Forum för alla i bostadsrätt

Forum för alla i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/index.php)
-   Styrelse - arvode, styrelseprotokoll, arbetsordning, revisorer (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Vad kan vara normalt styrelsearvode? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=30983)

annmarij 2018-12-22 21:31

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 73784)
Absolut inte! Då urhållkas det värdet år för år. Att man dock påtalar vad det innebär är en annan sak.

Men visst antar att du inte vill ha högre lön varje år då kostnaderna går upp och inflationen äter upp din lön. ;)

Men nu är ju inte styrelsearbetet en anställning utan ett frivilligt uppdrag som ersätts med arvode. Normalt förfarande, i de föreningar jag varit med i, har varit att stämman avgör om arvoden ska höjas eller ej. Om en styrelse på 4 ordinarie och 2 suppleanter har ett årligt arvode på 143 500 kronor innebär det inte att stämman inser att de bör få 146 500 kommande år. Men så blir det naturligtvis om man står fast vid en ersättning på 3 prisbasbelopp.

annmarij 2018-12-22 21:42

Citat:

Ursprungligen skrivet av Garfunkel (Inlägg 73793)
Ett märkligt inlägg som ställer till det då klara fakta inte föreligger i ditt inlägg!

Du skriver att styrelsen är 6 personer inkl. suppleanter, sedan skriver du helt plötsligt att Riksbyggen har 2 ordinarie och en suppleant i styrelsen?

Vad är det som egentligen är med sanningen överensstämmande? Ang. styrelsen och dess ledamöter!

Föreningen betalar med mycket stor säkerhet inte något arvode till Riksbyggens ledamöter!

På arvodet tillkommer arb. giv. avg. beroende på födelseår!
FRÅN det utbetalda arvodet dras det SKATT!
Och med en marginalskatt på 55 - 60 % är det inte många kronor som ramlar in på ledamöternas privata konton!

VILKA heltidsarbetande är det som inte kommer upp i en årsinkomst på 24 000 kr?

Vad är ökningen av basbeloppet i procent?
Ca: 1,56 %, tycker du det är mycket?

Och det är mycket bra att arvodesbeloppet är indexerat genom att vara knutet till basbeloppet. Stämman beslutar och konstituerande möte fördelar arvodet på ledamöterna.

Instämmer i att det blev märkligt på det ställer du lagt i fetstil. Uppenbarligen hade all personal på hjärnkontoret lämnat arbetsplatsen vid det tillfälle då meningen skrevs. Ber så mycket om ursäkt.
Orsaken till att jag angett antal ledamöter som jag gjort (4 ordinarie och 2 suppleanter valda av stämman samt 2 ordinarie och 1 suppleant som kommer från Riksbyggen) beror just på att jag inte vet om ledamöterna från Riksbyggen tar del av styrelsearvodet på 3 prisbasbelopp eller inte. Inte heller vet jag om suppleanterna har ersättning om de inte hoppar in vid ett möte som ersättare. I de föreningar där jag varit med i styrelsen har det funnits ett fast arvode årligen per person (lika för alla) samt ersättning med 500 kronor för närvaro vid styrelsemöten. Vad jag förstår är det vanligt att ordförande, sekreterare och kassör har högre arvode än övriga i en bostadsrättsstyrelse.

annmarij 2018-12-22 21:47

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 73794)
Då dyker det upp en fråga till. Vilket prisbasbelopp ska man utgå ifrån? Det som gäller när beslutet fattas, när uppdraget utförs eller när utbetalning sker?

Hos oss är det så att frågan om styrelsens arvode gäller kommande årsredovisning - dvs i detta fall sept 2018-sept 2019 -. Så egentligen bör det ju gälla 3 prisbasbelopp för antingen 2018 eller 2019. Det är nog troligt att man väljer beloppet för 2019. Tittar jag tillbaka i tidigare årsredovisningar har man aldrig valt ett lägre belopp om det sker en höjning i januari.

annmarij 2018-12-22 21:55

Vad är ökningen av basbeloppet i procent?
Ca: 1,56 %, tycker du det är mycket?

Som alltid beror procentökning på vilken summa man utgår från. 1,56% på en vanlig arbetarlön är inte mycket att hurra för, men jag tror att många arbetare skulle vara mycket tacksamma för en ökning på 1,56% av 45.500 (speciellt om det gångas med 3).

clabbe 2018-12-22 22:02

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73802)
Hos oss är det så att frågan om styrelsens arvode gäller kommande årsredovisning - dvs i detta fall sept 2018-sept 2019 -. Så egentligen bör det ju gälla 3 prisbasbelopp för antingen 2018 eller 2019. Det är nog troligt att man väljer beloppet för 2019. Tittar jag tillbaka i tidigare årsredovisningar har man aldrig valt ett lägre belopp om det sker en höjning i januari.

Det är ju jättebra så länge alla är överens om hur beslutet ska tolkas. Problemet med ett otydligt beslut uppstår ju om någon har en annan tolkning och börjar bråka. Ett sånt problem undviks ju om beslutet görs i kronor och inte i basbelopp.

Garfunkel 2018-12-23 11:26

Kontrollera med skatteverket!
 
Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73800)
Men nu är ju inte styrelsearbetet en anställning utan ett frivilligt uppdrag som ersätts med arvode. Normalt förfarande, i de föreningar jag varit med i, har varit att stämman avgör om arvoden ska höjas eller ej. Om en styrelse på 4 ordinarie och 2 suppleanter har ett årligt arvode på 143 500 kronor innebär det inte att stämman inser att de bör få 146 500 kommande år. Men så blir det naturligtvis om man står fast vid en ersättning på 3 prisbasbelopp.

Spelar ingen roll vad du kallar utbetalningen för "uppdraget". Skatterättsligt så jämställs arvode med lön (för arbete/anställning) ! Och arb. giv. avg. ska betalas beroende på födelseår, samt löneuppgift utsändas och allt ska det skattas för!

Lägger in en länk, så kanske du förstår att arvode = lön!
https://www4.skatteverket.se/rattsli...14.1/1319.html

Du kan ju lämna in en motion där du föreslår att den procentuella höjningen ska framgå! "Då prisbasbeloppet höjts sedan föregående år föreslår styrelsen en höjning med 1,56 %".

Hur vet du att suppleanterna erhåller arvode?

Består verkligen styrelsen av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter?

annmarij 2018-12-23 20:14

Citat:

Ursprungligen skrivet av Garfunkel (Inlägg 73811)
Spelar ingen roll vad du kallar utbetalningen för "uppdraget". Skatterättsligt så jämställs arvode med lön (för arbete/anställning) ! Och arb. giv. avg. ska betalas beroende på födelseår, samt löneuppgift utsändas och allt ska det skattas för!

Lägger in en länk, så kanske du förstår att arvode = lön!
https://www4.skatteverket.se/rattsli...14.1/1319.html

Du kan ju lämna in en motion där du föreslår att den procentuella höjningen ska framgå! "Då prisbasbeloppet höjts sedan föregående år föreslår styrelsen en höjning med 1,56 %".

Hur vet du att suppleanterna erhåller arvode?

Består verkligen styrelsen av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter?

Ja, vi har fyra ordinarie ledamöter som utses av årsstämman samt två ledamöter från Riksbyggen som också är ordinarie. Bland suppleanterna har vi två som utses av stämman och en som är från Riksbyggen. Som jag tidigare sagt har jag inte en susning om hur arvodet på 136500 per år fördelas mellan ledamöterna. Det är väl fullt tänkbart att bara ordförande, sekreterare och kassör får dela på alltihop
Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i dock grunden en ideell arbetsinsats och för att ersätta ledamöterna för tid och arbete KAN (och brukar) föreningen ersätta ledamöterna med årligt arvode. Det saknas tydligen bestämmelser i lagstiftningen om styrelseledamöters och revisorers rätt att uppbära arvode för sina insatser för
föreningen.
Styrelseledamöterna är själva medlemmar och har alltså nytta av de egna insatserna i föreningen. Föreningen ska förvisso lämna kontrolluppgift till Skatteverket på arvodesbelopp överstigande 999 kronor. På arvoden som är högre än 999 kronor ska föreningen dessutom betala arbetsgivaravgift och den är också skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent på arvoden från
1 000 kronor.
Eftersom styrelseprotokoll aldrig är tillgängliga för medlemmarna i föreningen kan ingen veta hur arvodet fördelas, om man utnyttjar arvodet till sänkt månadsavgift eller om man låter föreningen utföra staketbyggen och reparationer för enskilda styrelseledamöter för arvodet. I de båda senare fallen är väl detta OK om man följer reglerna om att ta upp det som beskattningsbar förmån - men det vet vi inte heller om man gör. Att tillåta arvodet att användas fullt ut - utan skatt och sociala avgifter- för sänkt månadskostnad eller utförda arbeten på föreningens bekostnad och utfört av föreningens vaktmästare kan aldrig vara lagligt. Lika lite som om jag bad min arbetsgivare att strunta i att betala mig lön en månad men istället använda det fulla beloppet för att skaffa mig en musikanläggning, hemmabio eller något annat. Ingen skatt, inga sociala avgifter = bedrägeri.

Jag kan reglerna för vad som gäller för styrelse och arvode. Det enda jag frågade efter var om det var rimligt med 3 prisbasbelopp för styrelsearvodet och det tycks det uppenbarligen vara. Vad jag personligen anser i saken kan då vara fullständigt detsamma.

0Xb 2018-12-25 13:51

Citat:

Ursprungligen skrivet av clabbe (Inlägg 73788)
Sätts din lön i basbelopp? Det har jag aldrig fått.

Näe men du får ofta en lönerevision som syftat till att reallönen skall vara konstant. Larvigt att bokstavstolka i stället för att diskutera sakfrågan: skall ett arvode justeras efter index eller inte? Det bör likställas med andra ersättningar och därmed automatiskt justeras efter någon form av index. Prisbasbeloppet är ett bra sådant.

0Xb 2018-12-25 13:59

Citat:

Ursprungligen skrivet av annmarij (Inlägg 73800)
Men nu är ju inte styrelsearbetet en anställning utan ett frivilligt uppdrag som ersätts med arvode.
...

Anställning är också frivillig. Förstår inte varför du gör en distinktion mellan dem? Arvode/lön är samma sak men olika ord med olika innebörd i form av ansvar.

Arvode får man för ett juridiskt ansvar som det innebär att sitta i en styrelse, lön får man för något där du har mycket begränsat ansvar för fel. Dessutom skiljer lite anställningsvillkor.

Ersättningen (oavsett vad den kallas) har du för att du faktiskt gör något. I ideella föreningar så är det baserat på frivilliga krafter och därmed ofta mest tal om ersättning för utlägg. I bostadsförening som mer enligt min åsikt är att betrakta som ett bostadsbolag, med flera ägare, måste arbetet skötas och det kan vara ganska mycket jobb. Vi räknade efter och uppskattade till mellan 5-20 h/vecka beroende på post och engagemang och årstid. Dock har vi ganska hög svansföring om föreningens utveckling och rätt lite extern hjälp.

Är du med i styrelsen själv? Eller vill du sänka den bara för att du "tycker den är hög"?

Jag tycker debatten om hur det skall räknas är bra, vilket basbelopp gäller etc. Men det är bara för tydligheten. Att folk inte klarar av att förstå "3 basbelopp" innebär snarare att de 1) inte skall sitta i styrelsen 2) helst ha en hyresrätt. : )

clabbe 2018-12-25 16:29

Citat:

Ursprungligen skrivet av 0Xb (Inlägg 73827)
Näe men du får ofta en lönerevision som syftat till att reallönen skall vara konstant. Larvigt att bokstavstolka i stället för att diskutera sakfrågan: skall ett arvode justeras efter index eller inte? Det bör likställas med andra ersättningar och därmed automatiskt justeras efter någon form av index. Prisbasbeloppet är ett bra sådant.

Du kanske inte läste hela mitt inlägg?
”Stämman fattar beslut om arvode varje år. Det finns inget som hindrar stämman från att i beslutet ändra arvodet i kronor så att det motsvarar en förändring i basbeloppet.”

Vilka andra ersättningar justeras automatiskt efter någon form av index?
Jag har inte haft många arbetsgivare men ingen av dem har nånsin kopplat min löneutveckling till prisutvecklingen.
Nackdelen med att koppla arvode till ett index är att det bara rullar på. Man får ingen bra diskussion om vad som är vettigt.


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:03.

vBuletin® Version 3.6.8 Copyright ©2000 - 2021.
Allt om bostadsrätt - Sveriges största sajt om bostadsrätter - Köpa bostadsrätt privat utan mäklare