Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Bostadsrättsforum (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Om motioner (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21068)

Mumien 2014-04-15 00:28

Om motioner
 
På HSB:s styrelseblogg går att läsa om motioner:

"I styrelsens förslag till beslut kan styrelsen redogöra för sakomständigheter och sin syn på den aktuella frågan. Styrelsen kan komma fram till slutsatsen att styrelsen anser att motionen är besvarad eller att styrelsen föreslår avslag på motionen. Om styrelsen förslår att motionen ska bifallas bör styrelsen ta kontakt med motionären direkt och säga att man kommer att vidta den åtgärd som motionären önskar och fråga om motionen då kan frånfallas."

Utdrag ur styrelsebloggen av Eva Sörqvist, fastighetsjurist HSB Riksförbund.

Vad menas med den markerade texten i citatet? Är det inte så att stämman ska fatta beslut över en motion? Här förordas att styrelsen och motionären ska ta beslut? :14:

Läs mer på denna länk → <http://blogg.hsb.se/styrelse/2014/03/26/hur-ska-styrelsen-hantera-en-motion/>

Harald 2014-04-15 12:59

Jag tror det svaret beror på att många motioner just inte är motioner, utan snarare önskemål från en medlem att styrelsen vaknar och tar tag i någon fråga.

Tex motion:

"Jag yrkar att föreningen anlägger en ny parkeringsplats på den gamla tennisbanan"

Detta är ju typiskt en sådan motion som lagen åsyftar, och den skall upp i stämma. Men betydligt vanligare är av typen:

"Jag yrkar på att styrelsen rustar upp cykelrummet vid 3 A, det är inte ommålat sedan 1970 och fullt av övergivna cyklar"

Här efterfrågas en åtgärd som egentligen faller under styrelsens ordinarie underhållsansvar, och motionären uttrycker ju en besvikelse över att detta arbete haltar.
Här kan styrelsen ta motionen som en vanlig fråga, klubba den på styrelsemöte, och därefter fråga motionären om den är nöjd med styrelsens beslut:

Styrelsen: Vi har beslutat att göra i ordning alla cykelrum detta år, och börjar nu med att köra en upplappningskampanj för att identifiera övergivna cyklar. Efter sommaren kommer en målare hit och målar om alla cykelrum, samt att vi beslutat att byta belysning och byta ut de defekta dörrstängarna.

Är du nöjd med det, och kan tänka dig att dra tillbaka din motion?

Förfarandet syftar till att upprätthålla åtskillnaden mellan styrelsens och stämmans uppgifter. Detta för att luckras dessa gränser ut (att stämman börjar besluta upprepade gånger kring rent underhåll), så tappar styrelsen insikt om sitt ansvar och trappar troligen ner sitt engagemang. Och stämman tror att det hänger på dem att upprätthålla ett godtagbart styrelsearbete.

Borättexperten 2014-04-15 14:13

Jag håller i princip med Harald, men lika bra är för styrelsen är att svara så här:

Exempel på motion:
"Jag yrkar på att styrelsen rustar upp cykelrummet vid 3 A, det är inte ommålat sedan 1970 och fullt av övergivna cyklar"

Styrelsens svar:
"Vi har beslutat att göra i ordning alla cykelrum detta år, och börjar med en upplappningskampanj för att identifiera övergivna cyklar. Efter sommaren kommer vi måla om alla cykelrum, samt byta belysning.
Styrelsen anser härmed motionen vara besvarad."


På det sättet blir motionen kvar som motion, men utan att stämman måste fatta beslut om just den frågan. Blir mer som en information från styrelsen. :5:

Pensionär 2014-04-15 14:54

Citat:

Ursprungligen skrivet av Harald (Inlägg 51384)
Förfarandet syftar till att upprätthålla åtskillnaden mellan styrelsens och stämmans uppgifter. Detta för att luckras dessa gränser ut (att stämman börjar besluta upprepade gånger kring rent underhåll), så tappar styrelsen insikt om sitt ansvar och trappar troligen ner sitt engagemang. Och stämman tror att det hänger på dem att upprätthålla ett godtagbart styrelsearbete.

Ditt svar är korrekt förfarande tycker jag, ingen kritik från mig, men myntet har ju likväl två sidor.
Om medlemmens motion går fram, läses, begrundas och tas ställning till av medlemmarna, blir det klarlagt att styrelsen inte alltid agerar självmant och klokt. Motionen får en önskvärd effekt, styrelsen förstår att medlemmarna kanske ändå inte är enbart hyresgäster. Styrelsen kan ju också tänkas reagera tvärtom (-vi får bättra oss-) annars kan vi ifrågasättas på allvar.
Lagens konstruktion syftar nog till just detta att medlemmarna ska förstå att det faktiskt hänger ett ansvar på dem att bevaka och se till att de får ett godtagbart styrelsearbete.
Kommer sådana motioner upprepade gånger ska nog både styrelsen och medlemmarna börja fundera över styrelsens sammansättning.
Om motionen behandlas på stämman, styrelsen tvingas acceptera sin miss, ger det även en och annan medlem en känsla av att deras vakenhet och engagemang faktiskt har betydelse. Ur pedagogisk synvinkel, ett bra utfall av en motion.

Harald 2014-04-15 15:15

@Pensionär

Nja, risken är större att ett felaktigt arbetssätt "sätter sig i väggarna". Jag träffar ofta små föreningar som har för vana att springa till stämman titt som tätt med allehanda frågor. Funkar bra när projekten är mindre och de flesta är överens.

Men sedan kommer en betydligt större åtgärd. Som kostar pengar. Som kanske inte syns. Då kanske stämman lärt sig att den skall bli tillfrågad, och styrelsen står inför ett slag den bara kan förlora:

Ta upp det i stämma, stämman säger nej.

Inte ta upp det i stämma, stämman känner att styrelsen helt plötsligt kör sitt eget race och mörkar saker för medlemmarna (lök på laxen kanske avgiftshöjning mm).

Alltså, detta försämrar en styrelses möjlighet att kunna sköta föreningen på rätt sätt. Och jag ser detta hela tiden, så jag vet att det är ett reellt problem.

Alltså, det ligger i allas intresse (medlemmar och styrelseledamöter) att hålla nere antalet "oriktiga" motioner.

Men motionären bestämmer!

Mumien 2014-04-16 12:03

Tack för bra svar från Harald, Borättsexperten och Pensionär. Det är mycket vettigt det ni säger.

Är mest inne på Pensionär´s resonemang då det gäller "min" brf. Det är nog fördel att åsikter ges en chans att begrundas i förväg om det går.

Lämnade in en del skriftliga frågor/ärenden till föregående Årsstämma. Eftersom inte frågorna/ärendena presenterades i Årsredovisningen visste ingen mer än jag hur de löd. Det utnyttjades av en "uppläsare" som förvanskade texten. Styrelsen bestämmer ju över vad som ska yttras.

Till kommande stämma finns inga yrkanden från min sida som kommer att kosta föreningen stora pengar. Undantaget återställande av de "nya markinstallationerna" som verkställdes i somras. Enligt styrelsen är markförändringarna "underhåll" och därför inte kräver beslut på stämma?

För att ingen ska kunna förvränga det jag skrivit denna gång har jag lämnat in motioner, det blev 15 stycken. Årsstämman ska hållas 13 maj.

perarner 2014-04-16 22:48

Kan man ignorera att-satser ?
 
Vad finns det för stöd för förfarandet nedan ?
Om det finns en att-sats och ett yrkande i motionen så måste man väl ta ett beslut? Är det inte bättre att styrelsen bifaller motionen ?

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 51385)
Styrelsens svar:
"Vi har beslutat att göra i ordning alla cykelrum detta år, och börjar med en upplappningskampanj för att identifiera övergivna cyklar. Efter sommaren kommer vi måla om alla cykelrum, samt byta belysning.
Styrelsen anser härmed motionen vara besvarad."


Mumien 2014-04-18 15:50

"Styrelsebeslut"
 
Nedanstående text ligger inbäddad i meddelande om kallelse till Årsstämman.

"Viktigt att du deltar och bidrar till att vi fattar, det du tycker, ”rätt beslut” för oss som bor på ____. Det är den som kommer som kan påverka!

Styrelsen"


Vet ej än så länge vilka som lämnat in motioner förutom mig. Texten kunde kanske vara godtagbar om det gällde någon annan förening. Men, i den brf där jag sägs vara medlem, är det ju styrelsen som annars beslutar och iscensätter olika "projekt" utan stämmobeslut och t o m utan boendes vetskap överhuvudtaget?

Förutsätter att det i sedvanlig ordning är styrelsens anhängare som kommer att delta på kommande Årsstämma¹. Då kan vi gissa att mina motioner kommer att bli nedröstade med sjuh-s dunder o brak.

Har bland annat tagit upp i motionerna att styrelsen på eget bevåg installerat "gratis köksfläktar" till flera medlemmar. En sittuteplats har rivits till förmån för en boulebana som ingen använder. Någon slags markanordning har anlagts strax utanför min lägenhet . . .

Styrelsens påhitt gör att någon måste göra något för att försöka sätta stopp på vanvettet som dessutom kostar brf:en en massa pengar. En swimmingpool kanske kommer att anläggas eller badtunnor placeras lite här och där på området. Kanske en golfbana med 18 hål kommer att anläggas på innergården och ett pariserhjul på taket etc? :37:

Gemensamt för "åtgärderna" som redan är utförda, är att de är anmälda till Hyresnämnden. Hyresnämnden har inte kunna medla eftersom motparten vägrat infinna sig till mötessammanträde. Ärendena har tvingats återkallats därför. Motionerna ligger även till grund för att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året från min sida.

Eftersom man kan förutse utfallet av omröstning för återställande skulle jag i så fall egentligen vilja dra ärendena till klander?

Det här blir inte lätt . . . :13:

¹ Undantaget en Mumie

Doktorn 2014-04-18 20:27

På motsvarande sätt som att vi i Sverige har rätt att ansluta oss till vilken förening som helst utan att det ska betraktas som något brott eller som något negativt har vi som föreningsmedlemmar även motionsrätt, dvs vi har rätt att vända oss till årsmötet (stämman) för att få våra förslag till åtgärder behandlade och beslutade av detta möte. Styrelsen, som har skriftlig yttranderätt över motionerna, kan komma med förslag till bifall eller till avslag. Stämman avgör. Detta med det relativt vanligt "...Styrelsen anser därmed motionen besvarad." utgör många gånger en slapphet i skrivningen. Styrelsen tar ju därmed inte direkt ställning vare sig för eller emot motionen, utan nöjer sig med att "dosera" i ämnet och ge lite allmänna upplysningar. Allt som kan bifallas bör förstås bifallas, och har styrelsen en annan mening än motionären bör styrelsen yrka avslag.

clabbe 2014-04-18 21:19

Jag tror inte styrelsen har någon rätt att yrka varken avslag eller bifall på stämman. Det är väl enbart föreningens medlemmar som har rätt att yrka något då? Styrelsen kan ha yttranderätt men inte yrkanderätt.

Icke förty är det även min mening att uttrycket att en motion anses besvarad är ett dåligt uttryckssätt. Styrelsen kan rekommendera stämman att avslå en motion om saken redan är åtgärdad i föreningen (eller om det är ett dåligt förslag förstås). Eller bara kommentera motionärens förslag i största allmänhet.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:05.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare