Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   BRF2.0 - vad är det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=33617)

0Xb 2019-08-19 15:17

BRF2.0 - vad är det?
 
Är det någon som vet vad BRF2.0 som Well Fastigheter har är, i själva verket?
https://urbanpark.wellfastigheter.se/brf-2-0

1a) Är det en äkta bostadsrättsföreningen?
1b) Är den i så fall giltig mot lagarna?
2a) Om det inte är äkta, är den ändå giltig mot föreningslagen?
2b) Om den inte är äkta, vad gäller då för skatteregler?

Citat:

"I BRF 2.0 sköter Well fastigheter teknisk och ekonomisk förvaltning. Så länge föreningen är finansierad med lån ur BRF 2.0-fond utses styrelsen av Well och kan inte bytas ut. Föreningen utser ett föreningsråd för medlemsfrågor och rapporterar ekonomiska frågor till styrelse och förvaltare.

Det garanterar att förening fattar långsiktigt hållbara beslut i de viktiga frågorna kring teknisk och ekonomisk förvaltning. Genom föreningsrådet har du som bor inflytande över gemensamma frågor kring trivsel och aktiviteter."
Citat:

1. Vad är skillnaden mellan BRF 2.0 och en vanlig bostadsrätt?
BRF 2.0 är på många sätt lik en vanlig bostadsrättsförening - du äger din bostadsrätt och tar del av samma fördelar som en vanlig bostadsrätt erbjuder. Den största skillnaden är att i BRF 2.0 är det föreningen som står för lånet. Därför blir din insats betydligt lägre och din månadsavgift högre.

liqwid78 2019-08-19 19:57

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 77100)
Är det någon som vet vad BRF2.0 som Well Fastigheter har är, i själva verket?
https://urbanpark.wellfastigheter.se/brf-2-0

1a) Är det en äkta bostadsrättsföreningen?
1b) Är den i så fall giltig mot lagarna?
2a) Om det inte är äkta, är den ändå giltig mot föreningslagen?
2b) Om den inte är äkta, vad gäller då för skatteregler?

Det är en förening med extrem hög belåning. Om det är äkta eller inte så får du ringa och fråga. Det brukar styras med andel kommersiella ytor. Jag skulle tro att det är äkta.
Jag hade aldrig köpt med denna koncept. Garanterat avgiftshöjningar inom närmaste år. Det blir osäljbar eftersom de flesta tittar på avgiftsstorleken.
Be om det ekonomiskaplanen och gör en känslighetsanalys. Jag skulle tro att de inte avsätter mer än 25-45kr/kvm för underhåll.

0Xb 2019-08-19 20:24

Citat:

Ursprungligen skrivet av liqwid78 (Inlägg 77105)
Det är en förening med extrem hög belåning. Om det är äkta eller inte så får du ringa och fråga. Det brukar styras med andel kommersiella ytor. Jag skulle tro att det är äkta.
Jag hade aldrig köpt med denna koncept. Garanterat avgiftshöjningar inom närmaste år. Det blir osäljbar eftersom de flesta tittar på avgiftsstorleken.
Be om det ekonomiskaplanen och gör en känslighetsanalys. Jag skulle tro att de inte avsätter mer än 25-45kr/kvm för underhåll.

Hur kan det vara en äkta med stadgar där man inte ens får som ägare vara med i styrelsen...?

liqwid78 2019-08-19 20:49

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 77106)
Hur kan det vara en äkta med stadgar där man inte ens får som ägare vara med i styrelsen...?

Var står det? Jag hittade inga dokument på sidan.

liqwid78 2019-08-19 21:02

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 77106)
Hur kan det vara en äkta med stadgar där man inte ens får som ägare vara med i styrelsen...?

Nu hittade jag. Förvaltare sitter i styrelsen. Nu gissar jag. Men jag tror att de har den största andelen i föreningen och får inte ansättas så länge skulden finns kvar dvs medlemmarna betalar insatserna och får sin andel. Det gör att de som köper nu får knappt eller inga andelar.
Stadgarna skyddar nog denna uppsättning.

Be om stadgarna och kolla upp.

0Xb 2019-08-19 21:25

Citat:

Ursprungligen skrivet av liqwid78 (Inlägg 77108)
Nu hittade jag. Förvaltare sitter i styrelsen. Nu gissar jag. Men jag tror att de har den största andelen i föreningen och får inte ansättas så länge skulden finns kvar dvs medlemmarna betalar insatserna och får sin andel. Det gör att de som köper nu får knappt eller inga andelar.
Stadgarna skyddar nog denna uppsättning.

Be om stadgarna och kolla upp.

Är det ens giltigt förfarande?

liqwid78 2019-08-19 21:33

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 77109)
Är det ens giltigt förfarande?

Vet inte. Jag är ingen jurist men tydligen så om man kommit så långt med marknadsföring.

0Xb 2019-08-19 22:35

Bostadsrättslag (1991:614) - 9 kap Bestämmelser om föreningen mm
 
Jag får inte ihop detta med anledning av följande:

9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
Bostadsrättsföreningens ledning
https://lagen.nu/1991:614#K9P12S1.
Citat:

9 kap 12 § -- Bestämmelserna om en förenings ledning i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar med följande undantag:

_ 1. Av styrelsens ledamöter ska alltid minst två eller, om styrelsen består av färre än fem ledamöter, minst en väljas på en föreningsstämma.
_ 2. Om inte något annat har bestämts i stadgarna, kan bostadsrättshavarens make eller sambo vara styrelseledamot eller suppleant för en styrelseledamot, även om maken eller sambon inte är medlem i föreningen.
_ 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.
_ 4. Trots 7 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar får föreningsstämman besluta om en samlad ersättning till styrelseledamöterna. Lag (2018:715).
Ur undantag punkt 2 borde alltså minsta två väljas på föreningsstämma, vilket alltid är medlemmarna? Eller? För då kommer främst 9 kap 14§, punkt 2, som i så fall strider mot stadgarna, eller?

Bestämmelser om föreningsstämma
Citat:

9 kap 14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för bostadsrättsföreningar med följande undantag:

_ 1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
_ 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt utsedda fullmäktige.
_ 3. Bestämmelserna om poströstning i 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar gäller inte.
_ 4. Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är juridisk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
_ 5. En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin make eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
_ 6. Bestämmelserna i 23 § och 24 § första stycket gäller i stället för 6 kap.35 och 36 §§ lagen om ekonomiska föreningar. Lag (2018:715).
Dock ur följande kan man i stadgarna stipulera annorlunda?
7 kap. Föreningens ledning
Hur styrelsen utses
https://lagen.nu/2018:672#K7P6S1
Citat:

7 kap 6 § -- Styrelsen väljs av föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på något annat sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får dock inte ges rätt att utse styrelseledamöter.
Vem som kan vara styrelseledamot
https://lagen.nu/2018:672#K7P7S1
Citat:

7 kap 7 § -- Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna, får dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar en bestämmelse om det.

merbzt 2019-08-20 12:19

Så länge det finns lån så är de alltså styrande. DVS de kan tillse att de är styrande för all framtid genom att alltid ha ett lån kopplat till fonden. De kan även sätta en avgiftsnivå som är högre än normala driftskostnader genom att upphandla dyra entreprenadtjänster. Räkningen skickas till de boende utan möjlighet till insyn.

För att de skall kunna bestämma medlemmarna till styrelsen så måste de ha mest andelar. Flera juridiska personer kanske men jag får inte ihop hur de får ihop medlemsmajoritet speciellt det som behövs för stadgebyte.

Det känns som att nuvarande lagar inte riktigt möjliggör denna form av upplägg. De boende medlemmarna borde kunna trixa sig in i styrelsen. Medlemmarna borde kunna kräva en extrastämma av styrelsen och om den inte hörsammar detta så bör boverket kunna kalla till en stämma.

Om man kan ta över föreningen kanske det blir en bra affär annars så är det möjligt att man får svarte petter på hand. Det låter lite som Kinesiska muren i Malmö. Där är det inte så kul att vara bostadsrättsägare.

0Xb 2019-08-20 12:26

Ta över..
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av merbzt (Inlägg 77121)
Så länge det finns lån så är de alltså styrande. DVS de kan tillse att de är styrande för all framtid genom att alltid ha ett lån kopplat till fonden. De kan även sätta en avgiftsnivå som är högre än normala driftskostnader genom att upphandla dyra entreprenadtjänster. Räkningen skickas till de boende utan möjlighet till insyn.

För att de skall kunna bestämma medlemmarna till styrelsen så måste de ha mest andelar. Flera juridiska personer kanske men jag får inte ihop hur de får ihop medlemsmajoritet speciellt det som behövs för stadgebyte.

Det känns som att nuvarande lagar inte riktigt möjliggör denna form av upplägg. De boende medlemmarna borde kunna trixa sig in i styrelsen. Medlemmarna borde kunna kräva en extrastämma av styrelsen och om den inte hörsammar detta så bör boverket kunna kalla till en stämma.

Om man kan ta över föreningen kanske det blir en bra affär annars så är det möjligt att man får svarte petter på hand. Det låter lite som Kinesiska muren i Malmö. Där är det inte så kul att vara bostadsrättsägare.

Ja men lite så ser jag det också, man borde kunna med den processen kuppa bort gamla styrelsen genom tvinga nya stadgar, och på det sättet ta över det hela. Och minska lånen från 2,5% till 0,5% och amortera 3% per år ( befintliga 1% plus 2 till). På 30 år är lånen jättelåga och på 10 år är de mer rimliga, men höga...


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 19:21.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare