Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Styrelsemedlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=23492)

bossse 2015-06-02 21:48

Styrelsemedlem
 
Vid vår årsstämma valdes fem namngivna personer till styrelsen + två st. suppleanter.
Tio dagar senare har vi vårt konstitutionsmöte där platserna inom styrelsen ska fördelas. Allt gott o väl så långt.

Nu blev det tyvärr så att en vald styrelsemedlem måste avstå sin plats.
Som bankanställd sade hans arbetsgivare ifrån.

Min fråga är då följande.
Kan vi ta in en suppleant som ordinarie styrelseledamot.

Stämman har ju bara valt fem redan namngivna.
De andra två är ju valda som suppleanter.
Har letat på nätet, men hittar inget vettigt svar.

Giro 2015-06-02 22:28

Ni måste utlysa en extrastämma där stämman väljer in en av suppleanterna till ordinarie plats i styrelsen.

bossse 2015-06-02 22:35

Tack för ditt svar!
Jag var också inne lite på den linjen men fick inget gehör vid konstitutionsmötet.
Är du helt säker på detta? har du någon källa?

Giro 2015-06-02 22:50

Hej, jag är 100% säker, denna text finns på följande hemsida www.borattupplysning.se/Styrelsens storlek, och suppleanternas roll

Val av ordinarie ledamöter och val av suppleanter är två olika val, och får inte blandas samman. En suppleant förblir suppleant och kan aldrig bli ordinarie (annat än på nästkommande stämma)

clabbe 2015-06-02 23:17

Om styrelsen är beslutsför med fyra ordinarie ledamöter kan ni låta platsen vara vakant tills nästa ordinarie stämma.

bossse 2015-06-02 23:38

Ja, det är den.
Stadgarna säger 3-7 ordinarie, samt 1-2 suppleanter.

Borättexperten 2015-06-03 10:13

Förtydligande
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av Giro (Inlägg 58022)
Hej, jag är 100% säker,denna text finns på följande hemsida www.borattupplysning.se/ B]/Styrelsens storlek, och suppleanternas roll

B]Val av ordinarie ledamöter och val av suppleanter är två olika val, och får inte blandas samman. En suppleant förblir suppleant och kan aldrig bli ordinarie (annat än på nästkommande stämma).[/b]

Hej, ett förtydligande kan behövas.

Det är riktigt att en suppleant inte formellt kan bli en ordinarie ledamot utan ett stämmobeslut. Men suppleanternas uppgift är ju att rycka in när en ordinarie får förhinder eller flyttar, och blir då på styrelsemötet en fullvärdig ledamot. I ert fall hoppar alltså en av suppleanterna in på den ordinaries plats, och detta kan fortgå så fram till nästa årsstämma, inga problem. Men observera, personen är fortfarande "suppleant" till namnet.

Överhuvud taget kan denna styrelse fortsätta arbeta och fungera, så länge det finns åtminstone 3 närvarande personer på styrelsemötena ( = mer än hälften av 5).

Frågan man kan tvista om: Måste det i så fall vara minst 3 ordinarie ledamöter, eller räcker det med 1 ordinarie + 2 suppleanter ???

Gusten 2015-06-03 11:16

Citat:

Ursprungligen skrivet av Borättexperten (Inlägg 58026)

Överhuvud taget kan denna styrelse fortsätta arbeta och fungera, så länge det finns åtminstone 3 närvarande personer på styrelsemötena ( = mer än hälften av 5).

Frågan man kan tvista om: Måste det vara minst 3 ordinarie ledamöter, eller räcker det med 1 ordinarie + 2 suppleanter ???

Antag att det har blivit en situation där det bara är 1 ordinare (ordföranden) och 2 suppleanter registrerade hos Bolagsverket.

Håller detta eller finns det risk för att Bolagsverket kommer att besluta om likvidation?

clabbe 2015-06-03 11:32

Citat:

6 kap. Föreningens ledning

1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.
En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken styrelseval förrättas.
Vad som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla även suppleanter.
Ovanstående kan som jag ser det tolkas som att 1 ordinarie + 2 suppleanter utgör tre ledamöter. Därmed borde Bolagsverket inte kunna besluta att föreningen ska likvideras.

Borättexperten 2015-06-03 12:08

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 58029)
Ovanstående kan som jag ser det tolkas som att 1 ordinarie + 2 suppleanter utgör tre ledamöter. Därmed borde Bolagsverket inte kunna besluta att föreningen ska likvideras.

Det är också min uppfattning. Högsta Domstolen har ju i flera domar ansett att en suppleant under rätt förutsättningar kan betraktas som en fullvärdig styrelseledamot.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:07.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare