenarna för varje förening. Så är det, så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli.

En oening styrelse är ett tecken på en sund styrelse. Det finns nämligen ingen sund styrelse där alla är överens i alla frågor. Om en förening har en styrelse utan motsättningar så är det dags att börja oroa sig rejält!

Det är bara att gratulera denna styrelseledamot som inte bara är engagerad utan som dessutom har modet att ifrågasätta delar av styrelsens arbete och de beslut som styrelsen tagit. Det är verkligen inte många styrelseledamöter som vågar göra detta. Ledamoten drar frågorna vidare till medlemmarna, och detta är vad demokrati handlar om.

Många styrelser bildar en pakt gentemot medlemmarna, och ser till att medlemmarna får minsta möjliga information om styrelsens beslut, men den styrelseledamot du refererar till här gör att du nu som medlem i denna brf kan sova lite lugnare om nätterna.

Så, "nyfiken3", var glad över att du bor i en brf där det finns medlemmar (och i detta fall t.o.m. en styrelseledamot) som vågar gå mot strömmen. Jag kan lova dig att detta inte är frekvent förekommande.

Som svar på din avslutande fråga så får naturligtvis övriga styrelseledamöter gå i svaromål på denna ledamots motioner. Det är också en av demokrations grundstenar att samtliga medlemmar, oavsett vilken position man har, får framföra sina synpunkter på stämman. Alla medlemmar har yttrande- och frågerätt, och ingen ska tryckas ner för sina synpunkter.
__________________
DET KRÄVS ETT HELT NYTT SÄTT ATT TÄNKA FÖR ATT LÖSA DE PROBLEM VI SKAPAT MED DET GAMLA SÄTTET ATT TÄNKA Think outside the box
Demokrati/rättvisa - öppenhet - insyn - information - engagemang - medlemsinflytande - medlemskontroll - ärlighet - moral - etik - ansvar - respekt - civilkurage... ETHOS, vad tusan är det?
Faktabanken - Sveriges bästa och mest heltäckande stadgar - Index - Visitkort för Forum För Alla i Bostadsrätt - Hyresnämnden!
För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna i toppen kom från roten.
Makten ska utgå från folket enligt grundlagen, men hur fungerar det i en brf?
Är HSB till för medlemmarna eller är medlemmarna till för HSB? - Avveckla HSB-ledamoten !!! - Engagera dig i din investering i ditt boende idag, i morgon kan det vara för sent!
Varje HSB-medlem har motionsrätt till HSB:s stämmor. Utnyttja dina rättigheter och skriv motioner till HSB (exempel).
Med retorik och härskartekniker undviker HSB att svara på frågor! - Fler Whistleblowers efterlyses!
6:13, 7:16 LEF (generalklausuler): Föreningsstämman, styrelsen eller ställföreträdare för föreningen (t.ex. mötesordförande) får inte ta beslut/företa en åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
13 kap 1§ LEF: Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämplig årsredovisningslag eller genom överträdelse av stadgarna.
Kärnproblemen: 1. Protokoll (ska vara offentliga), 2. Stadgar 3. Revisorer, 4. Valberedning - Vi ska inte ha roller och regler som inte kan kontrolleras!
VEM SOM FÅR VARA OMBUD/BITRÄDE PÅ STÄMMA SKA INTE VARA BEGRÄNSAD!
UNDERHÅLLSPLANER I BRF & BUDGET MÅSTE OVILLKORLIGEN VARA OFFENTLIGA FÖR ALLA MEDLEMMAR & KÖPARE

Senast redigerad av Admin: 2008-03-14 klockan 13:18.
Svara med citat