Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Vad kan vara normalt styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=30983)

annmarij 2018-12-21 01:05

Vad kan vara normalt styrelsearvode?
 
Vi har en styrelse på 6 personer (inklusive suppleanter) och styrelsearvodet är 3 prisbasbelopp per år. För kommande år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor - således 3000 kronor ökning på arvodet - och detta innebär att varje styrelsemedlem skulle ha knappt 24 000 kronor i ersättning per år. Är detta rimligt och normalt? Många som arbetar heltid kommer inte ens i närheten av 24000 per år i inkomst.
Eftersom man vid årsstämman enbart klargör att ersättningen är 3 prisbasbelopp och därtill frågar om någon vill föreslå en ökning - trots att man ju får en ökning årligen eftersom prisbasbeloppet alltid höjs - tror jag inte att de flesta boende här vet vad ersättningen är i reda pengar.
Kan någon informera om vad som är ett "normalt och rimligt" styrelsearvode per år?
Undrar också om det egentligen är lämpligt att en styrelse består av jämnt antal ledamöter (i vårt fall 4 ordinarie och två suppleanter)? Är det så att ordförande har någon form av utslagsröst om åsikterna går isär och det så att säga står två mot två?
Tacksam för mer information i frågan.

clabbe 2018-12-21 10:42

Hur stor är föreningen? Det är bra med tydlighet så besluten bör göras i kronor istället för basbelopp.

0Xb 2018-12-21 23:46

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Vi har en styrelse på 6 personer (inklusive suppleanter) och styrelsearvodet är 3 prisbasbelopp per år. För kommande år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor - således 3000 kronor ökning på arvodet - och detta innebär att varje styrelsemedlem skulle ha knappt 24 000 kronor i ersättning per år. Är detta rimligt och normalt? Många som arbetar heltid kommer inte ens i närheten av 24000 per år i inkomst.

Spontant är det högre än genomsnittet. Men det beror mycket på föreningens storlek. Av någon anledning så anser man att storleken spelar roll. Det skilljer sig inte nämnvärt mcyket mellan en liten och mellanstor (ca 40-60lgh) och från den till en stor.

Ofta brukar en större ha mer stöd av förvaltning. Den lilla brukar det göras av någon. Som dessutom är okunnig.

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Eftersom man vid årsstämman enbart klargör att ersättningen är 3 prisbasbelopp och därtill frågar om någon vill föreslå en ökning - trots att man ju får en ökning årligen eftersom prisbasbeloppet alltid höjs - tror jag inte att de flesta boende här vet vad ersättningen är i reda pengar.

Jag tycker det är bra med prisbasbelopp, så går det upp med index lite iaf. Allt annat vore märkligt.

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Kan någon informera om vad som är ett "normalt och rimligt" styrelsearvode per år?

Varierar med storleken. Fastighetsägarna gjorden en (dålig) undersökning.

Här är lite länkar.
https://www.fastighetsagarna.se/glob...rvoden-brf.pdf

https://fastighetstidningen.se/sa-my...erna-i-arvode/

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Undrar också om det egentligen är lämpligt att en styrelse består av jämnt antal ledamöter (i vårt fall 4 ordinarie och två suppleanter)? Är det så att ordförande har någon form av utslagsröst om åsikterna går isär och det så att säga står två mot två?
Tacksam för mer information i frågan.

Min åsikt och erfarenhet är att en lagom styrelse är bäst. Blir den för stor blir den bara massa snack och tar tid. 4 är ganska lagom faktiskt, och så tar man in en suppliant ifall någon är borta. Jag tycker nästan då vi varit 4 varit bäst. Det har nästan varit en perfekt storlek, i styrelsebordet.

Att vara oense är bra tycker jag, och man skall våga reservera sig för beslut. Men är man 4 ( eller 6) ordinarie, så bör det inte vara lika. Och ja då har ordförande utslagsrösten. Jag har haft 2 mot 3 vilket jag tycker är okej. Inte bra, men okej. Vi är olika och det skall spegla sig i styrelsen. Till skillnad från en bolagsstyrelse där samsyn är bäst, är det här inte alltid säkert så.

Tänk på att ni måste vara minst 3 styrelseledamöter för att styrelsen skall vara beslutsför. Och då får ni INTE vara oense!

0Xb 2018-12-21 23:48

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 73766)
Hur stor är föreningen? Det är bra med tydlighet så besluten bör göras i kronor istället för basbelopp.

Absolut inte! Då urhållkas det värdet år för år. Att man dock påtalar vad det innebär är en annan sak.

Men visst antar att du inte vill ha högre lön varje år då kostnaderna går upp och inflationen äter upp din lön. ;)

annmarij 2018-12-21 23:53

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 73766)
Hur stor är föreningen? Det är bra med tydlighet så besluten bör göras i kronor istället för basbelopp.

Vi är en förening på 125 lägenheter. Jag tycker också att det skulle vara bättre om man angav arvode i kronor men på årsmötet sägs bara att arvodet för styrelsen ligger på 3 prisbasbelopp. Ser man i årsredovisningen så står det att arvodet till styrelsen för sept 2017-sept 2018 var 134 400 kronor så det framgår ju av årsredovisningen hur mycket det faktiskt är och ingen har haft synpunkter på det. Jämfört med året innan har det blivit en höjning med knappt 1000 kronor. Vi har förutom våra "egna" styrelseledamöter också 2 ordinarie och 1 suppleant från Riksbyggen.
Det jag undrar över är mest vad ersättningsnivån för styrelse i en bostadsrättsförening av vår storlek eller liknande normal ligger på. I de föreningsstyrelser som jag tidigare varit inblandad i har arvodet varit väsentligt lägre även i fall där avsevärt fler medlemmar har funnits med. Det är ju också brukligt att stämman beslutar om arvoden ska höjas eller ej, men så blir ju inte fallet när man räknar i basbelopp. Det blir en höjning vartenda år.

clabbe 2018-12-22 09:19

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 73784)
Absolut inte! Då urhållkas det värdet år för år. Att man dock påtalar vad det innebär är en annan sak.

Men visst antar att du inte vill ha högre lön varje år då kostnaderna går upp och inflationen äter upp din lön. ;)

Stämman fattar beslut om arvode varje år. Det finns inget som hindrar stämman från att i beslutet ändra arvodet i kronor så att det motsvarar en förändring i basbeloppet.

Sätts din lön i basbelopp? Det har jag aldrig fått.

Thomas_A 2018-12-22 10:18

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73785)
Vi är en förening på 125 lägenheter. Jag tycker också att det skulle vara bättre om man angav arvode i kronor men på årsmötet sägs bara att arvodet för styrelsen ligger på 3 prisbasbelopp. Ser man i årsredovisningen så står det att arvodet till styrelsen för sept 2017-sept 2018 var 134 400 kronor så det framgår ju av årsredovisningen hur mycket det faktiskt är och ingen har haft synpunkter på det. Jämfört med året innan har det blivit en höjning med knappt 1000 kronor. Vi har förutom våra "egna" styrelseledamöter också 2 ordinarie och 1 suppleant från Riksbyggen.
Det jag undrar över är mest vad ersättningsnivån för styrelse i en bostadsrättsförening av vår storlek eller liknande normal ligger på. I de föreningsstyrelser som jag tidigare varit inblandad i har arvodet varit väsentligt lägre även i fall där avsevärt fler medlemmar har funnits med. Det är ju också brukligt att stämman beslutar om arvoden ska höjas eller ej, men så blir ju inte fallet när man räknar i basbelopp. Det blir en höjning vartenda år.

Det verkar rimligt vi har 135 lägenheter, två basbelopp fast till styrelsen men också + 1 % av ett basbelopp per ledamot och styrelsemöte. Om styrelsen jobbar bra ser jag inte detta som ett problem men jag vet att det finns de som får mindre.

För 2019 har basbeloppet höjts, men det kan variera upp och ner, så ingen höjning varje år.

2010 42 400
2011 42 800
2012 44 000
2013 44 500
2014 44 400
2015 44 500
2016 44 300
2017 44 800
2018 45 500

Gusten 2018-12-22 10:30

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Undrar också om det egentligen är lämpligt att en styrelse består av jämnt antal ledamöter (i vårt fall 4 ordinarie och två suppleanter)? Är det så att ordförande har någon form av utslagsröst om åsikterna går isär och det så att säga står två mot två?

I Björn Lundens bostadsrättsbok står detta:

"Det är lämpligt att ha ett udda antal för att inte få dödläge vid omröstningar.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten"

Garfunkel 2018-12-22 11:13

Vad är egentligen ditt problem?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73763)
Vi har en styrelse på 6 personer (inklusive suppleanter) och styrelsearvodet är 3 prisbasbelopp per år. För kommande år höjs prisbasbeloppet med 1000 kronor - således 3000 kronor ökning på arvodet - och detta innebär att varje styrelsemedlem skulle ha knappt 24 000 kronor i ersättning per år. Är detta rimligt och normalt? Många som arbetar heltid kommer inte ens i närheten av 24000 per år i inkomst.
Eftersom man vid årsstämman enbart klargör att ersättningen är 3 prisbasbelopp och därtill frågar om någon vill föreslå en ökning - trots att man ju får en ökning årligen eftersom prisbasbeloppet alltid höjs - tror jag inte att de flesta boende här vet vad ersättningen är i reda pengar.
Kan någon informera om vad som är ett "normalt och rimligt" styrelsearvode per år?
Undrar också om det egentligen är lämpligt att en styrelse består av jämnt antal ledamöter (i vårt fall 4 ordinarie och två suppleanter)? Är det så att ordförande har någon form av utslagsröst om åsikterna går isär och det så att säga står två mot två?
Tacksam för mer information i frågan.

Ett märkligt inlägg som ställer till det då klara fakta inte föreligger i ditt inlägg!

Du skriver att styrelsen är 6 personer inkl. suppleanter, sedan skriver du helt plötsligt att Riksbyggen har 2 ordinarie och en suppleant i styrelsen?

Vad är det som egentligen är med sanningen överensstämmande? Ang. styrelsen och dess ledamöter!

Föreningen betalar med mycket stor säkerhet inte något arvode till Riksbyggens ledamöter!

På arvodet tillkommer arb. giv. avg. beroende på födelseår!
FRÅN det utbetalda arvodet dras det SKATT!
Och med en marginalskatt på 55 - 60 % är det inte många kronor som ramlar in på ledamöternas privata konton!

VILKA heltidsarbetande är det som inte kommer upp i en årsinkomst på 24 000 kr?

Vad är ökningen av basbeloppet i procent?
Ca: 1,56 %, tycker du det är mycket?

Och det är mycket bra att arvodesbeloppet är indexerat genom att vara knutet till basbeloppet. Stämman beslutar och konstituerande möte fördelar arvodet på ledamöterna.

clabbe 2018-12-22 11:51

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73785)
Vi är en förening på 125 lägenheter. Jag tycker också att det skulle vara bättre om man angav arvode i kronor men på årsmötet sägs bara att arvodet för styrelsen ligger på 3 prisbasbelopp. Ser man i årsredovisningen så står det att arvodet till styrelsen för sept 2017-sept 2018 var 134 400 kronor så det framgår ju av årsredovisningen hur mycket det faktiskt är och ingen har haft synpunkter på det. Jämfört med året innan har det blivit en höjning med knappt 1000 kronor. Vi har förutom våra "egna" styrelseledamöter också 2 ordinarie och 1 suppleant från Riksbyggen.
Det jag undrar över är mest vad ersättningsnivån för styrelse i en bostadsrättsförening av vår storlek eller liknande normal ligger på. I de föreningsstyrelser som jag tidigare varit inblandad i har arvodet varit väsentligt lägre även i fall där avsevärt fler medlemmar har funnits med. Det är ju också brukligt att stämman beslutar om arvoden ska höjas eller ej, men så blir ju inte fallet när man räknar i basbelopp. Det blir en höjning vartenda år.

Då dyker det upp en fråga till. Vilket prisbasbelopp ska man utgå ifrån? Det som gäller när beslutet fattas, när uppdraget utförs eller när utbetalning sker?


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 04:51.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare