Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Skadeståndsskyldighet vid snöskottning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17770)

Doktorn 2012-12-22 04:50

Skadeståndsskyldighet vid snöskottning
 
I vår bostadsrättsförening åligger det bostadsrättshavaren att hålla takterrasserna fria från snö. Sikten från takterrasserna ned längs fasaden är huvudsakligen skymd på grund av korta snedtak. När jag skottar terrassen faller snö och is ofta ner på underliggande balkonger samt på marken. Min fråga är: vem bär skadeståndsansvar om skada från fallande snö och is skulle drabba sak eller person på marken eller på underliggande balkonger?
Styrelsen hävdar att det är mitt ansvar. Kan det verkligen vara så? Kan styrelsen helt friskriva sig från fastighetsägaransvar i detta fall?

Borättexperten 2012-12-23 14:24

Svår fråga. Jag vet inte säkert. Måste du skotta bort all snön? Kan du inte bara fösa bort den i ena hörnet? Fastighetsägaren (föreningen) har ju ett strikt ansvar för att det inte trillar ner snö och is på trottoaren. Frågan är om det ansvaret kan överföras på de boende? Jag är tveksam. Förutsatt att ingen medvetet skyfflar ner snön. Kan du sköta terrassen utan att fösa ner snön, så är väl det det bästa. :13:

Admin 2012-12-23 15:28

Snö och is, vem ansvarar för vad i bostadsrättsföreningen?
 
Bostadsrättsföreningens ansvar för snöskottning och rasrisk

Föreningen är, som fastighetsägare, skyldig att tillse att is och snö från tak och stuprännor inte rasar ner och skadar personer eller egendom. Föreningen är också skyldig att ta bort is från stuprännornas smältvatten på trottoaren. Det är fastighetsägaren som har ansvar för snöröjning - sandning och skottning i området inklusive på gångbanor och trottoarer, liksom att skotta tak och ta bort istappar när det är risk för ras.

Vid risk för nedfallande snö ska avspärrning ske för att förhindra att personer går in i riskområdet. Sådana avspärrningar får enligt ordningslagen bara göras tillfälligt i väntan på att åtgärder vidtas för att avlägsna snö och is från tak.
Många väljer att sätta ut bockar, bommar, pinnar eller liknande varningsanordningar på trottoaren som varnar för rasrisk, men ofta blir varningarna kvar i veckor, något som inte är tillåtet. Avspärrning ska bara varna för akut rasrisk.

Reglerna skiljer sig mellan olika kommuner så ett tips är att besöka din kommuns hemsida för mer information om vad som gäller där din brf ligger
.

Om föreningen brister i sin tillsyn riskerar den bli ansvarig, straffrättsligt och skadeståndsrättsligt enligt Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §.kk
Citat:

Ordningslagen
  • Enligt 3 kap. 3 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) skall snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.
  • Enligt tredje stycket samma lagrum, vilar ansvaret för att sådana åtgärder vidtas på fastighetsägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe. Tredje stycket anger alltså vem som har skyldighet att vidta åtgärder enligt bl.a. andra stycket.
  • Att ansvaret kan åvila den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund har trätt i ägarens ställe innebär att t.ex. arrendatorer, hyresgäster och fastighetsförvaltare kan omfattas.

Bostadsrättsföreningen kan inte undvika ansvar endast genom att markera rasrisk ut eller spärra av trottoaren från gående.

Plåtslageriernas Riksförbund har tagit fram en broschyr för säker snöskottning.Bostadsrättshavarens ansvar för snöskottning

Det är bostadsrättshavarnas ansvar att skotta sina balkonger/terasser (se stadgar).
Detta ansvar kan inte ligga på föreningen eftersom det är svårt att få tillträde till alla balkonger/terasser som behöver skottas.

Den som skottar sin balkong/takterass är skyldig att se till att det inte finns någon under balkongen/takterassen som kan få snö eller is i huvudet. Låt gärna någon hålla uppsikt under din balkong/takterass medan du skottar
.

Om det blir stora mänger snö på en balkong måste fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen) hjälpa till för då är det mer en säkerhetsfråga, som ligger utanför hyresgästens kontroll. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen har ansvar att se till att fastigheten inte skadas.

Bostadsrättshavare som inte kan skotta själva får försöka att be en anhörig eller granne om hjälp. Kanske har föreningen eller fastighetsskötaren avspärrningsband eller annan avspärrningsutrustning som bostadsrättshavare kan använda i samband med balkongen skottas?
Om en entreprenör anlitas för att skotta balkongerna är det viktigt att kontrollera att de har ansvarsförsäkring
.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:31.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare