Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Angående valberedningens arbete och förslag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19248)

Anders77 2013-08-11 01:57

Angående valberedningens arbete och förslag
 
Jag är för andra året i rad med i valberedningen, första året som sammankallande.


Föregående år var arbetet fullt av brister då hela valberedningen var ny och inga gamla medlemmar fanns att fråga hur det skulle gå till. Till saken hör också att valberedningen har dom senaste året fungerat mindre bra. Det finns ej heller någon arbetsordning bestämd av stämman att jobba efter.


Vi har i alla fall försökt lära oss av våra misstag och har inför årets stämma, gjort ordning enkäter med intervju frågor till ledamöter vars mandatperiod går i år, samt till nominerade/intresserade medlemmar.


Dagen efter att vi delat ut enkäten till de ledamöter/suppleanter som berörs fick jag en utskällning utan dess like, av våran ordförande. För att delat ut enkäten.
Den var detsamma som en misstroendeförklaring osv. mot honom ( han är en av de ledamöter vars mandat slutar i år) och om det var så kunde han ju avgå på en gång istället.


Lite tråkigt bemötande när valberedningen börja fungera.


Nu till min frågeställning:


1. Kan styrelsen/ordförande hindra oss att skicka ut någon enkät (frågorna taga mesta dels från detta forum) till ledamöterna/nominerade?


2. Måste enkäterna godkännas av styrelsen/ordförande?


3. Det är många som ogillar ordförande i våran förening, och vi har en nominerad som är villig att över posten som ordförande. Om sittande ordförande vill ställa upp till omval, måste vi då nominera honom först?


4. Vad är praxis? Om ledamöter vill ställa till omval, skall dom nomineras först eller är det fritt för valberedning att föreslå någon annan?


5. Om valberedning kan föreslå andra, måste vi ange några skäl för de ledamöter som nekas omval?

6. Skall valberedningen även redovisa vilka som ville ställa upp till omval respektive blivit nominerade styrelsen?


Med vänlig hälsning
Anders

schrapet 2013-08-11 12:41

Valberedning
 
När jag läste detta inlägg fick jag känslan av kontrollerande byråkrati och översittare till ordförande.
En ordförande som suttit för länge i styrelsen och förmodligen är uppbackad av någon stor organisation.
Måste vara en Riksbyggen förening! Har sedan tidigare varit ledamot i RB förening och smicker från storebror är kutym.
Valberedningen har mandat att utöva sitt arbete av medlemmarna (föreningen) och inte styrelsen.Citat:

Ursprungligen skrivet av Anders77 (Inlägg 45108)
1. Kan styrelsen/ordförande hindra oss att skicka ut någon enkät (frågorna taga mesta dels från detta forum) till ledamöterna/nominerade?

Nej, ni kan skicka enkäter, e-post, ringa eller besöka samtliga medlemmar och ställa era frågor.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Anders77 (Inlägg 45108)
2. Måste enkäterna godkännas av styrelsen/ordförande?

Nej, ni har medlemmarnas mandat och inte styrelsens.


Citat:

Ursprungligen skrivet av Anders77 (Inlägg 45108)
3. Det är många som ogillar ordförande i våran förening, och vi har en nominerad som är villig att över posten som ordförande. Om sittande ordförande vill ställa upp till omval, måste vi då nominera honom först?

Det är upp till stämman att välja ordförande. Valberedningen har samlat in namnuppgifter från medlemmarna och skall presentera dessa på stämman när ni kommer till punkt val av styrelse.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Anders77 (Inlägg 45108)
4. Vad är praxis? Om ledamöter vill ställa till omval, skall dom nomineras först eller är det fritt för valberedning att föreslå någon annan?

Praxis borde vara att valberedningen föreslår medlemmarnas (majoritetens) önskemål om vilka de vill ha i styrelsen. De är väl så demokrati fungerar!
Citat:

Ursprungligen skrivet av Anders77 (Inlägg 45108)
5. Om valberedning kan föreslå andra, måste vi ange några skäl för de ledamöter som nekas omval?

Valberedningen skall främst presentera namn på kandidater som samlats in tidigare. Säger stämman Ja till kandidat och vederbörande samtycker, är saken biff. Får valberedningen ett Nej så är det bra om valberedningen har kandidater i reserv. Eventuella skäl till varför stämman inte väljer omval måste i så fall stämman själv framföra.
I bolag kan det ligga i valberedningens ansvar att motivera kandidaters kompetens inför bolagsstämman men det ligger inte på er lott.

Adde 2013-08-11 13:54

Det kan tilläggas att man inte behöver vara nominerad av valberedningen för att kunna väljas till styrelsen, man kan helt enkelt själv meddela stämman att man ställer upp som kandidat. Det gäller naturligtvis även existerande styrelseledamöter vars mandatperiod gått ut.

Valberedningens uppgift är vanligen att fråga runt så att det finns kandidater att rösta på vid stämman, eventuellt med en presentation av kandidaterna om så behövs (så frågeformulär kan ju vara en variant). Inte att sålla bland kandidater och försöka hindra några från att ställa upp. Det är stämmans sak att välja bland de kandidater som finns, inte valberedningens (hur skulle valberedningen veta vilken kandidat som har störst stöd innan stämman har röstat?).

Sedan kan ju vem som helst, inklusive valberedning, argumentera för eller emot vissa kandidater.

Vanligen konstituerar styrelsen sig själv (om inte stadgarna säger något annat), dvs styrelsen väljer sin egen ordförande, inte stämman.

Lycka till!
Adde

Pensionär 2013-08-12 19:50

En fråga som spretar stort på forat
 
Citat:

Citat:
Ursprungligen skrivet av Anders77
4. Vad är praxis? Om ledamöter vill ställa till omval, skall dom nomineras först eller är det fritt för valberedning att föreslå någon annan?
Schrapet svarar:
Praxis borde vara att valberedningen föreslår medlemmarnas (majoritetens) önskemål om vilka de vill ha i styrelsen.
Well,
medlemmarnas (majoritetens) önskemål vet man inte förrän valet har genomförts.
Praxis borde vara att valberedningen föreslår omval så länge ingen kritik riktats mot en kandidat, och hen är inställd på fortsatt arbete i styrelsen.

Citat:

Ursprungligen skrivet av Adde (Inlägg 45124)
Valberedningens uppgift är vanligen att fråga runt så att det finns kandidater att rösta på vid stämman, eventuellt med en presentation av kandidaterna om så behövs

Saken har diskuterats många gånger tidigare, och kan t ex studeras under följande rubrik på forat.
Ska valberedning välja bort kandidater?

Varför skulle man gå omvägen via en valberedning, om man inte vill att den ska förbereda frågan på ett djupare plan än en enkel namninsamling?
Varför är valberedningens förarbete av så stor vikt i politiska sammanhang? Det är väl klart att man har samma problem och önskemål att få fram de mest lämpade kandidaterna till styrelsearbetet även i en bostadsrättsförening.
Valberedningen har ett uppdrag, nämligen att föreslå kandidater till olika poster.
Den bör (anser jag) -välja- bland de möjliga kandidater som finns.
Den bör (anser jag) motivera sitt förslag, på varje post.
De har ett år på sig att fundera, diskutera och söka.
På stämman ska saken avgöras och beslutas vanligtvis med några minuters marginal.
Jag har själv skrivit i en tråd - Om valberedningens förslag bara ska betraktas som ett förslag av många andra möjligheter, varför ska man då alls spilla energi och oavlönad fritid på valberedningsarbete?
Att köra över valberedningens förslag, borde kräva att man redovisar goda skäl, direkt på stämman. Men har man det, och får stämman med sig, ja då är det givetvis demokrati i bästa form och utövning. Även en ambitiös valberedning kan ha fel.

Oproblematiskt är det dock inte.
Kanske är detta den fråga där det på forat råder störst oenighet om hur den bör hanteras. Man måste bl a alltid ha i åtanke föreningens storlek. Handlar det om föreningen med 500 medlemmar, eller är det en med 15 ?

tette 2013-08-12 23:01

2 timmar?
 
genomsnittsvalberedningar i Brf:er lägger ner 2 timmars arbete.
Det rätta finns beskrivet mycket utförligt av Admin för forat på massor av sidor.

Jag lägger här bara till att det kanske skulle vara en fingervisning att valberedningen för brf la ner 1 timme per lägenhet.
500lgh 500timmar. Arvode bör vara i paritet med vad styrelseledamöterna får.

Då får en stämma underlag för att välja bästa möjliga styrelse.

Anders77 2013-08-16 17:19

Tack för era meddelanden


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 00:07.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare