Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Köpa del av grannens lägenhet i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10293)

Solen 2009-06-10 18:24

Köpa del av grannens lägenhet i brf
 
Min granne vill sälja en del av sin stora lägenhet till mig, och bo kvar i den del som inte säljs.
Hur går man tillväga?
Har förstått att detta kan utlösa reavinstskatter.

För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning

Samma andelstal men olika avgifter - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter

Beräkna andelstal

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter

Utökad boendeyta - högre månadskostnad

Dubbla andelstal i brf - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf?

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal?

Avgift för altan på vind i brf - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal?

Avskrivningar av brf-fastighetens värde - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas?

Tillbyggnad och höjd avgift i brf - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal

Sänka avgift / ändra andelstal?

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal?

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

MikHo 2009-06-10 21:27

Ta över del av grannens lgh, väsentlig förändring?
 
Hur skulle detta gå till rent praktiskt? Ligger era lägenheter bredvid varandra? Skulle ni i så fall slå ut väggar och ha er? Detta skulle i så fall vara en "väsentlig förändring".

totiki 2009-06-10 21:35

Omräkning av andelstal
 
Reavinstskatten kanske är ett mindre problem. Det går heller inte att svara på ifall man inte känner till inköpspris och vilket pris som försäljningen nu handlar om.

Ett större problem blir väl att räkna om alla andelstal och dra det igenom minst en årsstämma (extra). För detta är en väsentlig förändring.
Det finns många faktorer som spelar in bl a. hur stor är föreningen.

Ge så mycket info du kan i din profil om din förening till att börja med.

Solen 2009-06-10 22:17

Reavinstskatt vid övertagande av del av bostadsrätt?
 
Det räcker med att ta upp en dörröppning. Väsenlig förändring av bostadsrätt är det absolut.

På något sätt skulle våra två befintliga bostadsrätter upplösas, reavinst?, för att sedan bli två nya enheter med andra, så klart, andelstal.

totiki 2009-06-11 08:56

Skriva om upplåtelseavtal vid övertagande av del av bostadsrätt
 
Upplösas behöver de ej, men väl förändras. Den väsentliga förändringen är inte byggjobbet i sig. Ifall det inte handlar om bärande väggar, utan föreningens struktur, andelstalen.
Kanske behöver upplåtelseavtalen skrivas om?

Gusten 2009-06-11 12:14

Upplåtelse av bostadsrätt på nytt, nya upplåtelseavtal
 
Har för mig att jag läst någonstans att man brukar upplåta bostadsrätt på nytt till de två berörda lägenheterna, så nya upplåtelseavtal behövs antagligen. Det räcker dock att omfördela andelstalen mellan de två berörda lägenheterna. Andelstalen för bostadsrättsföreningens övriga bostadsrätter kan behållas oförändrade.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:14.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2020.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare