Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Neka plats för olämpliga i styrelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=29175)

Karmenella 2018-04-10 16:48

Neka olämplig kandidat en plats i styrelsen
 
Hur många procent krävs det för att neka någon en plats i styrelsen under en föreningsstämma?

Karmenella 2018-04-13 22:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av Karmenella (Inlägg 70649)
Hur många procent krävs det för att neka någon en plats i styrelsen under en föreningsstämma?

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 kap 33§

33 § Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:108).


Det borde vara förbjudet att rösta genom acklamation vid val av styrelsemedlem.

Garfunkel 2018-04-14 12:01

Är det förbjudet att begära sluten omröstning?
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Karmenella (Inlägg 70722)

Det borde vara förbjudet att rösta genom acklamation vid val av styrelsemedlem.

Och?

Karmenella 2018-04-14 12:13

Obs! Oseriösa inlägg och sarkasm kommer inte att besvaras.

clabbe 2018-04-14 12:56

Citat:

Ursprungligen skrivet av Karmenella (Inlägg 70722)
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 kap 33§

33 § Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:108).


Det borde vara förbjudet att rösta genom acklamation vid val av styrelsemedlem.

Varför?

Karmenella 2018-04-14 13:50

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 70741)
Varför?

De med starka röster kan låta som en kör och det kan uppfattas som att det är fler som är för valet. Ingen ska få kuppa sig in i styrelsen. Hur ska stämman veta när det är lika röstetal? Det finns inte stadgat i lag att val av styrelse ska ske genom acklamation.

En styrelseledamot behöver inte svara för övriga i föreningen om hur den har röstat i ett beslut som fattats av styrelsen. Samma rättighet ska medlem ha vid val av styrelse. Sluten omröstning borde lagstadgas.

http://hotpot.se/php/vb/showpost.php...78&postcount=1

http://hotpot.se/php/vb/showpost.php...9&postcount=60

Karmenella 2018-04-14 16:16

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 kap. 32-33§§

Föreningsstämma

32 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller har bestämts i stadgarna. I fall som avses i 34 och 35 §§ i detta kapitel, 11 kap. 1 § och 12 kap. 9 § får det dock i stadgarna endast tas in längre gående villkor än som anges i nämnda bestämmelser. Lag (2016:108).


33 § Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:108).Vilket lagrum är det som gäller vid val av ledamot under en föreningsstämma? Lottning eller den mening som ordföranden biträder? Det känns inte rätt att någon som inte är medlem ska få vara med och avgöra en fråga vid lika röstetal. När kliver ordföranden in? Gäller den mening som biträds av ordföranden under eller efter valet?

Se nedan vad som gäller under ett styrelsesammanträde.
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 9§

Föreningens ledning

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).

clabbe 2018-04-14 18:11

Citat:

Ursprungligen skrivet av Karmenella (Inlägg 70747)
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 kap. 32-33§§

Föreningsstämma

32 § Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller har bestämts i stadgarna. I fall som avses i 34 och 35 §§ i detta kapitel, 11 kap. 1 § och 12 kap. 9 § får det dock i stadgarna endast tas in längre gående villkor än som anges i nämnda bestämmelser. Lag (2016:108).


33 § Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna. Lag (2016:108).Vilket lagrum är det som gäller vid val av ledamot under en föreningsstämma? Lottning eller den mening som ordföranden biträder? Det känns inte rätt att någon som inte är medlem ska få vara med och avgöra en fråga vid lika röstetal. När kliver ordföranden in? Gäller den mening som biträds av ordföranden under eller efter valet?

Se nedan vad som gäller under ett styrelsesammanträde.
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, 6 kap. 9§

Föreningens ledning

9 § Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan komma och det finns en suppleant som skall träda in i hans ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. Suppleant för arbetstagarledamot, som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall dock alltid få underlag och ges tillfälle att delta i ärendets behandling på samma sätt som en styrelseledamot.

Om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Lag (1987:1247).

Vad står det i första meningen i andra stycket i 32?

Korsdraget 2018-04-14 20:03

Olämplig för plats i styre
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Karmenella (Inlägg 70744)
De med starka röster kan låta som en kör och det kan uppfattas som att det är fler som är för valet. Ingen ska få kuppa sig in i styrelsen. Hur ska stämman veta när det är lika röstetal? Det finns inte stadgat i lag att val av styrelse ska ske genom acklamation.

En styrelseledamot behöver inte svara för övriga i föreningen om hur den har röstat i ett beslut som fattats av styrelsen. Samma rättighet ska medlem ha vid val av styrelse. Sluten omröstning borde lagstadgas.

http://hotpot.se/php/vb/showpost.php...78&postcount=1

http://hotpot.se/php/vb/showpost.php...9&postcount=60

Detta är väldigt viktig.
Det handlar om beslutsordningen. Acklamation vid personröstning bör ersättas med sluten omröstning. Ett sätt att få det är att högt begära det. En kunnig ordförande kan inte avvisa det med äran i behåll.

https://www.folkbildning.net/oer/for...slutsordning/1.

Jag stöttar dig i frågan. 👍

Korsdraget 2018-04-14 20:21

Sluten omröstning
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Korsdraget (Inlägg 70752)
Detta är väldigt viktig.
Det handlar om beslutsordningen. Acklamation vid personröstning bör ersättas med sluten omröstning. Ett sätt att få det är att högt begära det. En kunnig ordförande kan inte avvisa det med äran i behåll.

https://www.folkbildning.net/oer/for...slutsordning/1.

Jag stöttar dig i frågan. 👍

Jag glömde orsaken. Kommer här.

Vi har ju valhemlighet och grundlagsskyddad rätt att inte behöva uppge vad vi röstar på i Sverige.:4:


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 02:07.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare